Byla TA-143-28-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Anatolijaus Baranovo (pranešėjas) ir Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo suinteresuoto asmens V. V. prašymą atnaujinti apeliacinio skundo dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. vasario 1 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro prašymą atsakovams Neringos savivaldybei, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai, G. V., V. G., T. D., D. T. – V., K. Š., G. S. (G. S.), A. A. S. G. G., N. F. (N. F.), J. N., V. V., E. M., V. M., A. A., D. A., B. K., K. V., akcinei bendrovei poilsio namams „Ąžuolynas“, R. N., akcinei bendrovei „VST“, V. S., uždarajai akcinei bendrovei „Sejota“, A. V., V. V., N. V. (N. V.), uždarajai akcinei bendrovei „Vigysta“, A. P., M. M., J. P., D. P., akcinei bendrovei ,,Parex“ bankui, R. B. individualiai įmonei „Selanda“, L. J. T., Š. A., O. A., A. K., A. K., L. K., S. V. (P.), G. T., bendrai Lietuvos ir Vokietijos įmonei uždarajai akcinei bendrovei „Ekspo – Matec“, akcinei bendrovei bankui „Hansabankas“, M. A., E. A., A. V. (A. V.), AB SEB bankui, A. Š., Ž. S., G. J., O. V., R. V., AB DnB NORD bankui, uždarajai akcinei bendrovei „Metbalta“, specialiosios paskirties uždarajai akcinei bendrovei „Neringos komunalininkas“, kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“, R. K. projektavimo firmai dėl administracinių aktų panaikinimo padavimo terminą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2010 m. vasario 1 d. sprendimu pareiškėjo Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro prašymą patenkino iš dalies.

5Trečiasis suinteresuotas asmuo V. V. (toliau – trečiasis suinteresuotas asmuo) 2010 m. balandžio 30 d. Klaipėdos apygardos administraciniam teismui išsiuntė paštu apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. vasario 1 d. sprendimo ir prašymą atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti.

6Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad teismo šaukimai buvo siunčiami paštu, todėl ir pranešimą apie teismo posėdžius tikėjosi gauti paštu. Tačiau tokio pranešimo negavo. Tik 2010 m. balandžio 17 d., gavęs iš teismo pranešimą apie išnagrinėtą bylą, sužinojo, kad 2010 m. vasario mėn. byla buvo išnagrinėta ir priimtas sprendimas. Pažymi, jog nebuvo informuotas, kad teismas nutarė pakeisti informavimo apie teismo posėdžius tvarką, o apie teismo posėdžius nebuvo paskelbta vietiniame laikraštyje, todėl praleido terminą apeliaciniam skundui paduoti.

7Teisėjų kolegija

konstatuoja:

8II.

9Prašymas tenkintinas.

10Trečiasis suinteresuotas asmuo skundžia Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. vasario 1 d. sprendimą.

11Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 127 straipsnio 1 dalis nustato, kad apygardų administracinių teismų sprendimai, priimti nagrinėjant bylas pirmąja instancija, apeliacine tvarka per keturiolika dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiami Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

12Skundžiamas apygardos administracinio teismo sprendimas paskelbtas 2010 m. vasario 1 d. (T 4, b. l. 109, 110 – 127), todėl paskutinė apeliacinio skundo dėl šio sprendimo padavimo diena buvo 2010 m. vasario 17 d. (ABTĮ 66 str. 4 d., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. 1669 ,,Dėl poilsio dienų perkėlimo 2010 metais“ 1 p., Darbo kodekso 162 str. 1 d. 2 p.). Trečiasis suinteresuotas asmuo apeliacinį skundą pirmosios instancijos teismui išsiuntė paštu 2010 m. balandžio 30 d., t. y. praleidęs įstatymo nustatytą terminą.

13Praleidus terminą apeliaciniam skundui paduoti, apelianto prašymu apeliacinis teismas skundo padavimo terminą gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties (ABTĮ 127 str. 2 d.). Svarbiomis termino praleidimo priežastimis laikytinos tik objektyvios, nuo apelianto valios nepriklausiusios aplinkybės, sutrukdžiusios laiku kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynimo.

14Iš bylos matyti, jog trečiasis suinteresuotas asmuo nedalyvavo Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. sausio 20 d. posėdyje, kuriame byla buvo nagrinėjama iš esmės, ir 2010 m. vasario 1 d. paskelbiant teismo sprendimą (T 4, b. l. 103 – 109), o Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. vasario 1 d. sprendimo nuorašą jis gavo tik 2010 m. balandžio 17 d. (ABTĮ 93 str.).

15Išdėstytos aplinkybės šiuo atveju leidžia daryti išvadą, kad trečiasis suinteresuotas asmuo terminą apeliaciniam skundui dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. vasario 1 d. sprendimo paduoti praleido dėl svarbios priežasties, todėl terminas atnaujintinas (ABTĮ 127 str. 2 d.).

16Trečiojo suinteresuoto asmens apeliacinis skundas neatitinka ABTĮ 130 straipsnio reikalavimų, nes už apeliacinį skundą nesumokėtas 50 Lt žyminis mokestis (ABTĮ 39 str.

172 d., 130 str. 3 d.), o šios proceso šalies apeliacinis skundas nepriskirtinas žyminiu mokesčiu neapmokestinamiems apeliaciniams skundams (ABTĮ 40 str. 3 d.). Todėl trečiajam suinteresuotam asmeniui nustatytinas terminas šiam trūkumui pašalinti, pasiūlant pateikti žyminio mokesčio kvitą arba motyvuotą prašymą visiškai ar iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo (ABTĮ 41 str., 134 str. 2 d.). Per teismo nustatytą terminą nurodyto trūkumo nepašalinus, apeliacinis skundas bus laikomas nepaduotu ir teismo nutartimi grąžinamas trečiajam suinteresuotam asmeniui (ABTĮ 134 str. 2 d.).

18Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 127 straipsnio 2 dalimi,

19134 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

20Trečiojo suinteresuoto asmens V. V. prašymą atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti patenkinti.

21Atnaujinti terminą apeliaciniam skundui dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. vasario 1 d. sprendimo paduoti.

22Nustatyti trečiajam suinteresuotam asmeniui V. V. terminą iki 2010 m. birželio 4 d. nurodytam apeliacinio skundo trūkumui pašalinti.

23Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai