Byla 2A-96/2014
Dėl sprendimo nepripažinti aukciono dalyviu pripažinimo neteisėtu ir aukciono rezultatų pripažinimo negaliojančiais; trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, A. M

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Donato Šerno ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantų valstybės įmonės Valstybės žemės fondo ir A. M. apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 17 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Akvaservis“ ieškinį atsakovui valstybės įmonei Valstybės žemės fondui dėl sprendimo nepripažinti aukciono dalyviu pripažinimo neteisėtu ir aukciono rezultatų pripažinimo negaliojančiais; trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, A. M..

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas UAB „Akvaservis“ nurodė, kad 2012 m. balandžio 16 d. pateikė atsakovui VĮ Valstybės žemės fondui paraišką dalyvauti valstybinės žemės sklypo, esančio ( - ), pardavimo aukcione; paraišką dalyvauti aukcione taip pat padavė trečiasis asmuo A. M.. Ieškovo paraiška buvo pateikta užklijuotame voke, į kurį buvo įdėti ir įmonės registravimo pažymėjimo kopija bei įrodymai apie sumokėtą pradinį įnašą. Tačiau 2012 m. balandžio 25 d. įvykusio aukciono metu atsakovo sudarytai aukciono komisijai atplėšus ieškovo voką, paaiškėjo, kad jame nėra įmonės registravimo pažymėjimo kopijos; kaip tai galėjo nutikti, yra visiškai neaišku. Aukcione dalyvavęs ieškovo vadovas aukciono komisijai nurodė, kad įmonės registravimo pažymėjimą turi su savimi, tačiau komisija į tai nekreipė dėmesio ir, remdamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimu Nr. 692 patvirtintų Naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų nuostatų (toliau – Nuostatai) 26.1 punktu, nepripažino ieškovo aukciono dalyviu. Ieškovo teigimu, aukciono komisijos argumentas, kad voke nebuvo įmonės registravimo pažymėjo, yra visiškai nepagrįstas, be to, tai negali būti laikoma esminiu pažeidimu, nes įstatymų leidėjas jau kuris laikas yra apskritai atsisakęs įmonių registravimo pažymėjimų. Ieškovas taip pat pažymėjo, kad aukcione dalyvavęs trečiasis asmuo A. M. nepasirašė aukciono protokolo, nes, komisijai paprašius tai padaryti, pareiškė neturįs asmens tapatybės dokumento. Aukciono komisija nepagrįstai nelaikė to procedūriniu pažeidimu, pripažino trečiąjį asmenį aukciono laimėtoju ir išsiuntė jam pranešimą apie būtinumą atvykti pasirašyti aukciono protokolą. Tai pažeidė Nuostatų 32 punktą, numatantį, kad aukciono dalyvis, dalyvavęs aukcione ir pasiūlęs didžiausią kainą, privalo nedelsiant pasirašyti aukciono protokolą. Situacija, kai aukciono komisija vieno asmens veiksmus vertina pakankamai liberaliai, o kito – principingai, pažeidžia asmenų lygiateisiškumo principą. Be to, tokie aukciono komisijos sprendimai atėmė galimybę parduoti žemės sklypą už didesnę kainą, nes aukcione liko tik vienas dalyvis – trečiasis asmuo. Ieškovo nuomone, susiklosčius tokioms aplinkybėms, aukciono komisija negalėjo apsiriboti formaliu Nuostatų taikymu, o turėjo remtis teisingumo, protingumo principais ir pripažinti aukcioną neįvykusiu.

6Ieškovas, remdamasis išdėstytu, prašė pripažinti atsakovo atsisakymą laikyti ieškovą aukciono dalyviu neteisėtu, taip pat pripažinti aukciono rezultatus negaliojančiais.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2012 m. spalio 17 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Teismas pripažino aukciono rezultatus negaliojančiais, o kitą ieškinio dalį atmetė.

9Teismas nustatė, kad, aukciono metu atplėšus ieškovo pateiktą voką, jame nebuvo įmonės registravimo pažymėjimo kopijos. Ieškovas nenurodė aplinkybių ir nepateikė įrodymų, kad registravimo pažymėjimo kopija buvo išimta iš voko prieš jį (voką) pateikiant aukciono komisijai. Todėl, teismo nuomone, komisija pagrįstai vadovavosi Nuostatų 26.1 punktu ir nelaikė ieškovo aukciono dalyviu. Teismas atmetė ieškovo argumentą, kad aukciono komisija be pagrindo nepriėmė įmonės registravimo pažymėjimo iš į aukcioną atvykusio ieškovo vadovo, kadangi pagal Nuostatus asmenys, norintys registruotis aukciono dalyviais, Nuostatuose nurodytus dokumentus komisijai turi pateikti užklijuotame voke iki Informaciniame privatizavimo biuletenyje nurodyto registracijos laiko pabaigos; šiuo atveju iki 2012 m. balandžio 20 d. Teismas pažymėjo, kad tikslus Nuostatų laikymasis sudaro galimybes užtikrinti lygiateisiškumo, skaidrumo ir nediskriminavimo principų įgyvendinimą. Teismas taip pat nurodė, kad Nuostatų 8.2 punktas tarp pateiktinų dokumentų numato ne tik įmonės registravimo pažymėjimo, bet ir jį atitinkančio dokumento kopiją, todėl ieškovo teiginys, kad aptariamas reikalavimas negali būti taikomas, nes teisės aktai nebenumato įmonių registravimo pažymėjimų išdavimo, yra nepagrįstas.

10Teismas pažymėjo, kad pagal Nuostatų 32 punktą didžiausią kainą pasiūlęs aukciono dalyvis nedelsdamas turi parašu patvirtinti, jog galutinė kaina, nurodyta aukciono protokole, atitinka jo pasiūlytą; jei aukciono dalyvis nepasirašo aukciono protokolo, taip atsisakydamas pirkti žemės sklypą, laikoma, kad aukcionas neįvyko, ir aukciono komisija privalo tai nurodyti aukciono protokole. Teismas nustatė, kad: pripažinus trečiąjį asmenį aukciono dalyviu, pagal Nuostatų 29 punktą jam buvo pasiūlyta didinti paraiškoje nurodytą žemės sklypo pirkimo kainą; trečiajam asmeniui atsisakius tai daryti, jam buvo pateiktas pasirašyti aukciono protokolas; paaiškėjus, kad trečiasis asmuo neturi tapatybę patvirtinančio dokumento ir negali pasirašyti protokolo, aukciono komisija nutarė laikyti, kad trečiasis asmuo neatvyko į aukcioną, ir išsiuntė jam pranešimą atvykti pasirašyti protokolą. Teismo vertinimu, komisija nepagrįstai nutarė laikyti, kad trečiasis asmuo neatvyko į aukcioną, nes jis į aukcioną atvyko ir jame dalyvavo, ir komisija, siūlydama trečiajam asmeniui didinti pirkimo kainą ir pateikdama pasirašyti protokolą, tai pripažino. Trečiajam asmeniui nepasirašius aukciono protokolo, komisija turėjo laikyti, kad aukcionas neįvyko. Priimdama sprendimą laikyti, kad trečiasis asmuo neatvyko į aukcioną, ir išsiųsdama jam pranešimą atvykti pasirašyti protokolą, aukciono komisija pažeidė Nuostatų 32 punktą, lygiateisiškumo, skaidrumo ir nediskriminavimo principus. Teismo manymu, tai sudaro pagrindą pripažinti aukciono rezultatus negaliojančiais.

11III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai

12Atsakovas VĮ Valstybės žemės fondas prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria aukciono rezultatai pripažinti negaliojančiais, ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškinio reikalavimą dėl aukciono rezultatų pripažinimo negaliojančiais atmesti.

13Atsakovo teigimu, teismo motyvas, kad jei trečiasis asmuo nedelsiant nepasirašė aukciono protokolo, tai tuo jis patvirtino savo atsisakymą pirkti žemės sklypą už paraiškoje pasiūlytą kainą, yra nepagrįstas ir nelogiškas. Trečiasis asmuo neatsisakė pasirašyti protokolo – jam nebuvo leista to padaryti, nes neturėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento. Komisija, neleisdama pasirašyti protokolo neįsitikinus asmens tapatybe, kaip tik vadovavosi aukciono dalyvių lygiateisiškumo, skaidrumo ir nediskriminavimo principais. Trečiajam asmeniui atsisakius pasirašyti aukciono protokolą, jam nebūtų grąžinamas pradinis įnašas, ir jis tai puikiai suprato. Kadangi Nuostatuose nėra reglamentuota, kokį sprendimą priimti kilus abejonėms, ar tikrai aukciono dalyvis yra tas pats, kuris pateikė paraišką, buvo pritaikytas 32 punktas: trečiasis asmuo pripažintas neatvykusiu į aukcioną ir jam išsiųstas kvietimas atvykti pasirašyti aukciono protokolą, tuo patvirtinant savo ketinimą pirkti žemės sklypą už pasiūlytą kainą. Atsakovo manymu, nepagrįstas ir teismo teiginys, kad aukciono komisija, siūlydamas trečiajam asmeniui didinti sklypo kainą, po to negalėjo priimti sprendimo laikyti, kad trečiasis asmuo neatvyko į aukcioną. Šiuo atveju komisija vykdė Nuostatų 29 punkto nustatytus reikalavimus – paskelbė aukciono pradžią. Atsakovas mano, kad trečiasis asmuo laikytinas teisėtai pripažintu aukciono laimėtoju, o ta aplinkybė, kad jam, aukciono komisijai suabejojus, ar neturint asmens tapatybę patvirtinančio dokumento galima leisti nedelsiant pasirašyti protokolą, niekaip negali įtakoti aukciono rezultatų ir būti teisiniu pagrindu juos panaikinti.

14Trečiasis asmuo A. M. prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria aukciono rezultatai pripažinti negaliojančiais, ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškinio reikalavimą dėl aukciono rezultatų pripažinimo negaliojančiais atmesti.

15Trečiojo asmens teigimu, teismas nesilaikė Nuostatų sąlygų. Nuostatų 32 punkte numatyta, kad aukciono dalyvis, prieš pasirašydamas aukciono protokolą, turi pateikti ne tapatybę patvirtinantį dokumentą, o registracijos pažymėjimą. Pateikti tapatybę patvirtinančius dokumentus būtų reikalinga, jeigu aukciono dalyvis pageidautų didinti kainą (Nuostatų 30 p.), tačiau trečiasis asmuo to nepageidavo daryti. Trečiojo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija buvo pateikta su paraiška, o Nuostatuose, išskyrus aptartą atvejį dėl kainos didinimo, daugiau niekur nenumatyta, kad dalyvis turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o ne registracijos pažymėjimą. Nuostatuose net nenumatyta, kad aukciono dalyvis privalo atvykti į aukcioną asmeniškai. Trečiojo asmens nuomone, jeigu aukciono komisija pageidavo prieš duodant pasirašyti protokolą patikrinti ne dalyvio registracijos pažymėjimą, o tapatybę patvirtinantį dokumentą, tai galėjo padaryti iš kartu su paraiška pateiktos šio dokumento kopijos. Privalomo dokumento nepateikimas bei negalėjimas dėl to apskritai būti aukciono dalyviu ieškovo atveju ir tapatybę patvirtinančio dokumento neturėjimas aukciono metu trečiojo asmens atveju dėl aukščiau išdėstytų argumentų nėra lygiaverčiai, todėl teismas nepagrįstai sprendė, kad buvo pažeisti lygiateisiškumo, skaidrumo ir nediskriminavimo principai. Trečiasis asmuo taip pat atkreipia dėmesį, kad Nuostatų 32 punkte kalbama apie atsisakymą pirkti žemės sklypą, tačiau trečiasis asmuo niekuomet nebuvo išreiškęs tokios valios. Taigi, nesant duomenų, kad trečiasis asmuo neturėjo aukciono dalyvio registracijos pažymėjimo ar, įvykus aukcionui, atsisakė pasirašyti protokolą, negalima teigti, jog buvo pažeistas Nuostatų 32 punktas. Faktas, kad aukciono komisija iš laimėjusio dalyvio reikalavo ne to dokumento, kuris pagal Nuostatus buvo būtinas, ir neleido iš karto pasirašyti aukciono protokolo, o išsiuntė pranešimą atvykti jį pasirašyti, negali būti laikomas tokiu Nuostatų pažeidimu, dėl kurio turėtų būti pažeidžiamos sąžiningo aukciono dalyvio ir laimėtojo teisės bei panaikinami aukciono rezultatai.

16Ieškovas UAB „Akvaservis“ prašo atmesti apeliacinius skundus.

17Ieškovo teigimu, teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Aukciono komisija laikė trečiąjį asmenį aukciono dalyviu, ir tik ieškovui pareiškus pretenzijas dėl tokio dalyvavimo teisėtumo, komisija nusprendė, kad aukcioną laimėjo dalyvis, pasiūlęs paraiškoje didžiausią kainą, bet į aukcioną neatvykęs, todėl neleido trečiajam asmeniui pasirašyti protokolo; taigi toks sprendimas nesusiję su nurodytų lygiateisiškumo, skaidrumo ir nediskriminavimo principų, tikslių Nuostatų sąlygų laikymųsi. Trečiojo asmens nepasirašymas aukciono protokole prilyginimas jo atsisakymui pirkti žemės sklypą. Ieškovo nuomone, trečiasis asmuo nepagrįstai teigia, kad aukciono komisija reikalavo ne to dokumento, kuris yra būtinas pagal Nuostatų 32 punktą. Nors šio punkto normoje yra nurodomas registracijos pažymėjimas, akivaizdu, kad tokia normos dalis liečia tik juridinį asmenį, o fiziniam asmeniui yra taikoma analogija dėl asmens tapatybės įrodymo. Aptariama norma faktiškai reikalauja aukciono dalyvį įrodyti asmens tapatybę, kad jis galėtų pasirašyti protokolą.

18Teisėjų kolegija

konstatuoja:

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Apeliaciniuose skunduose iš esmės keliamas klausimas dėl tinkamo Nuostatų 32 punkto normų aiškinimo ir taikymo. Šiame punkte, be kita ko, numatyta, kad didžiausią kainą pasiūlęs aukciono dalyvis aukciono komisijai turi nedelsdamas pateikti savo registracijos pažymėjimą ir parašu patvirtinti, kad galutinė kaina, nurodyta aukciono protokole, atitinka jo pasiūlytą; jeigu aukciono dalyvis nepateikia registracijos pažymėjimo arba nepasirašo aukciono protokolo, taip atsisakydamas pirkti žemės sklypą, laikoma, kad aukcionas neįvyko, ir aukciono komisija tai privalo nurodyti protokole.

21Byloje neginčijamai nustatyta, kad: pripažinus trečiąjį asmenį aukciono dalyviu, jam buvo pasiūlyta didinti paraiškoje nurodytą žemės sklypo pirkimo kainą; trečiajam asmeniui atsisakius tai daryti, jam buvo pateiktas pasirašyti aukciono protokolas; paaiškėjus, jog trečiasis asmuo neturi asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, aukciono komisija nutarė laikyti, kad trečiasis asmuo neatvyko į aukcioną, ir išsiuntė jam pranešimą atvykti pasirašyti protokole; trečiasis asmuo per pranešime nurodytą terminą aukciono protokolą pasirašė.

22Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad aukciono komisija, priimdama sprendimą laikyti, jog trečiasis asmuo neatvyko į aukcioną, ir išsiųsdama jam pranešimą atvykti pasirašyti protokole, pažeidė Nuostatų 32 punktą, lygiateisiškumo, skaidrumo ir nediskriminavimo principus, ir tai sudaro pagrindą pripažinti aukciono rezultatus negaliojančiais. Tokia išvada grindžiama žemiau dėstomais argumentais.

23Pirma, pagal Nuostatus aukciono dalyvio asmeninis dalyvavimas aukciono metu nėra privalomas ir tai nėra kliūtis tapti laimėtoju. Nurodyta išplaukia iš Nuostatų 32 punkto normų, pagal kurias tuo atveju, kai aukcioną laimi dalyvis, pasiūlęs voke didžiausią sumą, bet į aukcioną neatvykęs, jis ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po aukciono komisijos pranešimo apie aukciono rezultatus įteikimo turi atvykti pasirašyti aukciono protokolą. Būtent šia norma susiklosčiusioje situacijoje rėmėsi aukciono komisija.

24Antra, nagrinėjamos Nuostatų 32 punkto normos didžiausią kainą pasiūliusio dalyvio nepasirašymą aukcione protokole sieja su atsisakymu pirkti žemės sklypą. Tuo tarpu iš aukščiau nurodytų bylos aplinkybių yra akivaizdu, kad trečiasis asmuo neatsisakė pirkti sklypo, o jo nedelstiną nepasirašymą protokole lėmė aukciono komisijos veiksmai – reikalavimas pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir neleidimas pasirašyti protokole, paaiškėjus, kad trečiasis asmuo šio dokumento su savimi neturi.

25Trečia, aptariamose Nuostatų 32 punkto normose vartojamas išsireiškimas „registracijas pažymėjimas“, kurio nepateikimas suponuoja aukciono neįvykimą, priešingai ieškovo argumentams, nėra tapatus įmonės registravimo pažymėjimai, todėl ir pagal analogiją negali būti laikoma, kad fizinio asmens atveju būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentų. Tokią išvadą patvirtina gramatinis, sisteminis ir loginis Nuostatų aiškinimas. Įmonės registravimo pažymėjimo kopija, jei paraišką teikia juridinis asmuo, arba asmens tapatybės dokumento kopija, jei paraišką teikia fizinis asmuo, pateikiami kartu su paraiška užklijuotame voke registruojantis aukciono dalyviu (Nuostatų 8.2, 10 p.). Įregistruotam asmeniui suteikiamas registracijos numeris (Nuostatų 12, 15, 25 p.). Taigi nuostatai aiškiai išskiria įmonės „registravimo pažymėjimą“, kuris pateikiamas juridinio asmens paraiškoje dalyvauti aukcione, ir aukciono dalyvio „registracijos pažymėjimą“, kuris suteikiamas įregistruotam aukciono dalyviui nepriklausomai nuo jo teisinio statuso (juridinis ar fizinis asmuo). Nuostatų 32 punkte kalbama būtent apie aukciono dalyvio registracijos pažymėjimą, todėl negalima spręsti, kad Nuostatai tiesiogiai reikalauja iš didžiausią kainą pasiūliusio aukciono dalyvio prieš pasirašant aukciono protokole pateikti asmens tapatybės dokumentą ir šio dokumento nepateikimą laiko pagrindu pripažinti aukcioną neįvykusiu. Be nurodyto reikalavimo pateikti asmens tapatybės dokumentą fiziniam asmeniui registruojantis aukciono dalyviu, aukciono metu šio dokumento Nuostatai tiesiogiai reikalauja tik tuo atveju, kai aukciono dalyviai pageidauja didinti aukciono kainą, t. y. varžytis; tokiu atveju jiems išduodamos kortelės su tokiu pačiu numeriu kaip ir registracijos numeris (Nuostatų 30 p.). Nagrinėjamu atveju trečiasis asmuo nepageidavo didinti savo pasiūlytos žemės sklypo pirkimo kainos. Iš išdėstyto seka, kad aukciono komisija nusprendusi laikyti, jog trečiasis asmuo, nepateikęs asmens tapatybę patvirtinančio dokumento prieš pasirašant aukciono protokole, nedalyvavo aukcione ir dėl to išsiuntusi jam pranešimą atvykti pasirašyti protokole vėliau, imperatyvių Nuostatų 32 punkto normų nepažeidė. Klausimas, ar aukciono komisija apskritai turėjo reikalauti iš trečiojo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento prieš pasirašant aukciono protokole, šiuo atveju neturi teisinės reikšmės.

26Ketvirta, pirmosios instancijos teismas ieškovo reikalavimą pripažinti, kad aukciono komisija nepagrįstai atsisakė laikyti jį aukciono dalyviu, atmetė, konstatavęs, jog toks sprendimas yra teisėtas; ši sprendimo dalis nėra skundžiama (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 str.). Dėl šios priežasties pirmosios instancijos teismas, vertindamas aukciono komisijos veiksmus trečiojo asmens atžvilgiu, be pagrindo nurodė lygiateisiškumo, skaidrumo ir nediskriminavimo principų pažeidimą.

27Teisėjų kolegija, apibendrindama konstatuoja, kad nebuvo pagrindo pripažinti aukciono rezultatus negaliojančiais. Tai, kad aukciono komisija siekė įsitikinti aukciono protokolą pasirašančio asmens tapatybe nepažeidė nei ieškovo, nei trečiojo asmens teisių. Pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė Nuostatų 32 punkto normas, todėl priėmė iš dalies neteisėtą sprendimą. Ši sprendimo dalis naikinama ir priimamas naujas sprendimas – atmesti ieškinio reikalavimą dėl aukciono rezultatų pripažinimo negaliojančiais (CPK 330 str.).

28Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

29Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 17 d. sprendimo dalį, kuria pripažinti negaliojančiais 2012 m. balandžio 25 d. vykusio 0,5031 ha žemės sklypo, esančio ( - ), pardavimo aukciono rezultatai, panaikinti ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Akvaservis“ (į. k. 140582246) ieškinio reikalavimo dalį dėl nurodyto aukciono rezultatų pripažinimo negaliojančiais atmesti.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantų valstybės... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB „Akvaservis“ nurodė, kad 2012 m. balandžio 16 d. pateikė... 6. Ieškovas, remdamasis išdėstytu, prašė pripažinti atsakovo atsisakymą... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. spalio 17 d. sprendimu ieškinį tenkino iš... 9. Teismas nustatė, kad, aukciono metu atplėšus ieškovo pateiktą voką, jame... 10. Teismas pažymėjo, kad pagal Nuostatų 32 punktą didžiausią kainą... 11. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai... 12. Atsakovas VĮ Valstybės žemės fondas prašo panaikinti pirmosios instancijos... 13. Atsakovo teigimu, teismo motyvas, kad jei trečiasis asmuo nedelsiant... 14. Trečiasis asmuo A. M. prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo... 15. Trečiojo asmens teigimu, teismas nesilaikė Nuostatų sąlygų. Nuostatų 32... 16. Ieškovas UAB „Akvaservis“ prašo atmesti apeliacinius skundus.... 17. Ieškovo teigimu, teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Aukciono... 18. Teisėjų kolegija... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. Apeliaciniuose skunduose iš esmės keliamas klausimas dėl tinkamo Nuostatų... 21. Byloje neginčijamai nustatyta, kad: pripažinus trečiąjį asmenį aukciono... 22. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai... 23. Pirma, pagal Nuostatus aukciono dalyvio asmeninis dalyvavimas aukciono metu... 24. Antra, nagrinėjamos Nuostatų 32 punkto normos didžiausią kainą... 25. Trečia, aptariamose Nuostatų 32 punkto normose vartojamas išsireiškimas... 26. Ketvirta, pirmosios instancijos teismas ieškovo reikalavimą pripažinti, kad... 27. Teisėjų kolegija, apibendrindama konstatuoja, kad nebuvo pagrindo pripažinti... 28. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 29. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 17 d. sprendimo dalį, kuria...