Byla 2-161-471/2015
Dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo

1Kelmės rajono apylinkės teismo teisėjas Vidmantas Rudaitis sekretoriaujant Redai Mišeikytei dalyvaujant ieškovei V. T. ieškovės atstovui advokatui Vidmantui Lazickui atsakovui A. B. atsakovo atstovui advokatui K. V. išvadą teikiančios institucijos Kelmės rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovui T. B. viešame parengiamajame teismo posėdyje nagrinėdamas civilinę bylą pagal ieškovės V. T. ieškinį atsakovui A. B. ir išvadą teikiančiai institucijai Kelmės rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo

Nustatė

2Ieškovė V. T. pareiškė ieškinį prašydama priteisti iš atsakovo A. B. išlaikymą vaikams V. B., gim. ( - ), ir A. B., gim. ( - ), po 100 EUR kas mėnesį kiekvienam vaikui nuo ieškinio pareiškimo iki vaikų pilnametystės ir 800 EUR išlaikymo įsiskolinimo už 4 mėnesius iki ieškinio pareiškimo dienos / 2-5 l. /.

3Atsakovas A. B. atsiliepime / 37-38 l. / nurodė su ieškiniu sutinkantis dalinai.

4Parengiamajame teismo posėdyje atsakovo A. B. atstovas pateikė šalių sudarytą taikos sutartį / 53 l. /, kurią prašo patvirtinti ir civilinę bylą nutraukti. Ieškovė V. T., jos atstovas ir atsakovas A. B. šį prašymą palaiko, vaiko teisių apsaugos institucijos atstovas siūlo šalių sudarytą taikos sutartį patvirtinti.

5Prašymas tenkintinas, šalių sudaryta taikos sutartis patvirtintina ir civilinė byla nutrauktina / Lietuvos CPK 268str. 5d. /.

6Ieškovė V. T. parengiamajame teismo posėdyje paaiškino, kad su atsakovu A. B. gyvenant kartu ( - ) jiems gimė sūnus V. ir ( - ) - duktė A.. Pastaruosius dvejus metus jie gyveno ( - ), ūkininkui priklausančiame name, kuriame taip pat gyvena pas šį ūkininką dirbanti jos motina. 2014m. rugsėjo mėn. atsakovas A. B. išėjo gyventi atskirai. Nuo tada jie šeimyninių ryšių nepalaiko, jis vaikams išlaikymo neteikia. Ji su savo mama ir dviem nepilnamečiais vaikais gyvena mamos nuomojamame bute, nedirba, kas mėnesį gauna daugiau kaip 300 EUR išmokas - socialinę pašalpą ir išmokas už vaikus. Jokių kitų pajamų, vertingo turto ir santaupų neturi. Žino, kad atsakovas nedirba, vertingo turto ir santaupų galimai neturi. Sudarytos taikos sutarties sąlygos atitinka vaikų interesus, ją pačią tenkina, todėl prašo šią sutartį patvirtinti.

7Atsakovas A. B. paaiškino, kad visas bendro gyvenimo aplinkybes iš esmės teisingai nurodė V. T.. Jis nuo 2014m. rugsėjo mėn. gyvena Radviliškio mieste, savo močiutės nuomojamame bute, oficialiai nedirba, tik kartais uždarbiauja atlikdamas atsitiktinius darbus; jokių išmokų negauna, vertingo turto ir santaupų atsakovas neturi. Kitų vaikų ar kitokių išlaikytinių neturi. Vaikams A. ir V. iki 2015m. pradžios padėdavo, kiek galėjo, šiuo metu išlaikymo neteikia. Sudarytos taikos sutarties sąlygos atitinka jo ir vaikų interesus, todėl prašo šią sutartį patvirtinti.

8Vaiko teisių apsaugos institucijos atstovas paaiškino, kad šalių sudarytos taikos sutarties sąlygos iš esmės atitinka VTAS turimus duomenis apie šalių turtinę ir šeimyninę padėtį, todėl siūlo taikos sutartį patvirtinti.

9Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus / Lietuvos CK 3.192str. /. Atsakovas A. B. pripažįsta / Lietuvos CPK 187str. 1d. /, kad neteikia išlaikymo savo vaikams V., gim. ( - ) / 6 l. / ir A., gim. ( - ) / 7 l. /, nuolatinai gyvenantiems su ieškove V. T. / 8, 9 l. /, todėl iš jo priteistinas išlaikymas vaikams / Lietuvos CK 3.194str. /. Reikalavimo priteisti išlaikymo įsiskolinimą už keturių mėnesių laikotarpį nuo 2014m. rugsėjo 01d. / 4 l. / ieškovė V. T. atsisakė, vaiko teisių apsaugos institucijos atstovas jos pozicijai neprieštarauja, atsakovas A. B. teigia iki 2015m. pradžios vaikus bent dalinai rėmęs, todėl išlaikymo įsiskolinimo priteisimo klausimą spręsti teismo iniciatyva nėra pagrindo / Lietuvos CK 3.200str. /.

10Priteisiamo išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinantis būtinas vaikams vystytis sąlygas / Lietuvos CK 3.192str. 2d. /, proporcingas tėvų turtinei padėčiai / Lietuvos CK 192str. 3d. /, atitinkantis Lietuvos CK 3.198str. reikalavimus ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką šios kategorijos bylose / dėl maždaug 1 MMA dydžio išlaikymo iš abiejų tėvų skyrimo kiekvieno vaiko poreikiams tenkinti /.

11Atsižvelgiant į byloje pateiktus duomenis apie šalių šeimyninę / 8, 9 l. / ir turtinę / 16-19, 39-41, 43 l. / padėtį, nepilnamečių vaikų skaičių / 6, 7 l. /, amžių, gyvenamąją vietovę ir šių aplinkybių sąlygotus įprastinius vaikų poreikius / 13-15 l. / bei kitas aplinkybes / sūnaus V. neįgalumą – 10, 11 l., į tai, jog atsakovas neturi jokio turto ir nedirba, bet yra registruotas darbo biržoje, vaiko teisių apsaugos institucijos atstovas jos sąlygoms pritaria, kt. / daroma išvada, kad šalių taikos sutartyje / 53 l. / pasiektas susitarimas dėl išlaikymo vaikams teikimo imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui neprieštarauja / Lietuvos CPK 42str. 2d. /, atitinka aukščiau minėtus įstatymų reikalavimus, todėl šalių sudaryta taikos sutartis patvirtinama, civilinė byla nutraukiama / Lietuvos CPK 293str. 5p. /.

12Ieškovei V. T. / 20-21 l. / ir atsakovui A. B. / 51-52 l. / buvo suteikta valstybės garantuojama teisinė pagalba, apmokant 100 procentų jos išlaidų / 19-20 l. /, todėl bylinėjimosi ir valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo išlaidų atlyginimo klausimas nesprendžiamas / Lietuvos CPK 96str. ir 99str. /.

13Sudarius taikos sutartį 2015m. sausio 12d. nutartimi / 24-25 l. / taikyta laikinoji apsaugos priemonė – laikino išlaikymo iš A. B. vaikams V. ir A. priteisimas – panaikinama / Lietuvos CPK 149str. /, pagal šią nutartį išieškotos sumos įskaitytinos į taikos sutartimi sutartą išlaikymą.

14Išlaikymas nepilnamečiams vaikams nustatomas ne teismo sprendimu, o šalių taikos sutartimi, todėl nutartis šioje dalyje vykdyti skubiai nenukreipiama / Lietuvos CPK 282str. 2d. 1p. /.

15Vadovaudamasis Lietuvos CPK 290 ir 291straipsniais, teismas

Nutarė

16Patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį sekančiomis sąlygomis :

  1. Atsakovas A. B., a.k. ( - ) įsipareigoja nuo 2015m. sausio 01d. teikti išlaikymą nepilnamečiams vaikams V. B., a.k. ( - ) gim. ( - ), ir A. B., a.k. ( - ) gimusiai ( - ), - mokėti kasmėnesines periodines išmokas po devyniasdešimt eurų / 90 EUR / kiekvienam vaikui iki vaikų pilnametystės, vaikams skirtas išlaikyti lėšas pervesdamas į ieškovės V. T., a. k. ( - ) asmeninę sąskaitą Nr. ( - ), esančią banke „Swedbank“, banko kodas 73000.
  2. Ieškovė V. T. su tokiomis sąlygomis sutinka.
  3. Šalys susitaria, kad nepilnamečių vaikų V. B. ir A. B. išlaikymui skirtas lėšas V. T. tvarkys uzufrukto teise.
  4. Šalys nurodo, kad joms yra žinomos taikos sutarties sudarymo sąlygos ir bylos nutraukimo pasekmės.
  5. Šalys atstovavimo ir kitų bylos išlaidų priteisti neprašo.

17Civilinę bylą pagal ieškovės V. T. ieškinį atsakovui A. B. ir išvadą teikiančiai institucijai Kelmės rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo nutraukti.

182015m. sausio 12d. nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę – laikino išlaikymo iš A. B. vaikams V. B. ir A. B. priteisimą – panaikinti, pagal šią nutartį išieškotas sumas įskaityti į taikos sutartimi sutartą išlaikymą.

19Nutartis per septynias dienas nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kelmės rajono apylinkės teismo teisėjas Vidmantas Rudaitis sekretoriaujant... 2. Ieškovė V. T. pareiškė ieškinį prašydama priteisti iš atsakovo A. B.... 3. Atsakovas A. B. atsiliepime / 37-38 l. / nurodė su ieškiniu sutinkantis... 4. Parengiamajame teismo posėdyje atsakovo A. B. atstovas pateikė šalių... 5. Prašymas tenkintinas, šalių sudaryta taikos sutartis patvirtintina ir... 6. Ieškovė V. T. parengiamajame teismo posėdyje paaiškino, kad su atsakovu A.... 7. Atsakovas A. B. paaiškino, kad visas bendro gyvenimo aplinkybes iš esmės... 8. Vaiko teisių apsaugos institucijos atstovas paaiškino, kad šalių sudarytos... 9. Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus / Lietuvos CK... 10. Priteisiamo išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų bei... 11. Atsižvelgiant į byloje pateiktus duomenis apie šalių šeimyninę / 8, 9 l.... 12. Ieškovei V. T. / 20-21 l. / ir atsakovui A. B. / 51-52 l. / buvo suteikta... 13. Sudarius taikos sutartį 2015m. sausio 12d. nutartimi / 24-25 l. / taikyta... 14. Išlaikymas nepilnamečiams vaikams nustatomas ne teismo sprendimu, o šalių... 15. Vadovaudamasis Lietuvos CPK 290 ir 291straipsniais, teismas... 16. Patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį sekančiomis sąlygomis : 17. Civilinę bylą pagal ieškovės V. T. ieškinį atsakovui A. B. ir išvadą... 18. 2015m. sausio 12d. nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę –... 19. Nutartis per septynias dienas nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama...