Byla 2-2344-860/2012
Dėl išmokėtų sumų grąžinimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Jakaitis,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo AAS „G. B.“, veikiančio per AAS „G. B.“ Lietuvos filialą, atsakovui A. J. (A. J.) dėl išmokėtų sumų grąžinimo,

Nustatė

3Ieškovas kreipėsi į teismą dėl 313,24 Lt draudimo išmokos, 5 proc. metininių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš A. J.. Ieškinyje nurodė, kad ieškovas 2010-12-21 su J. K. sudarė įprastinę transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį Nr. SGB 0634915, kuria buvo apdrausta automobilio ( - ) valst. Nr. ( - ) valdytojų civilinė atsakomybė. ( - ), įvyko eismo įvykis, kurio metu atsakovas, vairuodamas automobilį ( - ) valst. Nr. ( - ) apgadino trečiojo asmens turtą ir pasišalino. Ieškovas atlygino su trečiojo asmens turto apgadinimu susijusias išlaidas – 313,24 Lt. Kadangi atsakovas pasišalino iš įvykio vietos, neturėjo teisės vairuoti transporto priemonės, ieškovas įgijo atgręžtinio reikalavimo teisę į atsakovą ir ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 313,24 Lt draudimo išmokos, 5 proc. metininių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovui teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo nustatyta tvarka. Iš atsakovo atsiliepimo į ieškinį negauta, todėl ieškovui prašant, atsiranda teisinis pagrindas priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

7LR CK 6.263 str. 1 d. nustato, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Pagal LR CK 6.280 str. 1 d. atlyginęs kito asmens padarytą žalą asmuo turi į padariusį žalą asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo, jeigu įstatymai nenustato kitokio dydžio

8Lietuvos Respublikos Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 22 str. 1 d. numatyta, kad draudikas, sumokėjęs išmoką, turi teisę reikalauti, kad sumokėtas dėl padarytos žalos sumas grąžintų atsakingas už žalos padarymą asmuo, jeigu jis pasišalino iš įvykio vietos ir/arba padarė žalą neturėdamas teisės vairuoti transporto priemonę. Tai pat pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-06-23 nutarimu Nr. 795 patvirtintų Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir išmokos mokėjimo taisyklių 59.4 punktą, atsakingas draudikas, sumokėjęs draudimo išmoką, turi teisę reikalauti, kad sumokėtas dėl padarytos žalos sumas grąžintų atsakingas už žalos padarymą asmuo (transporto priemonę vairavęs asmuo arba kitas teisės aktų nustatyta tvarka atsakingas už žalos padarymą asmuo), jeigu jis arba asmuo, už kurį jis atsako pasišalino iš įvykio vietos. Pagal LR CK 6.264 str. 1 d. samdantis darbuotojus asmuo (t.y. atsakovas) privalo atlyginti žalą, atsiradusią dėl jo darbuotojų, einančių savo darbines (tarnybines) pareigas, kaltės.

9Remiantis byloje esančiais rašytinais įrodymais, atlikus formalų vertinimą pagal LR CPK 285 str. 2 d., nustatyta, kad dėl atsakovo kaltės vairuojant automobilį ,,( - ) valst. Nr. ( - ) ( - ) įvyko eismo įvykis, kurio metu buvo apgadinta T. G. priklausanti transporto priemonė ( - ) atsakovas pasišalino iš eismo įvykio vietos, vairavo automobilį neturėdamas teisės (b.l. 20). Dėl įvykio žalą patyrusiam transporto priemonės savininkui ieškovas išmokėjo 313,24 Lt dydžio draudimo išmoką (b.l. 17-19, 21).

10Atsižvelgiant į išdėstytą, byloje esančius įrodymus, ieškinys kaip pagrįstas ir teisėtas tenkintinas, iš atsakovo ieškovui priteistina 313,24 Lt draudimo išmokos (LR CK 6.38 str., 6.263 str. 1 d., 6.264 str. 1 d., 6.280 str., LR transporto priemonių civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 22 str. 1 d. 3 p., 4 p.).

11CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

12Iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 71 Lt žyminio mokesčio ieškovui (LR CPK 93 str. 1 d.).

13Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285 str.,

Nutarė

14Ieškinį tenkinti visiškai.

15Priteisti iš atsakovo A. J. (a.k. ( - ) ieškovui AAS „G. B.“ (į.k. ( - ) veikiančiam per AAS „G. B.“ Lietuvos filialą (į.k. 300633222) 313,24 Lt (tris šimtus trylika litų 24 ct) draudimo išmokos, 5 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2012-07-02 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 71 Lt (septyniasdešimt vieną litą) bylinėjimosi išlaidų.

16Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą Vilniaus rajono apylinkės teismui dėl sprendimo peržiūrėjimo CPK 287 str. nustatyta tvarka.

17Ieškovas ir tretysis asmuo per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

18Sprendimo nuorašus ne vėliau kaip per tris dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai