Byla 2S-129-212/2009
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų kolegijos pirmininkės Zinos Mickevičiūtės (ir pranešėjos), Rimanto Savicko, Laimutės Sankauskaitės,

2viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo AB „Anykščių kvarcas“ atskirąjį skundą dėl Anykščių rajono apylinkės teismo 2009 m. sausio 15 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-129-786/2008 pagal ieškovo UAB „NCC titanas“ ieškinį atsakovui AB „Anykščių kvarcas“ dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo,

Nustatė

3Ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti, neviršijant 380 561,33 Lt sumos, atsakovui AB „Anykščių kvarcas“ priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, arba pinigines lėšas ir turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, pavedant atsakovo turtą surasti ir areštuoti ieškovo pasirinktam antstoliui. Nurodė, kad 2008-12-12 pateikė Vilniaus tarptautiniam ir nacionaliniam komerciniam arbitražui pareiškimą dėl arbitražo teismo įsakymo išdavimo dėl 380 561,33 Lt skolos ir delspinigių priteisimo.

4Anykščių rajono apylinkės teismas 2008-12-22 nutartimi ieškovo prašymą patenkino ir teismo sprendimo įvykdymui areštavo atsakovo nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą arba pinigines lėšas ir turtines teises, priklausančias atsakovui ar esančias pas trečiuosius asmenis neviršijant 380 561,33 Lt sumos. Uždraudė atsakovui areštuoto turto objektus įkeisti ar kitokiu būdu suvaržyti teises į juos, perleisti tretiesiems asmenims, bloginti turto objektų būklę, naikinti ar atskirti nuo pagrindinio daikto turto priklausinius, disponuoti areštuotomis piniginėmis lėšomis sumoje 380 561,33 Lt, išskyrus pervedimą nurodytos sumos ieškovui UAB „NCC titanas“.

5Atsakovas 2009-01-13 pateikė prašymą dėl termino paduoti atskirąjį skundą atnaujinimo, prašė terminą atnaujinti, nes praleido dėl svarbių priežasčių.

6Anykščių rajono apylinkės teismas 2009-01-15 nutartimi atmetė atsakovo prašymą. Nustatė, kad terminą atsakovas praleido be svarbių priežasčių ir pagrindo jį atnaujinti nėra.

7Atskiruoju skundu atsakovas prašo panaikinti Anykščių rajono apylinkės teismo 2009-01-15 nutartį ir priimti naują procesinį sprendimą – patenkinti atsakovo prašymą dėl termino atskirajam skundui paduoti atnaujinimo. Išnagrinėti ir patenkinti jo 2009-01-13 atskirąjį skundą dėl Anykščių rajono apylinkės teismo 2008-12-22 nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1229-786/2008. Prašyme nurodo, kad Anykščių rajono apylinkės teismo 2008-12-22 nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta, todėl naikintina. Jis nutartį gavo 2008-12-29, o terminas paduoti atskirąjį skundą baigiasi 2009-01-05. Realiai skundui pateikti buvo tik 3 dienos, nes iki 2009-01-04 dėl švenčių įmonė nedirbo. Be to, jų darbuotojas K. L. nesant generalinio direktoriaus, išvykusio į užsienį, per klaidą suprato, kad apylinkės teismo nutarčiai, kaip ir iš Vilniaus tarptautinio ir nacionalinio arbitražo, tuo pat metu gautam dokumentui, buvo nustatytas 20 dienų terminas skundui paduoti. Būtent dėl šių priežasčių praleido terminą atskirąjam skundui paduoti. Teismas, atmesdamas prašymą atnaujinti terminą, nurodė, kad atsakovas, ketindamas pateikti skundą dėl teismo nutarties, turėjo tai padaryti operatyviai ir konstatavo, kad atskirojo skundo nepateikimas per įstatyme nustatytą 7 dienų terminą, nesant jokių svarbių priežasčių, vertintinas kaip netinkamas rūpinimasis procesine pareiga.

8Mano, kad civilinės bylos nagrinėjimo procesas apima ne tik operatyvumo principą, bet taip pat ir dispozityvumo, rungtiniškumo, šalių lygiateisiškumo, kooperacijos, teisingumo principus. Operatyvumo principas neturi turėti viršenybės prieš visapusišką ir objektyvų bylos išnagrinėjimą, t. y negalima apriboti atsakovo teisių į teismo procesinio sprendimo peržiūrėjimą vien tik formaliu pagrindu, jog atsakovas praleido terminą atskirajam skundui paduoti. Tuo labiau kai teismo nutartis akivaizdžiai yra neteisėta dėl procesinių normų pažeidimo ir neteisingo pritaikymo. Šiuo atveju negalimas bylos vilkinimas iš atsakovo pusės, nes byla yra nagrinėjama ne Anykščių rajono apylinkės teisme, o Vilniaus tarptautinio ir nacionalinio komercinio arbitražo teisme. Praleistas terminas atskirajam skundui paduoti nėra ilgas ir, jo manymu, nesudaro pagrindo teiginiams apie bylos vilkinimą atsirasti. Terminą pateikti atskirąjį skundą praleido dėl savo darbuotojo klaidos, o ne piktnaudžiaudamas procesinėmis teisėmis. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad teismas, spręsdamas termino apeliaciniam skundui (o taikant analogiją – atskirajam skundui) paduoti atnaujinimo klausimą, turi atsižvelgti į tai, kad tinkamo proceso, teisės būti išklausytam ir kiti civilinio proceso principai reikalauja byloje dalyvaujantiems asmenims suteikti teisę apskųsti pirmosios instancijos teismo priimtą procesinį sprendimą apeliacine tvarka. Mano, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas 2009-01-15 nutartį, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos praktikos. Jis nurodė, kad prašo atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti ir dėl to, kad Anykščių rajono apylinkės teismas išsprendė klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viršydamas savo kompetencijos ribas, t. y. pažeidė rūšinį teismingumą, o tai yra absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas, nurodytas CPK 329 str. 2 d. 6 p. Teismo 2008-12-22 nutartis yra nemotyvuota ir tai taip pat yra absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas. Teismas, spręsdamas termino atnaujinimo atskirajam skundui paduoti klausimą, visai neatsižvelgė į atsakovo išdėstytus argumentus. Neteisėta Anykščių rajono apylinkės teismo 2008-12-22 nutartis jau yra vykdoma, ką patvirtina iš antstolės V. Leskevičienės gautas turto aprašas. Tai akivaizdžiai pažeidžia atsakovo interesus, kurių gynimui teismas 2009-01-15 nutartimi užkirto kelią ir nesistengė ištaisyti savo paties padarytos klaidos. Ieškovas kreipėsi į Vilniaus tarptautinį ir nacionalinį komercinio arbitražą dėl arbitražo teismo įsakymo išdavimo. Reikalavimo suma yra 380 561,33 Lt ir šio reikalavimo sumoje buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės. Komercinio arbitražo įstatymo 8 str. nustatė funkcijas, kurias atlieka arbitražinio teismo vietos apylinkės teismas ir Lietuvos apeliacinis teismas. Arbitražinio teismo vietos apylinkės teismas įpareigotas arbitražinėse bylose atlikti tik tas funkcijas, kurios yra susijusios su ieškinio užtikrinimu, įrodymu gavimu, arbitražinio teismo sprendimo vykdymu. Kadangi ieškinio kaina yra didesnė kaip 100 000 Lt, tai ieškovo UAB „NCC titanas“ pareiškimas dėl ieškinio užtikrinimo turėjo būti nagrinėjamas Vilniaus apygardos teisme. Turėjo būti atsižvelgiama ir į esamą aktyvią atsakovo poziciją dėl dalyvavimo civilinės bylos nagrinėjime bei turėtų būti maksimaliai apsaugotos ne tik ieškovo, bet ir atsakovo procesinės teisės, numatytos CPK 42 str. 1 d., ir turi būti užtikrinta atsakovo teisė apskųsti neteisėtą teismo procesinį sprendimą.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašo atmesti atsakovo atskiruosius skundus dėl Anykščių rajono apylinkės teismo 2009-01-15 ir 2008-12-22 nutarčių ir palikti jas nepakeistas. Nurodo, kad apylinkės teismas neturėjo pagrindo atnaujinti terminą atsakovui atskirajam skundui paduoti, nes apeliantas terminą praleido dėl nesvarbių priežasčių ir tai teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas.

10Atskirasis skundas tenkintinas (CPK 337 str. 1 d. 3 p.).

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.).

12Teismo nutarties apskundimas apeliacine tvarka yra procesinis veiksmas, kuris turi būti atliktas per CPK 335 str. nustatytą terminą, 7 dienas nuo nutarties įteikimo dienos, kai nutartis priimta rašytinio proceso tvarka. Praleidus šį terminą teisė paduoti apeliacinį skundą išnyksta, tačiau ji gali būti realizuojama, jeigu praleistas terminas yra atnaujinamas CPK 78, 307 straipsniuose nustatyta tvarka.

13Teisėjų kolegijos nuomone, atsakovo nurodomos priežastys, dėl kurių jis praleido terminą atskirajam skundui, dėl Anykščių rajono apylinkės teismo 2008-12-22 nutarties apskundimo, paduoti yra svarbios ir terminas turi būti atnaujintas.

14Atsakovas Anykščių rajono apylinkės teismo 2008-12-22 nutartį gavo 2008-12-29, prieš pat šventes ir realiai skundui pateikti turėjo tik 3 dienas, o tai akivaizdžiai per trumpas terminas paruošti ir pateikti atskirąjį skundą per įstatymo nustatytą 7 dienų terminą. Todėl kolegija sutinka su apelianto argumentu, jog dėl švenčių jam sutrumpėjo atskirojo skundo padavimo terminas, kurį jis ruošė, o teismas gavo 2009-01-13 (b. l.56). Iš šių aplinkybių matyti, kad apeliantas atliko aktyvius veiksmus atskirajam skundui paduoti ir tai padarė per įmanomai trumpą laiką. Nėra pagrindo teigti, kad apeliantas netinkamai rūpinosi jam įstatymo sutektos procesinės teisės įgyvendinimu. Taip pat teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentais, kad turi būti atsižvelgta į tai, kad tinkamo proceso nebuvimas – teisės būti išklausytam byloje ir kiti civilinio proceso principai reikalauja, kad byloje dalyvaujantiems asmenims turi būti suteikta teisė apskųsti pirmosios instancijos teismo priimtą procesinį sprendimą apeliacine tvarka. Konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas 2009-01-15 nutartį, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos praktikos. Be to, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, ratifikuotos Lietuvos Respublikos 1995 m. balandžio 27d. įstatymu Nr. I-865, septintojo protokolo 2 str. nustato, jog kiekvienas asmuo turi teisę reikalauti, kad jo bylą peržiūrėtų aukštesnė teismo instancija. Minėto protokolo 2 str. kalbama apie asmens, apkaltinto nusikaltimo padarymu, teises. Ši nuostata taikytina ir civiliniame procese, vadovaujantis Europos Tarybos Ministrų komiteto 1995 m. vasario 27 d. rekomendacija Nr. R (95) 5 „Dėl apeliacijų sistemų ir procedūrų civilinėse bei komercinėse bylose įvedimo ir jų funkcionavimo tobulinimo“, kurioje įtvirtintos nuostatos dėl apeliacinių procedūrų prieinamumo civilinėse ir komercinėse bylose bei efektyvaus apeliacinių procedūrų, atitinkančių visų bylos šalių ir teisingumo vykdymo interesus, užtikrinimo. Visos šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog yra pagrindas atsakovui atnaujinti praleistą terminą atskirajam skundui paduoti (CPK 307 str.), todėl skundžiama nutartis naikintina. Atskirojo skundo, kuris turi būti tinkamai parengtas pagal CPK nuostatas (CPK 338, 306 str.) priėmimo klausimą sprendžia pirmosios instancijos teismas (CPK 315, 316, 317 str.), o jį priėmus, byla yra siunčiama apeliacinės instancijos teismui. Panaikinus nutartį byla atskirojo skundo priėmimo klausimui spręsti perduotina Anykščių rajono apylinkės teismui.

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

16Panaikinti Anykščių rajono apylinkės teismo 2009 m sausio 15 d. nutartį ir bylą nurodytu klausimu perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai