Byla e2-1182-180/2017
Dėl viešojo pirkimo sąlygų pripažinimo neteisėtomis ir panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės viešosios įstaigos „Pirmoji kava“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 28 d. nutarties netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių civilinėje byloje Nr. e2-4055-340/2017 pagal ieškovės viešosios įstaigos „Pirmoji kava“ ieškinį atsakovei biudžetinei įstaigai Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai dėl viešojo pirkimo sąlygų pripažinimo neteisėtomis ir panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Ieškovė VšĮ „Pirmoji kava“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovės vykdomo supaprastinto atviro konkurso „Inovacijų forumo organizavimo paslaugų pirkimas“ (toliau – pirkimas, konkursas), sąlygų 1 priedo 5.7, 5.8 punktuose bei 6 dalies 6.1, 6.1.1, 6.1.3, 6.1.5, 6.5 punktuose nustatytus techninius reikalavimus, priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti pirkimo procedūras ir įpareigoti perkančiąją organizaciją nesudaryti pirkimo sutarties, o jei tokia sutartis sudaryta – sustabdyti jos vykdymą. Nurodytą prašymą ieškovė motyvavo tuo, kad, nesustabdžius pirkimo procedūrų, jai palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba taptų neįmanomas. Tik konkurso sąlygų pripažinimas neteisėtomis neužtikrintų visiškos jos teisių gynybos ir lemtų naujus teisminius ginčus.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. balandžio 28 d. nutartimi netenkino ieškovės prašymo.
 2. Teismas nustatė, kad ginčo pirkimo objektas – Vilniaus inovacijų forumo „Innovation Drift“, kuris turėtų vykti 2017 m. spalio 12-13 d., organizavimo paslaugos. Renginyje pranešimus skaitys pranešėjai iš 30 užsienio šalių ir pasaulinių organizacijų. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendė, kad pirkimo objektas yra neabejotinai svarbus valstybei ir visuomenei skatinant inovacijas Lietuvoje, o laikinųjų apsaugos priemonių taikymas sąlygotų svarbaus renginio vykdymo laikiną sustabdymą. Dėl nurodyto teismas konstatavo, kad prioritetas šiuo atveju teiktinas viešajam interesui pirkimo objektu.
 3. Teismas sprendė, kad ieškovė neįrodė laikinųjų apsaugos taikymo pagrindo, nes jos prašymo taikyti tokias priemones motyvai yra abstraktūs, deklaratyvaus pobūdžio, grįsti prielaidomis. Ieškovė neįrodė, kad, ieškinio patenkinimo atveju, bus neįmanoma grįžti į iki pažeidimo buvusią padėtį ir tęsti pirkimo procedūras pagal pakeistas pirkimo sąlygas.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7

 1. Ieškovė – VšĮ „Pirmoji kava“, pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 28 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – patenkinti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Teismas neargumentavo, kodėl ginčo pirkimo procedūrų sustabdymas turėtų didesnes neigiamas pasekmes negu Viešųjų pirkimų įstatymą (toliau – VPĮ) pažeidžiančios pirkimo sutarties sudarymas ir vykdymas. Vilniaus inovacijų forumo „Innovation Drift“ organizavimas turi viešąjį interesą, tačiau tai savaime nesuteikia pagrindo prioritetą teikti viešojo pirkimo procedūrų operatyvumui, o ne jų skaidrumui.
 2. Ginčo atveju akivaizdu, kad tiekėjų konkurencija pateikti pasiūlymus pirkime yra nepagrįstai ribojama, nes nėra galimybės rezervuoti pirkimo sąlygas atitinančios renginio vietos. Ieškovės nuomone, pirkimo sąlygas galėtų atitikti tik du konferencijų centrai, tačiau pastarųjų nėra galimybės rezervuoti. Ši informacija perkančiajai organizacijai buvo teikiama keliomis pretenzijomis, tačiau pastaroji nesiėmė veiksmų nurodytam ribojimui panaikinti ir neužtikrino skaidrumo principo įgyvendinimo.
 3. Tai, kad pirkimas kelia padidintą riziką dėl jo teisėtumo patvirtina ir Viešųjų pirkimų tarnybos sprendimas atrinkti šį pirkimą vertinimui.
 4. Pagal konkurso sąlygas organizuojamas renginys vyks tik 2017 m. spalio 12-13 d., t. y. renginio organizavimui bus skirta daugiau nei 5 kalendoriniai mėnesiai. Be to, viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo terminai yra trumpi, todėl pritaikius laikinąsias apsaugos priemonės būtų galimybė suorganizuoti renginį. Ieškovės turima patirtis organizuojant analogišką renginį 2015 m. leidžia teigti, kad yra pakankamai laiko profesionaliai ir kokybiškai suorganizuoti renginį net ir tuo atveju, jeigu pirkimo procedūros būtų laikinai sustabdytos.
 5. Priėmus ieškovei palankų teismo sprendimą, jo įgyvendinimas pasunkėtų arba taptų negalimas, nes vien ginčo pirkimo sąlygų panaikinimas neužtikrintų visiškos ieškovės teisių gynybos, sąlygotų naujus teisminius ginčus dėl jau sudarytos pirkimo sutarties negaliojimo ir iš to kylančių teisinių pasekmių, nuostolių atlyginimo. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir atsakovei tęsiant pirkimo procedūras bei sudarius pirkimo sutartį su kitu tiekėju, bus neįmanoma įvykdyti ieškovei palankaus teismo sprendimo, nes ieškovė praras galimybę dalyvauti pirkime, sudaryti pirkimo sutartį.
 1. Atsakovė – biudžetinė įstaiga Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundo netenkinti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Netaikydamas laikinųjų apsaugos priemonių teismas siekė apsaugoti visuomenės interesą – reikalingų ir valstybei svarbių paslaugų įsigijimą.
 2. Ieškovė skunde klaidingai teigia apie nepagrįstą tiekėjų konkurencijos ribojimą ginčo pirkimo sąlygomis. Ieškovė nepagrįstai teigia, kad pirkimo sąlygų reikalavimai renginio vietai neatitinka VPĮ nuostatų. Pati ieškovė nesugebėjo susitarti su renginio vietai keliamus reikalavimus atitinkančias patalpas valdančiais subjektais arba pasiūlyti kitų patalpų renginiui, nes tokios galimybės pirkimo sąlygos neribojo ir ieškovė galėjo pateikti pasiūlymą.
 3. Sustabdžius pirkimo procedūras nebūtų galima sudaryti pirkimo sutarties ir pradėti organizuoti renginį. Renginio specifika ir formatas lemia tai, kad renginys turi būti pradedamas organizuoti kaip galima anksčiau, siekiant pritraukti pasaulinio lygio pranešėjus, kurių darbotvarkės planuojamos iš anksto, taip pat užsienio partnerius ir investuotojus. Kaip matyti iš viešai skelbiamos informacijos, viešųjų pirkimų bylos nagrinėjamos ilgiau nei du mėnesius. Taigi jei būtų sustabdytos pirkimo procedūros, pirkimo sutartis galėtų būti sudaryta tik 2017 m. liepos pabaigoje arba rugpjūčio pradžioje. Remiantis atsakovės turima renginių organizavimo patirtimi, per tokį trumpą laikotarpį nebūtų įmanoma tinkamai ir kokybiškai suorganizuoti renginį.
 4. Ginčo pirkimu organizuojamas renginys yra svarbiausias akcentas 2017 m. „Inovacijų savaitės“ renginių cikle. Informacija apie šį renginį ir jo datą jau yra aktyviai viešinama ir platinama diplomatiniais kanalais per Lietuvos ambasadas užsienyje, kviečiami aukšto rango Europos Komisijos pareigūnai, todėl jam neįvykus bus pakenkta Lietuvos valstybės prestižui.
 5. Patenkinus ieškinį, perkančioji organizacija privalės nutraukti pirkimo procedūras, ir nėra aišku, ar naujas renginio viešasis pirkimas apskirtai būtų organizuojamas, nes turėtų būti persvarstomos renginio datos.

8IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9Atskirasis skundas netenkintinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.
 2. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.
 3. Teismas bylose, kuriose potencialus tiekėjas ginčija pirkimo sąlygas, dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Viešųjų pirkimų bylose teismas motyvuota nutartimi gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (CPK 4237 str. 1 d.).
 4. Nagrinėjamu atveju tarp šalių vyksta teisminis ginčas dėl viešųjų pirkimų sąlygų teisėtumo. Atsisakęs patenkinti ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas, įvertinęs pirkimo objektą, tokį procesinį sprendimą grindė pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones nebuvimu bei neatidėliotinu visuomenės interesu pirkimo objektu, pabrėždamas galimą didesnę žalą šiam interesui nei ieškovei, jeigu laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos.
 5. Nesutiktina su ieškovės skundo argumentu, kad skundžiamu procesiniu sprendimu pirmosios instancijos teismas nepagrįstai paneigė viešąjį interesą, susijusį su viešųjų pirkimų procedūrų teisėtumu. Bylose dėl viešųjų pirkimų procedūrų teisėtumo kiekvienu konkrečiu atveju sprendžiama, kuriam viešajam interesui – teisėtoms pirkimo procedūroms ir racionaliam perkančiosios organizacijos lėšų panaudojimui ar neatidėliotinam pirkimo objekto realizavimui, suteikti prioritetą. Prioritetas teikiamas tam interesui, kurio nepaisius būtų sukeliamos didesnės neigiamos pasekmės. Nagrinėjamu atveju prioritetas, kaip paminėta, buvo suteiktas neatidėliotino pirkimo objekto realizavimo interesui. Tokį pasirinkimą teismas motyvavo byloje nustatytomis aplinkybėmis, kad ginčo pirkimu siekiama įsigyti tarptautinio inovacijų forumo „Innovation Drift“ organizavimo paslaugas. Paminėtas renginys yra reikšmingas ne tik valstybiniu, bet ir Europos Sąjungos (toliau – ES) lygmeniu, kadangi skirtas skatinti ES valstybių narių bendradarbiavimą ir dalijimąsi idėjomis aukštųjų technologijų ir inovacijų srityje. Apeliantės nesutikimas su nurodytais motyvais nesudaro pagrindo teigti, kad prioritetas pirkimo procedūrų nestabdymui buvo suteiktas nepagrįstai.
 6. Prioriteto ginčo pirkimo procedūrų operatyvumui ir visuomenės interesui pirkimo objektu suteikimo pagrįstumą patvirtina ir tai, kad forumą „Innovation Drift“ ketinama surengti 2017 m. spalio 12-13 d. Nors skunde apeliuojama į sutrumpintus viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo terminus ir apeliantės patirtį, kurios pagrindu ji teigia, jog ginčo renginį pavyktų suorganizuoti numatytu metu net ir laikinai sustabdžius pirkimo procedūras, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, paminėtos aplinkybės nepaneigia operatyvių ginčo pirkimo procedūrų poreikio. Pirma, iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad byla dar nėra išnagrinėta ir teismo sprendimas bus skelbiamas 2017 m. birželio 19 d. Be to, neatmestina galimybė, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas bus skundžiamas apeliacine tvarka, dėl ko pirkimo procedūros gali užsitęsti dar apie kelis mėnesius (CPK 4239 str. 3 d.). Antra, vien apeliantės renginių organizavimo patirtis nėra rodiklis, kurio pagrindu būtų galima spręsti apie tarptautinio forumo suorganizavimo numatytai datai realumą. Kaip pagrįstai atsiliepime į skundą pažymi perkančioji organizacija, renginys yra tarptautinio pobūdžio, į jį ketinama pritraukti pasaulinio lygio pranešėjus, kurių darbotvarkės planuojamos iš anksto, taip pat užsienio partnerius ir investuotojus, todėl mažai tikėtina, kad, sustabdžius pirkimo procedūras, pirkimo laimėtojas spėtų tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį – suorganizuoti forumą 2017 m. spalio 12-13 d.
 7. Aplinkybė, kad laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas gali suketi tam tikras neigiamas finansines pasekmes apeliantei, savaime neteikia pagrindo jas taikyti. Anksčiau nurodyti motyvai patvirtina, kad įpareigojus perkančiąją organizaciją sustabdyti ginčo pirkimo procedūras, būtų pažeisti ekonomiškumo ir proporcingumo principai, nes vienos įmonės ekonominis interesas būtų neproporcingai ginamas visuomenės teisėtų lūkesčių dėl įvyksiančio tarptautinio inovacijų forumo „Innovation Drift“ sąskaita.
 8. Nustačius, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymu būtų pažeisti ekonomiškumo ir proporcingumo principai bei viešasis interesas neatidėliotinu pirkimo objekto įgyvendinimu, esminės reikšmės neturi CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų egzistavimas. Viešųjų pirkimų byloje, sprendžiant klausimą dėl paminėtų priemonių taikymo, privalu vadovautis ne tik CPK 144 straipsniu, bet ir CPK 4237straipsnyje įtvirtintomis specialiosiomis nuostatomis, kad teismas nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių priima vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu, kad teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą. Taigi net esant nustatytoms CPK 144 straipsnio 1 dalyje nurodytoms sąlygoms, laikinosios apsaugos priemonės viešųjų pirkimų bylose gali būti netaikomos tuo atveju, jei jų pritaikymas sukeltų atsakovui/visuomenei didesnes neigiamas pasekmes nei teikiama jų (taikymo atveju) nauda ieškovui (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-164/2014). Dėl paminėtų aplinkybių apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl skundo argumentų, susijusių su preliminariu ieškinio reikalavimų pagrįstumu ir apeliantei palankaus teismo sprendimo neįvykdymo grėsmės (CPK 144 str. 1 d.).
 9. Teismų nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neturi res judicata galios, dėl to gali būti peržiūrimos paaiškėjus naujoms faktinėms aplinkybėms, kurios gali būti reikšmingos, sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ar jų netaikymo.
 10. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ieškovės atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį.

10Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

11Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai