Byla 2-1332-210/2012
Dėl skolos, delspinigių, procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas Kursevičius,

2dokumentinio proceso tvarka, išnagrinėjęs ieškovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „STA servisas“ (registracijos adresas – Vandžiogalos g. 90, Kaunas, įmonės kodas 301694571, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - )) ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Vėtrūna“ (buveinės adresas – Telšių g. 2K, Rainių k., Telšių r., įmonės kodas 180315137, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - )) dėl skolos, delspinigių, procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

3Ieškovas UAB „STA servisas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Vėtrūna“ 178661,63 Lt skolą už atliktus ir perduotus darbus, 3427,84 Lt delspinigius, 7,75 procentų metinių palūkanų už priteistą sumą nuo ieškinio pareiškimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 1452 Lt advokato pagalbos išlaidų ir 2321 Lt žyminio mokesčio. Ieškinyje nurodoma, kad 2011-01-19 su atsakovu buvo pasirašyta statybos subrangos sutartis Nr. 875-11. Pagal šią sutartį ieškovas įsipareigojo savo jėgomis ir priemonėmis atlikti vėdinimo ir dūmų šalinimo automatikos montavimo darbus atsakovo statomame objekte – ( - ), o atsakovas įsipareigojo sumokėti už atliktus darbus 379165,62 Lt įskaitant pridėtinės vertės mokestį. 2011-09-16 šalys sudarė susitarimą Nr. 1 dėl statybos subrangos sutarties Nr. 875-11 vykdymo termino pratęsimo. Minėtame susitarime Nr. 1 šalys susitarė pakeisti Darbų pabaigos terminą- nukelti jį iš 2011-06-30 į 2011-10-31. 2011-12-16 šalys sudarė susitarimą Nr. 3 dėl papildomų darbų. Šiuo susitarimu Nr. 3 šalys susitarė dėl papildomų darbų, kurių kaina 205992,41 Lt įskaitant pridėtinės vertės mokestį. Ieškovas, vykdydamas sutartį, nuolatos tinkamai vykdė savo įsipareigojimus, sutartyje numatytomis sąlygomis atliko darbus ir juos pridavė užsakovui UAB „Vėtrūna“, o pastarasis juos priėmė, pasirašė darbų priėmimo perdavimo aktus, suderino atliktų darbų ir išlaidų vertes (statybos subrangos sutartis Nr. 875-11, PVM sąskaitos faktūros, atliktų darbų aktai, pažymos apie atliktų darbų vertę, 2011-12-31 tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas Nr. 240). Ieškovas savo įsipareigojimus pagal sutartį įvykdė, o atsakovas prievolės atsiskaityti už priimtus darbus neįvykdė, nes už darbus ir sunaudotas medžiagas atsiskaitė tik iš dalies. Suderinus ir įvertinus atliktus darbus, atsakovas ieškovui už aukščiau nurodytus vėdinimo ir dūmų šalinimo automatikos montavimo darbus liko skolingas 178661,63 Lt. Nustatytais terminais atsakovas neatsiskaitė ir iki šio laiko už atliktus darbus neatsiskaito. Bylą prašo nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

4Ieškinys tenkintinas.

5Iš teismui pateiktų rašytinių dokumentų matyti, kad 2011-01-19 tarp ieškovo UAB „STA servisas“ (subrangovas), atstovaujamo direktoriaus M. G., ir atsakovo UAB „Vėtrūna“ (Genrangovas), atstovaujamo generalinio direktoriaus R. B., buvo sudaryta Statybos subrangos sutartis Nr. 875-11 (toliau – ir Sutartis) (8–15 b. l.), pagal kurią ieškovas įsipareigojo atsakovui savo jėgomis ir priemonėmis atlikti vėdinimo ir dūmų šalinimo automatikos montavimo darbus atsakovo statomame objekte - ( - ) (Sutarties 1 p.). Darbus ieškovas įsipareigojo atlikti iki 2011-06-30, vėliau šis terminas pratęstas iki 2011-10-31 (sutarties 5 p., susitarimo Nr. 1 3 p.), o atsakovas įsipareigojo priimti atliktą darbą ir už jį apmokėti (Sutarties 7.3 p., 9.1 – 9.3 p.). Be to, susitarimu Nr. 3 dėl papildomų darbų šalys susitarė dėl papildomų darbų, kurių kaina 205992,41 Lt įskaitant pridėtinės vertės mokestį, darbų atlikimo terminas iki 2012-02-11.

62011 m. kovo mėn.– 2012 kovo mėn. tarp ieškovo ir atsakovo buvo pasirašyti Atliktų darbų aktai, pažymos apie atliktų darbų ir išlaidų vertę ( - ) kuriais patvirtinta, kad ieškovas atliko visus sutartus darbus ir ieškovas atsakovui už atliktus darbus apmokėjimui išrašė PVM sąskaitas faktūras (17–64 b. l.). Tačiau atsakovas su ieškovu atsiskaitė nevisiškai, tai patvirtina šalių 2011-12-31 pasirašytas tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas Nr. 240 ir ieškovo UAB „STA servisas“ buhalterinė pažyma Nr. 342 dėl atsakovo UAB „Vėtrūna“ skolos (16, 66 b. l.). Pretenzijos dėl netinkamai atliktų darbų atsakovas ieškovui nepateikė.

7Sutartinės prievolės turi būti vykdomos sąžiningai ir tinkamai (CK 6.4 str., 6.38 str., 6.200 str.). Tokiu būdu atsakovas pagal 2011-01-19 Statybos subrangos sutartį Nr. 875-11 bei išrašytas, bet tik iš dalies apmokėtas PVM sąskaitas faktūras yra skolingas ieškovui iš viso 178661,63 Lt skolos ir 3427,84 Lt delspinigių pagal statybos subrangos sutarties Nr. 875-11 10.9 p. (CK 6.258 str.), todėl iš atsakovo ieškovui priteistina 182089,47 Lt skola (CK 6.62 str. 2 d.).

8Atsakovas privalo mokėti palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6. 210 str. 2 d.). Ieškovo prašymas 7,75 procentų metinėms palūkanoms nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas LR Mokėjimų atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo Nr. IX-1873 nuostatomis, todėl tenkintinas.

9Kadangi ieškinys tenkintinas, iš atsakovo ieškovui priteistinas 2321 Lt žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 7 p., 93 str. 3 d.). Taip pat, atsižvelgiant į LR teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintas „Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“, ieškovui priteistini 1452 Lt, sumokėti už advokato pagalbą (71–72 b. l.) (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 str., 262 str. 1 d., 263 str., 427 str., 428 str. teismas,

Nutarė

11Ieškinį patenkinti.

12Priteisti iš atsakovo UAB „Vėtrūna“ (buveinės adresas – Telšių g. 2K, Rainių k., Telšių r., įmonės kodas 180315137, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - )) ieškovui UAB „STA servisas“ (registracijos adresas – Vandžiogalos g. 90, Kaunas, įmonės kodas 301694571, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - )) 178661,63 Lt (vieno šimto septyniasdešimt aštuonių tūkstančių šešių šimtų šešiasdešimt vieno lito 63 ct) skolą, 3427,84 Lt (tris tūkstančius keturis šimtus dvidešimt septynis litus 84 ct) delspinigių, 7,75 (septyni ir septyniasdešimt penkios šimtosios) procentus metinių palūkanų nuo priteistos 182089,47 Lt (vieno šimto aštuoniasdešimt dviejų tūkstančių aštuoniasdešimt devynių litų 47 ct) sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2012-12-19, iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 2321 Lt (dviejų tūkstančių trijų šimtų dvidešimt vieno lito) žyminį mokestį, 1452 Lt (vieną tūkstantį keturis šimtus penkiasdešimt du litus) išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

13Atsakovas per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo įteikimo privalo įvykdyti sprendimą arba Šiaulių apygardos teismui pateikti motyvuotus prieštaravimus.

14Jeigu per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

15Preliminarus sprendimas apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai