Byla 2A-685-56/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininko

3Petro Jaržemskio

4kolegijos teisėjų

5Danutės Kutrienės

6Tatjanos Žukauskienės

7sekretoriaujant

8Jonei Markovičiūtei

9dalyvaujant ieškovo atstovui

10adv. R. S.

11teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB bankas ,,Hansabankas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 metų vasario 11 dienos sprendimo dalies, kuria ieškovui AB bankas ,,Hansabankas“ nepriteistos bylinėjimosi išlaidos bei bylinėjimosi išlaidos priteistos atsakovui E. J. iš ieškovo AB bankas ,,Hansabankas“.

12Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

13I.Ginčo esmė

14Ieškovas AB ,,Hansabankas“ su ieškiniu kreipėsi į teismą ir prašė priteisti iš atsakovo E. J. 1528,11 Lt negražintos paskolos, 5,12 litų sumą priskaičiuotų palūkanų;181,99 Lt delspinigius bei 1,10 Lt delspinigių už palūkanas; priteisti iš atsakovo EGO kortelės kredito su limitu sutartyje nustatytas 6 procentų palūkanas bei 15 procentų metinių palūkanų normą už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti žyminį mokestį bei 212,40 Lt atstovavimo išlaidų ir kitas ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

15Ieškinyje nurodoma, kad ginčo šalys 2006-10-11 sudarė EGO kortelės su kredito limitu sutartį Nr. 06-076150-EG 1400,00 Lt sumai. Atsakovas kredito sutarties nevykdė ir kredito sutartyje nustatytais terminais negražino. Nevykdydamas sutartinių įsipareigojimų atsakovas iš esmės pažeidė sutartį (CK 6.63 str.) ir ieškovas įgijo teisę vienašališkai ją nutraukti (sutarties 17.3 p.). Prieš nutraukdamas kredito sutartį ieškovas įvykdė sutartyje nustatytą reikalavimą ir atsakovą įspėjo (sutarties 13.2.1 p.). Prievolė nėra įvykdyta ir iš atsakovo turi būti priteista 1528,11 Lt skola. Sutarties dalyje ,,EGO kredito limito sąlygos“ nustatyta 15 procentų metinė palūkanų norma, kurią įsipareigojo mokėti atsakovas iki paskolos gražinimo, todėl susidariusi 5.12 Lt suma taip pat turi būti priteista. Asmuo neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs sutartinę prievolę privalo atlyginti kitai sutarties šaliai jos patirtus nuostolius (CK 6.256 str. 2 d.). Remdamasis sutarties 11.4 punktu nustatančiu kredito gavėjo pareigą praleidus kredito gražinimo termimą mokėti delspinigius, ieškovas reikalavo priteisti pagal 2008-04-16 ieškovo pateiktus duomenis 181,99 Lt delspinigių bei 1,10 delspinigių įsiskolinimą už nustatytu terminu nesumokėtas palūkanas. Skolininkas pažeidęs piniginę prievolę, tol kol neatlygina kreditoriaus patirtų nuostolių naudojasi pastarojo lėšomis, todėl privalo už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokėti sutarčių ir įstatymo nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais (CK 6.261 str., 6.210 str.). Remdamasis nurodytu ieškovas iš atsakovo prašė priteisti kredito sutarties dalyje ,,pagrindinės kredito sąlygos“ nustatytas 15 procentų metines palūkanas bei 6 procentus sutartyje nustatytų metinių palūkanų nuo visos įsiskolinimo sumos.

16Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2008-04-30 priėmė preliminarų sprendimą byloje, kuriuo ieškinį tenkino ir iš atsakovo atsakovo E. J. ieškovo AB bankas „Hansabankas“ naudai priteisė 1528,11 Lt negrąžintos paskolos, 5,12 Lt palūkanas, 183,09 Lt delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2008-04-30 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 15 procentų dydžio metines palūkanas už negrąžintą paskolos sumą (1528,11 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 26 Lt žyminį mokestį, 212,40 Lt advokato išlaidas.

17Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008-06-02 nutartimi preliminarus sprendimas panaikintas, nes atsakovui įteikti procesinio dokumento nebuvo galimybės. Ieškovas įpareigotas iki 2008-06-13 sumokėti trūkstamą 35 Lt žyminio mokesčio dalį bei nurodyti atsakovo adresą, kad būtų galima jam įteikti procesinius dokumentus.

18Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme 2008-07-22 buvo gautas atsakovo E. J. atsiliepimas į ieškinį, kuriame jis prašė ieškinį tenkinti iš dalies ir 1528,11 Lt sumą pavesti gražinti dalimis laikotarpiu nuo 2008-09-25 iki 2009-04-25; atmesti ieškovo reikalavimus dėl 181,99 Lt delspinigių bei 1,10 Lt delspinigių už palūkanas priteisimo; atmesti reikalavimą dėl 6 procentų dydžio palūkanų bei 15 procentų metinių palūkanų priteisimo.

19Atsiliepime nurodoma, kad kredito sutarties sudarymo metu 2006-10-11 atsakovo pajamos sudarė 980 Lt, o nuo 2007 metų 1400 Lt. Turėdamas papildomų finansinių įsipareigojimų tinkamai vykdyti sutarties negalėjo. Nuo 2008 metų atsakovo darbovietė UAB ,,Horizon Line“ buvo likviduojama, jis buvo nemokamose atostogose, kito darbo surasti nepavyko. Sužinojęs apie pareikštą ieškinį kreipėsi į ieškovo atstovę ir prašė mokėjimus išdėstyti, tačiau susitarimas pasiektas nebuvo. Nuo 2008-07-12 atsakovas uždarbiauja užsienyje ir į Lietuvą planavo grįžti tik 2008-09-25. Grįžęs jis dalimis gali padengti įsiskolinimą. Ieškovui šios aplinkybės buvo žinomos. Su ieškovo reikalavimais dėl 1528,11 Lt skolos sutiko.

20Atsižvelgdamas į tai, kad pagrindinę skolos dalį pripažįsta atsakovas prašė teismo atleisti jį nuo delspinigių bei palūkanų sumokėjimo. Ieškovas nepateikė įrodymų, kad patyrė nuostolių dėl netinkamo prievolės vykdymo ir jo nuostoliais pripažintinos įstatyme nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos (CK 6.210 str.).

21Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme 2009-02-04 buvo gautas ieškovo raštas dėl dalinio skolos padengimo, kuriame nurodoma, kad atsakovo skola 2009-01-27 dienai yra 1236,80 Lt. Teismui buvo pateiktas 2009-02-09 AB ,,Hansabankas“ mokėjimo kvitas, kuriame nurodoma sumokėta 1800 Lt suma.

22II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

23Vilniaus miesto 1-o apylinkės teismo 2009 metų vasario 11 d. sprendimu ieškinys buvo atmestas; iš AB banko ,,Hansabankas“ atsakovo naudai priteistos 400 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidos.

24Teismas pažymėjo, kad pagal tarp ginčo šalių 2006-10-11 sudarytą EGO kortelės kredito sutartį ieškovas atsakovui suteikė 1400 Lt dydžio kreditą. Atsakovas savo prievolės nevykdė ir kredito negražino. Jo skolos dydis 2008-04-16 buvo 1716,32 Lt. Atsakovas iš dalies prievolę įvykdė 2008-10-20 ir bankui sumokėjo 642,70 Lt skolos dalį, už likusią skolos dalį bankas priskaičiavo 163,18 Lt palūkanų ir bendra kreditorinio reikalavimo suma 2009-01-27 buvo 1236,80 Lt. Atsakovas pateikė teismui 2009-02-09 mokėjimo kvitą, kuriame nurodyta, kad atsakovas ieškovui sumokėjo 1800 Lt.

25Teismas sprendė, kad atsakovas prievolę ieškovui įvykdė ir ieškinį atmetė. Ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos atlygintos nebuvo. Ieškovo atstovas į teismo posėdį atvykęs nebuvo, nedavė paaiškinimų, užvilkino procesą.

26III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai argumentai

27Ieškovo AB ,,Hansabankas“ atstovas advokatas R. S. apeliaciniu skundu prašo panaikinti sprendimo dalį kuria iš ieškovo atsakovo naudai yra priteista 400 Lt jo patirtų bylinėjimosi išlaidų bei iš atsakovo ieškovo naudai priteisti 212,40 Lt; Bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka.

28Nurodo, kad teismas netinkamai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias bylinėjimosi išlaidų paskirstymą ir nepagrįstai atmetė atsakovo prašymą priteisti 212,40 Lt bylinėjimosi išlaidų ir patenkino asakovo reikalavimą priteisdamas 400 Lt jo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Priimdamas skundžiamą sprendimą teismas turėjo vadovautis Civilinio proceso kodekso 94 straipsnio 1 dalimi nustatančia jog ieškovui atsisakius ieškinio atsakovas jo turėtų išlaidų neatlygina. Ieškovui atsisakius ieškinio kai atsakovas patenkino pastarojo reikalavimus teismas turėjo iš atsakovo priteisti 212,40 Lt jo patirtų bylinėjimosi išlaidų, o atsakovo prašymą dėl 400 Lt sumos priteisimo atmesti.

29Teismas pažeidė betarpiškumo principą (CPK 14 str.) nustatantį jog teismas privalo ištirti visus byloje esančius įrodymus, o priimamą sprendimą pagrįsti tik teismo posėdyje ištirtais įrodymais. Teismas nepripažino ieškovo atstovo dalyvavimo byloje būtinu, todėl ieškovas bei jo atstovas prašė bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant. Atsakovas piktnaudžiavo savo teisėmis ir skolą sumokėjo tik 2009-02-09 jau pareiškus ieškinį teisme, nors skolinius įsipareigojimus galėjo įvykdyti anksčiau, todėl teismo sprendimas dalyje kuria netenkintas ieškovo prašymas priteisti 212,40 Lt patirtų bylinėjimosi išlaidų, o atsakovo prašymas priteisti 400 Lt bylinėjimosi išlaidų patenkintas yra nepagrįstas.

30Teismas pažeidė teismo sprendimo turiniui keliamus reikalavimus (CPK 270 str.) ir sprendime nenurodė kokios teismo aplinkybės buvo nustatytos, nenurodyti įrodymai kuriais remiantis teismas padarė išvadas nagrinėjamoje byloje. Taip pat nenurodyti argumentai dėl kurių teismas atmetė pateiktus įrodymus. Nėra nurodytos teisės normos kuriomis teismas rėmėsi priimdamas skundžiamą sprendimą. Teismas atmesdamas ieškovo reikalavimą priteisti 212,40 Lt bylinėjimosi išlaidų nenurodė argumentų kodėl reikalavimas yra netenkintinas. Nurodytų argumentų pagrindu teismo sprendimo dalis dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo turi būti panaikinta ir ieškovo reikalavimas patenkintas.

31Atsakovas E. J. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo teismo sprendimą palikti nepakeistą; Priteisti atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme; Sutinka, kad byla būtų nagrinėjama rašytinio proceso tvarka. Nurodo, kad teismas priimdamas sprendimą tinkamai taikė materialinės bei procesinės teisės normas, priėmė teisingą bei pagrįstą sprendimą, jį pagrindė įrodymais ir aplinkybėmis ištirtomis teismo posėdžio metu. Teismas turėjo priteisti ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas tik esant jo prašymui. Ieškovas nedalyvaudamas teismo posėdyje ieškinio neatsisakė, nepateikė prašymo, o byla buvo nagrinėjama teismo posėdyje ir ieškinys atmestas kaip nepagrįstas.

32Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas.

33Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų (CPK 320 str. 1 ir 2 dalys).

34Apeliacinis skundas tenkintinas.

35Teisėjų kolegija išnagrinėjusi bylos medžiagą, apeliacinio skundo bei atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentus konstatuoja, jog pirmos instancijos teismas, spręsdamas dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tarp ginčo šalių netinkamai aiškino ir taikė procesinės teisės normas reglamentuojančias bylinėjimosi išlaidų paskirstymą, todėl yra pagrindas (CPK 329 str.1 d.) skundžiamąjį teismo sprendimą pakeisti ir patenkinti ieškovo apeliacinį skundą.

36Ginčas tarp šalių kilo atsakovui netinkamai vykdant sutartinius įsipareigojimus, dėl ko ieškovas buvo priverstas kreiptis į teismą.

37Sutinkamai su CPK 94 straipsnio 1 dalimi jei ieškovas atsisako pareikšto ieškinio dėl to, kad pareiškus ieškinį, atsakovas ieškovo reikalavimus patenkino, tai ieškovo prašymu teismas priteisia jam iš atsakovo ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Tiek ieškinio pareiškimu, tiek ir 2009 metų sausio 27 dienos pareiškimu ieškovas prašė teismą priteisti jam iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas pilna apimtimi. Tai rodo, kad ieškovas nėra atsisakęs nuo reikalavimo atlyginti jam bylinėjimosi išlaidas. Esant nurodytomas aplinkybėms pirmos instancijos teismas neturėjo teisinio pagrindo ieškovo prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmesti (CPK 93 str.) bei tenkinti kaltosios šalies prašymą ir priteisti atsakovui iš ieškovo 400 Lt bylinėjimosi išlaidų. Iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos žyminio mokesčio išlaidos (CPK 88 str., 98 str.).

38Vadovaudamasi LR CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu teisėjų kolegija

Nutarė

39Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 metų vasario 11 dienos sprendimą pakeisti. Sprendimo dalį, kuria iš AB bankas ,,Hansabankas“ E. J. a.k. ( - ) naudai priteista 400 Lt bylinėjimosi išlaidų panaikinti. Priteisti iš atsakovo E. J. a.k. ( - ) ieškovo AB bankas ,,Hansabankas“ naudai 212,40 Lt atstovavimo išlaidų ir 64,00 Lt žyminio mokesčio už paduotą apeliacinį skundą.

40Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš... 2. kolegijos pirmininko... 3. Petro Jaržemskio... 4. kolegijos teisėjų... 5. Danutės Kutrienės... 6. Tatjanos Žukauskienės... 7. sekretoriaujant... 8. Jonei Markovičiūtei... 9. dalyvaujant ieškovo atstovui... 10. adv. R. S.... 11. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 12. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 13. I.Ginčo esmė... 14. Ieškovas AB ,,Hansabankas“ su ieškiniu kreipėsi į teismą ir prašė... 15. Ieškinyje nurodoma, kad ginčo šalys 2006-10-11 sudarė EGO kortelės su... 16. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2008-04-30 priėmė preliminarų... 17. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008-06-02 nutartimi preliminarus... 18. Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme 2008-07-22 buvo gautas atsakovo E. J.... 19. Atsiliepime nurodoma, kad kredito sutarties sudarymo metu 2006-10-11 atsakovo... 20. Atsižvelgdamas į tai, kad pagrindinę skolos dalį pripažįsta atsakovas... 21. Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme 2009-02-04 buvo gautas ieškovo raštas... 22. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 23. Vilniaus miesto 1-o apylinkės teismo 2009 metų vasario 11 d. sprendimu... 24. Teismas pažymėjo, kad pagal tarp ginčo šalių 2006-10-11 sudarytą EGO... 25. Teismas sprendė, kad atsakovas prievolę ieškovui įvykdė ir ieškinį... 26. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai... 27. Ieškovo AB ,,Hansabankas“ atstovas advokatas R. S. apeliaciniu skundu prašo... 28. Nurodo, kad teismas netinkamai aiškino ir taikė procesinės teisės normas,... 29. Teismas pažeidė betarpiškumo principą (CPK 14 str.) nustatantį jog teismas... 30. Teismas pažeidė teismo sprendimo turiniui keliamus reikalavimus (CPK 270... 31. Atsakovas E. J. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo teismo sprendimą... 32. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 33. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 34. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 35. Teisėjų kolegija išnagrinėjusi bylos medžiagą, apeliacinio skundo bei... 36. Ginčas tarp šalių kilo atsakovui netinkamai vykdant sutartinius... 37. Sutinkamai su CPK 94 straipsnio 1 dalimi jei ieškovas atsisako pareikšto... 38. Vadovaudamasi LR CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu teisėjų kolegija... 39. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 metų vasario 11 dienos sprendimą... 40. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą....