Byla 2A-1600-614/2016
Dėl Vilniaus apskrities viršininko administracijos 1997-01-14 įsakymo Nr. 96-79 panaikinimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eglė Surgailienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų D. T. ir G. M. apeliacinį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2016 m. sausio 8 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės V. N. ieškinį atsakovams G. M., D. T. ir Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl žemės sklypo ribų nustatymo ir atsakovų G. M. ir D. T. priešieškinį dėl Vilniaus apskrities viršininko administracijos 1997-01-14 įsakymo Nr. 96-79 panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3ieškovė V. N. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama: 1) pripažinti netekusiu galios Vilniaus apskrities valdytojo administracijos 1996-12-12 įsakymo Nr. 1934-79 „Dėl valstybinio žemės kadastro duomenų registro patikslinimo Trakų rajone“ 1.1 p. dalyje dėl padidinto 0,3095 ha ploto; pripažinti žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ) ( - ), unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančio atsakovams G. M. ir D. T., kadastrinius matavimus, kuriuos 1996-09-08 atliko UAB Korporacija „Matininkai“, negaliojančiais dalyje dėl žemės sklypo ribų žemės sklypo plane pažymėtų taškais 6-7-8-9-10-11-1-2; nustatyti ieškovei nuosavybės teise priklausančio 2,64 ha ploto žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ) ( - ), unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), ribas pagal UAB „Traksalis“ parengtą žemės sklypo planą schemą, kurioje ribos pažymėtos taškais 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-B-A-18-19-20-21-22-1; atnaujinti ieškinio senaties terminą.

4Atsakovai G. M. ir D. T. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Atsakovai pareiškė priešieškinį, prašydami teismo panaikinti 1997-01-14 Vilniaus apskrities valdytojo administracijos įsakymą Nr. 96-79, kuriuo buvo suformuotas šiuo metu ieškovei priklausantis žemės sklypas.

5Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ieškinį ir priešieškinį prašė atmesti.

6Trečiasis asmuo UAB Korporacija „Matininkai“ su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti.

7Trakų rajono apylinkės teismas 2016 m. sausio 8 d. sprendimu ieškinį ir priešieškinį atmetė. Teismas nurodė, kad, ieškinį ir priešieškinį atmetus, šalių patirtų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas nesprendžiamas.

8Atsakovai G. M. ir D. T. apeliaciniu skundu su Trakų rajono apylinkės teismo 2016 m. sausio 8 d. sprendimu dalyje dėl atsisakymo spręsti bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą nesutinka ir prašo šią sprendimo dalį pakeisti, priteisiant iš ieškovės atsakovui D. T. 700,88 Eur (2 420 Lt) ir atsakovui G. M. 438,05 Eur (1 512,5 Lt) bylinėjimosi išlaidas, patirtas bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme; priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme. Apeliantai nurodė, jog tai, kad abiejų bylos šalių reikalavimai viena kitos atžvilgiu buvo atmesti, jokiu būdu nereiškia dalinio ieškinio ir priešieškinio patenkinimo, todėl CPK 93 str. 2 d. dėl proporcingo bylinėjimosi išlaidų paskirstymo atmestų ir patenkintų reikalavimų daliai šiuo atveju netaikytina, o teismo išvada, kad, ieškinį ir priešieškinį atmetus, šalių patirtų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas nesprendžiamas, yra nepagrįsta. Jeigu ne ieškovės pateiktas nepagrįstas ieškinys, apeliantai, gindamiesi nuo jo, bylinėjimosi išlaidų nebūtų patyrę, taip pat nebūtų teikę atskiro ieškinio, kuris buvo gynyba nuo nepagrįstų ieškovės reikalavimų. Atsakovas D. T. iš viso patyrė 3 025 Lt bylinėjimosi išlaidas, o atsakovas G. M. – 1 512,5 Lt bylinėjimosi išlaidas, tačiau atsakovas D. T. iš jo patirtų bylinėjimosi išlaidų neprašo priteisti 605 Lt, kurie yra už teismo atmesto atsakovų ieškinio ieškovei parengimą. Atsakovo G. M. prašomi priteisti 1 512,5 Lt yra bylinėjimosi išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti, susijusios su atsiliepimo į ieškinį parengimu. Atsakovo D. T. patirtas bylinėjimosi išlaidas sudaro 1 512,5 Lt bylinėjimosi išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti, susijusios su atsiliepimo į ieškinį parengimu, ir 907,5 Lt, susiję su pasirengimu ir atstovavimu teismo posėdžiuose. Apeliantų teigimu, jų prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos yra pagrįstos ir protingo dydžio ir, ieškovės ieškinį atmetus, jiems turėjo būti priteistos (CPK 93 str. 1 d.). Teismas turėtų įvertinti tai, kad prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos, atsižvelgiant į bylos apimtį, trukmę ir sprendžiamų klausimų sudėtingumą, nėra didelės. Apeliantai pažymėjo, kad už tą pačią sąskaitose nurodytą kainą jų atstovai parengė ne tik atsiliepimą į ieškinį ir atstovavo parengiamuosiuose teismo posėdžiuose, bet taip pat ruošė 2014-10-01 atsiliepimą į patikslintą ieškovės ieškinį, procesinio pobūdžio prašymus (pvz., prašymą dėl bylos sustabdymo), atskiruosius skundus, atstovavo teismo posėdžiuose.

9Ieškovė V. N. atsiliepimu su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad atsakovai nei procesinės pareigos, nei teisinės būtinybės šioje byloje teikti priešieškinį neturėjo ir savo procesines teises visiškai galėjo įgyvendinti pateikdami tik atsiliepimą – atsikirtimus į ieškovės reikalavimus. Ieškovė nesutinka su apeliantų argumentu, kad jie nebūtų teikę atskiro ieškinio, kadangi iš pradžių priešieškinyje buvo suformuluotas kitoks nei ieškovės ieškinio dalykas ir pagrindas bei ieškovė buvo nurodyta trečiuoju asmeniu, tik vėliau jos procesinė padėtis buvo pakeista į atsakovę. Todėl priešieškinis nevertintinas kaip atsakovų gynyba nuo ieškinio, o vertintinas kaip atskiro reikalavimo byloje pareiškimas. Ieškinį ir priešieškinį atmetus, šalys neįgijo teisės į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

10Apeliacinis skundas atmestinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir, neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Nagrinėjamu atveju CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl nagrinėtinas apeliacinio skundo teisinis ir faktinis pagrindas.

12CPK 321 straipsnio 3 dalis nustato, jog kai apeliaciniu skundu skundžiama tik teismo sprendimo dalis dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo ar kitų teismo sprendimu išspręstų procesinių klausimų, toks apeliacinis skundas nagrinėjamas mutatis mutandis taikant atskirųjų skundų nagrinėjimo taisykles. Iš pateikto apeliantų skundo matyti, kad jie skundžia tik sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų (CPK 115 straipsnio 4 dalis).

13Bylinėjimosi išlaidas bylos šalys moka už teismo atliekamus tam tikrus procesinius veiksmus, prie jų taip pat priskiriamos ir šalių turėtos išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.). Toks bylinėjimosi išlaidų paskirstymo principas turi ir prevencinį pobūdį – skatina asmenis ieškoti ir rinktis alternatyvų ginčo sprendimo būdą. Teismas gali nukrypti nuo šios taisyklės, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 4 d.).

14Bylinėjimosi išlaidoms priskiriamos ir išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti (CPK 79 str. 1 d., 88 str. 1 d. 6 p.). Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 str. 2 d). Taigi sprendžiant dėl išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti atlyginimo priteisimo šaliai, turi būti atsižvelgiama tiek į bendrąsias bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisykles, tiek ir konkrečios jų rūšies – išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai atlyginti – dydžio nustatymo kriterijus.

15Atsakovas D. T. prašė priteisti 876,10 Eur, o atsakovas G. M. - 438,05 Eur už advokato suteiktas paslaugas.

16Byloje nustatyta, kad 2013 m. gruodžio 6 d. ieškovė kreipėsi į teismą dėl valstybinio žemės kadastro duomenų registro patikslinimo Trakų rajone bei prašydama pripažinti negaliojančiais atsakovams priklausančio sklypo 1996-09-08 atliktus kadastrinius matavimus, kuriuos atliko UAB Korporacija „Matininkai“, negaliojančiais. Ieškovė nurodė, kad sklypai persidengia ir prašė nustatyti sklypo ribas.

17Apie šalims nuosavybės teise priklausančių sklypų persidengimą buvo konstatuota ir šis klausimas svarstytas VAVA Trakų skyriuje 2012-12-06, ieškovei siūlyta kreiptis į teismą Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Trakų skyriaus 2013-05-21 pranešimu.

18Ieškovės ieškinys 2013-12-06 buvo priimtas, 2013-12-12 išsiųstas atsakovams atsiliepimams pateikti, nustatytas 20 d. terminas.

19Pirmo teismo laiško G. M. neatsiėmė.

20D. T. teismo procesiniai dokumentai buvo įteikti 2013-12-13.

212014-01-02 atsakovai pateikė prašymą teismui prašydami pratęsti terminą atsiliepimui paduoti.

22Teismas prašymą 2014-01-03 d. rezoliucija tenkino, pratęsė terminą iki 2014-01-20 d.

232014-01-06 atsiliepimą byloje pateikė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, prašė taikyti ieškinio senaties terminą, ieškinį atmesti.

24Atsakovai atsiliepimą į ieškovės ieškinį pateikė 2014-01-23 d., trimis dienomis pavėlavę.

25Nepaisant to, teismas atsiliepimą priėmė, 2014-02-10 d. nutartimi skyrė bylą nagrinėti parengiamajame teismo posėdyje.

26Teismo posėdis buvo atidėtas dėl atsakovų atstovo prašymų - dėl naujų įrodymų išreikalavimo ir dėl kreipimosi į specialiąją teisėjų kolegiją dėl teismingumo

272014-04-07 gauta nutartis dėl teismingumo, kurioje nurodoma, jog byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

28Ieškovė vieną kartą ieškinį tikslino. Trečiuoju asmeniu į bylą įtraukta UAB korporacija „Matininkai“, pateikė atsiliepimą.

29Atsakovai 2014-10-06 pateikė prašymą dėl posėdžio atidėjimo, kadangi prašė sujungti bylas.

302014-410-08 atsakovai prašė bylą sustabdyti kol bus išnagrinėta kita byla Nr.2-306-424/2014 pagal atsakovų ieškinį atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, kur trečiasis asmuo V. N..

312014-10-03 d. nutartimi teismo L. e. p. pirmininkė netenkino atsakovų prašymo dėl bylų sujungimo.

322014-10-09 d. posėdžio metu teismas patenkino atsakovų prašymą dėl bylos sustabdymo.

332015-06-04 nutartimi bylos nagrinėjimas buvo atnaujintas ir bylos buvo sujungtos. Pažymėtina, kad prijungtoji byla pagal atsakovų ieškinį buvo pradėta 2014-08-26 d. Ieškovė pateikė atsiliepimą ir teismo 2015-07-24 d. nutartimi prijungtos bylos apeliantų ieškinį tesimas nutarė laikyti priešieškiniu.

342015-11-04 teismo posėdis buvo atidėtas, nes pripažintas atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos dalyvavimas būtinu ir nuspręsta kviesti liudytoją. Kitame posėdyje byla išnagrinėta iš esmės.

35Trakų rajono apylinkės teismo 2016 m. sausio 8 d. sprendimu buvo atmestas tiek ieškovės ieškinys, tiek atsakovų priešieškinis. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos išvada, kad atmetus ir ieškinį ir priešieškinį bylinėjimosi išlaidos šalims nepaskirstomos. Kaip jau minėta, byla buvo pradėta pagal ieškovės ieškinį, tačiau jos piktnaudžiavimo teisėmis atvejų apeliacinės instancijos teismas nenustatė. Priešingai, ginti savo teises ieškovę paragino valstybinė institucija. Teismas nenustatė, kad ieškovės procesinis elgesys nebūtų tinkamas. Pažymėtina, kad iš esmės galimybė pareikšti ieškinį susijusi su materialiąja teise, todėl daugeliu atveju, esant materialiesiems teisiniams santykiams, asmenis sieja abišalės teisės ir pareigos, t. y. ne tik ieškovas turi teisę pareikšti reikalavimą atsakovui, bet ir priešingai – atsakovas turi teisę pareikšti reikalavimą ieškovui. Tiek priešieškinis (CPK 143 str.), tiek atsiliepimas į ieškinį (CPK 142 str.) yra atsakovų gynimosi nuo pareikšto ieškinio būdai, kurių pasirinkimas tenka atsakovams ir priklauso nuo jo siekiamo rezultato. Jeigu atsakovas yra pasyvioji šalis, jis savo atsikirtimus gali išdėstyti atsiliepime į ieškinį, tačiau jeigu atsakovai apsisprendžia reikšti savarankiškus reikalavimus, pastarieji turi būti suformuluoti pasirenkant kitą gynybos priemonę – reiškiant priešieškinį. Kaip matyti iš bylos, apeliantai byloje veikė aktyviai, o be to, savo procesines teises realizavo taip, kad bylos nagrinėjimas neabejotinai tapo ilgesnis: jie be pagrindo teismo prašė kreiptis į specialiąją kolegiją, pradėjo atskirą bylą, nors galėjo teikti priešieškinį toje pačioje byloje, prašė pratęsti terminus ir kt. Kaip minėta, kati ieškovės veiksmai nebuvo nustatyti, o atsakovų priešinga pozicija taip pat nėra įrodyta. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasis CPK 3 str. 1 bei 7 d., o būtent, kad aiškinant ir taikant įstatymus teismas turi vadovautis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nusprendė, jog dėl bylinėjimosi išlaidos šalims vienai iš kitos neturi būti priteisiamos. Esamoje padėtyje naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo sprendimą nėra pagrindo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

36Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 str., 326 str. 1 d. 1 p., 331 str.,

Nutarė

37Trakų rajono apylinkės teismo 2016 m. sausio 8 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eglė Surgailienė... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. ieškovė V. N. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama: 1) pripažinti... 4. Atsakovai G. M. ir D. T. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti.... 5. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 6. Trečiasis asmuo UAB Korporacija „Matininkai“ su ieškiniu nesutiko ir... 7. Trakų rajono apylinkės teismas 2016 m. sausio 8 d. sprendimu ieškinį ir... 8. Atsakovai G. M. ir D. T. apeliaciniu skundu su Trakų rajono apylinkės teismo... 9. Ieškovė V. N. atsiliepimu su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo jį... 10. Apeliacinis skundas atmestinas.... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 12. CPK 321 straipsnio 3 dalis nustato, jog kai apeliaciniu skundu skundžiama tik... 13. Bylinėjimosi išlaidas bylos šalys moka už teismo atliekamus tam tikrus... 14. Bylinėjimosi išlaidoms priskiriamos ir išlaidos advokato ar advokato... 15. Atsakovas D. T. prašė priteisti 876,10 Eur, o atsakovas G. M. - 438,05 Eur... 16. Byloje nustatyta, kad 2013 m. gruodžio 6 d. ieškovė kreipėsi į teismą... 17. Apie šalims nuosavybės teise priklausančių sklypų persidengimą buvo... 18. Ieškovės ieškinys 2013-12-06 buvo priimtas, 2013-12-12 išsiųstas... 19. Pirmo teismo laiško G. M. neatsiėmė.... 20. D. T. teismo procesiniai dokumentai buvo įteikti 2013-12-13.... 21. 2014-01-02 atsakovai pateikė prašymą teismui prašydami pratęsti terminą... 22. Teismas prašymą 2014-01-03 d. rezoliucija tenkino, pratęsė terminą iki... 23. 2014-01-06 atsiliepimą byloje pateikė Nacionalinė žemės tarnyba prie... 24. Atsakovai atsiliepimą į ieškovės ieškinį pateikė 2014-01-23 d., trimis... 25. Nepaisant to, teismas atsiliepimą priėmė, 2014-02-10 d. nutartimi skyrė... 26. Teismo posėdis buvo atidėtas dėl atsakovų atstovo prašymų - dėl naujų... 27. 2014-04-07 gauta nutartis dėl teismingumo, kurioje nurodoma, jog byla... 28. Ieškovė vieną kartą ieškinį tikslino. Trečiuoju asmeniu į bylą... 29. Atsakovai 2014-10-06 pateikė prašymą dėl posėdžio atidėjimo, kadangi... 30. 2014-410-08 atsakovai prašė bylą sustabdyti kol bus išnagrinėta kita byla... 31. 2014-10-03 d. nutartimi teismo L. e. p. pirmininkė netenkino atsakovų... 32. 2014-10-09 d. posėdžio metu teismas patenkino atsakovų prašymą dėl bylos... 33. 2015-06-04 nutartimi bylos nagrinėjimas buvo atnaujintas ir bylos buvo... 34. 2015-11-04 teismo posėdis buvo atidėtas, nes pripažintas atsakovo... 35. Trakų rajono apylinkės teismo 2016 m. sausio 8 d. sprendimu buvo atmestas... 36. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 str., 326... 37. Trakų rajono apylinkės teismo 2016 m. sausio 8 d. sprendimą palikti...