Byla 2-213/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino (pirmininkas ir pranešėjas), Audronės Jarackaitės ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Neringos savivaldybės atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. vasario 12 d. nutarties, kuria sustabdyta civilinė byla Nr. 2-246-123/2007 pagal Klaipėdos miesto apylinkės prokuroro ieškinį atsakovams Neringos savivaldybei, Neringos savivaldybės administracijai, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, A. M. , dalyvaujant tretiesiems asmenims Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai, Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, A. O. dėl administracinių teisės aktų pripažinimo negaliojančiais ir sandorių pripažinimo negaliojančiais.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas Klaipėdos miesto apylinkės prokuroras kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams Neringos savivaldybei, Neringos savivaldybės administracijai, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, A. M. , dalyvaujant tretiesiems asmenims LR Vyriausybei, Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai, Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, A. O. dėl administracinių teisės aktų pripažinimo negaliojančiais ir sandorių pripažinimo negaliojančiais. Ieškovas prašė: 1) Pripažinti negaliojančiu Neringos savivaldybės tarybos 2001 m. rugpjūčio 14 d. sprendimą Nr. 135 „Dėl teritorijos prie Preilos g. Nr. 3 (buv. 1C) statinio, Preilos gyv., Neringa, detalaus plano patvirtinimo“; 2) Pripažinti negaliojančiu Neringos savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 17 d. sprendimą Nr. T1-41 „Dėl žemės sklypo, adresu Preilos g. Nr. 3, Preilos gyv. Neringa, detaliojo plano patvirtinimo“; 3) Pripažinti negaliojančiais Neringos savivaldybės mero patvirtintus 2002 m. rugsėjo 26 d. projektavimo sąlygų sąvadus poilsio namų, adresais Preilos g. 3 ir Preilos g. 3A, Neringoje, statybai; 4) Pripažinti negaliojančiais Neringos savivaldybės administracijos 2002 m. spalio 4 d. leidimus Nr. 38 ir Nr. 39 vykdyti statybos darbus – statyti poilsio namus, adresais Preilos g. 3 ir Preilos g. 3A, Neringa; 5) Pripažinti negaliojančiais Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2003 m. spalio 16 d. patvirtintus poilsio namų Preilos g. 3 ir Preilos g. 3A, Neringoje, pripažinimo tinkamu naudoti aktus; 6) Pripažinti negaliojančia 2001 m. rugpjūčio 14 d sutartį „Dėl infrastruktūros plėtojimo“, sudarytą Neringos savivaldybės su A. M. ; 7) Taikyti restituciją ir įpareigoti atsakovą Neringos savivaldybę grąžinti piniginį ekvivalentą – 139 009 Lt, kuriuos atsakovas A. M. panaudojo, vykdydamas 2001 m. rugpjūčio 14 d. infrastruktūros sutartį.

4Ieškovas ieškinį grindė 1994 m. gruodžio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1269 patvirtinta Kuršių nerijos nacionalinio parko (toliau – KNNP) planavimo schema (generalinis planas), kuri vadovaujantis LR Vyriausybės 1996 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 721 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatų ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo duomenų banko nuostatų patvirtinimo“ įregistruota Teritorijų planavimo dokumentų registre.

5Bylos nagrinėjimo teisme metu ieškovas kreipėsi į teismą su prašymu sustabdyti šią civilinę bylą. Nurodė, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininko 2006 m. liepos 4 d. potvarkiu Nr. 2B-87, 2006 m. gegužės 31 d. potvarkiu Nr. 2B-68, 2006 m. birželio 19 d. potvarkiu Nr. 2B-80 bei kitais potvarkiais yra priimta 12 teismų prašymų ištirti, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m gruodžio 29 d. nutarimas Nr. 1269 „Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko planavimo schemos (generalinio plano)“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnio antrajai daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo 2 straipsniui, 3 straipsnio pirmosios dalies 4 punktui, 9 straipsnio pirmajai daliai bei nutarimo priėmimo metu galiojusios šio įstatymo redakcijos atitinkamoms nuostatoms ir bylos yra sustabdytos, kol Konstitucinis Teismas išnagrinės prašymus. Dėl to, kad kreiptasi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar minėti aktai neprieštarauja Konstitucijai, prašė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir leisti nepateikti generalinio plano originalo ar kopijos, kol Konstitucinis Teismas nepasisakys dėl minėto generalinio plano.

6Atsakovas taip pat prašė kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar CPK 4 straipsnis, 346 straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 350 straipsnio pirmoji ir antroji dalys atitinka LR Konstitucijos 29 ir 30 straipsnių nuostatas ir LR Konstitucijos preambulėje įtvirtintus teisingumo ir teisinės valstybės principus.

7Klaipėdos apygardos teismas 2007 m. vasario 12 d. nutartimi ieškovo prašymą patenkino iš dalies, o atsakovo prašymo netenkino, sustabdė nagrinėjamą civilinę bylą, kol bus išspręsta KNNP planavimo schemos atitiktis Konstitucijai, kaip pagrindinio įrodymo teisėtumas šioje byloje. Teismas nurodė, kad pagrindinis įrodymas nagrinėjamoje byloje yra KNNP planavimo schema (generalinis planas), kurioje imperatyviai yra nurodoma, kaip tvarkoma KNNP teritorija, o Neringos savivaldybės sprendiniai suformuojant žemės sklypus prieštarauja KNNP planavimo schemos (generalinio plano) sprendiniams. Teismas sprendė, kad Konstitucinis Teismas turi ištirti, ar minėtas generalinis planas neprieštarauja LR Konstitucijai ir teisinės valstybės principams, o šis klausimas yra dar neišnagrinėtas, todėl kilus ginčui dėl paties įrodymo teisėtumo, tikslinga bylą sustabdyti (CPK 164 str. 4 p.). Atsakovo prašymo teismas netenkino, nes šią bylą teismas nagrinėja kaip pirmoji instancija ir dar netaiko teisės aktų, dėl kurių atitikties aukštesnės galios teisės aktams klausimas būtų sprendžiamas.

8Atskiruoju skundu atsakovas Neringos savivaldybė prašo šią teismo nutartį panaikinti ir klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliantas nurodo, kad teismas nepagrįstai atmetė atsakovo prašymą kreiptis į LR Konstitucinį teismą ištirti, ar CPK 4 straipsnis, 346 straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 350 straipsnio pirmoji ir antroji dalys atitinka LR Konstitucijos 29 ir 30 straipsnių nuostatas ir LR Konstitucijos preambulėje įtvirtintus teisingumo ir teisinės valstybės principus, nes priimdamas skundžiamą nutartį, teismas nemotyvavo dalies, kuria buvo atmestas atsakovo prašymas, kas sudaro skundžiamos nutarties absoliutų negaliojimo pagrindą (CPK 291 str. 1 d. 5 p., 329 str. 2 d. 4 p.). Pažymėjo, kad asmens, kurio konstitucinės teisės ir laisvės pažeidžiamos, teisė kreiptis į teismą suponuoja ir tai, kad kiekviena teismo nagrinėjamos bylos šalis, suabejojusi įstatymo ar kito teisės akto , kuris gali būti taikomas toje byloje ir kurio atitikties Konstitucijai tyrimas yra priskirtas Konstitucinio Teismo jurisdikcijai, atitiktimi Konstitucijai, turi teisę kreiptis į bylą nagrinėjantį bendrosios kompetencijos teismą ir prašyti, kad šis sustabdytų bylos nagrinėjimą ir kreiptųsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti ir spręsti, ar toje byloje taikytinas teisės aktas neprieštarauja aukštesnės galios teisės aktui, inter alia (ir pirmiausia) Konstitucijai.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą, nurodo, kad iš esmės atsakovas neprieštaravo, kad ši byla būtų stabdoma.

10Apeliacinis procesas nutrauktinas.

11Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas išsprendė du klausimus – ieškovo prašymą sustabdyti nagrinėjamą civilinę bylą bei atsakovo prašymą kreiptis į Konstitucinį Teismą. Kaip minėta, teismas ieškovo prašymą patenkino iš dalies, o atsakovo prašymo netenkino. Nors atsakovas prašo panaikinti visą skundžiamą nutartį, tačiau kaip matyti iš skundo motyvų, pasisako tik dėl tos nutarties dalies, kuria nutarta atsisakyti kreiptis į Konstitucinį Teismą atsakovo prašomais pagrindais ir nenurodo jokių argumentų dėl nutarties dalies, kuria sustabdyta ši civilinė byla. Todėl byla nagrinėjama atskirojo skundo ribose, dėl kitos nutarties dalies, nesant absoliučių jos negaliojimo pagrindų ir apskundimo objekto, teisėjų kolegija nepasisako (CPK 338 str., 320 str.).

12Pagal CPK 334 straipsnio pirmosios dalies nuostatą, pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo tik CPK numatytais atvejais arba kai teismo nutartis užkerta galimybę tolimesnei bylos eigai. Pagal CPK 165 straipsnio nuostatą, atskirasis skundas gali būti duodamas dėl teismo nutarties sustabdyti bylą, išskyrus nutartį sustabdyti bylą dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą ar administracinį teismą. Tuo tarpu dėl nutarties, kuria atsisakyta kreiptis į Konstitucinį Teismą, galimybė paduoti atskirąjį skundą civilinio proceso kodekse nenumatyta. Tokia nutartis galimybės tolimesnei bylos eigai neužkerta. Todėl ši nutartis atskirai nuo teismo sprendimo negali būti skundžiama, o motyvai dėl jos teisėtumo ir pagrįstumo gali būti įtraukiami į apeliacinį skundą (CPK 334 str. 3 d.). Dėl šių aplinkybių, pirmosios instancijos teismas, gavęs atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. vasario 12 d. nutarties, kuria atsakovo Neringos savivaldybės prašymas dėl bylos sustabdymo buvo atmestas, tokio skundo turėjo nepriimti ir grąžinti jį padavusiam asmeniui, atsakovui Neringos savivaldybei (CPK 315 str. 2 d. 3 p.). Tokiai aplinkybei paaiškėjus apeliacinės instancijos teisme, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 str. 5 d.).

13Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 315 straipsnio antrosios dalies 3 punktu, penktąja dalimi, 338 straipsniu,

Nutarė

14Apeliacinį procesą, pradėtą pagal atsakovo Neringos savivaldybės atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. vasario 12 d. nutarties dalies, kuria atsisakyta tenkinti atsakovo Neringos savivaldybės prašymą kreiptis į Konstitucinį Teismą, nutraukti.

Proceso dalyviai