Byla e2-897-901/2018
Dėl nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių registravimo be sutikimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Laura Spalvienė, sekretoriaujant Jolitai Kinderienei ir Ingai Borusevičienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui A. S.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo J. P. (J. P.) ieškinį atsakovams J. S. bei A. S. (A. S.) bei tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, J. G., V. N. (V. N.), L. N., S. G., A. K., A. D. (A. D.), S. D., J. K., K. K., V. S. (V. S.), D. B., J. N., V. Č. (V. Č.), R. B., A. B., J. C. (J. C.), G. K. (G. K.), N. K., A. Š., A. D. (A. D.), A. D., J. P. (J. P.), O. P., E. K., E. U., N. U., S. V. (S. V.), V. L., V. C. (V. C.), I. S. (I. S.), A. D., K. K., O. K., E. K., Z. G., R. T., V. L., J. T., R. S., L. P., S. Š., R. M., I. P., V. K. (V. K.), T. D. O., J. D., N. T., I. Ž., J. Ž., D. B., Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, UAB „Petaura“, UAB „Bankroto vadyba“, UAB „Burė“, VĮ Registrų centro Klaipėdos filialui ir UAB „Paslaugos būstui“ dėl nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių registravimo be sutikimo.

3Teismas

Nustatė

4teisme priimtas nagrinėjimui ieškovo J. P. ieškinys, kuriuo ieškovas patikslinęs savo reikalavimus, prašo teismo nustatyti daugiabučio gyvenamojo namo, esančio adresu Tiltų g. 19, Klaipėdoje, butų ir kitų patalpų savininkams nuosavybės teises į neįrengtas palėpes: u/n 4400-4538-0325:3731, palėpės plotas 171,67 kv. m., u/n 4400-0663-4606:5646, palėpės plotas 76,34 kv. m., ir u/n 4400-4612-3506:2166, palėpės plotas 144,69 kv. m., ieškinyje ir pridedame susitarime nurodytomis dalimis. Kadangi šį bendraturčių susitarimą atsisako pasirašyti atsakovai J. S. ir A. S., todėl ieškovo atstovas ieškiniu taip pat teismo prašo leisti be šių atsakovų Nekilnojamojo turto registre įregistruoti minėtas palėpes.

5Tretieji asmenys V. N., L. N., J. T. ir Teodora D. O. su ieškinio reikalavimais sutinka, prašo nagrinėti bylą jiems nedalyvaujant.

6Tretysis asmuo VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas atsiliepime į ieškinį prašo ieškinį spręsti teismo nuožiūra, bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant.

7Tretysis asmuo UAB „Paslaugos būstui“ prašė bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant.

8Tretieji asmenys V. Č., S. G. ir V. S. 2018 m. vasario 8 d. vykusio parengiamojo teismo posėdžio metu su ieškovo ieškininiais reikalavimais sutiko, prašė toliau bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant.

9A. J. Sviridova bei A. S. ir kiti tretieji asmenys nustatytu terminu atsiliepimų į ieškinį ir jo patikslinimus teismui nepateikė, į teismo posėdžius neatvykdavo, bylos procesui buvo abejingi,procesiniai dokumentai jiems įteikti ir pranešta apie posėdžius tinkamai.

10Teismas

konstatuoja:

11Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas J. P. ir I. P., J. T., R. S., L. P., UAB „Petaura“, S. Š., UAB „Bankroto vadyba“, UAB „Burė“, R. M., A. K., A. D., S. D., D. B., J. N., V. Č., R. B. ir A. B., J. C., G. K. ir N. K., Teodora D. O. (paveldėjo butą iš R. O.), J. G., A. Š., A. D. ir A. D., V. N. ir L. N., S. G., J. P. ir O. P., J. S. ir A. S., J. D., N. T., J. K., E. K., E. U. ir N. U., S. V., V. L., V. C., I. S., K. K., A. D., K. K., V. S., I. Ž. ir J. Ž., O. K., E. K., Z. G., R. T., V. L., D. B. ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracija yra daugiabučio gyvenamojo namo, esančio adresu Tiltų g. 19, Klaipėdoje, butų ir kitų patalpų savininkai.

12J. P. 2017 m. balandžio 21 d. kreipėsi į VĮ Registrų centro Klaipėdos filialą dėl nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių registravimo, kuriuo prašė įregistruoti Nekilnojamojo turto registre nekilnojamąjį daiktą – neįrengtą pastogę, unikalus Nr. 4400-0663-4606:5646, esančią adresu Tiltų g. 19-47, Klaipėdoje, bei daiktines teises į ją. VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas 2017 m. balandžio 25 d. sprendimu „Dėl nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių įregistravimo“ Nr. (4.6.10.)RS-410 nusprendė netenkinti J. P. prašymo įregistruoti neįrengtą pastogę, esančią adresu Tiltų g. 19-47, Klaipėdoje, bei netenkinti pareiškėjo prašymo įregistruoti nuosavybės teises į nekilnojamąjį daiktą – neįrengtą pastogę. Sprendime pažymėta, jog nebuvo pateiktas visų gyvenamojo namo patalpų savininkų susitarimas bendrojo naudojimo patalpas registruoti atskiru daiktu (kaip neįrengtą pastogę unikaliu Nr. 4400-0663-4606:5646), be to, pažymėta, jog neįrengta pastogė neįregistruota Nekilnojamojo turto registre, todėl negali būti registruojamos daiktinės teisės. 2017 m. balandžio 25 d. sprendime taip pat pažymėta, kad butų savininkai J. D. (( - )), N. T. (( - )), I. Ž. ir J. Ž. (( - )) bei D. B. (( - )) savininkai savo nuosavybės teises į bendro naudojimo patalpas - palėpes jau realizavo, prisijungdami jiems priklausančias dalis prie butų.

13Iš kartu su ieškiniu pateikto 2017 m. susitarimo nustatyta, kad minėti daugiabučio gyvenamojo namo, esančio adresu Tiltų g. 19, Klaipėdoje, butų (patalpų) savininkai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82 straipsniu, raštu susitarė susitarime nurodytomis dalimis Nekilnojamojo turto registre įregistruoti tiek minėtą neįrengtą pastogę (unikalus Nr. 4400-0663-4606:5646), tiek dar dvi neįrengtas pastoges (unikalus Nr. 4400-4538-0325:3731 ir unikalus Nr. 4400-4612-3506:2166) tame pačiame name, adresu Tiltų g. 19, Klaipėdoje. Ieškovui paduodant ieškinį susitarimo buvo nepasirašę J. S. bei A. S. (( - )), J. G. (( - )), J. K. (( - )), K. K. (( - )), V. S. (( - )), taip pat buvo nepasirašęs R. O. (R. O.) (( - )), kuris mirė 2018-02-08, ir kurio teisių ir pareigų perėmėja yra T. D. O.. V. N. ir L. N. (( - )) bei S. G. (( - )) pritarė susitarimui ir pritarimą patvirtino savo parašu, tačiau 2017 m. rugpjūčio 14 d. prašymu, adresuotu UAB „Paslaugos būstui“, informavo, jog prašo savo pritarimą (parašus) susitarimui laikyti negaliojančiais. Minėti asmenys pradiniame ieškinyje buvo atsakovai, bylos nagrinėjimo metu daliai asmenų pritarus 2017 m. susitarimui registruoti palėpes ir jį pasirašius, o V. N., L. N. bei S. G. atsiliepime į ieškinį nurodžius, kad ankstesnis jų nepritarimas ir parašų ginčijimas 2017 m. susitarime buvo nesusipratimo pasekmė ir kad jie palaiko šį susitarimą, ieškovas atsisakė reikalavimų minėtų asmenų atžvilgiu, paliekant reikalavimus tik atsakovų J. S. bei A. S. atžvilgiu, kurie tokio susitarimo nėra pasirašę iki šiol.

14Vadovaujantis CK 4.75 straipsnio 1 dalimi, bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu. CK 4.82 straipsnio 7 dalyje numatyta, kad buto ir kitų patalpų savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui.

15Ieškovas pateikė teismui prašomų įregistruoti palėpių kadastrinių matavimų bylas. VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas atsiliepime į ieškinį patvirtino, kad nuosavybės teisės į ieškinyje nurodomas palėpes nėra įregistruotos. Ši įstaiga nereiškė prieštaravimų ieškovo nurodomam palėpių plotų kiekvienam savininkui nustatymui, o nežymų plotų neatitikimą ieškovo atstovas patikslino, nurodydamas, kad atitinkamai galėtų būti sumažintos ar padidintos ieškovui ir jo sutuoktinei tenkančios tos dalys į palėpes. Šie neatitikimai buvo nurodyti 2017 m. spalio 12 d. teismo nutartyje dėl ieškinio trūkumų šalinimo (palėpės u/n 4400-4538-0325:3731, faktinis plotas 171,67 kv. m., o susitarime viso gaunasi 171,69 kv. m. ploto, prašomo nustatyti bendraturčiams; palėpės u/n 4400-0663-4606:5646, faktinis plotas 76,34 kv. m., o susitarime viso gaunasi 76,12 kv. m. ploto, prašomo nustatyti bendraturčiams; ir u/n 4400-4612-3506:2166, palėpės plotas 144,69 kv. m., o susitarime viso gaunasi 144,68 kv. m. ploto, prašomo nustatyti bendraturčiams). Teismas ieškovui atitinkamai nepatikslinus prašomų nustatyti dalių savo iniciatyva šių dalių nekeičia ir netikslina (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 135 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

16Pastato bendrojo naudojimo objektai yra pastato bendrojo naudojimo patalpos ir kitos pastato dalys – pastato laiptinės, holai, koridoriai, galerijos, palėpės, sandėliai, rūsiai, pusrūsiai ir kitos patalpos, bendrojo naudojimo balkonai, lodžijos, terasos, jeigu jie nuosavybės teise nepriklauso atskiriems savininkams (Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo (toliau – DNSBĮ) 15 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

17Remiantis CK 4.82 straipsnio 1 dalimi, bendrojo naudojimo patalpos priklauso butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise. Namo patalpų savininkų teisė į bendrąja daline nuosavybe esantį turtą grindžiama proporcingumo principu – savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui (CK 4.82 straipsnio 7 dalis).

18Namo buto ar kitos patalpos savininkas neturi teisės perduoti bendrosios dalinės nuosavybės į bendrojo naudojimo patalpas savo dalies, taip pat atlikti kitų veiksmų, dėl kurių ta dalis perduodama atskirai nuo nuosavybės teisės į butą ar kitą patalpą, išskyrus atvejus, kai perduodama bendrąja daline nuosavybe esančio daikto, kuris gali būti ar, jį pertvarkius, galės būti naudojamas kaip atskiras daiktas ir toks jo naudojimas netrukdys naudoti butų ar kitų patalpų pagal paskirtį, dalis (CK 4.82 straipsnio 2 dalis). Taigi bendroji disponavimą bendrojo naudojimo patalpomis reglamentuojanti taisyklė – bendroji dalinė nuosavybė į bendrojo naudojimo patalpas negali būti perleidžiama atskirai nuo nuosavybės teisės į butą ar kitą patalpą, t. y. naujajam patalpų savininkui kartu pereina visos buvusio savininko turėtos bendrosios dalinės nuosavybės teisės į namo bendrojo naudojimo patalpas. Šios taisyklės išimtis – bendrąja daline nuosavybe esantis daiktas gali būti naudojamas arba, jį pertvarkius, galės būti naudojamas kaip atskiras daiktas ir toks jo naudojimas netrukdys naudoti kitų butų ar kitų patalpų pagal paskirtį.

19Įstatyme įtvirtinta, kad jeigu bendrojo naudojimo patalpos negalima suformuoti kaip atskiro nekilnojamojo daikto, tai ji negali būti atskiru nekilnojamojo turto kadastro objektu (Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (toliau – NTKĮ) 5 straipsnio 2 dalis).

20Šiuo konkrečiu atveju buvo atlikti kadastriniai matavimai ir suformuotos trys kadastrinių matavimų bylos, t. y. daugiabučio gyvenamojo namo, esančio adresu Tiltų g. 19, Klaipėdoje, butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios nuosavybės teise priklausančios bendrojo naudojimo patalpos – palėpės suformuotos atskirais nekilnojamojo turto objektais (u/n 4400-4538-0325:3731, 4400-0663-4606:5646, 4400-4612-3506:2166). Palėpės techninės savybės visiškai atitinka teisės aktų keliamus reikalavimus, todėl palėpės galėjo būti suformuojamos kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai.

21Ieškovas kaip bendrojo naudojimo patalpų bendrautis turi teisę valdyti, naudotis ir disponuoti bendrąją dalinę nuosavybę, tame tarpe inicijuoti procesą dėl bendrojo naudojimo patalpų suformavimo atskiru daiktu, tačiau tiek, kiek tai leidžia teisės aktai, nepažeidžiant kitų bendraturčių teisių į bendrąją dalinę nuosavybę.

22Bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomų visų ar dalies bendrojo naudojimo patalpų suformavimas ir įregistravimas atskirų turtiniu vienetu yra šių patalpų teisinės padėties pakeitimas (disponavimas bendrąja daline nuosavybę), todėl yra galimas tik visų bendraturčių sutarimu (CK 4.75 straipsnis). Kai yra nesutarimas, valdymo, naudojimosi ir disponavimo tvarka nustatoma teismo tvarka pagal bet kurio iš bendraturčių ieškinį.

23Šiuo atveju atsakovai nepagrįstai nesutinka nekilnojamųjų daiktų – palėpių - įregistruoti Nekilnojamojo turto registre nustatytomis dalimis, o šių daiktų įregistravimas jokių neigiamų pasekmių atsakovams nesukelia, jiems taip pat ieškiniu prašoma nustatyti tam tikras dalis į palėpes. Tokiais veiksmais (atsisakymu pasirašyti susitarimą / įregistruoti daiktą registre nustatytomis dalimis) atsakovai nepagrįstai varžo tiek ieškovo, tiek kitų asmenų teises bei teisėtus interesus.

24Kadangi didžioji dauguma butų (patalpų) savininkų pritarė 2017 m. susitarimui, kuris bylos nagrinėjimo metu buvo papildytas J. G., J. K., K. K., V. S. ir Teodoros D. O. parašais, o parašus ir geranorišką pritarimą šiam susitarimui neigę V. N., L. N. bei S. G. šios bylos nagrinėjimo metu pateikė 2017 m. lapkričio 27 d. prašymą, kuriame sutinka kad būtų registruojama neįrengta pastogė (palėpės) atskiromis ieškovo ieškinyje nurodytomis dalimis, taip pat kadangi toks susitarimas nepažeidžia bendraturčių teisių ir interesų (tame tarpe ir atsakovų) teismas nusprendžia tenkinti ieškovo ieškininius reikalavimus ir nustatyti daugiabučio gyvenamojo namo, esančio adresu Tiltų g. 19, Klaipėdoje, butų ir kitų patalpų savininkams nuosavybės teises į neįrengtas palėpes: u/n 4400-4538-0325:3731, palėpės plotas 171,67 kv. m., u/n 4400-0663-4606:5646, palėpės plotas 76,34 kv. m., ir u/n 4400-4612-3506:2166, palėpės plotas 144,69 kv. m., ieškinyje ir pridedame susitarime nurodytomis dalimis.

25Kadangi šį bendraturčių susitarimą atsisako pasirašyti J. S. ir A. S., todėl ieškovo atstovas ieškiniu taip pat teismo prašo leisti be šių atsakovų Nekilnojamojo turto registre įregistruoti minėtas palėpes. Toks ieškovo ieškininis reikalavimas taip pat yra pagrįstas, todėl yra tenkintinas.

26Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Bylos duomenimis, ieškovas sumokėjo 31 euro žyminį mokestį bei 1000 eurų už advokatų teisines paslaugas, kurios atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, trukmę, proceso dalyvių skaičių, į advokatų ruoštų procesinių dokumentų skaičių ir atstovavimo teisme laiką teismo vertinimu neviršija rekomenduojamų priteisti dydžių. Atsižvelgiant į tai, jog ieškinys tenkintas visiškai, iš atsakovų lygiomis dalimis priteistina ieškovui 1031 eurų bylinėjimosi išlaidų (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

27Kiti proceso dalyviai nepateikė teismui jų bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančių dokumentų.

28Ieškovo ieškininius reikalavimus patenkinus, iš atsakovų valstybės biudžetui lygiomis dalimis priteistina 238,15 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų (CPK 92 str., 93 str., 96 str.).

29Kadangi proceso dalyvių labai daug, vadovaujantis proceso ekonomiškumo principu atsakovams ir tretiesiems fiziniams asmenims teismo sprendimas įteiktinas viešo paskelbimo būdu.

30Vadovaudamasis CPK 130, 265, 269, 270 ir 279 straipsniais, teismas

Nutarė

31ieškinį tenkinti.

32Nustatyti daugiabučio gyvenamojo namo, esančio adresu Tiltų g. 19, Klaipėdoje, unikalus Nr. 2196-0011-6015, butų ir kitų patalpų savininkams nuosavybės teises į neįrengtas palėpes u/n 4400-4538-0325:3731, palėpės plotas 171,67 kv. m., u/n 4400-0663-4606:5646, palėpės plotas 76,34 kv. m., ir u/n 4400-4612-3506:2166, palėpės plotas 144,69 kv. m., tokiomis dalimis: J. T.: Unikalus Nr. 4400-4538-0325:3731, palėpės plotas 3.51 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-0663-4606:5646, palėpės plotas 1.56 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-4612-3506:2166, palėpės plotas 2.96 (kv. m.); R. S. (kūrybinės dirbtuvės): Unikalus Nr. 4400-4538-0325:3731, palėpės plotas 1.91 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-0663-4606:5646, palėpės plotas 0.85 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-4612-3506:2166, palėpės plotas 1.61 (kv. m.); L. P. (kūrybinės dirbtuvės): Unikalus Nr. 4400-4538-0325:3731, palėpės plotas 1.26 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-0663-4606:5646, palėpės plotas 0.56 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-4612-3506:2166, palėpės plotas 1.06 (kv. m.); UAB „Petaura“: Unikalus Nr. 4400-4538-0325:3731, palėpės plotas 8.09 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-0663-4606:5646, palėpės plotas 3.60 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-4612-3506:2166, palėpės plotas 6.82 (kv. m.); S. Š. (kūrybinės dirbtuvės): Unikalus Nr. 4400-4538-0325:3731, palėpės plotas 4.94 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-0663-4606:5646, palėpės plotas 2.20 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-4612-3506:2166, palėpės plotas 4.16 (kv. m.); UAB „Bankroto vadyba“: Unikalus Nr. 4400-4538-0325:3731, palėpės plotas 9.72 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-0663-4606:5646, palėpės plotas 4.32 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-4612-3506:2166, palėpės plotas 8.19 (kv. m.); UAB „Burė“: Unikalus Nr. 4400-4538-0325:3731, palėpės plotas 6.53 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-0663-4606:5646, palėpės plotas 2.91 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-4612-3506:2166, palėps plotas 5.51 (kv. m.); R. M.: (Parduotuvės patalpos R-2, nuo R-7 iki R-9) Unikalus Nr. 4400-4538-0325:3731, palėpės plotas 3.35 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-0663-4606:5646, palėpės plotas 1.49 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-4612-3506:2166, palėpės plotas 2.83 (kv. m.), (Parduotuvės patalpos nuo 38-1 iki 38-5) Unikalus Nr. 4400-4538-0325:3731, palėpės plotas 3.91 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-0663-4606:5646, palėpės plotas 1.74 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-4612-3506:2166, palėpės plotas 3.30 (kv. m.); A. K. (butas Nr. 1): Unikalus Nr. 4400-4538-0325:3731, palėpės plotas 3.97 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-0663-4606:5646, palėpės plotas 1.77 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-4612-3506:2166, palėpės plotas 3.35 (kv. m.); A. D. (butas Nr. 2): Unikalus Nr. 4400-4538-0325:3731, palėpės plotas 2.03 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-0663-4606:5646, palėpės plotas 0.90 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-4612-3506:2166, palėpės plotas 1.71 (kv. m.); S. D. (butas Nr. 3): Unikalus Nr. 4400-4538-0325:3731, palėpės plotas 3.09 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-0663-4606:5646, palėpės plotas 1.37 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-4612-3506:2166, palėpės plotas 2.60 (kv. m.); D. B. (butas Nr. 4): Unikalus Nr. 4400-4538-0325:3731, palėpės plotas 4.05 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-0663-4606:5646, palėpės plotas 1.80 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-4612-3506:2166, palėpės plotas 3.41 (kv. m.); J. N. (butas Nr. 5): Unikalus Nr. 4400-4538-0325:3731, palėpės plotas 2.03 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-0663-4606:5646, palėpės plotas 0.90 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-4612-3506:2166 palėpės plotas 1.71 (kv. m.); V. Č. (butas Nr. 6): Unikalus Nr. 4400-4538-0325:3731, palėpės plotas 3.12 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-0663-4606:5646, palėpės plotas 1.39 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-4612-3506:2166, palėpės plotas 2.63 (kv. m.); R. B. ir A. B. (butas Nr. 7): Unikalus Nr. 4400-4538-0325:3731, palėpės plotas 3.96 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-0663-4606:5646, palėpės plotas 1.76 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-4612-3506:2166, palėpės plotas 3.34 (kv. m.); J. C. (butas Nr. 8): Unikalus Nr. 4400-4538-0325:3731, palėpės plotas 2.02 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-0663-4606:5646, palėpės plotas 0.90 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-4612-3506:2166, palėpės plotas 1.70 (kv. m.), J. C. (butas Nr. 9): Unikalus Nr. 4400-4538-0325:3731, palėpės plotas 3.06 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-0663-4606:5646, palėpės plotas 1.36 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-4612-3506:2166, palėpės plotas 2.58 (kv. m.); G. K. ir N. K. (butas Nr. 10): Unikalus Nr. 4400-4538-0325:3731, palėpės plotas 4.03 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-0663-4606:5646, palėpės plotas 1.79 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-4612-3506:2166, palėpės plotas 3.40 (kv. m.); T. D. O. (butas Nr. 11) (buvęs savininkas R. O., miręs 2018-02-08): Unikalus Nr. 4400-4538-0325:3731, palėpės plotas 2.02 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-0663-4606:5646, palėpės plotas 0.90 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-4612-3506:2166, palėpės plotas 1.70 (kv. m.); J. G. (butas Nr. 12): Unikalus Nr. 4400-4538-0325:3731, palėpės plotas 3.08 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-0663-4606:5646, palėpės plotas 1.37 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-4612-3506:2166, palėpės plotas 2.59 (kv. m.); A. Š. (butas Nr. 16): Unikalus Nr. 4400-4538-0325:3731, palėpės plotas 3.78 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-0663-4606:5646, palėpės plotas 1.68 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-4612-3506:2166, palėpės plotas 3.18 (kv. m.); A. D. ir A. D. (butas Nr. 17): Unikalus Nr. 4400-4538-0325:3731, palėpės plotas 4.64 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-0663-4606:5646, palėpės plotas 2,06 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-4612-3506:2166, palėpes plotas 3.91 (kv. m.); V. N. ir L. N. (butas Nr. 18): Unikalus Nr. 4400-4538-0325:3731, palėpės plotas 3.94 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-0663-4606:5646 palėpės plotas, 1.75 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-4612-3506:2166, palėpės plotas 3.32 (kv. m.); S. G. (butas Nr. 19): Unikalus Nr. 4400-4538-0325:3731, palėpės plotas 4.14 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-0663-4606:5646, palėpės plotas 1.84 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-4612-3506:2166, palėpės plotas 3.49 (kv. m.); J. P. ir O. P. (butas Nr. 20): Unikalus Nr. 4400-4538-0325:3731, palėpės plotas 4.45 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-0663-4606:5646, palėpės plotas 1.75 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-4612-3506:2166, palėpės plotas 3.75 (kv. m.); J. S. ir A. S. (butas Nr. 21): Unikalus Nr. 4400-4538-0325:3731, palėpės plotas 3.93 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-0663-4606:5646, palėpės plotas 1.75 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-4612-3506:2166, palėpės plotas 3.31 (kv. m.); J. K. (butas Nr. 24): Unikalus Nr. 4400-4538-0325:3731, palėpės plotas 3.96 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-0663-4606:5646, palėpės plotas 1.76 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-4612-3506:2166, palėpės plotas 3.34 (kv. m.); E. K. (butas Nr. 26): Unikalus Nr. 4400-4538-0325:3731, palėpės plotas 3.04 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-0663-4606:5646, palėpės plotas 1.35 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-4612-3506:2166, palėpės plotas 2.56 (kv. m.); E. U. ir N. U. (butas Nr. 27): Unikalus Nr. 4400-4538-0325:3731, palėpės plotas 4.99 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-0663-4606:5646, palėpės plotas 2.22 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-4612-3506:2166, palėpės plotas 4.21 (kv. m.); S. V. (butas Nr. 28): Unikalus Nr. 4400-4538-0325:3731, palėpės plotas 5.02 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-0663-4606:5646, palėpės plotas 2.23 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-4612-3506:2166, palėpės plotas 4.23 (kv. m.); V. L. (butas Nr. 29): Unikalus Nr. 4400-4538-0325:3731, palėpės plotas 3.00 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-0663-4606:5646, palėpės plotas 1.34 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-4612-3506:2166, palėpės plotas 2.53 (kv. m.); V. C. (butas Nr. 30): Unikalus Nr. 4400-4538-0325:3731, palėpės plotas 5.02 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-0663-4606:5646, palėpės plotas 2.23 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-4612-3506:2166, palėpės plotas 4.23 (kv. m.); I. P. ir J. P. (butas Nr. 31): Unikalus Nr. 4400-4538-0325:3731, palėpės plotas 3.07 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-0663-4606:5646, palėpės plotas 1.36 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-4612-3506:2166, palėpės plotas 2.58 (kv. m.); I. S. (butas Nr. 32): Unikalus Nr. 4400-4538-0325:3731, palėpės plotas 3.03 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-0663-4606:5646, palėpės plotas 1.35 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-4612-3506:2166 palėpės plotas 2.56 (kv. m.); K. K. (butas Nr. 33): Unikalus Nr. 4400-4538-0325:3731, palėpės plotas 4.12 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-0663-4606:5646, palėpes plotas 1.83 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-4612-3506:2166, palėpės plotas 3.47 (kv. m.); A. D. (butas Nr. 34): Unikalus Nr. 4400-4538-0325:3731, palėpės plotas 3.03 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-0663-4606:5646, palėpės plotas 1.35 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-4612-3506:2166, palėpės plotas 2.55 (kv. m.); K. K. (butas Nr. 35): Unikalus Nr. 4400-4538-0325:3731, palėpės plotas 4.13 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-0663-4606:5646, palėpės lotas 1.84 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-4612-3506:2166, palėpės plotas 3.48 (kv. m.); V. S. (butas Nr. 36): Unikalus Nr. 4400-4538-0325:3731, palėpės plotas 3.05 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-0663-4606:5646, palėpės plotas 1.36 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-4612-3506:2166, palėpės plotas 2.57 (kv. m.); O. K. (butas Nr. 39): Unikalus Nr. 4400-4538-0325:3731, palėpės plotas 3.03 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-0663-4606:5646, palėpės plotas 1.35 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-4612-3506:2166, palėpės plotas 2.55 (kv. m.); E. K. (butas Nr. 40): Unikalus Nr. 4400-4538-0325:3731, palėpės plotas 4.05 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-0663-4606:5646, palėpės plotas 1.80 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-4612-3506:2166, palėpės plotas 3.41 (kv. m.); Z. G. (butas Nr. 41): Unikalus Nr. 4400-4538-0325:3731, palėpės plotas 3.02 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-0663-4606:5646, palėpės plotas 1.34 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-4612-3506:2166, palėpės plotas 2.54 (kv. m.); R. T. (butas Nr. 42): Unikalus Nr. 4400-4538-0325:3731, palėpės plotas 4.06 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-0663-4606:5646, palėpės plotas 1.80 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-4612-3506:2166, palėpės plotas 3.42 (kv. m.); V. L. (butas Nr. 43): Unikalus Nr. 4400-4538-0325:3731, palėpės plotas 3.05 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-0663-4606:5646, palėpės plotas 1.35 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-4612-3506:2166, palėpės plotas 2.57 (kv. m.); Klaipėdos miesto savivaldybės administracija: Unikalus Nr. 4400-4538-0325:3731, palėpės plotas 4.46 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-0663-4606:5646, palėpės plotas 1.99 (kv. m.), Unikalus Nr. 4400-4612-3506:2166, palėpės plotas 3.76 (kv. m.).

33Leisti be atsakovų J. S. ir A. S. sutikimo Nekilnojamojo turto registre įregistruoti nekilnojamuosius daiktus – daugiabučio gyvenamojo namo, esančio adresu Tiltų g. 19, Klaipėdoje, 171,67 kv. m ploto, unikalus Nr. 4400-4538-0325:3731, 76,34 kv. m. ploto, unikalus Nr. 4400-0663-4606:5646, bei 144,69 kv. m. ploto, unikalus Nr. 4400-4612-3506:2166, palėpes.

34Priteisti ieškovui J. P. (J. P.), a.k. ( - ) iš atsakovų J. S., a.k. ( - ) ir A. S. (A. S.), gim. ( - ), 1031 Eur (vieną tūkstantį trisdešimt vieną eurą) bylinėjimosi išlaidų (iš kiekvieno atsakovo po 51,55 Eur).

35Priteisti iš atsakovų J. S., a.k. ( - ) ir A. S. (A. S.), gim. ( - ), lygiomis dalimis valstybės naudai 238,15 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų (turi būti sumokėta į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (įmonės kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660).

36Įteikti 2018 m. kovo 27 d. teismo sprendimą atsakovams J. S. ir A. S. bei tretiesiems fiziniams asmenims viešo paskelbimo būdu, t.y. specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt, skiltyje ,,Teismų pranešimai“ paskelbiant tokio turinio pranešimą:

37„Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose išnagrinėta civilinė byla Nr. e2-897-901/2018 pagal ieškovo J. P. (J. P.) ieškinį atsakovams J. S. bei A. S. (A. S.) dėl nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių registravimo be sutikimo, 2018 m. kovo 27 d. priimant teismo sprendimą; tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų J. G., V. N., L. N., S. G., A. K., A. D., S. D., J. K., K. K., V. S., D. B., J. N., V. Č., R. B., A. B., J. C., G. K., N. K., A. Š., A. D., A. D., J. P., O. P., E. K., E. U., N. U., S. V., V. L., V. C., I. S., A. D., K. K., O. K., E. K., Z. G., R. T., V. L., J. T., R. S., L. P., S. Š., R. M., I. P., V. K., Teodora D. O., J. D., N. T., I. Ž., J. Ž., D. B., Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, UAB „Petaura“, UAB „Bankroto vadyba“, UAB „Burė“, VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas ir UAB „Paslaugos būstui“.

38Atsakovams ir tretiesiems asmenims J. G., V. N. (V. N.), L. N., S. G., A. K., A. D. (A. D.), S. D., J. K., K. K., V. S. (V. S.), D. B., J. N., V. Č. (V. Č.), R. B., A. B., J. C. (J. C.), G. K. (G. K.), N. K., A. Š., A. D. (A. D.), A. D., J. P. (J. P.), O. P., E. K., E. U., N. U., S. V. (S. V.), V. L., V. C. (V. C.), I. S. (I. S.), A. D., K. K., O. K., E. K., Z. G., R. T., V. L., J. T., R. S., L. P., S. Š., R. M., I. P., V. K. (V. K.), Teodorai D. O., J. D., N. T., I. Ž., J. Ž. ir D. B. viešo paskelbimo būdu įteikiamas 2018 m. kovo 27 d. priimtas teismo sprendimas, dėl kurio atsakovai ir tretieji asmenys turi teisę teikti apeliacinį skundą per 30 dienų nuo jo paskelbimo teisme dienos. Procesiniai dokumentai laikomi įteiktais atsakovams ir tretiesiems asmenims pranešimo paskelbimo dieną. Proceso dalyviai su byla gali susipažinti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose, adresu S. Daukanto g. 8, Klaipėda. Telefonas pasiteiravimui 8 46 397131“.

39Teismo sprendimo kopijas išsiųsti atsakovams, tretiesiems asmenims Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, UAB „Petaura“, UAB „Bankroto vadyba“, UAB „Burė“, VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas ir UAB „Paslaugos būstui“, taip pat Teodorai D. O..

40Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Laura... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo J. P.... 3. Teismas... 4. teisme priimtas nagrinėjimui ieškovo J. P. ieškinys, kuriuo ieškovas... 5. Tretieji asmenys V. N., L. N., J. T. ir Teodora D. O. su ieškinio... 6. Tretysis asmuo VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas atsiliepime į... 7. Tretysis asmuo UAB „Paslaugos būstui“ prašė bylą nagrinėti jų... 8. Tretieji asmenys V. Č., S. G. ir V. S. 2018 m. vasario 8 d. vykusio... 9. A. J. Sviridova bei A. S. ir kiti tretieji asmenys nustatytu terminu... 10. Teismas... 11. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas J. P. ir I. P., J. T., R. S., L.... 12. J. P. 2017 m. balandžio 21 d. kreipėsi į VĮ Registrų centro Klaipėdos... 13. Iš kartu su ieškiniu pateikto 2017 m. susitarimo nustatyta, kad minėti... 14. Vadovaujantis CK 4.75 straipsnio 1 dalimi, bendrosios dalinės nuosavybės... 15. Ieškovas pateikė teismui prašomų įregistruoti palėpių kadastrinių... 16. Pastato bendrojo naudojimo objektai yra pastato bendrojo naudojimo patalpos ir... 17. Remiantis CK 4.82 straipsnio 1 dalimi, bendrojo naudojimo patalpos priklauso... 18. Namo buto ar kitos patalpos savininkas neturi teisės perduoti bendrosios... 19. Įstatyme įtvirtinta, kad jeigu bendrojo naudojimo patalpos negalima... 20. Šiuo konkrečiu atveju buvo atlikti kadastriniai matavimai ir suformuotos trys... 21. Ieškovas kaip bendrojo naudojimo patalpų bendrautis turi teisę valdyti,... 22. Bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomų visų ar dalies bendrojo... 23. Šiuo atveju atsakovai nepagrįstai nesutinka nekilnojamųjų daiktų –... 24. Kadangi didžioji dauguma butų (patalpų) savininkų pritarė 2017 m.... 25. Kadangi šį bendraturčių susitarimą atsisako pasirašyti J. S. ir A. S.,... 26. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 27. Kiti proceso dalyviai nepateikė teismui jų bylinėjimosi išlaidas... 28. Ieškovo ieškininius reikalavimus patenkinus, iš atsakovų valstybės... 29. Kadangi proceso dalyvių labai daug, vadovaujantis proceso ekonomiškumo... 30. Vadovaudamasis CPK 130, 265, 269, 270 ir 279 straipsniais, teismas... 31. ieškinį tenkinti.... 32. Nustatyti daugiabučio gyvenamojo namo, esančio adresu Tiltų g. 19,... 33. Leisti be atsakovų J. S. ir A. S. sutikimo Nekilnojamojo turto registre... 34. Priteisti ieškovui J. P. (J. P.), a.k. ( - ) iš atsakovų J. S., a.k. ( - )... 35. Priteisti iš atsakovų J. S., a.k. ( - ) ir A. S. (A. S.), gim. ( - ),... 36. Įteikti 2018 m. kovo 27 d. teismo sprendimą atsakovams J. S. ir A. S. bei... 37. „Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose išnagrinėta... 38. Atsakovams ir tretiesiems asmenims J. G., V. N. (V. N.), L. N., S. G., A. K.,... 39. Teismo sprendimo kopijas išsiųsti atsakovams, tretiesiems asmenims Klaipėdos... 40. Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo paskelbimo dienos gali būti...