Byla 2A-1454-259/2011

1Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Arvydo Žibo, kolegijos teisėjų Izoldai Nėnienei, Egidijui Tamašauskui, sekretoriaujant Ingai Miškinienei, dalyvaujant ieškovo VĮ Marijampolės miškų urėdija atstovui advokatui Vidmantui Raviniui, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo B. P. apeliacinį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 1 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-763-570/2010 pagal ieškovo VĮ Marijampolės miškų urėdija ieškinį atsakovui B. P., trečiajam asmeniui VĮ Valstybės turto fondui, institucijai, teikiančiai išvadą byloje, Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriui dėl nuomos sutarties nutraukimo, nuomos mokesčio priteisimo ir asmens iškeldinimo ir

Nustatė

2Ieškovas VĮ Marijampolės miškų urėdija ieškiniu (t.1, b.l.3-6) prašė: 1) nutraukti 2002-01-02 su atsakovu B. P. sudarytą gyvenamosios patalpos nuomos sutartį; 2) iškeldinti atsakovą su visu jam priklausančiu turtu iš Lietuvos Respublikai nuosavybės teise priklausančių ir ieškovo VĮ Marijampolės miškų urėdija patikėjimo teise valdomų patalpų, esančių Marijampolės sav. Liudvinavo sen. ( - ) nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos; 3) priteisti ieškovui iš atsakovo 106,40 Lt nuompinigių skolą, 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3Marijampolės rajono apylinkės teismas 2010-09-01 sprendimu (t.1, b.l.127-131) ieškinį tenkino visiškai: 1) nusprendė atsakovą B. P., šiuo metu atliekantį bausmę Kybartų pataisos namuose, iškeldinti su daiktais iš ieškovo VĮ Marijampolės miškų urėdija patikėjimo teise valdomų patalpų, nuosavybės teise priklausančių Lietuvos Respublikai, esančių Marijampolės sav. ( - ) nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos; 2) priteisė ieškovui iš atsakovo 106,40 Lt nuompinigių, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą skolą (be bylinėjimosi išlaidų) nuo civilinės bylos iškėlimo teisme, t. y. 2009-12-23, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 197 Lt sumokėto žyminio mokesčio, 500 Lt advokato pagalbai apmokėti, 160,93 Lt už procesinių dokumentų įteikimą per antstolį.

4Teismas nustatė, kad ginčo patalpos, pažymėtos plane 2A1/m, 7I1/ž ir 3I1/ž, esančios Marijampolės sav., ( - ) nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, o patikėjimo teise jas valdo ieškovas. 2002-01-02 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta tarnybinių gyvenamųjų ir pagalbinių patalpų, esančių ( - ) Marijampolės sav., nuomos sutartis, kuri galiojo iki 2002-12-31 (t.1, b.l.7), o jos nenutraukus ir atsakovui neišsikėlus, tapo neterminuota. Nuomos mokestis per mėnesį sudaro apie 5 Lt. Teismas nustatė, jog atsakovas nuomos mokesčio nemoka jau daugiau kaip 20 mėnesių (t.1, b.l.8), susidariusi nuompinigių skola vieną kartą jau buvo priteista ir išieškoma pagal vykdomąjį raštą. Įvertinęs tai, jog atsakovas gauna 324 Lt socialinę pašalpą (kadangi yra neįgalus ir turi specialių poreikių) bei tai, jog už suvartotą elektros energiją atsakovas vis dėlto susimoka, teismas pripažino, jog atsakovas turi galimybę susimokėti tokį nedidelį nuomos mokestį, tačiau šių savo įsipareigojimų vengia. Teismas pažymėjo, jog tokie atsakovo veiksmai rodo jo sutartinių įsipareigojimų piktybišką nevykdymą, vengimą bendradarbiauti ir kooperuotis, vykdant sutartį. Teismas taip pat nustatė, jog atsakovas nevykdo Nuomos sutarties 1.5 punkto reikalavimų – nedaro patalpų einamojo remonto, jose gyvendamas grubiai pažeidžia priešgaisrinės saugos, elektrosaugos taisykles, tuo sukeldamas pirmiausia didelę grėsmę sau, aplinkiniams ir išnuomotam turtui. Įvertinęs tai, jog atsakovas pats dėl sveikatos būklės ir finansinės padėties patalpų einamojo remonto atlikti nepajėgia, nuomotojo ir kitų asmenų sutvarkyti ar prižiūrėti patalpas neįsileidžia (b.l.20, 22, 28, 51), teismas pripažino, jog patalų būklė, nedarant remonto ir šaltuoju metų laiku tinkamai nešildant, bloginama ir tuo daromas gyvenamųjų patalpų sutarties pažeidimas. Be to, iš byloje esančių duomenų apie atsakovo teistumus ir pradėtus ikiteisminius tyrimus (b.l.34-37), publikacijų spaudoje (b.l.26-27) bei nuosprendžio (b.l.69-77) teismas nustatė, jog atsakovas savo elgesiu kelia grėsmę aplinkiniams, išsinuomotose patalpose daro nusikaltimus. Teismas nustatė, jog ieškovas reikalavimą įspėti atsakovą raštu apie nuomos sutarties nutraukimą prieš 6 mėnesius įvykdė – raštą apie sutarties sąlygų pažeidimus ir būsimą nuomos sutarties nutraukimą atsakovui įteikė 2009-05-20 (b.l.12-13), tačiau atsakovas praėjus 6 mėnesių terminui iš patalpų neišsikėlė. Todėl esant šių aplinkybių visetui, teismas sprendė, jog yra pagrindas ieškovo reikalavimą tenkinti ir dėl atsakovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo gyvenamosios patalpos nuomos sutartį nutraukti.

5Apeliaciniu skundu (t.2, b.l.10-11) atsakovas B. P. su teismo sprendimu nesutiko, prašė teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį atmesti, dėl šių motyvų:

61) Kauno apygardos teismas 2007-11-27 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A- 1212-555/2007 panaikino Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimą dėl B. P. iškeldinimo, nustatęs, jog, priimant sprendimą, buvo pažeistas visapusiškumo, pilnumo ir objektyvumo principas. Tačiau Marijampolės rajono apylinkės teismas tas pačias klaidas darė nagrinėdamas civilinę bylą ir antrą, ir trečią kartą, visiškai nepaisė Kauno apygardos teismo argumentų ir motyvų, todėl priėmė nepagrįstą ir neteisėtą 2008-06-19 sprendimą. Neatsiradus jokiems naujiems pagrindams dėl iškeldinimo, iš esmės nepasikeitus jokioms aplinkybėms, ieškovas 2009-05-20 vėl įspėjo atsakovą dėl išsikėlimo iš patalpų;

72) ieškovo prašoma priteisti nuomos mokesčio suma – 106,40 Lt yra labai maža (vos ne dvigubai mažesnė, negu buvo 2008 m. - 170,07 Lt), dėl jos negali būti pradėtas sutarties nutraukimas ir iškeldinimas, numatytas CPK 6.611 str. Ieškovas nepateikė įrodymų, kad tai skola ir kad atsakovas ne mažiau kaip tris mėnesius nemoka buto nuompinigių ar mokesčių už komunalinius patarnavimus. Atvirkščiai, skola yra sumažėjusi, kas rodo, jog atsakovas stengiasi mokesčius mokėti;

83) vienas iš Kauno apygardos teismo 2007-11-27 nutartyje aptartų apeliacinio skundo motyvų buvo tai, kad atsakovas yra invalidas, socialiai remtinas asmuo, už kurio priežiūrą atsakinga Marijampolės savivaldybės administracija. Socialiai remtinas asmuo negali būti iškeldintas iš gyvenamųjų patalpų, nesuteikiant jam kitos gyvenamosios patalpos, be institucijos, prižiūrinčios invalidus ir socialiai remtinus piliečius, žinios ir jos dalyvavimo byloje. Pagal institucijos atstovės aiškinimą, kitos gyvenamosios patalpos atsakovui jie šiuo metu suteikti negali, sutikimo apsigyventi globos įstaigose atsakovas neduoda, o prievarta apgyvendinti apsitarnaujančio buityje, veiksnaus asmens negalima. Todėl atsakovo iškeldinimas nėra sąžiningas jo atžvilgiu ir yra greičiausiai susijęs su noru kuo greičiau realizuoti statinius.

9Atsiliepime apeliacinį skundą (t.2, b.l.34-37) ieškovas VĮ Marijampolės miškų urėdija prašė atsakovo apeliacinį skundą atmesti, teismo sprendimą palikti nepakeistą, dėl šių motyvų:

101) apeliacinis skundas yra nekonkretus ir nemotyvuotas. Nors atsakovas vadovaujasi Kauno apygardos teismo 2007-11-27 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-1212-555/2007 ir mano, kad ir šiuo atveju teismas padarė tas pačias klaidas, tačiau konkrečių klaidų nedetalizuoja ir dėl jų nepasisako. Atsakovo argumentai nepagrįsti, kadangi teismas nuodugniai, išsamiai, visapusiškai ir betarpiškai išsiaiškino visas su ginču susijusias aplinkybes, pilnai, objektyviai, išsamiai ir visapusiškai ištyrė visus byloje esančius įrodymus, tinkamai taikė ir aiškino materialinės ir procesinės teisės normas ir priėmė teisingą ir įrodymais pagrįstą sprendimą;

112) skundo argumentai, jog 106,40 Lt skolos suma nesudaro pagrindo iškeldinti atsakovą iš buto, nes ji netgi mažesnė, negu buvo ankstesnėje byloje, nepagrįsti. 106,40 Lt skola yra naujai susidaręs įsiskolinimas už laikotarpį nuo 2008 m. balandžio mėn. iki 2009 m. lapkričio mėn., t. y. iki ieškinio padavimo dienos. Taigi, atsakovas be jau ankstesniu teismo sprendimu priteistos 170,07 Lt sumos, už naują laikotarpį yra skolingas ieškovui 106,40 Lt. Ankstesniu teismo sprendimu priteista 170,07 Lt suma ir skundžiamu teismo sprendimu priteista 106,40 Lt suma yra skirtingos sumos. Todėl atsakovas nepagrįstai teigia, kad skola yra sumažėjusi. Naujo įsiskolinimo susidarymas tik patvirtina atsakovo tolesnį sutarties nevykdymą ir skolos nemokėjimą. Be to, 106,40 Lt skola buvo priteista už laikotarpį nuo 2008 m. balandžio mėn. iki 2009 m. lapkričio mėn. Atsakovui nuompinigių nuo 2009 m. gruodžio mėn. iki šios dienos toliau nemokant, auga nauja skola. Todėl atsakovas nepagrįstai teigia, kad dedamos pastangos dengti skolą ir mokėti nuompinigius. Įsiskolinimo dydis dėl menkų mokėtinų kasmėnesinių sumų nėra itin didelis, tačiau tai yra sutarties sąlygų pažeidimas, kuris tęsiasi jau daugelį metų. Nuomos mokesčio nemokėjimas yra esminių nuomos sutarties sąlygų pažeidimas, kas yra savarankiškas, įstatymo numatytas pagrindas nuomotojui vienašališkai nutraukti nuomos sutartį (CK 6.611 str.);

123) ieškovas, sudarydamas nuomos sutartį, tikėjosi, kad nuomininkas tinkamai vykdys esmines sutarties sąlygas dėl nuomos mokesčio mokėjimo ir tinkamai prižiūrės ir rūpinsis turtu. Nuomos mokestis per mėnesį sudaro 5,32 Lt. Tai nedidelė suma, kurią atsakovas, būdamas sąžiningas ir tinkamai naudodamasis jam suteiktomis teisėmis ir tinkamai vykdydamas prisiimtus įsipareigojimus, gali vykdyti, tačiau nevykdo jau daugelį metų, todėl ieškovas negauna to, ko tikėjosi, sudarydamas nuomos sutartį su atsakovu;

134) į teismą dėl nuomos sutarties nutraukimo buvo kreiptasi ne vien dėl to, kad atsakovas nemoka nuompinigių, tačiau ir dėl to, kad atsakovas ardo ir gadina jam perduotas patalpas, kurias jis privalo prižiūrėti ir rūpintis. Nuomos sutartimi nuomininkas (atsakovas) įsipareigojo savo lėšomis atlikti patalpų bei įrangos einamąjį remontą: tinkuoti, balinti, dažyti lubas ir sienas, dažyti langų vidinius rėmus, palanges, duris, grindis, radiatorius, vamzdžius ir t.t. (Sutarties 1.5 punktas), laikytis priešgaisrinės apsaugos ir kt. taisyklių (Sutarties 1.1 punktas). Tačiau atsakovas patalpų ne tik neprižiūrėjo ir jomis nesirūpino, tačiau jas sąmoningai gadino. Bylos nagrinėjimo metu buvo atlikta patalpų apžiūra, kurios metu nustatyta, jog atsakovas pažeidžia priešgaisrinės saugos, elektrosaugos taisykles, tuo sukeldamas grėsmę sau, aplinkiniams ir turtui (t.1, b.l.17-20, 24-28). Patalpos yra nešildomos (sugriuvęs kaminas ir krosnis), visos patalpos išraizgytos elektros laidais, kurie atviri kabo vos ne iki pat žemės, ant jų tiesiai prikabinta šviestuvai, sujungimai atviri, patalpos netvarkingos ir užverstos įvairiausiais daiktais. Pats atsakovas pripažino, kad nuo įsikėlimo jokio remonto, kurį privalėjo daryti, nedarė. Be to, nuomojamose patalpose atsakovas daro nusikalstamas veikas;

145) skunde nepagrįstai teigiama, jog socialiai remtinas asmuo negali būti iškeldintas, nesuteikiant jam kitos gyvenamosios patalpos. Atsakovui buvo sudarytos visos sąlygos, kaip neįgaliam asmeniui, apsigyventi Didvydžių pensionate, tačiau jis ten įsikurti atsisakė. Marijampolės savivaldybės Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriaus atstovė teisme paaiškino, kad atsakovo iškeldinimo atveju, esant jo prašymui, globos ir rūpybos institucija pasirūpins atsakovo apgyvendinimu globos namuose, kur jam bus užtikrintos žymiai saugesnės, atsakovo sveikatos būklę, specialiuosius poreikius atitinkančios gyvenimo sąlygos. Todėl atsakovo, kaip neįgalaus asmens, teisės niekaip nėra pažeidžiamos. Ieškovas nėra atsakingas už socialiai pažeidžiamų asmenų grupių teisių ir interesų į gyvenamąjį būstą realizavimą. Ieškovas negali įgyvendinti teisių už atsakovą ir negali būti atsakingas už tai, kad atsakovas atsisako kito gyvenamojo būsto. Susidariusi situacija rodo, kad atsakovas savo padėtimi (neįgalumu) piktnaudžiauja ir, būdamas atsakingas už nuomos sutarties pažeidimus (nemokėdamas nuompinigių, nedarydamas patalpų remonto ir patalpas blogindamas), nededa netgi minimalių pastangų taikiai spręsti susidariusią padėtį ir išsikelti į kitą gyvenamąją patalpą, kurią jam jau buvo suteikę ir gali suteikti paramos skyriaus.

15Atsiliepime apeliacinį skundą (t.2, b.l.40-42) tretysis asmuo VĮ Valstybės turto fondas prašė atsakovo apeliacinį skundą atmesti, teismo sprendimą palikti nepakeistą, dėl šių motyvų:

161) LR Vyriausybės 2006-06-01 nutarimu Nr. 547 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 228 „Dėl privatizavimo objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ ieškinyje nurodytas nekilnojamasis turtas yra įtrauktas į privatizavimo objektų sąrašą. Vadovaujantis LR Vyriausybės 2006-09-27 nutarimu Nr. 961 „Dėl valstybės įmonių miškų urėdijų turto perdavimo valstybės įmonei Valstybės turto fondui“ nutarta VĮ Marijampolės miškų urėdijos patikėjimo teise valdomą valstybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ) Liudvinavo sen., Marijampolės sav., perduoti Valstybės turto fondui valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 9 straipsnio 5 dalis numato, kad patikėjimo teisė į perduodamą valstybės turtą atsiranda nuo turto perdavimo patikėjimo teisės subjektui (patikėtiniui) ir turto perdavimo - priėmimo akto pasirašymo. Gyvenamasis namas, kaip privatizavimo objektas, turi būti atlaisvintas ir teisės aktų nustatyta tvarka perduotas Valstybės turto fondui - privatizavimui. Dėl turto perdavimo Valstybės turto fondas ne kartą kreipėsi į dabartinį šio turto valdytoją - Marijampolės miškų urėdiją, tačiau dėl besitęsiančių ginčų su nuomininku objektas iki šiol nėra perduotas. Tokiu būdu varžomos Valstybės turto fondo, kaip valstybės turto patikėtinio, galimybės įgyvendinti jam įstatymu suteiktas teises valstybės turto privatizavimo srityje, be to, privatizavimo proceso vilkinimu daroma žala valstybei - bloginama turto būklė, didinamos valstybės išlaidos objekto administravimui, o tuo pačiu valstybė negauna lėšų į Privatizavimo fondo sąskaitą. Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 81 straipsnyje nustatytas valstybės turto valdymo, naudojimo ir juo disponavimo racionalumo principas reiškia, kad valstybės turtas turi būti tausojamas, nešvaistomas ir racionaliai tvarkomas. Neperdavus valstybei priklausančio turto Valstybės turto fondui, liktų neįgyvendintas privatizavimo tikslas, tuo būtų pažeisti valstybės interesai, o tai reiškia ir viešo intereso privatizavimo teisiniuose santykiuose pažeidimą;

172) skolos dydis neturėtų nulemti CK 6.611 str. nuostatų taikymo. CK 6.611 str. numatyta galimybė nutraukti sutartį ir iškeldinti asmenis iš nuomojamos patalpos, jei nuomininkas nuolat (ne mažiau kaip tris mėnesius) nemoka nuompinigių, niokoja ir gadina gyvenamąją patalpą. Atsakovo skola dėl nemokamų nuompinigių tęsiasi jau keletą metų, be to, išnuomotos gyvenamosios patalpos niokojamos, yra didelė gaisro, o kartu ir visiško patalpų sunaikinimo tikimybė, kas laikytina nuomos sutarties sąlygų pažeidimu ir sudaro pagrindą nutraukti nuomos sutartį bei iškeldinti asmenį iš nuomojamos patalpos.

18Atsiliepime apeliacinį skundą (t.2, b.l.30) institucija, teikianti išvadą byloje, Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyrius prašė atsakovo apeliacinį skundą atmesti, teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodoma, jog atsakovas buvo informuotas ir žinojo apie Marijampolės rajono teismo sprendimą dėl jo iškeldinimo iš gyvenamo namo, priklausančio VĮ Marijampolės urėdijai, sprendimo laiku neskundė. Atsiliepime taip pat nurodoma, jog, vadovaudamasis LR valstybinių šalpos išmokų įstatymo 22 str. 5 d. (kardomojo kalinimo (suėmimo) metu ir nuteistiems laisvės atėmimo bausmėmis), Paramos skyrius 324 Lt pašalpos per mėnesį atsakovui nuo 2010-04-01 nebemoka.

19Apeliacinis skundas atmestinas.

20Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka yra nustatyta, jog 2002-01-02 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta tarnybinių gyvenamųjų ir pagalbinių patalpų, esančių ( - ) Marijampolės sav., nuomos sutartis, šiuo metu ji yra galiojanti kaip neterminuota, šios ginčo patalpos nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, o patikėjimo teise jas valdo ieškovas VĮ Marijampolės miškų urėdija. Atsakovas už nuomojamas patalpas nuomos mokesčio nemoka nuo 2006 metų lapkričio mėnesio, 80, 07 lt skola už laikotarpį nuo 2006 11 iki 2008 03 mėnesius teismo sprendimu iš atsakovo ieškovui yra priteista ir išieškoma pagal vykdomąjį raštą, kita 106, 40 lt skola yra nesumokėta (b.l. 8). Byloje nustatyta, kad atsakovas nedaro nuomojamų patalpų einamojo remonto, todėl nevykdo Nuomos sutarties 1.5 punkto reikalavimų, nuomojamose patalpose nesilaiko ir pažeidžia priešgaisrinės saugos, elektrosaugos taisykles, tuo sukeldamas didelę grėsmę sau, aplinkiniams asmenims ir ieškovo išnuomotam patikėjimo teise valdomam turtui. Ieškovas įspėjo atsakovą raštu apie nuomos sutarties nutraukimą (b.l.12-13), tačiau atsakovas praėjus 6 mėnesių terminui iš patalpų neišsikėlė.

21Ieškovas VĮ Marijampolės miškų urėdija ieškiniu (t.1, b.l.3-6) prašė: 1) nutraukti 2002-01-02 su atsakovu B. P. sudarytą gyvenamosios patalpos nuomos sutartį; 2) iškeldinti atsakovą su visu jam priklausančiu turtu iš Lietuvos Respublikai nuosavybės teise priklausančių ir ieškovo VĮ Marijampolės miškų urėdija patikėjimo teise valdomų patalpų, esančių Marijampolės sav. Liudvinavo sen. ( - ) nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos; 3) priteisti ieškovui iš atsakovo 106,40 Lt nuompinigių skolą, 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2010-09-01 sprendimu (t.1, b.l.127-131) ieškinį tenkino visiškai: 1) nusprendė atsakovą B. P., šiuo metu atliekantį bausmę Kybartų pataisos namuose, iškeldinti su daiktais iš ieškovo VĮ Marijampolės miškų urėdija patikėjimo teise valdomų patalpų, nuosavybės teise priklausančių Lietuvos Respublikai, esančių Marijampolės sav. ( - ) nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos; 2) priteisė ieškovui iš atsakovo 106,40 Lt nuompinigių, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą skolą (be bylinėjimosi išlaidų) nuo civilinės bylos iškėlimo teisme, t. y. 2009-12-23, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 197 Lt sumokėto žyminio mokesčio, 500 Lt advokato pagalbai apmokėti, 160,93 Lt už procesinių dokumentų įteikimą per antstolį.

22Apeliaciniu skundu atsakovas skundžia Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010-09-01 sprendimą, apeliacinio skundo motyvai yra grindžiami tomis faktinėmis aplinkybėmis, jog atsakovas jau buvo bandomas teismine tvarka keldinti priverstinai iš nuomojamų patalpų, neatsiradus jokiems naujiems pagrindams dėl iškeldinimo, iš esmės nepasikeitus jokioms aplinkybėms, ieškovas 2009-05-20 vėl įspėjo atsakovą dėl išsikėlimo iš patalpų; 106,40 Lt skolos suma nesudaro pagrindo iškeldinti atsakovą iš buto, nes ji netgi mažesnė, negu buvo ankstesnėje iškeldinimo byloje; atsakovas yra invalidas, socialiai remtinas asmuo, už kurio priežiūrą atsakinga Marijampolės savivaldybės administracija, socialiai remtinas asmuo negali būti iškeldintas iš gyvenamųjų patalpų, nesuteikiant jam kitos gyvenamosios patalpos.

23Teisėjų kolegija pažymi, jog įstatymų leidėjas LR CK 6.611 straipsnyje numatė galimybę nutraukti sutartį ir iškeldinti asmenis iš nuomojamos patalpos, jei nuomininkas nuolat (ne mažiau kaip tris mėnesius) nemoka nuompinigių, niokoja ir gadina gyvenamąją patalpą. Byloje nustatytos tos faktinės aplinkybės, kad atsakovas nemoka už nuomojamas patalpas nuomos mokesčio ilgiau nei tris mėnesius, jis neatlieka einamojo patalpų remonto, gadina nuomojamą turtą. Išnagrinėjus bylą teisme yra nustatyta, kad nuomos sutartimi nuomininkas (atsakovas) įsipareigojo savo lėšomis atlikti patalpų bei įrangos einamąjį remontą: tinkuoti, balinti, dažyti lubas ir sienas, dažyti langų vidinius rėmus, palanges, duris, grindis, radiatorius, vamzdžius ir t.t. (Sutarties 1.5 punktas), laikytis priešgaisrinės apsaugos ir kt. taisyklių (Sutarties 1.1 punktas). Tačiau byloje nustatyta, kad atsakovas patalpų ne tik neprižiūrėjo ir jomis nesirūpino, tačiau jas sąmoningai gadino. Bylos nagrinėjimo metu buvo atlikta patalpų apžiūra, kurios metu nustatyta, jog atsakovas pažeidžia priešgaisrinės saugos, elektrosaugos taisykles, tuo sukeldamas grėsmę sau, aplinkiniams ir turtui (t.1, b.l.17-20, 24-28). Šios faktinės aplinkybės pagrįstai leido pirmosios instancijos teismui padaryti teisingą išvadą, kad atsakovas grubiai pažeidžia Nuomos sutarties su ieškovu sąlygas, todėl yra įstatymo leidėjo nustatytos prielaidos ir pagrindai nutraukti nuomos sutartį, bei iškeldinti atsakovą iš nuomojamos patalpos. Dėl to apeliacinio skundo motyvai dėl nuomos sutarties nutraukimo ir jo iškeldinimo nepagrįstumo yra atmestini kaip nepagrįsti ir neįrodyti (LR CPK 178 str.).

24Teisėjų kolegija atmeta ir apeliacinio skundo argumentus, kuriuose nurodoma, kad socialiai remtinas asmuo negali būti iškeldintas iš gyvenamųjų patalpų, nesuteikiant jam kitos gyvenamosios patalpos. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovui buvo siekiama sudaryti sąlygas, kaip neįgaliam asmeniui, apsigyventi Didvydžių pensionate, tačiau jis ten įsikurti atsisakė. Marijampolės savivaldybės Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriaus atstovė teismo posėdžio metu (1 t. b.l. 103) paaiškino, kad atsakovo iškeldinimo atveju, esant jo prašymui, globos ir rūpybos institucija pasirūpins atsakovo apgyvendinimu globos namuose, kur jam bus užtikrintos atsakovo sveikatos būklę, specialiuosius poreikius atitinkančios gyvenimo sąlygos.

25Esant šioms byloje nustatytoms aplinkybėms ir išdėstytų motyvų pagrindu teisėjų kolegija apeliacinį skundą atmeta, o skundžiamą apeliacine tvarka teismo sprendimą palieka nepakeistą.

26Išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija taip pat nenustatė absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (LR CPK 329 str. 2, 3 dalys).

27Atmetus apeliacinį skundą, ieškovui iš atsakovo yra priteisiamos jo turėtos 2000 litų advokato atstovavimo išlaidos apeliacinės instancijos teisme (LR CPK 98 str.).

28Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

29apeliacinį skundą atmesti.

30Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010-09-01 sprendimą palikti nepakeistą.

31Priteisti VĮ Marijampolės miškų urėdijai (į.k.151411816) iš B. P. (a.k( - ) 2000 lt (du tūkstančius litų) turėtų atstovavimo išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas VĮ Marijampolės miškų urėdija ieškiniu (t.1, b.l.3-6) prašė:... 3. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2010-09-01 sprendimu (t.1, b.l.127-131)... 4. Teismas nustatė, kad ginčo patalpos, pažymėtos plane 2A1/m, 7I1/ž ir... 5. Apeliaciniu skundu (t.2, b.l.10-11) atsakovas B. P. su teismo sprendimu... 6. 1) Kauno apygardos teismas 2007-11-27 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-... 7. 2) ieškovo prašoma priteisti nuomos mokesčio suma – 106,40 Lt yra labai... 8. 3) vienas iš Kauno apygardos teismo 2007-11-27 nutartyje aptartų apeliacinio... 9. Atsiliepime apeliacinį skundą (t.2, b.l.34-37) ieškovas VĮ Marijampolės... 10. 1) apeliacinis skundas yra nekonkretus ir nemotyvuotas. Nors atsakovas... 11. 2) skundo argumentai, jog 106,40 Lt skolos suma nesudaro pagrindo iškeldinti... 12. 3) ieškovas, sudarydamas nuomos sutartį, tikėjosi, kad nuomininkas tinkamai... 13. 4) į teismą dėl nuomos sutarties nutraukimo buvo kreiptasi ne vien dėl to,... 14. 5) skunde nepagrįstai teigiama, jog socialiai remtinas asmuo negali būti... 15. Atsiliepime apeliacinį skundą (t.2, b.l.40-42) tretysis asmuo VĮ Valstybės... 16. 1) LR Vyriausybės 2006-06-01 nutarimu Nr. 547 „Dėl Lietuvos Respublikos... 17. 2) skolos dydis neturėtų nulemti CK 6.611 str. nuostatų taikymo. CK 6.611... 18. Atsiliepime apeliacinį skundą (t.2, b.l.30) institucija, teikianti išvadą... 19. Apeliacinis skundas atmestinas.... 20. Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka yra nustatyta, jog 2002-01-02 tarp... 21. Ieškovas VĮ Marijampolės miškų urėdija ieškiniu (t.1, b.l.3-6) prašė:... 22. Apeliaciniu skundu atsakovas skundžia Marijampolės rajono apylinkės teismo... 23. Teisėjų kolegija pažymi, jog įstatymų leidėjas LR CK 6.611 straipsnyje... 24. Teisėjų kolegija atmeta ir apeliacinio skundo argumentus, kuriuose nurodoma,... 25. Esant šioms byloje nustatytoms aplinkybėms ir išdėstytų motyvų pagrindu... 26. Išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija taip pat nenustatė... 27. Atmetus apeliacinį skundą, ieškovui iš atsakovo yra priteisiamos jo... 28. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1... 29. apeliacinį skundą atmesti.... 30. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010-09-01 sprendimą palikti... 31. Priteisti VĮ Marijampolės miškų urėdijai (į.k.151411816) iš B. P. (a.k(...