Byla 2-4444-362/2012
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėjas Arvydas Martinavičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Šiaulių skyriaus ieškinį atsakovei M. S. dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovas VSDFV Šiaulių skyrius prašo priteisti iš atsakovės M. S. 135,88 Lt valstybinio socialinio draudimo pensijos permoką, susidariusią dėl jos pačios kaltės.

4Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, tačiau atsakovė per nustatytą 20 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Nesant atsakovės atsiliepimo į ieškinį ir prašymo dėl nepriėmimo sprendimo už akių, priimtinas sprendimas už akių, byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą, kadangi LR CPK 142 str. nenumatyta, kad būtų informuojama apie teismo sprendimo už akių priėmimą (LR CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

5Ieškinys tenkintinas.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. 2 d.).

7Iš pateiktų duomenų matyti, kad VSDFV Šiaulių skyriuje M. S., mirus tėvui R. S., 2012-01-30 VSDFV Šiaulių skyriaus sprendimu Nr. PK1-4188 buvo paskirta ir mokama našlaičių pensija. M. S. buvo informuota, kad per 10 dienų nuo aplinkybių, turinčių įtakos pensijos dydžiui ar mokėjimui, atsiradimo dienos privalo pranešti VSDFV teritoriniam skyriui, nes priešingu atveju pensijos permoka vadovo sprendimu bus išieškota iš mokamos pensijos, o neišieškojus vadovo sprendimu, likęs įsiskolinimas bus išieškomas teismine tvarka. M. S. VSDFV Šiaulių skyriui pateikė Šiaulių profesinio rengimo centro 2012-01-17 išduotą pažymą Nr. DMP1-1181, kurioje nurodyta, kad ji mokosi pagal Šiaulių profesinio rengimo centro formaliojo viešbučio darbuotojo profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti dieniniame skyriuje 1-ame kurse. Minėtos pažymos pagrindu buvo suteikta ir mokama našlaičių pensija. 2012-02-23 VSDFV Šiaulių skyriuje iš Šiaulių profesinio rengimo centro buvo gautas raštas Nr. DMP1-1392, kad atsakovės mokymosi sutartis nutraukta nuo 2012-02-21. Kadangi M. S. pensiją mokančio skyriaus neinformavo, kad su ja buvo nutraukta mokymosi sutartis, per laikotarpį nuo 2012-03-01 iki 2012-03-31, susidarė 135,88 Lt našlaičio pensijos permoka. 2012-03-20 M. S. pateikė prašymą, kad iki birželio mėnesio grąžins 135,88 Lt našlaičio pensijos permoką. 2012-05-14 raštu Nr. (1.16) S-19572 VSDFV Šiaulių skyrius papildomai informavo atsakovę apie negrąžintą permoką.

8LR Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 44 str. 2 d. nustatyta, kad pensijos gavėjas privalo pranešti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui, kuris moka jam pensiją, apie aplinkybes, turinčias įtakos pensijos dydžiui ar mokėjimui, per 10 dienų nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos. Jeigu apie tokias aplinkybes laiku nepranešus pensija yra permokama, permokėtas dydis išieškomas iš pensijos gavėjo.

9Kadangi M. S. pensiją mokančiam skyriui nepranešė apie aplinkybes, turinčias įtakos pensijos mokėjimui, ji nepagrįstai įgijo 135,88 Lt Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų, todėl 135,88 Lt permoka iš nesąžiningos atsakovės priteistina ieškovui (LR CK 6.237 straipsnio 1 dalis).

10Vadovaujantis LR CPK 83 str. 1 d. 10 p., valstybės ir savivaldybių institucijos (įstaigos) už ieškinius dėl lėšų išieškojimo nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleidžiamos. Kadangi ieškinys tenkintinas, iš atsakovės į Valstybės pajamas priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 70,00 Lt žyminis mokestis (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 88 str., 96 str. 1 d.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285-287 str., teismas

Nutarė

12Ieškinį tenkinti.

13Priteisti iš atsakovės M. S. (a.k. ( - ) ieškovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriui (į.k. 288677580): 135,88 Lt (vieno šimto trisdešimt penkių litų, aštuoniasdešimt aštuonių centų) skolą.

14Priteisti iš atsakovės M. S. (a.k. ( - ) į Valstybės pajamas 70,00 Lt (septyniasdešimt litų) bylinėjimosi išlaidų.

15Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai