Byla 2-33609-235/2014
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Alfonsas Guobys, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui M. S. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „4finance“ kreipėsi į teismą, ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovo 2 100 Lt sumą, kurią sudaro 750 Lt negrąžinta paskola, 1 350 Lt delspinigių, 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2010-11-19 ieškovas ir atsakovas sudarė paskolos sutartį, pagal kurią ieškovas atsakovui paskolino 750 Lt 30 dienų terminui, o atsakovas ją turėjo grąžinti iki 2010-12-19. Atsakovas pratęsė paskolos grąžinimo terminą iki 2011-07-20, tačiau paskolos negrąžino.

3Atsakovui procesiniai dokumentai buvo įteikti pasirašytinai. Atsakovas atsiliepimo nustatytu terminu nepateikė, priežasčių nenurodė, todėl, remdamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

4Ieškinys iš dalies tenkintinas.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atliko formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą ir padarė išvadą, kad, pasitvirtinus ieškovo pateiktų dokumentų turiniui, būtų pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies.

6Remiantis Civilinio kodekso (toliau ir – CK) 6.873 straipsnio 1 dalies ir 6.874 straipsnio 1 dalies nuostatomis, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Nustatyta, kad 2010-11-19 ieškovas UAB „4finance” ir atsakovas sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 4640401 (toliau – vartojimo kredito sutartis), pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui 750 Lt vartojimo kreditą, o atsakovas įsipareigojo iki 2010-12-19 grąžinti ieškovui vartojimo kreditą. Atsakovas savo įsipareigojimų pagal vartojimo kredito sutartį neįvykdė, sutartyje nustatytu laiku kredito ieškovui negrąžino. Byloje duomenų apie tai, kad atsakovas būtų ieškovui grąžinęs kreditą, nėra, todėl ieškovui iš atsakovo priteistinas 750 Lt negrąžintas kreditas.

7Už tai, kad atsakovas laiku neįvykdė savo prievolės, t. y. negrąžino 750 Lt kredito, ieškovas yra paskaičiavęs 1 350 Lt delspinigius. Pagal vartojimo kredito sutarties 7.2. punktą, paskolos gavėjui uždelsus sumokėti bet kurį paskolos sutartyje nustatytą mokėjimą, paskolos gavėjas įsipareigoja mokėti paskolos davėjui 1 procento dydžio delspinigius už sutarties nevykdymą nuo bendrosios uždelstos mokėjimų sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

8CK 6.73 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. Įvertinus tai, kad atsakovas yra vartotojas, sutartis sudaryta prisijungimo būdu, paskaičiuota delspinigių suma stipriai viršija suteikto kredito sumą, prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli. Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 punktas numato, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi. Taip pat atsižvelgtina į tai, kad kreditas negrąžintas ilgą laiką, delspinigiai paskaičiuoti už 180 dienas, Vartojimo kredito įstatymas 2010-11-19 vartojimo kredito sutarties Nr. 4640401 sudarymo metu dar negaliojo, todėl minėtame įstatyme numatyta maksimali delspinigių norma (0,05 proc. pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną) yra orientacinė. Todėl prašomi priteisti delspinigiai mažintini iki 200 Lt. Teismo vertinimu, tokia delspinigių suma adekvati faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams.

9CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-08-01) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

10Patenkinta ieškinio dalis sudaro 45,24 procentus. Ieškovas patyrė 54 Lt bylinėjimosi išlaidų (b. l. 4). Proporcingai patenkintai reikalavimų daliai iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 24,43 Lt bylinėjimosi išlaidos.

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 142, 285-288 straipsniais,

Nutarė

12ieškinį iš dalies tenkinti.

13Priteisti ieškovo UAB „4finance”, juridinio asmens kodas 301881644, Jonavos g. 254A, Kaunas, naudai iš atsakovo M. S., a.k. ( - ) 750 Lt (septynis šimtus penkiasdešimt Lt) negrąžintą kreditą, 200 Lt (du šimtus Lt) delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-08-01) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 24,43 Lt (dvidešimt keturis Lt keturiasdešimt tris ct) bylinėjimosi išlaidas, likusią ieškinio dalį atmesti.

14Išaiškintina, kad per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atsakovas turi teisę paduoti pareiškimą sprendimą priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi atitikti Civilinio proceso kodekso 287 straipsnio reikalavimus.

15Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

16Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai