Byla 2-292-280/2014
Dėl žalos atlyginimo ir palūkanų priteisimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laimutė Sankauskaitė, sekretoriaujant Vilmai Daukšienei, šalims nedalyvaujant,

2teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „Lutonė“ ieškinį atsakovui T. L., trečiasis asmuo BUAB „Aurenta“ dėl žalos atlyginimo ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

3BUAB „Lutonė“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo T. L. 1 393 058,20 Lt žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Nurodo, kad Panevėžio apygardos teismo 2010 m. gegužės 14 d. nutartimi UAB „Lutonė“ iškėlė bankroto bylą, administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto administravimas“ (Civilinė byla Nr. B2-678-280/2010). Nutartis įsiteisėjusi bendrovė likviduojama dėl bankroto. Bankroto byloje patvirtintas kreditorių sąrašas, kreditorinių reikalavimų suma 6 658 928,88 Lt.

5Iškėlus bankroto bylą, atsakovas - UAB „Lutonė“ direktorius T. L. neperdavė bankroto administratoriui visų dokumentų, buhalterinių programų. Iš turimų dokumentų administratorius nustatė, kad laikotarpiu nuo 2009-01-16 iki 2010-03-31 UAB „Lutonė“ pardavė prekių ir suteikė paslaugų UAB „Aurenta“ pagal 235 PVM sąskaitas faktūras už 2 243 251,97 Lt, už ką UAB „Aurenta“ sumokėjo tik 358 760 Lt. Už atsiradusią žalą, neapmokėtas sąskaitas-faktūras, būdamas įmonės vadovu, atsakingas T. L.. Vadovaujantis CK 2.87 str., jeigu įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo šiame straipsnyje ir steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, jis privalo atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą. Atsakovo atsakomybei nustatyti taikytinas CK 6.263 str. 1 ir 2 d. Administratoriaus tvirtinimu, kiekvienas apdairus vadovas, negavęs mokėjimų iš skolininko, nedelsiant sustabdytų tolimesnį prekių/paslaugų teikimą. Šiuo atveju prekių ir paslaugų teikimas nebuvo stabdomas, vadovas T. L. nesiėmė jokių veiksmų, kad būtų išreikalautos iš UAB „Aurenta“ skolos. Atsakovo veikimą, priešingą UAB „Lutonė“ interesams, patvirtina ir tai, kad jis yra susijęs su UAB „Aurenta“. Panevėžio apskrities VMI 2009-11-16 pažymoje apie atliktą patikrinimą UAB „Aurenta“ konstatuota, kad UAB „Aurenta“ direktore nuo 2009-01-20 paskirta I. R., kuri dirba ir UAB „Lutonė“. Ji 2008-11-17 yra įsigijusi vieną UAB „Aurenta“ akciją. Laikotarpiu nuo 2009 m. sausio iki 2009 m. birželio mėn. iš UAB „Lutonė“ į UAB „Aurenta“ perėjo dirbti 18 darbuotojų. Nuo 2009-03-02 UAB „Aurenta“ vyr. buhaltere dirba D. R., kuri yra ir UAB „Lutonė“ vyr. buhalterė nuo 1996-07-22. UAB „Aurenta“ veikla vykdoma iš UAB „Lutonė“ nuomojamose patalpose.

6Atsakovo sąsajos su UAB „Aurenta“ konstatuotos ir 2011-04-27 Panevėžio apygardos teismo sprendime civilinėje byloje Nr. 2-416-544/2011 bei Lietuvos apeliacinio teismo 2013-09-20 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-918/2013. Atsakovas ir UAB „Aurenta“ buvo nesąžiningi, savo veiksmais siekė pradanginti mokumų problemų turinčios UAB „Lutonė“ turtą.

7Administratorius nurodė, kad BUAB „Lutonė“ atsakovui T. L. yra pareiškusi ieškinį dėl 491 433,77 Lt žalos, padarytos įmonei, parduodant prekes ir paslaugas UAB „Aurenta“ pagal kitas PVM sąskaitas faktūras, atlyginimo.

8Atsakovas T. L. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, jam siunčiamų procesinių dokumentų neatsiėmė.

9Bankrutavusios UAB „Aurenta“ administratorius prašo bylą nagrinėti UAB „Aurenta“ nedalyvaujant, nurodo, kad administratoriui visi bendrovės dokumentai nėra perduoti, dėl ko administratorius negali patvirtinti, kad UAB „Aurentai“ šioje byloje nurodomomis PVM sąskaitomis-faktūromis parduotos prekės buvo užpajamuotos UAB „Aurenta“. Pačios PVM sąskaitos faktūros administratoriui perduotos, todėl tikėtina, kad prekės buvo pajamuojamos. Dėl ieškinio palieka spręsti teismo nuožiūra.

10Ieškinys tenkinamas iš dalies .

11Nustatytos faktinės aplinkybės ir įrodymai

12Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad atsakovas T. L., bankrutavusios UAB „Lutonė“ vadovas, savo neapdairiais, nesąžiningais ir nerūpestingais veiksmais padarė žalos UAB „Lutonė“, kuriai bankroto byla po restruktūrizavimo bylos nutraukimo, iškelta Panevėžio apygardos teismo 2010-05-14 nutartimi ir kurioje patvirtinti kreditorių reikalavimai bendrai 6 658 928,88 Lt sumai. Vadovaujant T. L. UAB „Lutonė“ UAB „Aurenta“ laikotarpiu nuo 2009-01-16 iki 2010-03-31 pagal 235 vnt. sąskaitų faktūrų perleido prekių ir suteikė paslaugų už 2 243 251,97 Lt, už ką apmokėta tik 358 760 Lt iki 2010-02-23. Iš pateiktų prie ieškinio PVM sąskaitų faktūrų matyti, kad UAB „Aurenta“ iš esmės vykdė veiklą UAB „Lutonė“ sąskaita, nes šioji perduodavo prekes įvairias ( medieną, dailylentes, groteles dažus ir pan.), teikė elektros energiją, telefoninio ryšio paslaugas, nuomojo automobilius ir už tai išrašydavo PVM sąskaitas-faktūras su nurodymu jas apmokėti per 2 mėnesius. Iškėlus UAB „Lutonė“ bankroto bylą ir perdavus dokumentus administratoriui, UAB „Lutonė“ direktorius T. L. nepateikė duomenų ir nenurodė, kad UAB „Aurenta“ yra skolinga UAB-ei „Lutonė“. Kokios to priežastys-nenustatyta, bet nėra duomenų, kad UAB „Aurenta“ pagal nagrinėjamas sąskaitas-faktūras atsiskaitė. Ne visos pateiktos PVM sąskaitos faktūros pasirašytos paslaugų ir prekių gavėjo UAB „Aurenta“. UAB „Lutonė“ akcininkė buvo atsakovo motina I. L., o UAB „Aurenta“ akcininkas-UAB „MDR investicijos“ iki 2009-01-30, o vėliau akcininkai keitėsi, paskutinis -R. K..

13UAB „Lutonė“ prekės ir paslaugos pagal pateiktas 235 vnt. PVM sąskaitas faktūras nuo 2009-01-16 iki 2010-03-31 buvo parduodamos išimtinai UAB „Aurenta“, kuriai Panevėžio apygardos teismo 2010-09-06 nutartimi irgi iškelta bankroto byla. Panevėžio apskrities VMI 2009-11-16 UAB „Aurenta“ mokestinio patikrinimo pažymoje, kuri pateikta su ieškiniu, nurodė, kad UAB „Aurentos“ direktore nuo 2009-01-10 paskirta I. R., kuri nuo 2006-03-14 dirba UAB „Lutonė“. Kaip matyti iš PVM sąskaitų faktūrų, ji buvo UAB „Lutonė“ prekybos direktorė. Iš esmės ji pasirašydavo iš UAB „Lutonė“ gaunamas PVM sąskaitas-faktūras. Pagal minėto patikrinimo duomenis iki 2009m. birželio mėn. iš UAB „Lutonė“ į UAB „Aurenta“ perėjo dirbti 18 darbuotojų. UAB „Lutonė“ kreditorių sąraše patvirtinti 71 darbuotojo reikalavimai 379 510,29 Lt dydžio. Į UAB „Lutonė“ kreditorių darbuotojų ir UAB „Aurenta“ kreditorių-darbuotohų sąrašą įtrauktas atsakovas T. L.. Abiejose bendrovėse dirbo viena vyr. buhalterė D. R.. UAB „Aurenta“ patalpas nuomojo iš UAB „Lutonė“.

14Panevėžio apygardos teismo 2011-04-27 sprendimu civ. byloje Nr.2-416-544/2011 nustatyta, kad T. L. UAB „Aurenta“ dirbo projektų vadovu, jis prieš pat restruktūrizavimo bylos UAB „Lutonė“ iškėlimą 2009-06-01 UAB „Aurenta“ atlygintinai perleido 1 078 945,44 Lt reikalavimo teises į UAB „Lutonė“, po ko ir UAB „Aurenta“ tapo nemoki. Šiomis aplinkybėmis atsakovas T. L., nebeturėdamas reikalavimo teisių į UAB „Lutonė“ , nebuvo suinteresuotas, kad UAB „Lutonė“ atgautų visas skolas, jis buvo suinteresuotas, kad UAB „Aurenta“ jam sumokėtų 1 078 945 Lt už reikalavimo teisių perleidimą. Ši išvada daroma įvertinus Panevėžio apygardos teismo sprendimu ir Lietuvos apeliacinio teismo 2013-09-20 nutartimi civ. byloje Nr. 2A-918/2013 nustatytas faktines aplinkybes apie UAB „Aurenta“ ir T. L. sandorius.

15Byloje nustatyta, kad ne visas skolas buvo reali galimybė išreikalauti iš UAB „Aurenta“, nes jai, kaip minėta 2010-09-06 iškelta bankroto byla. Dėl šios priežasties negalima pripažinti, kad visa nurodoma žala padaryta vien tik dėl atsakovo T. L. kaltės. Teismo vertinimu jo kaltės laipsnis sudaro 25 procentus, kas pinigine išraiška sudaro 348 265 Lt, nes jis nebuvo UAB „Aurenta“ ir UAB „Lutonė“ dalyvis, todėl šių bendrovių tarpusavio santykius ir atsiskaitymus lėmė ir bendrovės dalyvių valia, bendrovių finansinė padėtis ir kt.

16Teisiniai argumentai

17Įmonės administracijos vadovo civilinė atsakomybė iš esmės skiriasi nuo pačios įmonės atsakomybės prieš jos kreditorius už įmonės prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą. Bendrovė privalo veikti atsižvelgdama į visų suinteresuotų asmenų, įskaitant ir kreditorius, interesus. Bendrovės vadovas privalo šiuo interesus derinti ir siekti jų pusiausvyros. Dėl šios priežasties pripažįstama vadovo fiduciarinė pareiga ne tik akcininkų, bet ir bendrovės kreditorių atžvilgiu. Jeigu vadovui neatsirastų atsakomybė (arba atsirastų tik tiesiogiai įstatymų nustatytais atvejais), tai nebūtų realaus priverstinio mechanizmo užtikrinti fiduciarinių pareigų kreditoriams vykdymą.

18Tais atvejais, kai įmonė nevykdo veiklos ir didėja nuostoliai dėl neatsiskaitymo su kreditoriais, tokie veiksmai neatitinka protingos verslo rizikos ir prieštarauja geriems verslo standartams. Taigi įmonės administracijos vadovo civilinė atsakomybė grindžiama jo specialiųjų ar fiduciarinių pareigų pažeidimu, o ne vien aplinkybe, kad įmonė negali padengti skolos savo kreditoriams. Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovo civilinę atsakomybę, būtina savarankiškai nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas.

19Pagal nustatytas faktines aplinkybes akivaizdūs atsakovo T. L. fiduciarinių pareigų kreditoriams pažeidimai: tik siekiant išvengti atsiskaitymo su bendrovės kreditoriais, turimas UAB „Lutonė“ turtas buvo perleidžiamas kitoms su UAB „Lutonė“ savininkais ir valdymo organais susijusioms įmonėms, nereikalaujant, kad šios vykdytų atsiskaitymą už turtą, o susidariusią situaciją panaudojant savo asmeninių interesų tenkinimui ( T. L. sudarė jau nuginčytas sutartis su UAB „Aurenta“).

20Dėl pasakyto ieškinys atsakovui T. L. tenkinamas iš dalies, iš jo priteistina 348 265 Lt žalos atlyginimo 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-10-08 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bankrutavusiai UAB „Lutonė“ bei bylinėjimosi išlaidos valstybei.

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268-270 str., teismas

Nutarė

22Ieškinį tenkinti iš dalies.

23Priteisti iš atsakovo T. L. bankrutavusiai UAB „Lutonė“ 348 265 Lt žalos atlyginimo ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo 348 265 litų sumos už laiką nuo bylos iškėlimo teisme 2013-10-08 iki sprendimo visiško įvykdymo.

24Priteisti iš atsakovo T. L. ( a.k. ( - ) 7 483 Lt žyminio mokesčio ir 26 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, jas sumokant į VMI surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

25Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Panevėžio apygardos teismo 2013-10-08 nutartimi, atsakovui T. L., palikti galioti iki sprendimo įvykdymo.

26Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos aopeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laimutė... 2. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. BUAB „Lutonė“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo T. L. 1 393 058,20... 4. Nurodo, kad Panevėžio apygardos teismo 2010 m. gegužės 14 d. nutartimi UAB... 5. Iškėlus bankroto bylą, atsakovas - UAB „Lutonė“ direktorius T. L.... 6. Atsakovo sąsajos su UAB „Aurenta“ konstatuotos ir 2011-04-27 Panevėžio... 7. Administratorius nurodė, kad BUAB „Lutonė“ atsakovui T. L. yra... 8. Atsakovas T. L. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį... 9. Bankrutavusios UAB „Aurenta“ administratorius prašo bylą nagrinėti UAB... 10. Ieškinys tenkinamas iš dalies .... 11. Nustatytos faktinės aplinkybės ir įrodymai ... 12. Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad atsakovas T. L., bankrutavusios UAB... 13. UAB „Lutonė“ prekės ir paslaugos pagal pateiktas 235 vnt. PVM sąskaitas... 14. Panevėžio apygardos teismo 2011-04-27 sprendimu civ. byloje Nr.2-416-544/2011... 15. Byloje nustatyta, kad ne visas skolas buvo reali galimybė išreikalauti iš... 16. Teisiniai argumentai... 17. Įmonės administracijos vadovo civilinė atsakomybė iš esmės skiriasi nuo... 18. Tais atvejais, kai įmonė nevykdo veiklos ir didėja nuostoliai dėl... 19. Pagal nustatytas faktines aplinkybes akivaizdūs atsakovo T. L. fiduciarinių... 20. Dėl pasakyto ieškinys atsakovui T. L. tenkinamas iš dalies, iš jo... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268-270 str., teismas... 22. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 23. Priteisti iš atsakovo T. L. bankrutavusiai UAB „Lutonė“ 348 265 Lt žalos... 24. Priteisti iš atsakovo T. L. ( a.k. ( - ) 7 483 Lt žyminio mokesčio ir 26 Lt... 25. Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Panevėžio apygardos teismo... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos...