Byla I-1716-789/2013
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Raimondo Blauzdžiaus, Rasos Ragulskytės-Markovienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Halinos Zaikauskaitės, dalyvaujant atsakovės ir trečiojo suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovei Linai Mikuckienei, viešame teismo posėdyje nagrinėdama administracinę bylą pagal pareiškėjos AB „Dolomitas“ skundą atsakovei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai (tretieji suinteresuoti asmenys Valstybinė miškų tarnyba, Pakruojo rajono savivaldybės administracija, Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė) dėl sprendimo panaikinimo,

Nustatė

2pareiškėja AB „Dolomitas“ 2012-12-27 išsiuntė teismui skundą (b. l. 1–8), kuriame prašė panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2012-11-21 raštą (sprendimą) Nr. (12-2)-D8-9839 ir priteisti iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos AB „Dolomitas“ naudai atstovavimo išlaidas.

32013-02-11 teisme gautas pareiškėjos AB „Dolomitas“ pareiškimas dėl skundo atsisakymo. Pareiškėja pareiškia, kad atsisako skundo ir paaiškina, kad pareiškėjai yra žinomos skundo atsisakymo pasekmės. Nurodo, kad įvyko keli pareiškėjos ir atsakovės atstovų susitikimai, kurių metu buvo pasiektas tam tikras abiejų šalių lūkesčius ir interesus tenkinantis taikus susitarimas.

4Teismo posėdyje atsakovės ir trečiojo suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovė Lina Mikuckienė neprieštaravo, kad byla būtų nutraukta.

5Byla nutrauktina pareiškėjai atsisakius skundo.

6Administracinių bylų teisenos įstatymo 52 str. nustato, kad pareiškėjas turi teisę atsisakyti skundo (prašymo) bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį. Atsisakius skundo (prašymo) byla nutraukiama (Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 3 p.). Šiuo atveju nėra išimties, nurodytos Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 3 p. Pareiškėja informavo teismą, kad jai žinomos skundo atsisakymo pasekmės. Taigi administracinė byla nutraukiama.

7Administracinių bylų teisenos įstatymo 102 str. 3 d. nustatyta, kad, bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

8Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 52 str., 101 str. 3 p., 102 str., 105–106 str. ir 149 str.,

Nutarė

9administracinę bylą Nr. I-1716-789/2013 pagal pareiškėjos AB „Dolomitas“ skundą atsakovei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai (tretieji suinteresuoti asmenys Valstybinė miškų tarnyba, Pakruojo rajono savivaldybės administracija, Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė) dėl sprendimo panaikinimo nutraukti.

10Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai