Byla T-260-297/2015
Dėl kelių neįvykdytų nuosprendžių vykdymo tvarkos

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Danguolė Urbanavičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Vilniaus apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus prašymą dėl kelių neįvykdytų nuosprendžių vykdymo tvarkos ir

Nustatė

2K. G., gim. ( - ), gyv. ( - ), nuteistas:

31) 2014-12-17 Alytaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d, taikant BK 641 str., laisvės apribojimu 6 mėnesiams, įpareigojant būti namuose nuo 22.00 val. iki 6.00 val., jei tai nesusiję su darbu, dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje, ar mokytis ir per 4 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos neatlygintinai išdirbti 30 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis (nuosprendis įsiteisėjo 2015-04-01);

42) 2014-12-18 Alytaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d. laisvės apribojimu 6 mėnesiams, įpareigojant be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos, būti namuose nuo 22.00 val. iki 6.00 val., jei tai nesusiję su darbu ar mokslu, tęsti mokslą, neatlygintinai dirbti 30 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis (nuosprendis įsiteisėjo 2015-02-03);

53) 2015-01-16 Alytaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d. (du epizodai), taikant BK 63 str. 1 d., 4 d., laisvės apribojimu 7 mėnesiams, įpareigojant būti namuose nuo 23.00 val. iki 6.00 val., jei tai nesusiję su darbu ar mokslu, mokytis arba pradėti dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje (nuosprendis įsiteisėjo 2015-04-02).

6Visi K. G. atžvilgiu priimti nuosprendžiai yra perduoti vykdyti Vilniaus apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriui, veikiančiam Trakų rajono savivaldybės veiklos teritorijoje. Bausmę vykdanti institucija pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl nuteistajam K. G. 2014-12-17, 2014-12-18 ir 2015-01-16 teismo nuosprendžiais paskirtų bausmių subendrinimo ir bausmių vykdymo, taip pat prašė nustatyti nuo kada turi būti skaičiuojama bausmės pradžia.

7Prašymas tenkintinas.

8Lietuvos Respublikos BPK 347 str. nustatyta, kad kai nuteistajam yra kitų visiškai ar iš dalies neįvykdytų nuosprendžių, apie kuriuos nežinojo vėliausią nuosprendį priėmęs teismas, šis teismas pats ar kitas tos pačios pakopos arba aukštesnysis teismas pagal vėliausiojo nuosprendžio vykdymo vietą privalo priimti sprendimą, kokia tvarka bus vykdomos bausmės, numatytos visiškai ar iš dalies neįvykdytuose nuosprendžiuose.

9K. G. atžvilgiu vėliausiai priimtu 2015-01-16 Alytaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta 7 mėnesių laisvės apribojimo bausmė nebuvo subendrinta su 2014-12-17 ir 2014-12-18 Alytaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiais paskirtomis bausmėmis, nes minėti nuosprendžiai buvo neįsiteisėję. Šiuo metu visi K. G. atžvilgiu priimti nuosprendžiai yra įsiteisėję ir jie neįvykdyti, todėl yra pagrindas nustatyti kelių neįvykdytų nuosprendžių vykdymo tvarką (BPK 347 str.). Nusikaltimai, už kuriuos K. G. nuteistas 2015-01-16 nuosprendžiu, padaryti iki 2014-12-17 ir 2014-12-18 nuosprendžių priėmimo, todėl bausmės subendrintinos vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d. ir 9 d. nuostatomis, jas iš dalies sudedant.

10Sprendžiant dėl laisvės apribojimo bausmės vykdymo pradžios, reikia vadovautis Bausmių vykdymo 46 str. 1 d. nuostatomis, kad nuosprendis, kuriuo paskirtas laisvės apribojimas, pradedamas vykdyti nuo įsiteisėjusio nuosprendžio nuorašo gavimo šią bausmę vykdančioje institucijoje dienos.

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 347 str., 362 str. 4 d., BVK 46 str. 1 d.,

Nutarė

12K. G. 2015-01-16 Alytaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirtą subendrintą bausmę – laisvės apribojimą 7 mėnesiams, remiantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 4 d., 9 d., subendrinti su 2014-12-17 ir 2014-12-18 Alytaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiais paskirtomis bausmėmis, jas iš dalies sudedant, t. y. prie 2015-01-16 nuosprendžiu paskirtos bausmės iš dalies pridedant 2014-12-17 ir 2014-12-18 nuosprendžiais paskirtas laisvės apribojimo bausmes, ir paskirti galutinę subendrintą bausmę – laisvės apribojimą 1 (vieneriems) metams 1 (vienam) mėnesiui, nustatant jam šiuos įpareigojimus: 1) be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos; 2) būti namuose nuo 22.00 val. iki 6.00 val., jei tai nesusiję su darbu ar mokslu; 3) dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje, ar mokytis; 4) per tris mėnesius nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos neatlygintinai išdirbti 30 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

13Vadovaujantis BK 63 str. 9 d., į paskirtą laisvės apribojimo bausmę įskaityti laisvės apribojimo bausmes, iš dalies atliktas pagal 2014-12-17 ir 2014-12-18 Alytaus rajono apylinkės teismo nuosprendžius.

14Bausmės pradžią skaičiuoti nuo įsiteisėjusio Alytaus rajono apylinkės teismo 2015-01-16 nuosprendžio nuorašo gavimo probacijos tarnyboje dienos.

15Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti apskųsta Kauno apygardos teismui, paduodant skundą per nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai