Byla 2-1568/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Artūro Driuko ir Danutės Milašienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo A. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 21 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškinio reikalavimus civilinėje byloje Nr. 2-4769-619/2011 pagal ieškovo A. B. ieškinį atsakovams Lietuvos Respublikai, Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui dėl dvigubų teisingumo standartų taikymo, diskriminacijos vykdymo pripažinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir žalos atlyginimo priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas A. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė: 1. pripažinti, kad atsakovas Lietuvos Respublika taiko dvigubus standartus ir vykdo diskriminaciją jo atžvilgiu administracinėse bylose Nr.I-817-473/2010, Nr.I-1986/2009; 2. pripažinti atsakovo Lietuvos Respublikos atstovo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos sprendimą 2009-07-14 rašte Nr.(1.23)7R-5473 neteisėtu; 3. įpareigoti atsakovo Lietuvos Respublikos atstovą Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją inicijuoti asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, įstatymo pakeitimą arba naujo įstatymo priėmimą dėl pripažinimo politiniais kaliniais asmenis po 1990 metų dėl jų suėmimo, kalinimo ar nuteisimo Lietuvos teismuose teisėsaugos institucijų vykdomų prieš juos politinių represijų pagrindu; 4. įpareigoti atsakovo Lietuvos Respublikos atstovą Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją inicijuoti Lietuvos Suėmimo vykdymo įstatymo pakeitimą dėl atskiros politinių kalinių ir kriminalinių kalinių izoliavimo tvarkos ir laikymo sąlygų nustatymo; 5. priteisti jam iš atsakovo Lietuvos Respublikos 150 000 Lt teisingą atlyginimą už jo teisių suvaržymą ir pažeidimą bei sprendimo vykdymą pavesti atsakovo atstovui Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2011 m. kovo 21 d. nutartimi atsisakė priimti ieškinio reikalavimus: pirmąjį reikalavimą, t. y. prašymą pripažinti, kad atsakovas Lietuvos Respublika taiko dvigubus standartus ir vykdo diskriminaciją jo atžvilgiu administracinėje byloje Nr.I-817-473/2010, - kaip nenagrinėtiną teisme (CPK 137 str. 2 d. 1 p.); antrąjį, trečiąjį, ketvirtąjį ieškinio reikalavimus, t. y. prašymus pripažinti atsakovo Lietuvos Respublikos atstovo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos sprendimą 2009-07-14 rašte Nr.(1.23)7R-5473 neteisėtu bei įpareigoti atsakovo atstovą inicijuoti asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, įstatymo pakeitimą arba naujo įstatymo priėmimą dėl pripažinimo politiniais kaliniais asmenis po 1990 m. dėl jų suėmimo, kalinimo ar nuteisimo Lietuvos teismuose teisėsaugos institucijų vykdomų prieš juos politinių represijų pagrindu, įpareigoti atsakovo atstovą inicijuoti Lietuvos Suėmimo vykdymo įstatymo pakeitimą dėl atskiros politinių kalinių ir kriminalinių kalinių izoliavimo tvarkos ir laikymo sąlygų nustatymo, - kaip neteismingus Vilniaus apygardos teismui (Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str., 15 str. 1 d. 3 p., CPK 137 str. 2 d. 2 p.). Teismas taip pat pasiūlė ieškovui patikslinti reikalavimą dėl žalos atlyginimo priteisimo, t. y. nurodyti, kas ir kokiu būdu turi atlyginti žalą, konkrečius veiksmus, dėl kurių atsirado turtinė ir neturtinė žala, aplinkybes, kurios nulėmė žalos atsiradimą bei pateikti tai patvirtinančius įrodymus (CPK 135 str. 1 d. 2, 4 p., 115 str. 2 d.).

8Teismas sprendė, kad pirmasis ieškinio reikalavimas yra nenagrinėtinas teisme, nes, anot ieškovo, neteisėti proceso ir materialiosios teisės prasme teismų, kitų valstybės institucijų veiksmai, sprendimai yra tikrinami specialia instancine tvarka skundžiant sprendimus CPK ir BPK nustatyta tvarka. Teismas konstatavo, kad 2-4 ieškinio reikalavimai yra neteismingi Vilniaus apygardos teismui, nes skundai dėl ieškovo nurodytų institucijų pareigūnų veiksmų yra nagrinėjami administraciniuose teismuose Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

9III. Atskirojo skundo argumentai

10Ieškovas A. B. atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo 2011 m. kovo 21 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta priimti jo reikalavimus, ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad:

111. Teismas, nuspręsdamas, kad 1-3 reikalavimai yra nenagrinėti teisme, netinkamai aiškino ir taikė Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio, CPK 5 straipsnio, 137 straipsnio 2 dalies 1, 2 punktų, 279 straipsnio nuostatas, nes neįvertino ieškinio dalyko ir pagrindo, t. y. ieškinys pareikštas dėl to, kad Lietuvos teismai pažeidė jo teises, įtvirtintas Konvencijoje ir Lietuvos Respublikos Konstitucijoje. Dėl to toks ieškinys negalėjo būti pareikštas administracinėje byloje Nr. I-817-473/2010. Teismo nutartyje nėra nustatyta, kad su tokio pat turinio skundu ir dėl tokių pat reikalavimų jis kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, kad tokie jo reikalavimai buvo išnagrinėti iš esmės ir dėl jų yra priimtas procesinis sprendimas.

122. Teismas be pagrindo sprendė, kad ketvirtas reikalavimas yra neteismingas Vilniaus apygardos teismui dar ir todėl, kad pagal CPK 24 straipsnio nuostatas nustačius, kad vienas iš reikalavimų (dėl žalos atlyginimo priteisimo) yra priskirtas teismo kompetencijai, visi susiję reikalavimai turi būti nagrinėjami teisme, t. y. šiuo atveju – Vilniaus apygardos teisme.

132. Administraciniai teismai tyčia, sąmoningai šališkai vilkino jo procesinių skundų išnagrinėjimą administracinėje byloje Nr. I-817-473/2010. Bylos medžiaga patvirtina, jog Lietuvos teismai tiek administracinėje, tiek baudžiamojoje, tiek civilinėje bylose organizuotai pažeidinėja įstatymų reikalavimus, jo teises. Teismas neteisėtai atsisakymas priimti ir nagrinėti jo pareikštus ieškininius reikalavimus iš esmės pažeidė jo teises, įtvirtintas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29, 109 straipsniuose.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Teisėjų kolegijai yra perduotas nagrinėti ieškovo A. B. atskirasis skundas dėl pirmosios instancijos teismo 2011 m. kovo 21 d. nutarties dalies, tačiau skundžiamoje teismo nutartyje nurodyta, kad ji yra priimta 2010 m. kovo 21 d. (b. l. 12). Teisėjų kolegija sprendžia, jog teismas, nurodydamas nutarties datą, padarė akivaizdų rašymo apsirikimą, nes iš bylos duomenų yra akivaizdu, kad A. B. ieškininio pareiškimo, teismui pateikto 2011-03-03, priėmimo klausimas buvo sprendžiamas 2011 m. kovo 21 d. Dėl to teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 276 straipsnio 2 dalimi, savo iniciatyva ištaiso šį rašymo apsirikimą, padarytą teismo nutarties įžanginėje dalyje, ir nagrinėja, ar yra teisėta ir pagrįsta skundžiama 2011 m. kovo 21 d. teismo nutarties dalis.

16Kaip jau paminėta, skundas yra paduotas dėl teismo nutarties dalies, kuria atsisakyta priimti ieškinio reikalavimus, todėl teisėjų kolegija patikrina apskųstosios teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus faktinius ir teisinius argumentus (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329, 338 str.).

17Teisėjų kolegija, pasisakydama dėl ieškovo A. B. atskirojo skundo argumentų, pabrėžia, jog apeliantas teisingai nurodo, kad kiekvieno asmens teisė kreiptis į teismą yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6, 13 straipsniuose, CPK 5 straipsnyje. Tačiau ši teisė turi būti įgyvendinama laikantis civilinį, baudžiamąjį ir administracinį procesą reglamentuojančių įstatymų nustatytos tvarkos, o teismas, spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą, privalo ex officio išsiaiškinti, ar yra asmens teisės kreiptis į teismą prielaidos ir tinkamo įgyvendinimo sąlygos. Kai asmuo, pateikdamas teismui ieškinį, netinkamai įgyvendina savo teises, teismas atsisako priimti ieškinį CPK 137 straipsnio 2 dalies pagrindu.

18Aukščiau paminėta, kad teismas atsisakė priimti pirmą ieškinio reikalavimą, kaip nenagrinėtiną teisme (CPK 137 str. 2 d. 1 p.). Teisėjų kolegija pripažįsta, kad teismas teisingai nurodė, jog teismų (tiek bendrosios kompetencijos, tiek administracinio) priimtų sprendimų ir nutarčių teisėtumas bei pagrįstumas yra tikrinamas įstatymų reglamentuojama instancine tvarka apskundžiant priimtus teismų procesinius sprendimus ir tokia tvarka atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnyje įtvirtintą teismų nepriklausomumo principą ir nepažeidžia visų asmenų lygybės įstatymui ir teismui principo (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 str.). Teismo sprendimų ir nutarčių teisėtumo vertinimas (patikrinimas) kitos kompetencijos teisme, kitokia, nei instancinė, tvarka pažeistų minėtą konstitucinį teismų nepriklausomumo principą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-926/2000; Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1315/2010; ir kt.). Kaip matyti iš ieškinio argumentų, ieškovas, prašydamas pripažinti, jog administracinis teismas, vykdydamas teisingumą administracinėse bylose, skirtingai vertino įrodymus, aiškino ir taikė proceso bei materialiosios teisės normas, t. y. anot ieškovo, taikė dvigubus standartus, jį diskriminavo, iš esmės siekia nustatyti aplinkybes, kurios sudaro specializuotų teismų priimtų procesinių sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo turinį. Dėl to teismas padarė teisingą išvadą, kad pirmas reikalavimas negali būti nagrinėjamas teisme, kaip savarankiškas materialus reikalavimas, nes teismų procesinių sprendimų patikrinimas atliekamas įstatymų nustatyta instancine tvarka (CPK 263 str. 1 d.).

19Nesutiktina su apelianto argumentais, kad teismas ieškinio 2-3 reikalavimus atsisakė priimti kaip nenagrinėtinus teisme, nes, priešingai nei teigia apeliantas, teismas nekonstatavo, kad šie reikalavimai iš viso yra nenagrinėti teisme, o juos atsisakė priimti Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio, 15 straipsnio 1 dalies 3 punkto, CPK 137 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindais, t. y. kaip neteismingus bendrosios kompetencijos teismui. Teisėjų kolegija papildomai nepasisako dėl kitų apelianto argumentų, susijusių su CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punkto taikymu, kadangi teismas, atsisakydamas priimti minėtus ieškinio reikalavimus, šia norma nesirėmė ir jos netaikė.

20Apeliantas taip pat nesutinka su teismo nutarties dalimi, kuria atsisakyta priimti ketvirtą reikalavimą Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio, 15 straipsnio 1 dalies 3 punkto, CPK 137 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindais, t. y. kaip neteismingą bendrosios kompetencijos teismui. Teigiama, jog pagal CPK 24 straipsnio nuostatas pripažinus, kad penktas reikalavimas (dėl žalos atlyginimo priteisimo) yra priskirtinas teismo kompetencijai, visi kiti reikalavimai taip pat turi būti nagrinėjami bendrosios kompetencijos teisme. Teisėjų kolegija atmeta šiuos argumentus, nes visų pirma, kaip žinoma, administraciniai teismai yra specializuoti teismai, įsteigti spręsti ginčus, kylančius viešojo administravimo srityje, o jų kompetenciją bei nagrinėjamų bylų kategorijas apibrėžia teismo nurodyto įstatymo normos. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į ketvirtame reikalavime nurodyto ginčo subjektą, teisinio santykio teisinę prigimtį ir pobūdį, daro išvadą, kad teismas teisingai nustatė paminėto ieškovo reikalavimo rūšinį teismingumą. Antra, skundžiama teismo nutartimi ieškovo reikalavimas dėl žalos atlyginimo nėra priimtas nagrinėti bendrosios kompetencijos teisme, nes nustatytas terminas pašalinti jo trūkumus, t. y. pasiūlyta suformuluoti jo faktinį pagrindą, patikslinti reikalavimą ir kt. Šio reikalavimo priėmimo ir civilinės bylos iškėlimo klausimas sprendžiamas ištaisius nurodytus trūkumus.

21Esant minėtoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad teismas, atsisakydamas priimti aukščiau nurodytus ieškinio reikalavimus, priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, todėl ji paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas (CPK 263 str. 1 d., 329 str. 1 d.,).

22Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 276 straipsnio 2 dalimi, 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

23Ištaisyti rašymo apsirikimą, padarytą skundžiamos Vilniaus apygardos teismo nutarties įžanginėje dalyje, nurodant, kad Vilniaus apygardos teismo nutartis yra priimta 2011 m. kovo 21 d.

24Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo A.... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas A. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė: 1.... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. kovo 21 d. nutartimi atsisakė priimti... 8. Teismas sprendė, kad pirmasis ieškinio reikalavimas yra nenagrinėtinas... 9. III. Atskirojo skundo argumentai... 10. Ieškovas A. B. atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo 2011 m. kovo 21 d.... 11. 1. Teismas, nuspręsdamas, kad 1-3 reikalavimai yra nenagrinėti teisme,... 12. 2. Teismas be pagrindo sprendė, kad ketvirtas reikalavimas yra neteismingas... 13. 2. Administraciniai teismai tyčia, sąmoningai šališkai vilkino jo... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Teisėjų kolegijai yra perduotas nagrinėti ieškovo A. B. atskirasis skundas... 16. Kaip jau paminėta, skundas yra paduotas dėl teismo nutarties dalies, kuria... 17. Teisėjų kolegija, pasisakydama dėl ieškovo A. B. atskirojo skundo... 18. Aukščiau paminėta, kad teismas atsisakė priimti pirmą ieškinio... 19. Nesutiktina su apelianto argumentais, kad teismas ieškinio 2-3 reikalavimus... 20. Apeliantas taip pat nesutinka su teismo nutarties dalimi, kuria atsisakyta... 21. Esant minėtoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad teismas,... 22. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 23. Ištaisyti rašymo apsirikimą, padarytą skundžiamos Vilniaus apygardos... 24. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 21 d. nutartį palikti nepakeistą....