Byla e2A-2-254/2020

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mariaus Bartninko, Žibutės Budžienės ir Dalės Burdulienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), sekretoriaujant V. L., nedalyvaujant byloje dalyvaujantiems asmenims,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Kauno apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokuroro, atsakovų R. M., (duomenys neskelbtini) savivaldybės administracijos apeliacinius skundus dėl Druskininkų miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 11 d. sprendimo dalies civilinėje byloje pagal ieškovo Kauno apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokuroro ieškinį atsakovams R. M., (duomenys neskelbtini) savivaldybės administracijai, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybai, Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos, Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos, dėl įpareigojimo nugriauti (išardyti) gyvenamojo namo dalį, stoginę, lauko židinį, esančius (duomenys neskelbtini), ir sutvarkyti statybvietę, bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, tretieji asmenys Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovas Kauno apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokuroras, gindamas viešąjį interesą, ieškinyje teismo prašė: 1) pripažinti negaliojančiais (duomenys neskelbtini) savivaldybės administracijos išduotą 2006 m. gegužės 29 d. projektavimo sąlygų sąvadą, 2006 m. birželio 1 d. statybos leidimą, (duomenys neskelbtini) apskrities viršininko 2008 m. birželio 30 d. įsakymu sudarytos komisijos 2008 m. spalio 16 d. išduotą statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktą; 2) įpareigoti atsakovą R. M. nugriauti/išardyti žemės sklype, esančiame (duomenys neskelbtini), 5 m nuo (duomenys neskelbtini) upės kranto, pastatytus ginčo statinius: gyvenamojo namo dalį, tvoros dalį, stoginę, lauko židinį ir sutvarkyti statybvietę.

82.

9Ieškinyje nurodė, kad 2005 m. gegužės 25 d. pirkimo–pardavimo sutartimi Z. M. įsigijo žemės sklypą bei ūkinį pastatą (duomenys neskelbtini). 2006 m. gegužės mėn. G. K. tyrinėjimų ir projektavimo įmonės projekto vadovė L. Š. parengė techninį projektą „Ūkio pastato rekonstrukcija į gyvenamąjį namą“. (duomenys neskelbtini) savivaldybės administracijos architektūros skyrius 2006 m. gegužės 29 d. išdavė projektavimo sąlygų sąvadą, kurį pasirašė (duomenys neskelbtini) savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos sk. vedėjas – vyr. architektas V. M.. (duomenys neskelbtini) savivaldybės administracijos direktorius 2006 m. birželio 1 d. išdavė leidimą žemės sklype rekonstruoti ūkio pastatą į gyvenamąjį namą. 2008 m. spalio 16 d. aktu namas su pagalbiniais statiniais – gręžiniu, valymo įrenginiais ir tvora buvo pripažinti tinkamais naudoti. 2012 m. gruodžio 21 d. dovanojimo sutartimi Z. M. žemę ir jame pastatytus statinius padovanojo R. M.. Nacionalinė žemės tarnyba (toliau NŽT) 2014 m. balandžio 23 d. atliko faktinį patikrinimą vietoje ir nustatė, kad (duomenys neskelbtini) upės apsaugos juostos plotis šalia R. M. nuosavybės teise valdomo žemės sklypo yra 5 metrai. Taip pat nurodė, kad žemės sklype esančio gyvenamojo namo, stoginės bei šio žemės sklypo faktinį naudojimą žyminčios tvoros padėties nustatymo vietoje schema patvirtina, jog nurodytos namo, tvoros, stoginės ir lauko židinio dalys patenka į (duomenys neskelbtini) upės apsaugos juostą. Ieškovas vertino, kad sąvadas, leidimas, aktas išduoti ir ginčo statinių statyba vykdyta pažeidžiant Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 21 straipsnio 2, 3, 4, 7, 11 ir 12 punktų, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 20 straipsnio 4, 5 dalių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 patvirtintų Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 126.1 punkto reikalavimus. Be to, ginčijami dokumentai išduoti nesant parengto ir patvirtinto teritorijos planavimo dokumento, o projekte, sąvade, leidime ir akte neteisingai nurodyta namo statybos rūšis – rekonstrukcija, o ne nauja statyba. Taip pat nurodė, kad projektas parengtas be privalomųjų dokumentų (teritorijos planavimo dokumento, projektavimo sąlygų sąvado, projektavimo užduoties ir pan.), leidimui išduoti pateikti ne visi privalomi dokumentai (projektas nepatvirtintas statytojo, jam nepritarta, nepaskirtas techninės priežiūros vadovas, projektą patikrino ne visi subjektai). Ieškovo nuomone, teisinis reguliavimas nesuteikia galimybės įteisinti (duomenys neskelbtini) upės apsaugos zonoje pastatytų statinių, todėl jie turi būti nugriauti.

10II.

11Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

123.

13Druskininkų miesto apylinkės teismas 2016 m. balandžio 11 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies – pripažino negaliojančiu (duomenys neskelbtini) apskrities viršininko 2008 m. birželio 30 d. įsakymu sudarytos komisijos 2008 m. spalio 16 d. išduotą statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktą dalyje dėl tvoros, kurios dalis yra 5 m vandens telkinių apsaugos zonoje; įpareigojo atsakovą R. M. per 6 mėnesius nugriauti/išardyti žemės sklype, esančiame (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) upės apsaugos juostoje 5 m nuo (duomenys neskelbtini) upės kranto pastatytus ginčo statinius: tvoros dalį, stoginę, lauko židinį ir savo lėšomis sutvarkyti statybvietę; likusioje dalyje ieškinį atmetė; priteisė iš atsakovo R. M. valstybei 62,30 Eur bylinėjimosi išlaidas, o iš Kauno apygardos prokuratūros atsakovei (duomenys neskelbtini) savivaldybės administracijai 1 705,88 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

14III.

15Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos teisiniai argumentai

164.

17Apeliaciniu skundu ieškovas Kauno apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokuroras prašė panaikinti Druskininkų miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 11 d. sprendimo dalį, kuria iš dalies atmestas ieškovo ieškinys, ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

181.1.

19Teismas netinkamai įvertino byloje esančių įrodymų turinį, Statybos įstatymo nuostatas ir nepagrįstai sprendė, kad gyvenamasis namas buvo rekonstruotas, o ne pastatytas naujai. Iš 2005 metų aerofotografinės nuotraukos matyti, kad ginčo objekto vietoje jokių pastatų nėra, tačiau jie atsiranda vėliau darytose nuotraukose, kas sudaro pagrindą išvadai, kad ūkio pastatas buvo nugriautas ir pastatytas naujas gyvenamasis namas. Teismas taip pat nevertino liudytojų (G. P., A. B., O. B. ir kt.) parodymų, kad senasis ūkio pastatas (kluonas) buvo nugriautas, mediena supjauta malkoms ir toje vietoje pastatytas naujas, gerokai didesnis gyvenamasis namas. Be to, teismas, spręsdamas dėl gyvenamojo namo statybos rūšies, nevertino ieškovo pateiktų oficialių valstybinių institucijų rašytinių įrodymų (pvz., byloje esančių Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos raštų, patikrinimo aktų ir kt.), kuriuose tiesiogiai nurodoma, kad gyvenamojo namo statybos rūšis – nauja statyba. 2006 m. gegužės mėn. G. K. tyrinėjimų ir projektavimo įmonės parengto techninio projekto „Ūkio pastato rekonstrukcija į gyvenamąjį namą“ situacijos plane „Projektuojamo pastato išdėstymo schema“ taip pat nurodyta, kad ūkio pastatas griaunamas ir projektuojamas naujas pastatas.

201.2.

21Teismas, konstatavęs, kad visi statiniai (įskaitant gyvenamąjį namą), kurie patenka į 5 metrų vandens telkinio apsaugos juostą, yra neteisėti, nepagrįstai panaikino kaip neteisėtą tik pripažinimo tinkamu naudoti akto dalį, kuri yra susijusi tik su dalimi ginčo statinių, taip pat nusprendė įpareigoti atsakovą R. M. nugriauti tik dalį neteisėtų statinių. Tačiau vien tuo pagrindu, kad gyvenamojo namo dalis pateko į (duomenys neskelbtini) upės vandens apsaugos juostą, buvo pagrindas ginčijamus sąvadą, statybos leidimą bei aktą pripažinti negaliojančiais visa apimtimi, kadangi visi ginčo statiniai: gyvenamasis namas, tvora, stoginė bei lauko židinys yra tokiu pačiu atstumu nutolę nuo (duomenys neskelbtini) upės, todėl teigti, kad tvora, stoginė bei lauko židinys patenka į vandens apsaugos juostą, o gyvenamojo namo dalis nepatenka, yra nepagrįsta ir prieštarauja byloje esantiems įrodymams.

221.3.

23Teismas nepagrįstai sprendė, kad, kai ūkininko ūkio sodyba yra įkuriama buvusio ūkio pastato vietoje jį rekonstruojant, ūkininko ūkio sodybos vietos nustatymas neturi prasmės. Tačiau gyvenamojo namo vieta žemės sklype yra aktuali dėl (duomenys neskelbtini) upės vandens apsaugos juostos pažeidimų. Kadangi žemės sklype buvo vykdoma nauja statyba, o ne rekonstruojamas ūkinis pastatas, tai, kad dalis gyvenamojo namo išliko toje pačioje vietoje kaip ir buvęs ūkinis pastatas, neeliminuoja būtinybės parengti Statybos įstatyme bei kituose ieškinyje nurodytuose teisės aktuose numatytų privalomų dokumentų.

241.4.

25Teismas nevertino ieškinyje nurodytų argumentų, kad projektas parengtas ir sąvadas, leidimas bei aktas išduoti nesant parengto ir patvirtinto teritorijos planavimo dokumento ir nebuvo išimtinių sąlygų, kuomet teritorijų planavimo dokumentas gali būti nerengiamas, o tik nurodė, kad trūkstami dokumentai tėra formalus pažeidimas.

261.5.

27Teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškinyje nėra jokių argumentų, pagrindžiančių aplinkybę, jog projektas prieštarauja sąvadui. Apeliaciniame skunde pažymėta, kad ieškinyje yra tiesiogiai nurodyta, jog sąvadas patvirtintas 2006 m. gegužės 29 d., t. y. po prašymo išduoti statybos leidimą pateikimo. Statytoja nepateikė prašymo išduoti projektavimo sąlygas. (duomenys neskelbtini) savivaldybės administracija neteikė kompetentingoms institucijoms paraiškos parengti statinio projektavimo sąlygas. Kompetentingos institucijos nerengė projektavimo sąlygų ir tuo buvo pažeisti Statybos įstatymo 20 straipsnio 1, 2, 3, 4 ir 5 dalyse įtvirtinti reikalavimai. Teismas šių svarbių aplinkybių nevertino.

281.6.

29Teismas nepagrįstai nusprendė priteisti tiesiogiai iš Kauno apygardos prokuratūros (duomenys neskelbtini) savivaldybės administracijai 1705,88 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti, kadangi Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymas, Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2014-12-30 įsakymu Nr. 1-290 patvirtinti Lietuvos Respublikos prokuratūros ir prokurorų kompetencijos nuostatai apibrėžia prokuratūros ir prokurorų statusą bei funkcijas. Remiantis šiais teisės aktais, teritorinėms apygardų prokuratūroms nėra suteiktas savarankiško juridinio asmens statusas, Lietuvos Respublikos prokuratūros biudžetui skiriamų lėšų panaudojimo funkcija yra deleguota Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai. Teismui nėra suteikta kompetencija priimti sprendimus dėl Lietuvos Respublikos prokuratūros biudžeto lėšų paskirstymo bei panaudojimo.

305.

31Apeliaciniu skundu ir pareiškimu dėl prisidėjimo prie atsakovo R. M. apeliacinio skundo atsakovė (duomenys neskelbtini) savivaldybės administracija prašo panaikinti Druskininkų miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 11 d. sprendimo dalį, kuria ieškinys patenkintas, ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, o jeigu teismas nuspręs palikti sprendimą dalyje dėl pareikštų materialinių reikalavimų nepakeistą – pakeisti sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų ir priteisti atsakovei visas pirmosios instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

322.1.

33Teismas nekonstatavo, kad byloje nėra įrodymų, jog statybos leidimo išdavimo metu ginčo statiniai pateko į 5 m pločio (duomenys neskelbtini) upės apsaugos juostą. Pažymėjo, kad aplinkybė, kurioje vietoje buvo numatyta statinių vieta statybą leidžiančio dokumento išdavimo dieną, yra teisiškai reikšminga, nes vėlesni upės vagos pokyčiai nedaro nei statybą leidžiančio dokumento, nei statybos neteisėtais. Ši aplinkybė yra tiesiogiai susijusi su (duomenys neskelbtini) upės vagos pokyčiais bei su tuo susijusiais pakrantės apsaugos juostos vietos pokyčiais. Aplinkybę, kad upė patiria didelę eroziją, upės vaga nuolat keičiasi, patvirtina byloje surinkti įrodymai.

342.2.

35Teismas, vertindamas į bylą pateiktus įrodymus, nepagrįstai neatsižvelgė į tai, kad ieškiniu buvo reikalaujama nugriauti (sunaikinti) itin didelės vertės turtą, t. y. itin apriboti asmens konstitucinę teisę į nuosavybės neliečiamumą. Todėl ieškovui nepateikus įtikinamų, abejonių nekeliančių įrodymų dėl to, kad statiniai (2006 m. upės vagos duomenimis) patenka į upės apsaugos juostą, ieškinys turi būti atmestas.

362.3.

37Teismo įpareigojimai atsakovui R. M. per 6 mėnesius nugriauti/išardyti žemės sklype, esančiame (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) upės apsaugos juostoje 5 m nuo (duomenys neskelbtini) upės kranto, pastatytus ginčo statinius – tvoros dalį, stoginę, lauko židinį ir savo lėšomis sutvarkyti statybvietę, atsižvelgiant į tai, kad (duomenys neskelbtini) upė nuolat patiria didelio masto eroziją, jos vaga keičiasi (atitinkamai kartu su kranto linija keičiasi apsaugos juosto vieta), yra neaiškūs ir nekonkretūs.

382.4.

39Teismas tinkamai neįvertino ieškinio pateikimo aplinkybių, o būtent, kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos pripažino, jog ieškinio nepateikė, o informaciją apie ieškinio pagrindą sudarančias aplinkybes perdavė Kauno apygardos prokuratūrai, siekiant išvengti neigiamų ieškinio senaties termino (kreipimosi į teismą dėl individualaus administracinio akto ginčijimo termino) taikymo teisinių pasekmių.

402.5.

41Teismas nepagrįstai atmetė (duomenys neskelbtini) savivaldybės administracijos prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas, kurias sudarė 1448,10 Eur už ekspertizės išlaidas ekspertui G. T., 1051,32 Eur išlaidas už ekspertizės išvadą UAB „(duomenys neskelbtini)“ ir 525,66 Eur išlaidas UAB „(duomenys neskelbtini)“ už ekspertės I. K. išvadą. Teismų praktikoje išlaidos, patirtos sumokėti šalies pasitelktiems ekspertams, priskiriamos prie CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytų kitų būtinų ir pagrįstų su bylos nagrinėjimu susijusių išlaidų. Ekspertų (specialistų) G. T., UAB „(duomenys neskelbtini)“ ir UAB „(duomenys neskelbtini)“ parengti dokumentai (rašytiniai įrodymai) buvo pripažinti leistinais įrodymais, prijungti prie bylos, teismas konstatuojamoje dalyje šių dokumentų išvadomis rėmėsi, todėl šios išlaidos turėjo būti priteistos (duomenys neskelbtini) savivaldybės administracijai.

426.

43Apeliaciniu skundu atsakovas R. M. prašė panaikinti Druskininkų miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 11 d. sprendimo dalį, kuria nuspręsta pripažinti negaliojančiu (duomenys neskelbtini) apskrities viršininko 2008 m. birželio 30 d. įsakymu sudarytos komisijos 2008 m. spalio 16 d. išduotą statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktą dalyje dėl tvoros, kurios dalis yra 5 m vandens telkinių apsaugos zonoje, ir įpareigoti atsakovą R. M. per 6 mėnesius nugriauti/išardyti žemės sklype, esančiame (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) upės apsaugos juostoje 5 m nuo (duomenys neskelbtini) upės kranto pastatytus ginčo statinius: tvoros dalį, stoginę, lauko židinį ir savo lėšomis sutvarkyti statybvietę, o likusią sprendimo dalį, kuria ieškovo ieškinys buvo atmestas, palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

443.1.

45Teismas, priimdamas sprendimą, turėjo nustatyti, ar ginčo statiniai buvo pastatyti (duomenys neskelbtini) upės 5 m apsaugos juostoje. Faktas, jog sprendimo priėmimo metu ginčo statiniai yra nutolę nuo dabartinės (duomenys neskelbtini) upės kranto linijos mažiau nei per 5 metrus nėra pakankamas įrodymas tam, kad būtų konstatuota, jog šie statiniai 2006–2008 metais papuolė į (duomenys neskelbtini) upės apsaugos juostą. Byloje esant duomenų, kad (duomenys neskelbtini) upės ruožas ties žemės sklypu yra pakitęs, upės vaga praplatėjusi, pasislinkusi žemės sklypo link, buvo būtina nustatyti, kokia situacija buvo ginčo statinių pastatymo metu ir ar tuo metu šie statiniai pakliuvo į (duomenys neskelbtini) upės 5 m apsaugos juostą, nes tik tuomet galėtų būti konstatuojama, jog šie statiniai griautini. Pirmosios instancijos teismas ne tik neturėjo pakankamai duomenų tam, kad nustatytų, kada ir kiek išplatėjo (duomenys neskelbtini) upės vaga ties žemės sklypu, bet ir neanalizavo, ar šie procesai vyko, ar upės vaga išplatėjo prieš ar po ginčo statinių pastatymo.

463.2.

47Teismas, darydamas išvadą, kad dalis tvoros yra 5 m (duomenys neskelbtini) upės apsaugos juostoje, rėmėsi faktiškai esančia situacija bei vadovavosi liudytojų parodymais, jog seniau tvoros šiame kaime būdavo be betoninių pamatų. Tačiau teismas neteisingai nustatė faktines aplinkybes dėl tvoros statybos metų bei rėmėsi negaliojančiu Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu, nevertino bei neatsižvelgė į dokumentus, patvirtinančius, jog tvora buvo pastatyta 1960 metais, o 2006–2008 metais tik rekonstruota. Pagal statybos leidimo ir pastato pripažinimo tinkamu naudotis akto išdavimo metu galiojusio Saugomų teritorijų įstatymo 20 str. 3 d. 4 p., statytoja turėjo teisę rekonstruoti upės apsaugos juostoje esančius statinius, juos perstatyti, jeigu atliekant tokius darbus nebuvo pažeista esama užstatymo linija. Ieškovui neįrodžius fakto, kad užstatymo linija buvo pakeista, nebuvo pagrindo konstatuoti, jog tvora turi būti nugriauta.

483.3.

49Teismas, negavęs atsakymų į visus ekspertizės klausimus, į kuriuos atsakyti reikia specialiųjų žinių, rėmėsi ekspertizės išvada ir konstatavo, kad tvora bei ginčo statiniai – stoginė ir židinys – buvo pastatyti (duomenys neskelbtini) upės apsaugos juostoje. Apelianto nuomone, prieš darydamas tokią išvadą, teismas turėjo pirmiausia įvertinti ekspertizės kaip įrodomojo dokumento patikimumą. Negavus atsakymų į ekspertizės klausimus, teismas turėjo skirti pakartotinę ekspertizę. Be to, S. M. ekspertizės išvados pateiktos ne tik nesant specialistų išvadų dėl (duomenys neskelbtini) upės kranto linijos kitimo, bet ir nevykstant į ginčo statinių buvimo vietą, statinių neapžiūrėjus. Todėl ekspertas negalėjo objektyviai įvertinti faktinės situacijos bei tinkamai įvertinti ginčo statinių faktinės buvimo vietos, palyginti brėžiniuose nurodytos (duomenys neskelbtini) upės vagos su faktine situacija žemės sklype, juolab, kad pats ekspertas savo išvadoje pažymėjo, jog (duomenys neskelbtini) upės vaga brėžiniuose nubrėžta „iš rankos“, o brėžiniai, kuriais ekspertas rėmėsi – netikslūs. Ekspertas, nustatydamas buvusio pastato buvimo vietą bei šio pastato galimus matmenis, rėmėsi tik vienu brėžiniu – privataus žemės sklypo Nr. (duomenys neskelbtini) planu M 1:500, bet nevertino byloje esančios kitos medžiagos, o savo ekspertizėje pats nurodė, jog brėžinys, kuriuo jis remiasi yra netikslus ir labai abejotinas, plane nurodomi matmenys netikslūs, neatitinka mastelio bei galimai yra klaidingi, todėl dėl jų darytinos tik prielaidos. Tokios ekspertizės išvados nesuteikia reikiamos informacijos ginčo sprendimo pagrindimui, dėl ko ekspertizė laikytina netinkama bei neišsamia, o jos įrodomoji vertė abejotina.

507.

51Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi Kauno apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokuroro, atsakovų R. M. ir (duomenys neskelbtini) savivaldybės administracijos apeliacinius skundus, 2017 m. rugsėjo 28 d. nutartimi pakeitė Druskininkų miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 11 d. sprendimą: visiškai patenkino ieškinį, t. y. pripažino negaliojančiais atsakovės (duomenys neskelbtini) savivaldybės administracijos 2006 m. gegužės 29 d. išduotą projektavimo sąlygų sąvadą, 2006 m. birželio 1 d. išduotą statybos leidimą, (duomenys neskelbtini) apskrities viršininko 2008 m. birželio 30 d. įsakymu sudarytos komisijos 2008 m. spalio 16 d. išduotą statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktą; įpareigojo atsakovą R. M. nugriauti (išardyti) gyvenamojo namo dalį, tvoros dalį, stoginę, lauko židinį, esančius (duomenys neskelbtini) upės apsaugos juostoje, (duomenys neskelbtini), ir sutvarkyti statybvietę.

528.

53Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, 2018 m. gegužės 23 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-201-695/2018 išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovų R. M. ir (duomenys neskelbtini) savivaldybės administracijos kasacinius skundus dėl Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. rugsėjo 28 d. nutarties peržiūrėjimo, Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. rugsėjo 28 d. nutarties dalį, kuria R. M. įpareigotas nugriauti (išardyti) gyvenamojo namo dalį, stoginę, lauko židinį, esančius (duomenys neskelbtini) upės apsaugos juostoje, (duomenys neskelbtini), ir sutvarkyti statybvietę, paskirstytos bylinėjimosi išlaidos, panaikino ir perdavė šią bylos dalį iš naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui. Kitą Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. rugsėjo 28 d. nutarties dalį paliko nepakeistą.

54IV.

55Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

Dėl taikos sutarties patvirtinimo

569.

57Byloje dalyvaujantys asmenys 2020 m. rugsėjo 1 d. taikos sutartimi, Kauno apygardos teisme gauta 2020 m. rugsėjo 3 d., tarpusavio nuolaidų būdu išsprendė byloje kilusį ginčą. Prašymą patvirtinti šalių taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti pateikė atsakovo R. M. atstovas advokatas K. Ž..

5810.

59Teisėjų kolegija konstatuoja, kad šalių procesinė teisė užbaigti bylą taikos sutartimi yra dispozityvumo principo civiliniame procese išraiška, ji gali būti įgyvendinama bet kurioje civilinio proceso stadijoje (CPK 42 straipsnio 1 dalis, 140 straipsnio 3 dalis). Bylos šalims pateikus taikos sutartį dėl teisminio ginčo dalyko, teismas turi patikrinti, ar nėra CPK 42 straipsnio 2 dalyje nurodytų aplinkybių, dėl kurių negalima tvirtinti taikos sutarties. Teismas netvirtina taikos sutarties, jeigu jos patvirtinimas prieštarautų imperatyviosioms įstatymų normoms ar viešajam interesui.

6011.

61Iš apeliacinės instancijos teismui šalių pateiktos taikos sutarties turinio teisėjų kolegija neturi pagrindo spręsti apie ją sudariusių asmenų valios išraiškos ydingumą ar taikos sutarties prieštaravimą imperatyviosioms įstatymų normoms ar viešajam interesui. Taikos sutarties 12 punkte šalys patvirtino, kad joms žinomi ir suprantami taikos sutarties sudarymo bei bylos nutraukimo procesiniai padariniai, t. y. teismo nutartis, kuria patvirtinta šalių taikos sutartis, turi teismo galutinio sprendimo (lot. res judicata) galią ir šalys netenka teisės kreiptis į teismą iš naujo tais pačiais pagrindais, dėl to paties dalyko ir tarp tų pačių asmenų.

6212.

63Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais argumentais, konstatuoja, kad, nenustačius CPK 42 straipsnio 2 dalyje nurodytų aplinkybių, užkertančių kelią tvirtinti taikos sutartį, šalių 2020 m. rugsėjo 1 d. sudaryta taikos sutartis patvirtintina. Patvirtinus šalių sudarytą taikos sutartį, Druskininkų miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 11 d. sprendimo dalis dėl ieškinio reikalavimo įpareigoti R. M. nugriauti (išardyti) gyvenamojo namo dalį, stoginę, lauko židinį, esančius (duomenys neskelbtini) upės apsaugos juostoje, (duomenys neskelbtini), bei sutvarkyti statybvietę ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymo panaikinama ir byla šioje dalyje nutraukiama (CPK 293 straipsnio 5 punktas, 326 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

6413.

65Taikos sutarties 8 punkte šalys susitarė, kad teismo patirtas išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, įsipareigoja apmokėti atsakovas (duomenys neskelbtini) savivaldybės administracija. Byloje turėta 53,54 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios priteisiamos iš atsakovės (duomenys neskelbtini) savivaldybės administracijos valstybei (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 94 straipsnio 2 dalis).

66Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu,

Nutarė

67Druskininkų miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 11 d. sprendimo dalį dėl ieškinio reikalavimo įpareigoti R. M. nugriauti (išardyti) gyvenamojo namo dalį, stoginę, lauko židinį, esančius (duomenys neskelbtini) upės apsaugos juostoje, (duomenys neskelbtini), bei sutvarkyti statybvietę ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymo panaikinti.

68Patvirtinti ieškovo Kauno apygardos prokuratūros, juridinio asmens kodas 191884734, atsakovo R. M., asmens kodas ( - ) atsakovės (duomenys neskelbtini) savivaldybės administracijos, juridinio asmens kodas (duomenys neskelbtini), atsakovės Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, juridinio asmens kodas 288600210, atsakovo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, juridinio asmens kodas 188601311, atsakovės Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos, juridinio asmens kodas 188706554, atsakovo Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos, juridinio asmens kodas 304766622, ir atsakovo Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos, juridinio asmens kodas 291349070, toliau kartu – Šalys, ir trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, juridinio asmens kodas 4188704927, toliau visi kartu – Byloje dalyvaujantys asmenys, 2020 m. rugsėjo 1 d. sudarytą taikos sutartį tokiomis sąlygomis: 1.

69Atsakovas R. M. įsipareigoja:

701.1.

71per 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo Taikos sutarties įsigaliojimo dienos:

72(i) teisės aktuose nustatyta tvarka savo sąskaita parengti aplinkos atkūrimo priemonių planą dėl (duomenys neskelbtini) upės pakrantės apsaugos juostos atkūrimo ties žemės sklypu, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančiu (duomenys neskelbtini) (toliau – Žemės sklypas), kreiptis į Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos dėl pritarimo šiam planui ir pagal jį atkurti pakrantės apsaugos juostą , kad į ją nepatektų Žemės sklype esantis pastatas – gyvenamasis namas, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) (toliau – Pastatas), stoginė, lauko židinys bei tvora, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) (toliau – Tvora); teisės aktuose nustatyta tvarka savo sąskaita parengti Žemės sklype esančio Pastato statybos projektinę dokumentaciją, atitinkančią galiojančių teisės aktų reikalavimus, kreiptis į (duomenys neskelbtini) savivaldybės administraciją, gauti naują statybą leidžiantį dokumentą ir, jeigu reikėtų (jeigu Pastato dalis patektų į (duomenys neskelbtini) upės pakrantės apsaugos juostą ar dėl kitų sprendinių), atlikti Pastato perstatymo, pertvarkymo ir (ar) kitus darbus, numatytus pagal projektinę dokumentaciją, kurios pagrindu bus išduotas naujas statybą leidžiantis dokumentas, taip pat, jeigu reikėtų (jeigu kiti statiniai (jų dalys) patektų į (duomenys neskelbtini) upės pakrantės apsaugos juostą ar dėl kitų sprendinių), nugriauti (perstatyti) į pakrantės apsaugos juostą patenkančius (atstumų matavimai atliekami darbų atlikimo bei statinių patikrinimo metu) kitus statinius, t. y. stoginę, lauko židinį bei Tvoros dalį, ir sutvarkyti statybvietę;

73(ii) neįvykdžius Taikos sutarties 1.1 punkto (i) papunktyje nustatytų įsipareigojimų, teisės aktų nustatyta tvarka parengti Žemės sklype esančio Pastato statybos projektinę dokumentaciją, atitinkančią galiojančių teisės aktų reikalavimus, kad Pastatas nepatektų į (duomenys neskelbtini) upės pakrantės apsaugos juostą, kreiptis į (duomenys neskelbtini) savivaldybės administraciją ir gauti naują statybą leidžiantį dokumentą; pagal projektinę dokumentaciją, kurios pagrindu bus išduotas naujas statybą leidžiantis dokumentas, perstatyti ar pertvarkyti Pastatą, taip pat nugriauti (perstatyti) stoginę, lauko židinį ir Tvoros dalį, kad šie statiniai nepatektų į (duomenys neskelbtini) upės pakrantės apsaugos juostą (atstumų matavimai atliekami darbų atlikimo bei statinių patikrinimo metu), bei sutvarkyti statybvietę;

741.2.

75neįvykdžius Taikos sutarties 1.1 punkte nustatytų įsipareigojimų per jame nurodytą terminą, per 6 (šešis) mėnesius nugriauti Žemės sklype esančius Pastatą, stoginę, lauko židinį ir Tvoros dalį (kad Tvora nepatektų į (duomenys neskelbtini) upės pakrantės apsaugos juostą) bei sutvarkyti statybvietę.

762.

77Jei atsakovas R. M. neįvykdys Taikos sutarties 1.2 punkte nustatyto įsipareigojimo per jame nurodytą terminą, atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos inicijuos vykdomąją bylą dėl priverstinio vykdymo procedūrų, kurioje bus prašoma ir baudos skyrimo atsakovui R. M. Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

783.

79Šalys susitaria, kad Taikos sutarties 1 punkte numatyti terminai gali būti pratęsiami Civilinio proceso kodekso 284 straipsnio nustatyta tvarka.

804.

81Šalių susitarimu, Taikos sutartimi nėra sprendžiami vykdant Taikos sutarties 1 punkte nustatytus įsipareigojimus patirtinų statybos padarinių šalinimo išlaidų (įskaitant, bet neapsiribojant, Pastato ir kitų Žemės sklype esančių statinių (jų dalių) perstatymo, pertvarkymo ar griovimo darbų išlaidų) ir žalos (įskaitant, bet neapsiribojant, Pastato ir kitų Žemės sklype esančių statinių (jų dalių) vertės) atlyginimo klausimai, išskyrus toliau numatytą išimtį. Atsakovas R. M. pareiškia ir patvirtina, kad prisiima sau patirtinas statybos padarinių šalinimo išlaidas tuo atveju, jei dėl nuo jo priklausančių aplinkybių neįvykdys Taikos sutarties 1.1 punkto (i) papunktyje nustatytų įsipareigojimų.

825.

83Šalys pareiškia ir patvirtina, kad atsakovui R. M. tinkamai įvykdžius Taikos sutarties 1 punkte nurodytus įsipareigojimus ir atsakovams Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos bei Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos atlikus teismo nutarties, kuria patvirtinta Taikos sutartis, įvykdymo patikrinimo procedūras (t. y. galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka surašius atitinkamus dokumentus ir juose nurodžius apie teismo nutarties įvykdymą) bus laikoma, jog statybos pagal Statybos leidimą padariniai yra visiškai pašalinti, ir Šalys neturės nei konkrečiai atsakovui R. M., nei vienos kitoms jokių pretenzijų ir (ar) reikalavimų dėl atliktų ir Byloje ginčo dalyku esančių Pastato, stoginės, lauko židinio ir tvoros statybos darbų teisėtumo.

846.

85Šalys pareiškia ir patvirtina, kad Taikos sutartimi yra visiškai ir galutinai išsprendžiamas byloje nagrinėjamas ginčas. Ieškovas ir atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos papildomai pareiškia ir patvirtina, kad Taikos sutarties pasirašymo dieną neturi jokių kitų pretenzijų ir (ar) reikalavimų dėl Pastato, stoginės, lauko židinio ir tvoros, išskyrus tuos, kurie nurodyti ieškinyje.

867.

87Atsakovas Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos atskirai patvirtina ir Ieškovas sutinka, jog atsakovo R. M. 2017 m. kovo – balandžio mėn. (duomenys neskelbtini) upės vagos šiaurės rytiniame kampe sudėti 13 m2, o pietrytiniame kampe – 21 m2 ploto akmenų metiniai laikytini iš dalies tinkama (duomenys neskelbtini) upės pakrantės apsaugos juostos atkūrimo priemone, integruotina (esant reikalui atitinkamai modifikavus) į pagal Taikos sutarties 1.1 punktą rengtiną aplinkos atkūrimo priemonių planą.

888.

89Šalys susitaria nereikalauti vienos iš kitų jokių išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu (inter alia išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti ir sumų, išmokėtų ekspertams). Teismo patirtas išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, įsipareigoja apmokėti atsakovas (duomenys neskelbtini) savivaldybės administracija.

909.

91Taikos sutartis įsigalioja nuo teismo nutarties patvirtinti Taikos sutartį įsiteisėjimo dienos.

9210.

93Taikos sutartis neapriboja atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, kaip teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos, teisių, ar kitų atsakovų, veikiančių savo kompetencijos ribose, teisių, nustačius Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimus, veikti teisės aktų nustatyta tvarka.

9411.

95Atsakovas R. M. įsipareigoja per 10 (dešimt) dienų nuo teismo nutarties patvirtinti Taikos sutartį įsiteisėjimo dienos pateikti VĮ Registrų centras prašymą įregistruoti Nekilnojamojo turto registre juridinį faktą dėl Taikos sutarties sudarymo. Neįvykdęs šio įsipareigojimo nustatytu terminu, atsakovas R. M. įsipareigoja sumokėti 15 (penkiolikos) Eur baudą už kiekvieną pradelstą įvykdyti šio įsipareigojimo dieną į atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB Swedbank banke. Bauda turės būti mokama iki visiško šio įsipareigojimo įvykdymo dienos, o atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos įgis teisę pati atlikti registraciją.

9612.

97Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos ir suprantamos Civilinio kodekso 6.985 straipsnio nuostatos, jog teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas, bei Civilinio proceso kodekso 294 straipsnio 2 dalies nuostatos, kad vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

9813.

99Byloje dalyvaujantys asmenys pareiškia ir garantuoja, kad: a) jie turi teisę sudaryti ir vykdyti Taikos sutartį joje numatytomis sąlygomis, inter alia yra gavę visus tam galimai reikalingus įgaliojimus, leidimus, sutikimus ir (ar) pritarimus; b) Taikos sutarties sudarymas ir vykdymas nepažeidžia jokių teisės aktų, juridinio asmens steigimo dokumentų, su trečiaisiais asmenimis sudarytų sutarčių, teismų sprendimų, kitų valstybės ar savivaldybės įstaigų ar institucijų priimtų sprendimų, Byloje dalyvaujančių asmenų kreditorių teisių ir teisėtų interesų, taip pat viešojo intereso.

10014.

101Byloje dalyvaujantys asmenys patvirtina, kad atidžiai perskaitė Taikos sutartį, suprato jos turinį ir pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų tikrąją valią ir ketinimus.

102Druskininkų miesto apylinkės teismo civilinės bylos Nr. e2-4-418/2016 dalį dėl ieškinio reikalavimo įpareigoti atsakovą R. M. nugriauti/išardyti žemės sklype, esančiame (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) upės apsaugos juostoje, 5 m nuo (duomenys neskelbtini)s upės kranto, pastatytus ginčo statinius: gyvenamojo namo dalį, stoginę, lauko židinį ir sutvarkyti statybvietę nutraukti.

103Priteisti iš atsakovės (duomenys neskelbtini) savivaldybės administracijos, juridinio asmens kodas (duomenys neskelbtini), buveinės adresas (duomenys neskelbtini), 53,54 Eur (penkiasdešimt tris eurus 54 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant jas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita Nr. ( - ), Swedbank, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

104Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovas Kauno apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus... 8. 2.... 9. Ieškinyje nurodė, kad 2005 m. gegužės 25 d. pirkimo–pardavimo sutartimi... 10. II.... 11. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 12. 3.... 13. Druskininkų miesto apylinkės teismas 2016 m. balandžio 11 d. sprendimu... 14. III.... 15. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos teisiniai argumentai... 16. 4.... 17. Apeliaciniu skundu ieškovas Kauno apygardos prokuratūros Viešojo intereso... 18. 1.1.... 19. Teismas netinkamai įvertino byloje esančių įrodymų turinį, Statybos... 20. 1.2.... 21. Teismas, konstatavęs, kad visi statiniai (įskaitant gyvenamąjį namą),... 22. 1.3.... 23. Teismas nepagrįstai sprendė, kad, kai ūkininko ūkio sodyba yra įkuriama... 24. 1.4.... 25. Teismas nevertino ieškinyje nurodytų argumentų, kad projektas parengtas ir... 26. 1.5.... 27. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškinyje nėra jokių argumentų,... 28. 1.6.... 29. Teismas nepagrįstai nusprendė priteisti tiesiogiai iš Kauno apygardos... 30. 5.... 31. Apeliaciniu skundu ir pareiškimu dėl prisidėjimo prie atsakovo R. M.... 32. 2.1.... 33. Teismas nekonstatavo, kad byloje nėra įrodymų, jog statybos leidimo... 34. 2.2.... 35. Teismas, vertindamas į bylą pateiktus įrodymus, nepagrįstai neatsižvelgė... 36. 2.3.... 37. Teismo įpareigojimai atsakovui R. M. per 6 mėnesius nugriauti/išardyti... 38. 2.4.... 39. Teismas tinkamai neįvertino ieškinio pateikimo aplinkybių, o būtent, kad... 40. 2.5.... 41. Teismas nepagrįstai atmetė (duomenys neskelbtini) savivaldybės... 42. 6.... 43. Apeliaciniu skundu atsakovas R. M. prašė panaikinti Druskininkų miesto... 44. 3.1.... 45. Teismas, priimdamas sprendimą, turėjo nustatyti, ar ginčo statiniai buvo... 46. 3.2.... 47. Teismas, darydamas išvadą, kad dalis tvoros yra 5 m (duomenys neskelbtini)... 48. 3.3.... 49. Teismas, negavęs atsakymų į visus ekspertizės klausimus, į kuriuos... 50. 7.... 51. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 52. 8.... 53. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 54. IV.... 55. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 56. 9.... 57. Byloje dalyvaujantys asmenys 2020 m. rugsėjo 1 d. taikos sutartimi, Kauno... 58. 10.... 59. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad šalių procesinė teisė užbaigti bylą... 60. 11.... 61. Iš apeliacinės instancijos teismui šalių pateiktos taikos sutarties turinio... 62. 12.... 63. Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais argumentais, konstatuoja, kad,... 64. 13.... 65. Taikos sutarties 8 punkte šalys susitarė, kad teismo patirtas išlaidas,... 66. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 67. Druskininkų miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 11 d. sprendimo dalį... 68. Patvirtinti ieškovo Kauno apygardos prokuratūros, juridinio asmens kodas... 69. Atsakovas R. M. įsipareigoja:... 70. 1.1.... 71. per 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo Taikos sutarties įsigaliojimo... 72. (i) teisės aktuose nustatyta tvarka savo sąskaita parengti aplinkos atkūrimo... 73. (ii) neįvykdžius Taikos sutarties 1.1 punkto (i) papunktyje nustatytų... 74. 1.2.... 75. neįvykdžius Taikos sutarties 1.1 punkte nustatytų įsipareigojimų per jame... 76. 2.... 77. Jei atsakovas R. M. neįvykdys Taikos sutarties 1.2 punkte nustatyto... 78. 3.... 79. Šalys susitaria, kad Taikos sutarties 1 punkte numatyti terminai gali būti... 80. 4.... 81. Šalių susitarimu, Taikos sutartimi nėra sprendžiami vykdant Taikos... 82. 5.... 83. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad atsakovui R. M. tinkamai įvykdžius... 84. 6.... 85. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad Taikos sutartimi yra visiškai ir... 86. 7.... 87. Atsakovas Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos atskirai... 88. 8.... 89. Šalys susitaria nereikalauti vienos iš kitų jokių išlaidų, susijusių su... 90. 9.... 91. Taikos sutartis įsigalioja nuo teismo nutarties patvirtinti Taikos sutartį... 92. 10.... 93. Taikos sutartis neapriboja atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir... 94. 11.... 95. Atsakovas R. M. įsipareigoja per 10 (dešimt) dienų nuo teismo nutarties... 96. 12.... 97. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos ir suprantamos Civilinio kodekso 6.985... 98. 13.... 99. Byloje dalyvaujantys asmenys pareiškia ir garantuoja, kad: a) jie turi teisę... 100. 14.... 101. Byloje dalyvaujantys asmenys patvirtina, kad atidžiai perskaitė Taikos... 102. Druskininkų miesto apylinkės teismo civilinės bylos Nr. e2-4-418/2016 dalį... 103. Priteisti iš atsakovės (duomenys neskelbtini) savivaldybės administracijos,... 104. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....