Byla 2S-847-544/2014
Dėl baudos skyrimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ramunė Čeknienė viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens (skolininko) D. Š. atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 12 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-6785-223/2014 pagal pareiškėjo antstolio A. B. pareiškimą suinteresuotiems asmenims D. Š., G. V. įmonei „Šoklys“ dėl baudos skyrimo, ir

Nustatė

2Antstolis kreipėsi į teismą pareiškimu ir prašo vadovaujantis CPK 645 str. 3 d. D. Š. skirti 2000 Lt baudą už antstolio patvarkymo nevykdymą. Nurodė, kad 2012-12-27 buvo surašytas antstolio reikalavimas pateikti duomenis apie jo turimą turtą, kuris pastarajam buvo įteiktas 2013-01-04. Skolininkas D. Š., ignoruodamas antstolio nurodymą, iki šiol nepateikė reikalaujamų dokumentų bei paaiškinimų, slapstosi.

3Panevėžio miesto apylinkės teismas 2014 m. rugsėjo 12 d. nutartimi pareiškėjo prašymą tenkino ir už antstolio A. B. 2012-12-27 reikalavimo pateikti duomenis apie turimą turtą bei dokumentus nevykdymą D. Š. paskyrė 500 Lt baudą.

4Teismas nustatė, kad antstolio žinioje yra vykdomoji byla Nr.025/12/01461 dėl 73176 Lt skolos, 7850,26 Lt palūkanų, 5 procentų mėnesinių palūkanų nuo priteistos 81026,26 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2011-10-21 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 3635 Lt bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininko D. Š. išieškotojo G. V. įmonės „Šoklys“ naudai (vykd. bylos lapas 2-3). 2012-12-27 antstolis surašė Reikalavimą pateikti duomenis apie turimą turtą bei dokumentus (vykd. bylos lapas 79), kuriuo įpareigojo D. Š. per 3 dienas nuo šio rašto gavimo dienos pateikti kasos knygą, duomenis apie turtą, pasėlius, turtą, esantį pas trečiuosius asmenis, kreditorinius ir debitorinius reikalavimus, lėšas kredito įstaigose (sąskaitų numerius bei jose esančių lėšų likučius). Šiame patvarkyme buvo nurodyta, kad už minėtų reikalavimų nevykdymą arba melagingų duomenų pateikimą gali būti skiriama iki 2000 Lt bauda arba skiriamas areštas iki 30 parų. Patvarkymas skolininkui įteiktas 2013-01-04 (vykd. bylos lapas 80). Pripažino, kad byloje nenustatyta svarbių priežasčių, dėl kurių nebuvo įvykdytas antstolio patvarkymas, todėl už antstolio 2012-12-27 patvarkymo nevykdymą D. Š. skirtina bauda. Baudos dydį (500 Lt) teismas nustatė atsižvelgdamas į padaryto pažeidimo pobūdį, tęstinumą, pažeidimo laiką bei vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CK 1.5 str., CPK 585 str. 1 d., 3 d.).

5Suinteresuotas asmuo D. Š. atskiruoju skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir pareiškėjo prašymą atmesti. Nurodo, kad teismas nutartį priėmė rašytinio proceso tvarka apie iškeltą civilinę bylą neinformuodamas pareiškėjo, dėl jo jis negalėjo teismui pateikti paaiškinimų, atsikirtimų į antstolio prašymą, įrodymų, į kuriuos teismas būtų galėjęs atsižvelgti, todėl buvo pažeistas procesinio lygiateisiškumo principas. Taip pat pirmosios instancijos teismas nevertino antstolio reikalavimo pagrįstumo, nesistengė nustatyti antstolio reikalavimo neįvykdymo aplinkybių, priežasčių, vykdomojoje byloje esančių duomenų, dėl ko buvo priimta neteisėta ir nepagrįsta nutartis. Teigia, kad antstolio pareiškime nurodytos aplinkybės yra nepagrįstos, neatitinka tikrovės, kadangi D. Š., gavęs 2012-12-27 antstolio reikalavimą, buvo atvykęs pas jį ir žodžiu informavo, kur yra areštuoti kviečiai, kviečių buvimo vietą ne kartą konstatavo ir ikiteisminio tyrimo pareigūnai, nagrinėję antstolio pareiškimus dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo, kurie buvo atmesti, kad suinteresuotam asmeniui kaip ūkininkui nėra privalomas kasos knygos vedimas, todėl jis antstoliui jos negali pateikti. Nurodė, kad jis žodžiu antstolį informavo apie tai, kad duomenų apie pasėlius pateikti negali, nes yra žiema ir neaišku, koks žieminių pasėlių plotas išliks pavasarį dėl iššalimo, o vasariniai pasėliai dar nepasėti, nurodė, kad kito turto, sąskaitų nei matyti iš antstolio turimos informacijos, jis neturi. Antstoliui taip pat žinoma visa informacija apie jo kreditorius, kadangi jis turi prieiga prie visų vykdomųjų bylų, pradėtų suinteresuoto asmens atžvilgiu, turtas areštuotas. Kadangi jokios informacijos, kuri nebūtų žinoma antstoliui, neturėjo, tai paaiškinimo raštu nepateikė ir dėl to jam nebuvo reiškiamos pretenzijos. Dėl baudos skyrimo antstolis kreipėsi praėjus beveik 2 metams nuo reikalavimo pareiškimo dienos. Per tą laiką buvo nekartą atvykęs pas antstolį, sumokėjo dalį skolos išieškotojui šioje ir kitoje vykdomojoje byloje, pateikė vykdymui vykdomuosius dokumentus kitoje vykdomojoje byloje, teikė prašymus dėl areštuoto turto masto sumažinimo. Todėl antstolio teiginys, kad nuo 2012-12-27 jis nebuvo pas antstolį atvykęs, slapstosi, yra nepagrįstas. Antstolis vietoje to, kad kreiptųsi dėl papildomos informacijos dėl 2011-12-13 areštuotų kviečių buvimo vietos, 4 kartus nuo 2013 metų kovo mėnesio yra kreipęsis dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl tariamo areštuoto turto (145 tonų kviečių) perleidimo, paslėpimo, sunaikinimo ar sugadinimo, tačiau jo prašymai nebuvo patenkinti.

6Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolis A. B. prašo suinteresuoto asmens skundą atmesti, pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeista. Nurodo, kad už beveik analogiško reikalavimo nevykdymą kitoje vykdomojoje byloje suinteresuotam asmeniui įsiteisėjusia Panevėžio miesto apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-6786-956/2014 yra paskirta bauda. Pagal vykdomosios bylos duomenis, 2014-09-15 pradėtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje dėl nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 246 str. 2 d., suinteresuotas asmuo slapstėsi, teikė melagingus parodymus antstoliui, teisėsaugos pareigūnams, tuo bandydamas vilkinti išieškojimo procesą. Sutinka, kad vykdymo proceso pradžioje D. Š. bendradarbiavo su antstoliu, sumokėjo dalį skolos, tačiau tai nereiškia, kad šiuo metu jis nesislapsto nuo antstolio ir yra pateikęs reikalingus duomenis.

7Atskirasis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – pareiškėjo prašymas atmestinas (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Teismas konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl atskirojo skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

9Vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas valstybė suteikė antstoliui (Antstolių įstatymo 2 str. 1 d.), kuris, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, visų pirma turi siekti apsaugoti išieškotojo interesus, kartu vadovautis interesų derinimo ir proporcingumo principais, kurie reiškia, kad antstolis, gindamas išieškotojo interesus, neturi pažeisti kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.). Antstolio reikalavimų privalomumo principas įtvirtintas CPK 585 straipsnyje, kurio 1 dalyje nurodyta, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, yra privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. CPK 645 str. įtvirtintos specialiosios normos nustatančios skolininko pareigą pateikti informaciją apie turimą turtą, t. y. skolininkas privalo antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose. Už CPK 645 str. nurodytų reikalavimų neįvykdymą arba melagingų duomenų pateikimą teismas antstolio teikimu be svarbių priežasčių patvarkymo neįvykdžiusiam asmeniui gali skirti iki dviejų tūkstančių litų dydžio baudą arba nubausti areštu iki trisdešimties parų (CPK 645 str. 3 d.). Apeliantas ginčija pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria jam už antstolio reikalavimo nevykdymą paskirta 500 Lt bauda.

10Pirmosios instancijos teismo nutarties nepagrįstumą apeliantas visų pirma grindžia procesinių normų pažeidimu, t. y. tuo, kad teismas antstolio pareiškimą išnagrinėjo jam nepranešęs, taip užkirsdamas kelią pateikti įrodymus dėl antstolio pareiškimo nepagrįstumo. Apeliacinės instancijos teismas neturi teisinio pagrindo konstatuoti, kad nagrinėjant antstolio pareiškimą buvo padarytas procesinės teisės normų pažeidimas. Vadovaujantis CPK 593 straipsnio 2-3 dalimis antstolio pareiškimas dėl baudos skyrimo yra nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka nepranešus suinteresuotiems asmenims, išskyrus atvejus, kai teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Bylos nagrinėjimą žodinio proceso tvarka lemia tokio proceso būtinybės konstatavimas, o išimtinė teisė ją konstatuoti skirta teismui. Nagrinėjamu atveju išskirtinės situacijos, sąlygojančios būtinumą nagrinėti klausimą žodinio proceso tvarka, nebuvo. Prie civilinės bylos prijungtoje vykdomojoje byloje buvo pakankamai duomenų tam, kad nustatyti klausimo išsprendimui reikšmingas aplinkybes, todėl teismas, išnagrinėjęs bylą dėl suinteresuoto asmens nubaudimo rašytinio proceso tvarka ir nepranešęs D. Š., įstatymo reikalavimų nepažeidė. Po 2014 m. rugsėjo 12 d. nutarties priėmimo teismas josd kopiją išsiuntė dalyvaujantiems byloje asmenims, išaiškindamas jiems nutarties apskundimo tvarką. Apeliantas pateikė atskirąjį skundą, kuris priimtas ir nagrinėjamas apeliacine tvarka. Todėl pripažintina, kad jis turėjo visas galimybės pasinaudoti CPK nustatytomis procesinėmis teisėmis (apskųsti teismo procesinį sprendimą, pateikti įrodymus, teikti paaiškinimus ne tik raštu, bet ir žodžiu), o jo teisė būti išklausytam buvo visiškai užtikrinta. Todėl apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad suinteresuoto asmens procesinės teisės nebuvo pažeistos, ir nėra pagrindo naikinti nutarties pagal CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 punktą.

11Apeliantas savo skundą grindžia ir tuo, kad yra įvykdęs antstolio reikalavimą pateikti jo turtinę padėtį apibūdinančią informaciją, dalies duomenų jis negalėjo pateikti, nes jų neturi, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai jam už antstolio reikalavimo nevykdymą paskyrė baudą. Su šiuo apelianto teiginiu apeliacinės instancijos teismas sutinka.

12Byloje nustatyta, kad antstolio A. B. kontoroje užvesta vykdomoji byla Nr.025/12/01461 dėl 73176 Lt skolos, 7850,26 Lt palūkanų, 5 procentų mėnesinių palūkanų nuo priteistos 81026,26 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2011-10-21 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 3635 Lt bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininko D. Š. išieškotojo G. V. įmonės „Šoklys“ naudai (vykd. bylos lapas 2-3). 2012-12-27 antstolis surašė Reikalavimą pateikti duomenis apie turimą turtą bei dokumentus (vykd. bylos lapas 79), kuriuo įpareigojo D. Š. per 3 dienas nuo šio rašto gavimo dienos pateikti kasos knygą, duomenis apie turtą, pasėlius, turtą, esantį pas trečiuosius asmenis, kreditorinius ir debitorinius reikalavimus, lėšas kredito įstaigose (sąskaitų numerius bei jose esančių lėšų likučius), taip pat nurodyti, kur šiuo metu yra 145 tonos ekstra klasės kviečių, kurie 2011-12-13 buvo areštuoti vykdant Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011-10-21 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-7684-79/2011. Patvarkymas skolininkui įteiktas 2013-01-04 (vykd. bylos lapas 80).

13Pagrįstais pripažintini apelianto argumentai, kad antstoliui buvo žinoma jo turtinė padėtis, kadangi iki 2012-12-27 antstolio reikalavimo surašymo 2012-05-09, 2012-06-05 buvo gauti Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai, LR kelių transporto priemonių registro duomenys, iš kurių matyti kokiam turtui taikyti areštai, įregistruotos hipotekos, kokį turtą D. Š. nuomoja (vykd. bylos lapai 10-34, 82-86), areštuotos skolininkui priklausančios piniginės lėšos, esančios Nacionalinėje mokėjimo agentūroje, 2012-05-09 atlikti užklausimai bankams (taip nurodoma vykdomosios bylos titulinio lapo vidinėje pusėje). Taip pat iš vykdomosios bylos duomenų galima spręsti, kad 2013-01-21 D. Š. asmeniškai buvo atvykęs pas antstolį, sumokėjo 12000 Lt skolos dalį, 2013-01-29 sumokėjo 12000 Lt skolos dalį, 2013-07-16 sumokėjo 10000 Lt skolos dalį.Todėl teigti, kad jis vengė bendrauti su antstoliu, nėra pagrindo. Tikėtina, nes nepaneigta, kad, antstoliui žinant apie skolininko turtą, turto areštus, sąskaitas, bei skolininkui antstoliui žodžiu pranešus, kad jis negali pranešti, koks žieminių pasėlių plotas išliks po žeimos, o vasariniai pasėliai dar nebuvo pasėti, skolininkas nebeturėjo papildomos informacijos, kuri būtų nežinoma antstoliui. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1333 patvirtinta Ūkininko ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarka nenumato reikalavimo ūkininkams tvarkant ūkininko ūkio veiklos buhalterinę apskaitą pildyti antstolio prašomos kasos knygos, kadangi, vadovaujantis minėtos Tvarkos 7 p., ūkininkai, pasirinkę supaprastintąją apskaitos sistemą, pinigų, pirkimo ir pardavimo operacijas registruoja specialiame pinigų, pirkimo ir pardavimo žurnale, todėl skolininkas kasos knygos negalėjo antstoliui pateikti. Taip pat įvertintina, kad 2013-03-12, 2013-09-23, 2014-01-28 pareiškimais dėl areštuoto turto perleidimo, paslėpimo, sunaikinimo ar sugadinimo antstolis kreipėsi į Panevėžio apskrities VPK Panevėžio rajono PK nurodydamas, kad D. Š. nepateikė duomenų, kur yra 145 tonos kviečių, kurie 2011-12-13 buvo areštuoti, kad, pareikalavus parodyti areštuotus grūdus bei sudaryti galimybes areštuotus grūdus pasverti ir patikrinti jų kokybę, D. Š. su antstoliu vengia bendrauti, neatsiliepia telefonu, jo tėvai informavo, kad grūdų nebėra (vykd. bylos lapai 90, 103, 112). 2014-01-28 pareiškime antstolis nurodo, kad jis buvo nuvykęs adresu (duomenys neskelbtini), bei, apžiūrėjęs ten esantį grūdų sandėlį, vizualiai nustatė, kad D. Š. turi apie 50 tonų kvietrugių bei apie 50 tonų kviečių, bei paėmė grūdų mėginius, ištyrus kviečių kokybę buvo nustatyta, kad jie yra 1 klasės. Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokuratūros 2012-05-13, 2013-10-21 nutarimais ikiteisminiai tyrimai dėl areštuoto turto – 145 tonų ekstra klasės kviečių neteisėto perleidimo – buvo nutraukti, nustačius, kad ūkininkui priklausančiuose sandėliuose, esančiuose (duomenys neskelbtini), yra laikomi kviečiai, taip pat ir 2011-12-13 turto areštu areštuotos 145 tonos kviečių. 2014-08-05 Panevėžio apskrities VPK Panevėžio rajono PK nutarimu atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą, nurodant, kad areštuoti kviečiai saugomi sandėlyje, skolininkas nesislapsto nuo antstolio (vykd. bylos lapai 180-182). Minėtas nutarimas antstolio buvo apskųstas. Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokuratūros 2014-08-22 nutarimu atsisakyta tenkinti antstolio skundą, tačiau Panevėžio miesto apylinkės teismo 2014-09-10 nutartimi tiek Panevėžio apskrities VPK Panevėžio rajono PK nutarimas, tiek Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokuratūros 2014-08-22 nutarimas panaikinti, medžiaga perduota prokuratūrai ikiteisminio tyrimo tolimesniam organizavimui (b.l.32), 2014-09-15 pradėtas ikiteisminis tyrimas (b.l.33). Iš nurodytų aplinkybių matyti, kad antstolis yra informuotas apie tai, kur yra 145 tonos kviečių, kurie 2011-12-13 buvo areštuoti vykdant Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011-10-21 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-7684-79/2011. Byloje nėra pakankamai duomenų, patvirtinančių, kad sandėliuose, esančiuose (duomenys neskelbtini), yra mažesnis kiekis grūdų, šiuo metu suinteresuoto asmens veiksmuose nėra nustatyta nusikalstamos veikos požymių dėl areštuoto turto perleidimo, paslėpimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

14Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms bei įvertinus faktus, kad po 2012-12-27 reikalavimo priėmimo buvo atlikta visa eilė vykdomųjų veiksmų, kad antstolis dėl baudos skyrimo už antstolio reikalavimo nevykdymo kreipėsi praėjus beveik 2 metams nuo reikalavimo priėmimo, kad antstoliui reikalinga informacija jau buvo žinoma, kad dalies prašomų duomenų per jo nustatytą terminą nebuvo įmanoma pateikti, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo konstatuoti, kad skolininkas vengė vykdyti ir neįvykdė teisėtų antstolio nurodymų. Todėl pirmosios instancijos teismui nebuvo pagrindo D. Š. skirti baudą už antstolio reikalavimo nevykdymą.

15Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą bei įvertinęs atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentus, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino byloje esančius įrodymus bei neteisingai taikė procesinės teisės normas, susijusias su baudos skyrimu už antstolio reikalavimo nevykdymą, dėl ko priėmė neteisėtą ir nepagrįstą nutartį. Todėl skundžiama nutartis naikintina. Panaikinus skundžiamą nutartį klausimas išsprendžiamas iš esmės – antstolio pareiškimas dėl baudos skyrimo atmestinas (CPK 337 str. 1d. 2 p.).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

17Panevėžio miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 12 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės:

18Pareiškėjo antstolio A. B. pareiškimą dėl baudos skyrimo vykdomojoje byloje Nr. 0025/12/01461 skolininkui D. Š. atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai