Byla 2A-841-492/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Virginijos Volskienės,

2teisėjų Neringos Švedienės, Algirdo Auruškevičiaus,

3sekretoriaujant Violetai Kamašinienei,

4dalyvaujant ieškovo apelianto UAB „Senamiesčio ūkis“ atstovei Valentinai Čiruk,

5viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009 m. kovo 26 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-352-130/2009 pagal ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ ieškinį atsakovei Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl skolos, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų.

6Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

7ieškovas UAB „Senamiesčio ūkis“ 2006-01-27 kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui S. G. , prašydamas priteisti 1 140,47 Lt įsiskolinimą už eksploatavimą, administravimą ir komunalines paslaugas, 80,15 Lt delspinigių ir 50 Lt bylinėjimosi išlaidų, vėliau reikalavimą padidino, prašė priteisti 1 724,89 Lt įsiskolinimą už eksploatavimą, administravimą ir komunalines paslaugas, 124,82 Lt delspinigių ir 63 Lt bylinėjimosi išlaidų, prašė priimti sprendimą už akių, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį. Nurodė, kad skola susidarė, nes atsakovas nuo 1998-07-01 iki 2008-09-30 nemokėjo eksploatavimo, administravimo ir komunalinių paslaugų mokesčių.

8Paaiškėjus, kad atsakovas S. G. miręs, 2008-10-21 nutartimi teismas jį pakeitė materialinių subjektinių ir procesinių teisių perėmėja Lietuvos valstybe, atstovaujama Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos.

9Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija pateikė atsiliepimą į ieškinį. Nurodė, kad ieškinio reikalavimus pripažįsta iš dalies. Remiantis Vilniaus miesto 30-ojo notaro biuro 2007-11-22 išduotu paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimu, duomenys neskelbtini, mirusio S. G. nuosavybės teise valdytos 53/100 dalys buto, esančio, duomenys neskelbtini, paveldėjimo teise perėjo valstybei, kuriai atstovauja Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija. Šios buto dalies teisinė registracija valstybės vardu atlikta 2007-12-18. Inspekcija pagal Vilniaus miesto 10-ojo notarų biuro 2008-09-23 patvirtintą pirkimo-pardavimo sutartį 53/100 dalis buto, esančio, duomenys neskelbtini, pardavė bendraturtei L.R. Kadangi Inspekcija yra realizavusi palikėjo nekilnojamąjį turtą, sutinka apmokėti įsiskolinimą, susidariusį nuo S. G. mirties iki buto dalies realizavimo dienos, t.y. 2008-09-23, tačiau nesutinka su mokesčių už komunalinių atliekų išvežimą nuo S. G. mirties skaičiavimu, nes bute niekas negyveno. Atsakovas nesutinka su reikalavimu priteisti skolą už buto eksploatavimo, administravimo ir komunalines paslaugas, atsiradusią nuo 1998-07-01 iki S. G. mirties, kadangi tai buvo mirusio asmens prievolė ir ieškovas turėjo teisę šią skolą išieškoti iš buvusio turto savininko. Ieškovas nepagrįstai už 1998 m. lapkričio mėn. - 1999 m. balandžio mėn. skaičiavo lifto amortizacijos mokesčius, nes ginčo name jo nėra. Atsakovė nesutinka su reikalavimu priteisti delspinigius, nes valstybei LR Vyriausybės 1995-01-25 nutarimo nuostatos „Dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos“ netaikomos. Kadangi nėra pagrindo tenkinti ieškovo reikalavimų dėl skolos ir delspinigių, atsakovas prašo atmesti ir reikalavimą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Taip pat prašo taikyti ieškinio senatį skolai už laikotarpį nuo1998-07-01 iki 2008-09-30.

10Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2009 m. kovo 26 d. sprendimu ieškinio reikalavimus tenkino iš dalies: priteisė iš atsakovės Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos UAB „Senamiesčio ūkis“ naudai 622,62 Lt skolą ir 18,67 Lt žyminio mokesčio išlaidoms atlyginti. Likusioje dalyje ieškinį atsisakė tenkinti. Teismas rėmėsi LR CK 5.1 str., 5.3 str., pagal kuriuos palikėjo turtą paveldėjusiam asmeniui, šiuo atveju valstybei, kartu su paveldimu turtu pereina visos teisės ir pareigos, o palikimo atsiradimas nustatomas nuo palikėjo mirties momento. Teismas nurodė, kad nuo palikėjo mirties momento, t.y. 2005-12-07, remiantis CK 5.63 str., kreditorius turėjo teisę per 3 mėnesius reikšti savo reikalavimus. Tačiau jis į teismą kreipėsi po atsakovo mirties 2006-01-27, todėl šio straipsnio nuostatos reikalavimams apmokėti skolas iki palikimo atsiradimo netaikomos, ieškovas reikalavimus apmokėti komunalines paslaugas turėjo pateikti kiekvieną mėnesį, domėtis ir užtikrinti, kad už paslaugas būtų laiku mokama. Teismas atmetė ieškovo reikalavimą priteisti įsiskolinimą, kuris susidarė iki S. G. mirties ir reikalavimą priteisti delspinigius, remdamasis tuo, kad LR Vyriausybės 1995-01-25 nutarimas Nr. 1274 nenumato prievolės valstybei mokėti delspinigius už pavėluotą atsiskaitymą. Teismas netenkino ieškovo reikalavimo priteisti skolą dalyje dėl įsiskolinimo už buitinių atliekų išvežimą per laikotarpį nuo 2005-12-07 iki 2007-07-01, nes bute tuo metu niekas negyveno. Taip pat teismas sumažino komunalinių mokesčių skolą už 2008 m. rugsėjo mėnesį, nes butas parduotas šio mėnesio 23 d., taigi mokesčių skaičiavimas už visą mėnesį yra nepagrįstas.

11Ieškovas UAB „Senamiesčio ūkis“ apeliaciniu skundu prašė panaikinti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009 m. kovo 26 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-352-130/09 ir priimti naują sprendimą, priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 1 724,89 Lt skolą už laikotarpį nuo1999-07-01 iki 2008-09-30, 124,82 Lt delspinigių ir 63 Lt bylinėjimosi išlaidų. Nurodė, kad priimdamas skundžiamą sprendimą, teismas pažeidė LR CK penktos knygos šešto skyriaus nuostatas, kurios numato, kad palikimo priėmimas yra įpėdinio valios išreiškimas veiksmais, liudijančiais įpėdinio sutikimą įgyti visas teises į palikimą ir prisiimti visas pareigas, kilusias ar galinčias kilti iš palikimo, palikimo perėmėjas atsako už visas palikėjo skolas visu savo turtu (LR CK 5.52).

12Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija prašė ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ apeliacinio skundo netenkinti. Atsiliepimą grindžia iš esmės anksčiau pateiktų atsiliepimų į ieškinį argumentais, t.y. pripažįsta reikalavimą dėl skolos, susidariusios nuo S. G. mirties iki buto dalies realizavimo dienos, tačiau iš šios skolos prašė atimti sumą už buitinių atliekų išvežimą per laikotarpį nuo 2005-12-07 iki 2007-07-01, kadangi po S. G. mirties bute niekas negyveno, taip pat nesutinka su reikalavimu dėl delspinigių priteisimo, nes valstybei, kaip juridiniam asmeniui, šios nuostatos negali būti taikomos. Be jau anksčiau išdėstytų argumentų, atsakovė, Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, nurodė, kad ieškovė, žinodama apie S. G. mirtį ir būdama jo kreditorė, neįgyvendino savo teisių, numatytų CK 5.63 str., t.y. nepareiškė savo kreditorinių reikalavimų. CK 5.63 str. nuostatos taikomos būtent tiems reikalavimams, kurie pareikšti iki atsirandant palikimui. Todėl visiškai nepagrįsti apeliantės motyvai, kad teismas pažeidė CK penktosios knygos VI skyriaus nuostatas dėl palikimo priėmimo ir valstybės atsakomybės už palikėjo skolas. Atsakovė atkreipė dėmesį, jog apeliantė UAB „Senamiesčio ūkis“, užsiimanti ūkine komercine veikla ir veikianti savo rizika, žinodama apie nuolat augančius įsiskolinimus per visą 7 metų laikotarpį, t.y. nuo 1999-07-01 iki 2006-01-27, nesiėmė jokių veiksmų išieškoti skolą iš buto savininko S. G., nors privalėjo domėtis savo skolininkais.

13Ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ apeliacinis skundas tenkintinas.

14Ieškovas UAB „Senamiesčio ūkis“ nuolat teikia butui, esančiam, duomenys neskelbtini, Vilniuje, eksploatavimo, administravimo ir komunalines paslaugas. Šiomis paslaugomis naudojosi S. G., nuosavybės teise valdęs 53/100 šio buto ir jame gyvenęs iki savo mirties duomenys neskelbtini. Po S. G. mirties 53/100 dalys buto atiteko paveldėjimo teise valstybei, kuriai atstovauja Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija. Pastaroji 2008-09-23 paveldėtą buto dalį – 53/100 pardavė bendraturtei L. R.

15Ieškovas UAB „Senamiesčio ūkis“ su ieškiniu dėl įsiskolinimo, susidariusio per laikotarpį nuo 1999-08-01 iki 2006-01-01, už eksploatavimo, administravimo ir komunalines paslaugas priteisimo iš atsakovo S. G. kreipėsi 2006-01-27, t.y. nepraleidęs bendrojo ieškinio senaties termino, numatyto CK 1.125 str. 1 d. Iškėlus civilinę bylą, paaiškėjo, kad atsakovas yra, duomenys neskelbtini, miręs, teismas 2006-05-22 pranešimu informavo Vilniaus apskrities valstybinę mokesčių inspekciją dėl palikimo priėmimo valstybės vardu (l. 28). Vilniaus m. 3 apylinkės teismo 2008 m. spalio 21 d. nutartimi byloje atsakovas S. G. buvo pakeistas teisių perėmėju Lietuvos valstybe, atstovaujama Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos.

16Civilinę bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad ieškovas yra praleidęs 3 mėnesių terminą kreditoriaus reikalavimams pareikšti, numatytą CK 5.63 str. 1 d., nurodė, kad šis terminas taikomas tik tiems reikalavimams, kurie buvo pareikšti iki atsirandant palikimui, ir dėl to nepriteisė įsiskolinimo, kuris susidarė iki atsakovo S. G. mirties.

17Teisėjų kolegija nesutinka su tokia išvada. Reikalaujama skola susidarė iki atsakovo S. G. mirties, ieškinys teisme pareikštas nepasibaigus senaties terminui; civilinės bylos iškėlimo momentu nei ieškovui buvo žinoma apie atsakovo mirtį, nei buvo žinomas jo teisų perėmėjas, kuriam kreditorius tiesiogiai būtų galėjęs pareikšti reikalavimus. Kreditoriumi laikytini ne tik tie subjektai, kurie spėjo per senaties terminus pareikšti ieškinį teisme skolininkui iki pastarojo mirties, bet ir kiekvienas kitas asmuo, kuris turi teisę reikalauti įvykdyti prievolę, kilusią įstatyme numatytu pagrindu (CK 1.136 str. 2 d.). Ginčo atveju yra reikšminga, kad kreditoriaus reikalavimai įpėdiniams būtų pareikšti per įstatyme nustatytą trijų mėnesių terminą. Ieškinio padavimas teismui yra tinkamas būdas pareikšti reikalavimus palikimą priėmusiems įpėdiniams, šiuo atveju perėmusiems procese atsakovo teises (teisių perėmėjui visi procesiniai veiksmai privalomi tiek kiek ir tam asmeniui, kurio vietoje įstojo), ir tai buvo padaryta nepraleidus CK 5.63 str. 1 d. numatyto trijų mėnesių termino. Aplinkybė, kad tik civilinės bylos nagrinėjimo metu paaiškėjo, kas priėmė palikimą, civilinio teisinio santykio vertinimui neturi reikšmės, nes palikimą priėmęs įpėdinis už palikėjo skolas atsako visu savo turtu (priėmęs pagal aprašą – tik paveldėtu), kaip atsakytų ir būdamas prievolės šalimi (CK 5.52 str.). Dėl šių aplinkybių pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė tenkinti dalį ieškinio dėl skolos, kuri susidarė iki atsakovo S. G. mirties, priteisimo. Kaip jau buvo minėta aukščiau, įpėdinis, priėmęs palikimą, tame ginčo prievoliniame teisiniame santykyje veikia kaip prievolės šalis, turi tas pačias teises ir pareigas, taip pat ir pareigą mokėti delspinigius. Ginčo atveju valstybė atsako ne už savo pačios prisiimtą prievolę, bet už atitekusią kartu su paveldėtu turtu, taip, kaip atsakytų pati prievolės šalis, todėl pirmosios instancijos teismo išvada, kad neturi būti priteistos netesybos, apskaičiuotos LR Vyriausybės 1995-01-25 nutarime Nr. 124 „Dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos“ nustatytomis sąlygomis, yra nepagrįsta.

18Remiantis aukščiau aptartais argumentais, pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas, nes priimtas netinkamai aiškinant ir taikant paveldėjimo teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas, ieškovo naudai iš atsakovo priteista skolos suma padidintina iki 1 606,25 Lt (iš pareikšto ieškinio sumos 1 724,89 Lt minusuojamos komunalinių atliekų išvežimo išlaidos nuo 2007 m. gruodžio mėn. iki 2008 m. rugsėjo mėn. – 115 Lt, bei suma už paslaugas nuo rugsėjo 23 d. – 3,64 Lt), bylinėjimosi išlaidos padidintinos iki 50 Lt bei priteistini delspinigiai 113,91 Lt (paskaičiuoti proporcingai priteistinoms sumoms) ir priteistina 63 Lt bylinėjimosi išlaidų (žyminio mokesčio) apeliacinės instancijos teisme (CPK 330 str., 326 str. 1 d. 3 p.).

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 str., 326 str. 1 d. 3 p., 331 str., teisėjų kolegija

Nutarė

20Vilniaus m. 3 apylinkės teismo 2009 m. kovo 26 d. sprendimą pakeisti, ieškovui UAB „Senamiesčio ūkis“ iš atsakovo Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos priteistą skolos sumą padidinti iki 1 606,25 Lt, bylinėjimosi išlaidas iki 50 Lt.

21Papildomai ieškovui UAB „Senamiesčio ūkis“ priteisti iš atsakovo Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 113,91 Lt delspinigių.

22Likusią Vilniaus m. 3 apylinkės teismo 2009 m. kovo 26 d. sprendimo dalį palikti nepakeistą.

23Priteisti ieškovui UAB „Senamiesčio ūkis“ iš atsakovo Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 63 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teisėjų Neringos Švedienės, Algirdo Auruškevičiaus,... 3. sekretoriaujant Violetai Kamašinienei,... 4. dalyvaujant ieškovo apelianto UAB „Senamiesčio ūkis“ atstovei Valentinai... 5. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 6. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 7. ieškovas UAB „Senamiesčio ūkis“ 2006-01-27 kreipėsi į teismą su... 8. Paaiškėjus, kad atsakovas S. G. miręs, 2008-10-21 nutartimi teismas jį... 9. Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija pateikė atsiliepimą į... 10. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2009 m. kovo 26 d. sprendimu ieškinio... 11. Ieškovas UAB „Senamiesčio ūkis“ apeliaciniu skundu prašė panaikinti... 12. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė Vilniaus apskrities valstybinė... 13. Ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ apeliacinis skundas tenkintinas.... 14. Ieškovas UAB „Senamiesčio ūkis“ nuolat teikia butui, esančiam,... 15. Ieškovas UAB „Senamiesčio ūkis“ su ieškiniu dėl įsiskolinimo,... 16. Civilinę bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas padarė išvadą,... 17. Teisėjų kolegija nesutinka su tokia išvada. Reikalaujama skola susidarė iki... 18. Remiantis aukščiau aptartais argumentais, pirmosios instancijos teismo... 19. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 str., 326 str.... 20. Vilniaus m. 3 apylinkės teismo 2009 m. kovo 26 d. sprendimą pakeisti,... 21. Papildomai ieškovui UAB „Senamiesčio ūkis“ priteisti iš atsakovo... 22. Likusią Vilniaus m. 3 apylinkės teismo 2009 m. kovo 26 d. sprendimo dalį... 23. Priteisti ieškovui UAB „Senamiesčio ūkis“ iš atsakovo Vilniaus...