Byla A2.8.-667-761/2013
Dėl byla nagrinėjama jam nedalyvaujant

1Šilalės rajono apylinkės teismo teisėjas Osvaldas Briedis, išnagrinėjęs M. I., a.k. ( - ) gim. ( - ) Šilalės r., lietuvio, Lietuvos Respublikos piliečio, nedirbančio, turinčio 50 % darbingumo lygį, išsilavinimo, gyv. ( - ) ., administracinio teisės pažeidimo bylą,

Nustatė

2M. I. neužtikrino 2002 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007, 27 str. 3 d. reikalavimo pateikti Metinę pajamų mokesčio deklaraciją (forma GPM308) iki sekančių metų gegužės 1 d., net kai individualios veiklos pajamų negavo. Mindaugas I. M. pajamų mokesčio deklaracijos už 2012 metus nepateikė, nors 2013 m. birželio 12 d. apie reikalingumą pateikti mokesčio deklaraciją buvo informuotas paštu. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) 33 straipsnio nuostatomis, siekiant tinkamai atlikti mokesčių administratoriaus pareigas, mokesčių administratorius 2013-08-28 davė nurodymą Nr. (14.28)R-4054 ne vėliau kaip per 10 dienų nuo nurodymo įteikimo dienos pateikti Metinę pajamų mokesčio deklaraciją už 2012 metus. Nurodymas M. I. buvo įteiktas 2013-08-31, tačiau jis deklaracijos nepateikė, apie nepateikimo priežastis neinformavo.

3M. I. į teismo posėdį neatvyko. Apie posėdžio vietą ir laiką jam pranešta tinkamai, apie neatvykimo priežastis M. I. teismui neparnešė, laikytina, kad jis neatvyko be svarbios priežasties, todėl byla nagrinėjama jam nedalyvaujant.

4M. I. paaiškinime, surašant administracinio teisės pažeidimo protokolą kaltu dėl padarytų pažeidimų prisipažino, ir parodė, kad 2012 m. jis dviems savaitėms buvo įsigijęs verslo liudijimą, bet nieko pagal jį nevykdė, nes tą pačią dieną atsigulė į ligoninę. Kadangi veiklos nevykdė galvojo, kad nereikia teikti deklaracijos, dėl taip pat nereagavo į įspėjimus ir nurodymus. Deklaraciją jis pateikė 2013-08-20. Gailisi dėl padarytų pažeidimų

5Be M. I. prisipažinimo jo kaltė įrodyta administracinio teisės pažeidimo protokolu ir byloje surinkta medžiaga: 2013-09-17 Kristinos vyr. specialistės K. V. tarnybiniu pranešimu dėl administracinės atsakomybės taikymo M. I., mokesčių mokėtojo kortele, pranešimo siuntimo istorija, deklaravimo duomenimis, 2013-10-15 mokesčių administratoriaus nurodymu. M. I. veika teisingai kvalifikuota pagal LR ATPK 172¹ str. 1 d., kadangi, būdamas įregistravęs individualią veiklą, nepateikė mokesčių administratoriui metinės pajamų mokesčio deklaracijos (forma GPM308) už 2012 metus, be to teisingai kvalifikuota pagal LR ATPK 1723 str. 1 d., kadangi jis nevykdė Tauragės apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių administratoriaus 2013-10-15 nurodymo.

6Skiriant nuobaudą M. I. atsižvelgiama į pažeidimo pobūdį, į pažeidėjo asmenybę, į atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes. M. I. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad jis nuoširdžiai gailisi dėl padaryto pažeidimo (LR ATPK 31 str. 1 d. 1 p.). Atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Atsižvelgiant į šias aplinkybes tai, kad anksčiau nebaustas neteistas deklaraciją iki protokolo surašymo pateikė, jam skirtinos sankcijoje numatytos minimalios nuobaudos.

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 286-288 straipsniais teismas

Nutarė

8M. I. paskirti:

9pagal Lietuvos Respublikos ATPK 172¹ str. 1 d. įspėjimą;

10pagal Lietuvos Respublikos ATPK 1723 str. 1 d. 50 Lt (penkiasdešimties litų) baudą.

11Vadovaujantis Lietuvos Respublikos ATPK 33 str. 2 d. paskirtas nuobaudas subendrinti apėmimo būdu ir galutinai M. I. paskirti 50 Lt (penkiasdešimties litų) litų baudą.

12Bauda turi būti sumokėta į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitų, įmokos kodas 6020, ne vėliau kaip per 40 dienų nuo nutarimo skirti baudą įteikimo dienos, o apskundus nutarimą – ne vėliau kaip per 40 dienų nuo pranešimo apie skundo nepatenkinimą dienos, nesumokėjus baudos laiku, nutarimas skirti baudą bus vykdomas priverstinai. Sumokėjus baudą, baudos kvitą nedelsiant pristatyti į Tauragės apskrities valstybinę mokesčių inspekciją.

13Nutarimas per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui apeliaciniu skundu per Šilalės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai