Byla 2-340/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų: Marytės Mitkuvienės, Gintaro Pečiulio ir Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. kovo 27 d. nutarties, kuria atmestas atsakovo prašymas dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, civilinėje byloje Nr. 2-1428-41/08 pagal ieškovo viešosios įstaigos reabilitacijos centro „Aušveita“ ieškinį atsakovui Vilniaus apskrities viršininko administracijai dėl sutarčių nutraukimo pripažinimo negaliojančiu ir patirtų nuostolių atlyginimo.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3Ieškovas VšĮ reabilitacijos centras „Aušveita“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu atsakovui Vilniaus apskrities viršininko administracijai ir prašė pripažinti 1997 m. spalio 1 d. ilgalaikio bei trumpalaikio turto panaudos ir 1999 m. gegužės 12 d. valstybinės žemės nuomos sutarčių nutraukimą negaliojančiais, priteisti iš atsakovo 108 170 Lt patirtiems nuostoliams atlyginti.

4Vilniaus apygardos teismas 2008 m. vasario 21 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones ir nutarė uždrausti atsakovui atlikti bet kokius teisinę reikšmę turinčius veiksmus, įskaitant bei neapsiribojant draudimu sudaryti panaudos, žemės nuomos sutartis bei kitus sandorius dėl nekilnojamojo turto objektų Stirnių kaime, Trakų rajone, bei uždrausti atlikti tolesnius su panaudos ir žemės sklypo nuomos sutarčių nutraukimu susijusius veiksmus.

5Lietuvos apeliacinis teismas 2008 m. balandžio 10 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2008 m. vasario 21 d. nutartį paliko nepakeistą.

6Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija pateikė prašymą dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo ir prašė pareikalauti, kad ieškovas VšĮ reabilitacijos centras „Aušveita“ per 14 dienų pateiktų 199 000 Lt dydžio nuostolių atlyginimo užtikrinimą.

7Prašyme atsakovas nurodė, kad teismas, tenkindamas ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, neišsprendė turto saugojimo, valdymo ir naudojimo klausimų. 2008 m. vasario 20 d. LR Vyriausybės nutarimu įtraukus ginčo nekilnojamąjį turtą, išskyrus žemės sklypą, į privatizuojamų objektų sąrašą, atsakovas tikėjosi jį perduoti VĮ Valstybės turto fondui, kuris tokį turtą turėjo valdyti patikėjimo teise. Nustačius, kad nekilnojamas turtas, esantis Stirnių kaime, Trakų rajone, nėra saugomas, atsakovas ėmėsi priemonių dėl tokio objekto laikinos apsaugos, dėl ko su UAB „P. Dussmann UAB“ buvo sudarytas papildomas susitarimas dėl objekto apsaugos. Kadangi bylos nagrinėjimas gali užsitęsti iki metų pabaigos, atsakovo nuostoliai su PVM sudarys 199 000 Lt ((10 x 17 000) + PVM).

8Vilniaus apygardos teismas 2008 m. kovo 27 d. nutartimi atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos prašymo dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo netenkino.

9Teismas nutartyje nurodė, kad tai, jog atsakovas pateikė rašytinį įrodymą apie tai, kad jis, 2008 m. sausio 30 d. su UAB „P. Dussmann UAB“ pasirašė užsakymą Nr. 08-F-223/1, kaip priedą prie 2007 m. spalio 4 d. sutarties Nr. [1]-1-260, kuriame nurodomas objektas Stirniai, Vilniaus rajonas, bei 17 000 Lt be PVM kaina, negali būti laikoma, jog atsakovas įrodė aplinkybę apie tokių išlaidų turėjimą. Ieškinyje nurodyta, kad atsakovas 2008 m. vasario 12 d. perėmė (užėmė) ginčo patalpas, tuo tarpu pateiktas užsakymas pasirašytas 2008 m. sausio 30 d., t.y. dar prieš tai, kai ieškovo įmonės darbuotojas buvo nušalintas nuo jo darbinių pareigų (objekto apsaugos). Teismas sutiko su ieškovo atsiliepime nurodyta aplinkybe dėl per didelės ir nepagrįstos kainos ir nurodė, kad pagrindinėje sutartyje atsakovas už du saugomus objektus susitarė mokėti mažesnę kainą, t.y. 12 900 Lt, kai tuo tarpu už vieną objektą nurodoma kur kas didesnė suma. Teismas nurodė, kad nėra šiame užsakyme nurodytas aplinkybes patvirtinančių įrodymų, apmokėjimo už teikiamas saugos paslaugas būtent ginčo objekte duomenų, todėl negalima spręsti apie realių turtinių išlaidų patyrimą bei tokio užsakymo, kaip įrodymo, patikimumą. Teismas padarė išvadą, kad atsakovas nepagrindė nuostolių buvimo ir neįrodė aplinkybių, kad tokie nuostoliai ateityje gali atsirasti. Teismas taip pat nurodė, kad atsakovo, kaip ieškovo įmonės dalininko, pareiga taip pat rūpintis ir užtikrinti tokio turto apsaugą, o tokie veiksmai visada reikalauja materialinių sąnaudų. Atsakovas nepateikė teismui įrodymų apie tai, jog, tokiems nuostoliams atsiradus ateityje, jų atlyginimas dėl ieškovo veiksmų būtų apsunkintas. Ieškovo įpareigojimas įmokėti pakankamai didelę pinigų sumą akivaizdžiai prieštarautų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CPK 1.5 str.).

10Atskiruoju skundu atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija prašo Vilniaus apygardos teismo 2008 m. kovo 27 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės: tenkinti prašymą dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo.

11Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

121. Atsakovas pagrįstai tikėjosi areštuotą turtą perduoti VĮ Valstybės turto fondui. Perdavimo akto projektas buvo užregistruotas 2008 m. vasario 22 d., tačiau, užregistravus teismo 2008 m. vasario 21 d. nutartį, aktas su dokumentais buvo grąžinti atsakovui. Teismas neišsprendė turto saugojimo, valdymo ir naudojimo klausimo. Turto apsauga susijusi sus viešuoju interesu. Atsakovui nėra skirtos ar numatytos lėšos, susijusios su turto saugojimu.

132. Teismas, taikydamas nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, turi įsitikinti, kad tam tikro dydžio nuostoliai ateityje tikrai atsiras. Pareiškėjui nebūtina pagrįsti konkretaus nuostolių dydžio. Į bylą buvo pateikti visi įrodymai dėl preliminaraus nuostolių dydžio. Kadangi valstybei priklausančiam turtui reikalinga apsauga, būtinos ir lėšos jai apmokėti. Įrodymai dėl suteiktų paslaugų apmokėjimo neturi reikšmės sprendžiant atsakovo prašymą. Įstatymai nedraudžia sudaryti susitarimo iš anksto, numatant vėlesnę paslaugų teikimo dieną.

143. Teismas nepagrįstai nurodė, kad atsakovas turi pateikti ieškovo finansinę padėtį patvirtinančius įrodymus, kadangi įstatymai to nenumato. Be to, tai patvirtinantys įrodymai yra byloje.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašo atsakovo atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2008 m. kovo 27 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad nuostoliai atsiranda ne dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, bet dėl neteisėtų atsakovo veiksmų, neteisėtai užėmus pastatus. Ieškovas sutinka prižiūrėti ir saugoti objektus, nes savo darbuotojams moka atlyginimą už prastovą. Atsakovui nėra teisėto pagrindo saugoti savavališkai užimtą teritoriją ir pastatus. Atsakovas 2 metus nesaugojo patalpų, kurios pasidarė netinkamos naudoti pagal paskirtį. Atsakovas nepateikė duomenų, kad nuostoliai bus patirti, yra būtini ir neišvengiami. Užsakymas yra sutarties, kurios objektas yra visai kitas, priedas. Atsakovas, kaip ieškovo dalininkas, turi pareigą rūpintis ginčo pastatais ir teritorija.

16Atskirasis skundas atmestinas.

17Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 147 straipsnio pirmosios dalies nuostatą teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, kuriuo taip pat gali būti ir banko garantija. Nustatydamas galimybę pareikalauti iš asmens, kuris prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba kurio iniciatyva šios priemonės jau pritaikytos, užtikrinti galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovo nuostolių atlyginimą, įstatymų leidėjas garantuoja ieškovo ir atsakovo interesų ir procesinių poveikio priemonių pusiausvyrą, šalių lygiateisiškumą, prašymų taikyti laikinąsias apsaugos priemones sąžiningumą ir protingumą bei šių priemonių proporcingumą siekiamiems tikslams. CPK 147 straipsnyje nurodyta teismo taikomos priemonės paskirtis plačiąja prasme - užtikrinti atsakovo galimybę ir pirmumo teisę reikalauti padengti dėl ieškovo iniciatyva pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių patirtus nuostolius iš ieškovo įmokėtos sumos.

18Paprastai teismas nustato atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą tais atvejais, kai pagal bylos duomenis yra prognozuojama, kad nuostoliai gali atsirasti ir byloje yra duomenų, jog dėl laikinosios apsaugos priemonės pritaikymo atsakovo patirtų nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas (nuostoliai yra dideli, ieškovas yra finansiškai nepajėgus jų padengti, neturi Lietuvoje turto, gali vengti atlyginti nuostolius ir pan.), ir atsakovui, prašančiam galinčių atsirasti jo nuostolių atlyginimo užtikrinimo, pateikus duomenis apie galimų nuostolių dydį, preliminarų jų paskaičiavimą.

19Ieškinyje ieškovas nurodė, kad atsakovas 2007 m. lapkričio 30 d. raštu Nr. (50)-1.2-4855-(3.31) „Dėl panaudos ir nuomos sutarčių nutraukimo“ ieškovui pranešė, kad vienašališkai nuo 2008 m. sausio 7 d. nutraukia panaudos, o nuo 2008 m. vasario 7 d. - žemės nuomos sutartis. Atsakovas 2008 m. vasario 1 d. raštu Nr. (50)-1.2-377-(3.31) „Dėl panaudos ir nuomos sutarčių nutraukimo“ patvirtino, kad panaudos ir žemės nuomos sutartys yra nutrauktos.

20Atsakovas prašymą dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo grindžia 2008 m. sausio 30 d. su UAB „P. Dussmann UAB“ pasirašytu užsakymu Nr. 08-F-223/1, kaip priedu prie 2007 m. spalio 4 d. sutarties Nr. [1]-1-260 (b.l. 22). Šiuo užsakymu buvo sutarta dėl turto, esančio Stirniuose, Vilniaus rajone, t.y. ginčo turto, apsaugos.

21Atsižvelgiant į tai, kad panaudos ir žemės nuomos sutartys buvo nutrauktos 2008 m. vasario 1 d., susitarimas, t.y. užsakymas, dėl turto apsaugos su UAB „P. Dussmann UAB“ buvo sudarytas 2008 m. sausio 30 d., o laikinąsias apsaugos priemones Vilniaus apygardos teismas nutarė taikyti tik 2008 m. vasario 21 d. nutartimi, nėra pagrindo išvadai, kad būtent dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovas turėjo imtis priemonių ginčo turtui apsaugoti ir dėl to patiria ar ateityje gali patirti nuostolių. Dėl šios priežasties pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė tenkinti atsakovo prašymą dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo.

22Atsakovas savo atskirajame skunde, be kita ko, nurodo, kad buvo paruoštas ginčo turto perdavimo-priėmimo aktas ir jis pagrįstai tikėjosi perduoti šį turtą VĮ Valstybės turto fondui, tačiau, priėmus nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, perdavimo-priėmimo aktas buvo grąžintas. Tačiau nei prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nei atskirajame skunde atsakovas nenurodo, kad, perdavus turtą, jam būtų išnykusi pareiga ginčo turtą saugoti. Todėl nėra pagrindo ir išvadai, kad dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovo pareiga saugoti turtą tęsiasi ir jo išlaidos, susijusios su turto saugojimu, yra susijusios su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu.

23Manydamas, kad nuostoliai gali atsirasti dėl to, kad, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, jis negalėjo ginčo turto perduoti VĮ Valstybės turto fondui ir tik dėl to jam išliko pareiga saugoti ginčo turtą, atsakovas, nurodydamas tokias aplinkybes bei pateikdamas tai patvirtinančius įrodymus, gali kreiptis į pirmosios instancijos teismą su nauju prašymu dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo (CPK 147 str. 1 d.).

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo, atlyginimo užtikrinimo klausimą, tinkamai įvertino šiam klausimui svarbias bylos aplinkybes bei padarė pagrįstą išvadą dėl pagrindo užtikrinti atsakovo nuostolių atlyginimą. Pagrindų, nurodytų Lietuvos Respublikos CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde nurodytais motyvais, taip pat CPK 329 straipsnio antrojoje dalyje nurodytų absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų nėra. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

25Palikti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. kovo 27 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija,... 3. Ieškovas VšĮ reabilitacijos centras „Aušveita“ kreipėsi į Vilniaus... 4. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. vasario 21 d. nutartimi taikė laikinąsias... 5. Lietuvos apeliacinis teismas 2008 m. balandžio 10 d. nutartimi Vilniaus... 6. Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija pateikė prašymą... 7. Prašyme atsakovas nurodė, kad teismas, tenkindamas ieškovo prašymą dėl... 8. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. kovo 27 d. nutartimi atsakovo Vilniaus... 9. Teismas nutartyje nurodė, kad tai, jog atsakovas pateikė rašytinį įrodymą... 10. Atskiruoju skundu atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija... 11. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:... 12. 1. Atsakovas pagrįstai tikėjosi areštuotą turtą perduoti VĮ Valstybės... 13. 2. Teismas, taikydamas nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų... 14. 3. Teismas nepagrįstai nurodė, kad atsakovas turi pateikti ieškovo... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašo atsakovo atskirąjį... 16. Atskirasis skundas atmestinas.... 17. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 147 straipsnio pirmosios... 18. Paprastai teismas nustato atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl... 19. Ieškinyje ieškovas nurodė, kad atsakovas 2007 m. lapkričio 30 d. raštu Nr.... 20. Atsakovas prašymą dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų... 21. Atsižvelgiant į tai, kad panaudos ir žemės nuomos sutartys buvo nutrauktos... 22. Atsakovas savo atskirajame skunde, be kita ko, nurodo, kad buvo paruoštas... 23. Manydamas, kad nuostoliai gali atsirasti dėl to, kad, pritaikius laikinąsias... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, daro... 25. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. kovo 27 d. nutartį nepakeistą....