Byla 2-35-322/2014
Dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo bei pagal atsakovo K. S. priešieškinį ieškovei S. J. dėl bendravimo su vaiku ir dalyvavimo jį auklėjant tvarkos nustatymo

1Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Laima Borkovskienė, sekretoriaujant Teresei Zakrasienei, dalyvaujant atsakovui K. S., jo atstovui advokatui Vidmantui Lazickui, institucijos, teikiančios išvadą byloje, atstovui Tomui Bimbai,

2viešame parengiamajame posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės S. J. ieškinį atsakovui K. S., institucijai, teikiančiai išvadą byloje, Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo bei pagal atsakovo K. S. priešieškinį ieškovei S. J. dėl bendravimo su vaiku ir dalyvavimo jį auklėjant tvarkos nustatymo,

Nustatė

3Ieškovė pateiktu ieškiniu (2-4 b. l.) prašė nustatyti nepilnamečio sūnaus S. S., gimusio 2009 m. kovo 11 d., gyvenamąją vietą su ieškove; priteisti iš atsakovo išlaikymą nepilnamečiam sūnui S. S. po 400 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio padavimo teismui dienos iki sūnus S. S. sulauks pilnametystės bei išlaikymo įsiskolinimą 14400 Lt sumoje; nustatyti, kad nepilnamečio sūnaus S. S. išlaikymui skirtas lėšas uzufrukto teise tvarko ieškovė bei priteisti iš atsakovo ieškovei jos turėtas bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

5Institucija, teikianti išvadą byloje, Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė atsiliepimą į ieškinį (21-22 b. l.) ir nurodė, kad ieškinys pagrįstas.

6Atsakovas teismui pateikė priešieškinį (71-73 b. l.), kuriuo prašė ieškovės ieškinį atsakovui dėl išlaikymo sūnui S. S. priteisimo po 400 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis tenkinti dalinai, priteisti iš atsakovo išlaikymą nepilnamečiam sūnui K. S., gimusiam 2009 m. kovo 11 d., kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, kurių dydis po 200 Lt į mėnesį nuo ieškinio pareiškimo dienos iki sūnaus pilnametystės, o ieškovės ieškinį dalyje dėl išlaikymo įsiskolinimo, kurio dydis 14400 Lt, atmesti; ieškovės ieškinį dalyje dėl nustatymo, kad nepilnamečio sūnaus S. S. išlaikymui skirtas lėšas uzufrukto teise tvarko ieškovė tenkinti; ieškovės ieškinį dalyje nustatyti nepilnamečio sūnaus S. S. gyvenamąją vietą su ieškove tenkinti; tenkinti priešieškinį ir nustatyti atsakovo matymosi ir bendravimo su sūnumi S. S. tvarką: nustatyti, kad jis (atsakovas) turi teisę bendrauti su sūnumi S. S. kiekvieną dieną elektroninio ryšio ir telefoninio ryšio priemonėmis; nustatyti, kad atsakovas turi teisę 1 kartą per metus (kas antrus metus), pradedant 2014 metais, betarpiškai matytis ir bendrauti su vaiku, jo vasaros atostogų metu bei metinių švenčių – Kalėdų metu – pagal atsakovo gyvenamąją vietą, įpareigoti ieškovę nekliudyti atsakovui bendrauti su vaiku ir dalyvauti jo auklėjime bei įpareigoti ieškovę sūnų S. S. atsakovo su sūnumi bendravimui ir matymuisi atvežti į Lietuvą; ieškovės ieškinį dalyje dėl jos patirtų bylinėjimosi išlaidų iš atsakovo priteisimo atmesti; taip pat prašė priteisti iš ieškovės visas bylinėjimosi išlaidas.

72014 m. sausio 8 d. parengiamajame teismo posėdyje šalys ginčą išsprendė geruoju ir atsakovo atstovas pateikė teismui tvirtinti taikos sutartį (90-91 b. l.).

8Taikos sutartis tvirtintina, civilinė byla nutrauktina.

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.983 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus. Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią. Teismo patvirtinta taikos sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas (Lietuvos Respublikos CK 6.985 straipsnis).

10Bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi. Užbaigti bylą taikos sutartimi yra šalių teisė. Pateiktos taikos sutarties sąlygos ir įsipareigojimai šalių teisių ir teisėtų interesų nepažeidžia, taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui. Šalims taikos sutarties sudarymo ir civilinės bylos nutraukimo procesinės pasekmės žinomos. Taikos sutartis tvirtintina ir civilinė byla nutrauktina (Lietuvos Respublikos CPK 42 straipsnio 1 dalis, 140 straipsnio 3 dalis, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 294 straipsnis).

11Šiaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2013 m. gegužės 22 d. sprendimu Nr. SP-1717-(7.1577) dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo (28-29 b. l.) atsakovui buvo suteikta antrinė teisinė pagalba, 100 procentų atleidžiant nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo, o ieškovė Lietuvos Respublikos CPK 83 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu nuo žyminio mokesčio mokėjimo yra atleista. Kadangi abi bylos šalys atleistos nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo, todėl valstybei bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos (Lietuvos Respublikos CPK 83 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 85 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 87 straipsnio 2 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnis, 99 straipsnio 2 dalis).

12Kelmės rajono apylinkės teismo 2013 m. birželio 11 d. nutartimi (10-11 b. l.) taikytos laikinosios apsaugos priemonės – laikino išlaikymo priteisimas – panaikintinos (Lietuvos Respublikos CPK 150 straipsnis).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 140 straipsnio 3 dalimi, 290-291 straipsniais, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktu ir 294 straipsniu, teismas

Nutarė

14Civilinę bylą Nr. 2-35-322/2014 pagal ieškovės S. J. ieškinį atsakovui K. S., institucijai, teikiančiai išvadą byloje, Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo bei pagal atsakovo K. S. priešieškinį ieškovei S. J. dėl bendravimo su vaiku ir dalyvavimo jį auklėjant tvarkos nustatymo nutraukti.

15Kelmės rajono apylinkės teismo 2013 m. birželio 11 d. nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę – laikino išlaikymo iš K. S., a. k. ( - ), nepilnamečiui sūnui S. S., a. k. ( - ), gimusiam 2009 m. kovo 11 d., periodinėmis išmokomis po 250 Lt (du šimtus penkiasdešimt litų) kas mėnesį nuo 2013 m. birželio 10 d. iki civilinėje byloje Nr. 2-518-322/2013 (dabar civ. bylos Nr. 2-35-322/2014) bus priimtas teismo sprendimas, panaikinti.

16Patvirtinti taikos sutartį šalių nurodytomis sąlygomis:

17„Ieškovė S. J., a. k. ( - ), adresas Lietuvoje: ( - ), ir atsakovas K. S., a. k. ( - ), gyvenantis ( - ), civilinėje byloje Nr. 2-35-322/2014 (buvo civ. bylos Nr. 2-518-322/2013) sudaro taikos sutartį šiomis sąlygomis:

181. Nepilnamečio sūnaus S. S., gimusio 2009 m. kovo 11 d., gyvenamoji vieta nustatoma su mama – ieškove S. J., a. k. ( - ). Atsakovas K. S. sutinka, kad S. J. vežtųsi nepilnametį sūnų S. S., gimusį 2009 m. kovo 11 d., iš Lietuvos Respublikos į kitą valstybę.

192. Atsakovas K. S., a. k. ( - ), įsipareigoja teikti išlaikymą nepilnamečiam sūnui S. S., gimusiam 2009 m. kovo 11 d., po 300 Lt (tris šimtus litų) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio padavimo teismui dienos – 2013 m. birželio 10 d. – iki sūnus S. S., gimęs 2009 m. kovo 11 d., sulauks pilnametystės.

203. Atsakovas K. S., a. k. ( - ), įsipareigoja iki 2016 m. liepos 1 d. nepilnamečiui sūnui S. S., gimusiam 2009 m. kovo 11 d., sumokėti 8000 Lt (aštuonių tūkstančių litų) išlaikymo įsiskolinimą.

214. Nepilnamečio sūnaus S. S., gimusio 2009 m. kovo 11 d., išlaikymui skirtas lėšas (periodinius mokėjimus, įsiskolinimą) uzufrukto teise tvarko ieškovė S. J., a. k. ( - ).

225. Atskirai gyvenantis atsakovas K. S., a. k. ( - ), dalyvauja nepilnamečio sūnaus S. S., gimusio 2009 m. kovo 11 d, auklėjime tokia tvarka: a) K. S. turi teisę bendrauti su sūnumi S. S. kiekvieną dieną elektroninio ryšio ir telefoninio ryšio priemonėmis; b) K. S. turi teisę neporiniais metais betarpiškai matytis ir bendrauti su sūnumi S. S. sūnaus vasaros atostogų metu pagal atsakovo gyvenamąją vietą Lietuvoje; c) K. S. turi teisę poriniais metais betarpiškai matytis ir bendrauti su sūnumi S. S. Kalėdų švenčių metu pagal atsakovo gyvenamąją vietą Lietuvoje; d) Ieškovė S. J. ir atsakovas K. S. įsipareigoja nepilnamečio sūnaus S. S., gimusio 2009 m. kovo 11 d., kelionės išlaidas apmokėti lygiomis dalimis.

236. Šalys neprašo teismo priteisi bylinėjimosi išlaidų.

247. Ieškovė S. J. ir atsakovas K. S. Kelmės rajono apylinkės teismo prašo rašytinio proceso tvarka patvirtinti šią taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti.

258. Šalys pareiškia, kad joms yra žinoma, jog šiai taikos sutarčiai įsigaliojus ji šalims turės galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią, bus priverstinai vykdytinas dokumentas ir dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu kreiptis į teismą šalys nebeturės teisės.“

26Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per Kelmės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Laima Borkovskienė, sekretoriaujant... 2. viešame parengiamajame posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Ieškovė pateiktu ieškiniu (2-4 b. l.) prašė nustatyti nepilnamečio... 4. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 5. Institucija, teikianti išvadą byloje, Kelmės rajono savivaldybės... 6. Atsakovas teismui pateikė priešieškinį (71-73 b. l.), kuriuo prašė... 7. 2014 m. sausio 8 d. parengiamajame teismo posėdyje šalys ginčą išsprendė... 8. Taikos sutartis tvirtintina, civilinė byla nutrauktina.... 9. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.983 straipsnio 1... 10. Bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi.... 11. Šiaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2013 m.... 12. Kelmės rajono apylinkės teismo 2013 m. birželio 11 d. nutartimi (10-11 b.... 13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 140 straipsnio 3 dalimi, 290-291... 14. Civilinę bylą Nr. 2-35-322/2014 pagal ieškovės S. J. ieškinį atsakovui K.... 15. Kelmės rajono apylinkės teismo 2013 m. birželio 11 d. nutartimi taikytą... 16. Patvirtinti taikos sutartį šalių nurodytomis sąlygomis:... 17. „Ieškovė S. J., a. k. ( - ), adresas Lietuvoje: ( - ), ir atsakovas K. S.,... 18. 1. Nepilnamečio sūnaus S. S., gimusio 2009 m. kovo 11 d., gyvenamoji vieta... 19. 2. Atsakovas K. S., a. k. ( - ), įsipareigoja teikti išlaikymą... 20. 3. Atsakovas K. S., a. k. ( - ), įsipareigoja iki 2016 m. liepos 1 d.... 21. 4. Nepilnamečio sūnaus S. S., gimusio 2009 m. kovo 11 d., išlaikymui skirtas... 22. 5. Atskirai gyvenantis atsakovas K. S., a. k. ( - ), dalyvauja nepilnamečio... 23. 6. Šalys neprašo teismo priteisi bylinėjimosi išlaidų.... 24. 7. Ieškovė S. J. ir atsakovas K. S. Kelmės rajono apylinkės teismo prašo... 25. 8. Šalys pareiškia, kad joms yra žinoma, jog šiai taikos sutarčiai... 26. Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama Šiaulių apygardos...