Byla AS-756-169-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Stasio Gudyno (kolegijos pirmininkas) ir Vaidos Urmonaitės (pranešėja), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. sausio 24 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo prašymą atsakovui Klaipėdos apskrities viršininko administracijai dėl administracinių aktų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Klaipėdos apskrities viršininko 2005 m. gruodžio 20 d. įsakymą Nr. 13.6-5868 ,,Dėl nuosavybės teisių į žemę Palangos mieste atkūrimo“, 2005 m. gruodžio 20 d. sprendimą Nr. 1180, kuriuo A. Š. atkurtos nuosavybės teisės į žemę, grąžinant natūra laisvą (neužstatytą) 0,0639 žemės sklypą, esantį ( - ) , 2006 m. gegužės 30 d. įsakymą Nr. 13.6-2624 ,,Dėl Klaipėdos apskrities viršininko 2005-12-20 įsakymo Nr. 13.6-5868 ir sprendimo Nr. 2005-12-20 Nr. 1108 pakeitimo“, Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. lapkričio 15 d. įsakymą Nr. A1-4.1-761 ,,Dėl žemės sklypų“ toje dalyje, kuria patvirtintas žemės sklypo, adresu ( - ) , planas, dydis, ribos, apribojimai ir vertė. Pareiškėjas taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai, iki sprendimo įsiteisėjimo, sustabdyti Klaipėdos apskrities viršininko 2005 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 13.6-5868 bei 2005 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 1180 galiojimą. Nurodė, kad nesiėmus draudimų, kurių pagrindu būtų apribotas disponavimas nuosavybės teise priklausančiu žemės sklypu, jis gali būti perleistas kitiems asmenims, dėl to, prašymo patenkinimo atveju, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, todėl yra pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai, iki sprendimo nagrinėjamoje administracinėje byloje įsiteisėjimo, sustabdyti Klaipėdos apskrities viršininko 2005 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 13.6-5868 bei 2005 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 1180 galiojimą.

6II.

7Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2008 m. sausio 24 d. nutartimi netenkino prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę. Teismas nurodė, kad iš bylos medžiagos matyti, jog vadovaujantis ginčijamais aktais nuosavybės teisė į 0,0639 ha žemės sklypą, esantį ( - ) , nuo 2006 m. birželio 8 d. yra įregistruota A. Š. vardu. Pareiškėjas šioje byloje reikalavimo, kuris būtų susijęs su trečiojo suinteresuoto asmens teisių panaikinimu, nėra pareiškęs. Laikinai nesustabdžius ginčijamų aktų galiojimo ir pareiškėjo atžvilgiu galimai priėmus teigiamą sprendimą, tokio sprendimo įvykdymas, liečiantis būtent Klaipėdos apskrities viršininko 2005 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 13.6-5868 bei 2005 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 1180 panaikinimą, nepasunkės arba nepasidarys negalimas, nes šie aktai iš esmės yra realizuoti.

8III.

9Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. sausio 24 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai, iki sprendimo įsiteisėjimo, sustabdyti Klaipėdos apskrities viršininko 2005 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 13.6-5868 bei 2005 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 1180 galiojimą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

101. Reikalavimas panaikinti administracinius aktus yra susijęs su trečiojo suinteresuoto asmens byloje turtinių teisių panaikinimu. Panaikinus administracinius aktus, ginčo žemės sklypas, šiuo metu priklausantis trečiajam suinteresuotam asmeniui, būtų grąžintas valstybės nuosavybėn.

112. Nepatenkinus prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo, kurios pagrindu būtų apribotas disponavimas sklypu, jis gali būti perleistas kitiems asmenims, dėl to prašymo tenkinimo atveju teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas.

12Atsiliepime į atskirąjį skundą Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos nurodo sutinkanti su atskirajame skunde išdėstytais motyvais.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą tretysis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija prašo jį tenkinti.

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15IV.

16Atskirasis skundas atmestinas.

17Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Pagal nurodytas Administracinių bylų teisenos įstatymo normas būtina sąlyga skundo reikalavimo užtikrinimui taikyti – būsimo teismo sprendimo vykdymo pasunkėjimas arba negalėjimas jo įvykdyti, nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės. Tai privalo būti pagrįsta konkrečiais faktais. Įstatymas numato šias reikalavimo užtikrinimo priemones: uždraudimas atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus; išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; ginčijamo akto galiojimo laikinas sustabdymas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 2 dalis).

18Pareiškėjas prašo laikinai sustabdyti Klaipėdos apskrities viršininko priimtų administracinių aktų, kurių pagrindu trečiajam suinteresuotam asmeniui atkurtos nuosavybės teisės, galiojimą. Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad Klaipėdos apskrities viršininko 2005 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 13.6-5868 bei 2005 m. gruodžio 20 d. sprendimas Nr. 1180 dėl nuosavybės teisių atkūrimo A. Š. jau įvykdyti – iš paties pareiškėjo pateikto Valstybės įmonės Registrų centras Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad į ginčo sklypą A. Š. nuosavybės teisė įregistruota. Kolegija konstatuoja, kad įvykdytų sprendimų galiojimo laikinas sustabdymas jokių teisinių padarinių negali sukelti, todėl pagrindo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę nagrinėjamoje byloje nėra.

19Atsižvelgdama į išdėstytą, kolegija konstatuoja, kad Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. sausio 24 d. nutartimi pareiškėjo prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo atmestas teisėtai ir pagrįstai.

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

21Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. sausio 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

22Atskirąjį skundą atmesti.

23Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai