Byla 2-439-329/2016
Dėl skolos išieškojimo solidariai

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Virginija Šeškuvienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB ,,Marijampolės butų ūkis” ieškinį atsakovams I. M. ir R. M. dėl skolos išieškojimo solidariai ir

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovų solidariai 287,57 Eur skolą už daugiabučio namo patalpų savininkų (bendrasavininkų) bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas, 18,69 Eur delspinigius, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas 20 Eur žyminį mokestį, 0,86 Eur už Nekilnojamojo turto registro duomenų vieną paiešką duomenų bazėje ir vieno registro išrašo peržiūrėjimą ekrane.

3Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas arba parengiamasis procesinis dokumentas.

4LR CPK 130 str. 1 d. ir 2 d. nustatyta tvarka atsakovams I. M. ir R. M. 2016-01-11 viešo paskelbimo būdu įteikta ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką (30 b.l.), teisme atsiliepimai negauti, todėl laikoma, kad yra visos sąlygos priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad buto, esančio Beržų g. 19-11, Marijampolė, savininkai yra I. M. ir R. M.. Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-12-21 įsakymo Nr. DV-2271 „Dėl Marijampolės savivaldybės daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus skyrimo“ pagrindu ieškovas teikia daugiabučio namo, esančio ( - ), kuriame atsakovai nuosavybės teise turi gyvenamąją butą Nr.11, patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas (daugiabučio namo patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administravimą, pastato techninę priežiūrą (eksploataciją), bendrojo naudojimo elektros energiją, teritorijos, laiptinės valymą, žemės nuomos mokestį). Atsakovai naudojosi ieškovo teikiamomis paslaugomis ir laikotarpiu nuo 2013-10-01 iki 2015-10-31 už daugiabučio namo, kuriame atsakovai turi butą, patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas (patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administravimą, pastato techninę priežiūrą (eksploataciją), teritorijos priežiūrą, žemės nuomos mokestį, bendrojo naudojimo elektros energiją,) įsiskolino 287,57 Eur.

8Šios aplinkybės grindžiamos: ieškiniu (2-4 b.l.), mokėtino žyminio mokesčio sąrašu (5 b.l.), mokėjimo nurodymu apie sumokėtą žyminį mokestį (6 b.l.), UAB „Marijampolės butų ūkis“ valdybos narių posėdžio protokolu (7 b.l.), skolos ir delspinigių paskaičiavimu (8 b.l.), nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu (9-10 b.l.), nekilnojamojo turto registro duomenų teikimo sutartimi (11-12 b.l.), Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-12-21 įsakymu Nr. DV-2271 (13-14 b.l.).

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 str. numato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku. Butas, į kurį teikiamos paslaugos, atsakovams priklauso bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise. Be to, sutinkamai su CK 6.6 str. 3 d. tais atvejais, kai prievolė susijusi su paslaugų teikimu, solidarioji atsakovų pareiga preziumuojama, todėl laiku nesumokėję už patiektą šiluminę energiją atsakovai laikomi pažeidusiais prievolę (CK 6.63 str. 1 d. 2 p.) ir privalo skolą atlyginti solidariai (CK 6.388 str.). Esant nurodytoms aplinkybėms iš atsakovų ieškovui solidariai priteistina 287,57 Eur skola už daugiabučio namo patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas.

10Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims” 2 straipsnyje numatyta, jog fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka laiku nesumokėję gyvenamųjų patalpų nuomos bei eksploatavimo išlaidų, ryšių bei komunalinių paslaugų mokesčių, už kiekvieną praleistą atsiskaityti dieną moka 0,02 procentus dydžio delspinigių, todėl iš atsakovų solidariai priteistini delspinigiai – 18,69 Eur.

11LR CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Todėl ieškovo prašymu iš atsakovų solidariai priteistina įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2015-11-12 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Ieškovas nurodo, kad turėjo 20,86 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 20 Eur žyminis mokestis ir 0,86 Eur už Nekilnojamojo turto registro duomenų vieną paiešką duomenų bazėje. CPK normos, reglamentuojančios bylinėjimosi išlaidų paskirstymą, nenumato galimybės šias išlaidas priteisti iš kelių asmenų solidariai (CK 6.6 str. 1 d.), todėl jos priteisiamos ne solidariai, o iš kiekvieno asmens atitinkama išlaidų dalis, išreikšta konkrečia pinigų suma. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, bylinėjimosi išlaidos ieškovui iš atsakovų priteisiamos lygiomis dalimis po 10,43 Eur iš kiekvieno atsakovo (CPK 93 str. 1 d.).

13Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovų valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 3 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos kiekvienam atsakovui (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. Įsakymo Nr.1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo pakeitimo“ Nr. 1R-298/1K-290).

14Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 262 str., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str. 1 d., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti solidariai iš atsakovų I. M., gim. ( - ), gyv. ( - ), ir R. M., gim. ( - ), gyv. ( - ), 287,57 Eur (du šimtus aštuoniasdešimt septynis eurus 57 ct) skolą, 18,69 Eur (aštuoniolika eurų 69 ct) delspinigius, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo 2015-11-12 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovui UAB „Marijampolės butų ūkis”, juridinio asmens kodas 151005356, buveinės adresas Marijampolė, Šaulių g. 4, a.s. Nr.LT894010040800030239, AB DNB bankas, b.k.40100.

17Priteisti iš atsakovų I. M., gim. ( - ), gyv. ( - ), ir R. M., gim. ( - ), gyv. ( - ),, lygiomis dalimis iš kiekvieno po 10,43 Eur (dešimt eurų 43 ct) bylinėjimosi išlaidas ieškovui UAB „Marijampolės butų ūkis”, juridinio asmens kodas 151005356, buveinės adresas Marijampolė, Šaulių g. 4, a.s. Nr.LT894010040800030239, AB DNB bankas, b.k.40100.

18Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį Lietuvos Respublikos CPK 287 str. 1-4 d. d., 80 str. 3 d. reikalavimus.

19Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai