Byla AS-261-435-08
Dėl įpareigojimų atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (pranešėjas), Stasio Gudyno ir Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos M. Z. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. liepos 4 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo M. Z. skundą Trakų rajono savivaldybės administracijai dėl įpareigojimų atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas M. Z. (toliau – ir pareiškėjas) 2007 m. gruodžio 28 d. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas:

61) panaikinti žemės sklypo, adresu: Vytauto g. 33, Trakai, įregistravimą Nekilnojamojo turto registre ir išformuoti sklypą;

72) įpareigoti atsakovą Trakų rajono savivaldybės administraciją (toliau – ir atsakovas) atlikti veiksmus, kad jam būtų grąžinti natūra neužstatyti 900 kv. m žemės sklype, adresu: Vytauto g. 33, Trakai, t. y. suformuoti sklypo plotą ir ribas, parengti ribų planą, paruošti atitinkamus dokumentus ir pateikti juos Vilniaus apskrities viršininkui per mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos;

83) išreikalauti iš Vilniaus apskrities viršininko administracijos Trakų rajono žemėtvarkos skyriaus nekilnojamojo turto, adresu: Vytauto g. 33, Trakai, bylą ir pripažinti negaliojančiais atitinkamus dokumentus.

92008 m. balandžio 14 d. pareiškėjas pateikė teismui skundo patikslinimą (b. 1. 48-50), kuriuo prašė:

101) panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2003 m. lapkričio 24 d. įsakymą

11Nr. 6114-79;

122) panaikinti sklypo adresu Vytauto g. 33, Trakai įregistravimą Nekilnojamojo turto registre (registro įrašas Nr. 44/105701, unikalus Nr. 4400-0156-4552);

133) įpareigoti Trakų rajono savivaldybės administraciją išformuoti sklypą adresu Vytauto g. 33, Trakai įregistravimą Nekilnojamojo turto registre - registro įrašas Nr. 44/105701, unikalus Nr. 4400-0156-4552;

144) įpareigoti Vilniaus apskrities viršininko administraciją ir Trakų rajono savivaldybės administraciją grąžinti pareiškėjui natūra visą likusią neužstatyto buvusio pareiškėjo senelio R. Z. privačioje nuosavybėje sklypo dalį - apie 1800 kv.m., esantį šiuo metu Vytauto g. 33-35, Trakai.

152008 m. liepos 1 d. teismo posėdyje pareiškėjas pateikė teismui patikslintą skundą, kuriuo prašė:

161) panaikinti Trakų rajono savivaldybės Trakų rajono savivaldybės mero 2003 m. gegužės 9 d. potvarkį Nr. PI-148 „Dėl žemės sklypo Vytauto g. 33, Trakų mieste, suteikimo naudotis Trakų rajono savivaldybės tarybai“.

172) panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2003 11 24 įsakymą

18Nr. 6114-79;

193) panaikinti sklypo adresu Vytauto g. 33, Trakai įregistravimą Nekilnojamojo turto registre (registro įrašas Nr. 44/105701, unikalus Nr. 4400-0156-4552);

204) įpareigoti Trakų rajono savivaldybės administraciją išformuoti sklypą adresu Vytauto g. 33, Trakai įregistravimą Nekilnojamojo turto registre - registro įrašas Nr. 44/105701, unikalus Nr. 4400-0156-4552;

215) įpareigoti Trakų rajono savivaldybės administraciją mėnesio bėgyje suformuoti 1800 kv.m. žemės sklypą, remiantis sklypo istorinėmis ribomis bei vieta - dabar adresu Vytauto g. 33-35, Trakai - pareiškėjo nuosavybės teisių atkūrimui natūra LR įstatymų nustatyta tvarka

226) įpareigoti Vilniaus apskrities viršininko administraciją grąžinti pareiškėjui natūra visą likusią neužstatyto buvusio pareiškėjo senelio R. Z. privačioje nuosavybėje sklypo dalį - apie 1800 kv.m., esantį šiuo metu Vytauto g. 33-35, Trakai.

23II.

24Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. liepos 4 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo M. Z. patikslinto skundo reikalavimą dėl Trakų rajono savivaldybės mero 2003 m. gegužės 9 d. potvarkio Nr. PI-148„Dėl žemės sklypo Vytauto g. 33, Trakų mieste, suteikimo naudotis Trakų rajono savivaldybės tarybai“ panaikinimo. Kitoje dalyje 2008 m. liepos 1 d. teismui pateiktą patikslintą skundą priėmė nagrinėti.

25Teismas nustatė, kad skundžiamas Trakų rajono savivaldybės mero potvarkis buvo pateiktas į bylą kartu su Vilniaus apskrities viršininko 2008 m. gegužės 22 d. atsiliepimu

26Nr. (50)-1.2-1802-(3.21), bei su Trakų rajono savivaldybės administracijos 2008 m. gegužės

2722 d. atsiliepimu Nr. AP3-1871 (b. 1.69-71 ir 92, 102-104 ir 106).

28Pareiškėjas patikslintame skunde nenurodė, kada jis susipažino su skundžiamu Trakų rajono mero 2003 m. gegužės 9 d. potvarkiu Nr. PI-148, todėl teismas laikė, kad apie potvarkį pareiškėjui turėjo būti žinoma nuo jo pateikimo į bylą dienos, t. y. nuo 2008 m. gegužės 22 d. Teismas pažymėjo, kad byloje yra teismo 2008 m. gegužės 8 d. lydraščiai (b. 1. 62-63), kuriais teismas siuntė atsakovams Vilniaus apskrities viršininko administracijai ir Trakų rajono savivaldybės administracijai pareiškėjo skundo nuorašus bei įpareigojo šias institucijas atsiliepimus į skundą pateikti iki 2008 m. gegužės 21 d. Taigi, pagal esamą bylos medžiagą ir pagal patikslinto skundo turinį teismas, padarė išvadą, kad pateikdamas 2008 m. liepos 1 d. skundą dėl 2003 m. gegužės 9 d. Trakų rajono savivaldybės mero potvarkio Nr. PI-148 nuginčijimo pareiškėjas M. Z. praleido Administracinių bylų teisenos įstatymo (ABTĮ) 33 straipsnyje nustatytus skundo administraciniam teismui padavimo terminus ir neprašo šių terminų atnaujinti.

29Kadangi kiti patikslinto ir teismui 2008 m. liepos 1 d. posėdyje pateikto skundo motyvai ir reikalavimai iš esmės atkartoja ankstesnius reikalavimus, kurie jau buvo teismo priimti nagrinėjimui, teismas juos priėmė nagrinėti.

30Teismas nurodė, kad ginčas nuo pat pradžių yra dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę, esančią Trakų mieste, todėl reikalavimai įpareigoti Trakų rajono savivaldybės administraciją mėnesio bėgyje suformuoti 1800 kv.m. žemės sklypą, remiantis sklypo istorinėmis ribomis bei vieta - dabar adresu Vytauto g. 33-35, Trakai - pareiškėjo nuosavybės teisių atkūrimui natūra LR įstatymų nustatyta tvarka ir įpareigoti Vilniaus apskrities viršininko administraciją grąžinti pareiškėjui natūra visą likusią neužstatyto buvusio pareiškėjo senelio pil. R. Z. žemės sklypo dalį - apie 1800 kv.m., kuriam šiuo metu suteiktas adresas Vytauto g. 33-35, Trakai, gali būti priimti ir nagrinėjami šioje byloje.

31III.

32M. Z. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. liepos 4 d. nutarties dalį – atnaujinti terminą patikslintam skundui paduoti.

33Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

341. Vilniaus apygardos administracinio teismo siųstus Vilniaus apskrities viršininko administracijos bei Trakų rajono savivaldybės administracijos atsiliepimus, pareiškėjas gavo 2008 m. birželio 3 d. Atsiliepimai buvo be priedų. Iš atsiliepimų sužinojo, kad Trakų rajono savivaldybės meras pasirašė 2003 m. gegužės 9 d. potvarkį Nr. PI-148 „Dėl žemės sklypo Vytauto g. 33 Trakų mieste, suteikimo naudotis Trakų rajono savivaldybės tarybai“ - iki to laiko pareiškėjas neturėjo galimybės susipažinti su šiuo dokumentu, dėl to negalėjo žinoti kokius administracinius aktus turėtų ginčyti teisme.

35Kadangi minėtus atsiliepimus gavo (pašto antspaudas ant voko – 2008 m. birželio 3 d.), patikslintą skundą teismui pateikė 2008 m. liepos 1 d. teismo posėdžio metu, dėl to nepažeidė ABTĮ 33 straipsnyje nustatytų skundų administraciniam teismui padavimo terminų

362. Nagrinėdamas bylą iš esmės teismas nagrinės teisinių aktų, remiantis kurias neteisėtai buvo pareiškėjui priklausantis grąžinti žemės sklypas įtrauktas į suformuotą sklypą prie savivaldybės administracinio pastato, teisėtumą, o pagal ABTĮ 33 straipsnio 3 dalį terminai pareiškimams, kuriuose prašoma ištirti norminių administracinių teisės aktų teisėtumą, administraciniam teismui paduoti nenustatomi.

373.Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. liepos 4 d. nutartis užkerta pareiškėjui galimybę ginti savo teises teisme t. y. pažeidžia jo konstitucinę teisę.

38Teisėjų kolegija

konstatuoja:

39IV.

40Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

41Nagrinėjamoje byloje ginčas kilęs dėl to, ar pareiškėjas praleido įstatymo nustatytą terminą skundui dėl Trakų rajono savivaldybės mero 2003 m. gegužės 9 d. potvarkio Nr. PI-148 „Dėl žemės sklypo Vytauto g. 33 Trakų mieste, suteikimo naudotis Trakų rajono savivaldybės tarybai“ paduoti.

42Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnio 1 dalis numato, kad jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimą suinteresuotai šaliai dienos.

43Pareiškėjas apeliaciniame skunde nurodo, kad iki tol, kol buvo gautas atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos atsiliepimas į pareiškėjo skundą, pareiškėjui nebuvo žinoma apie Trakų rajono savivaldybės mero 2003 m. gegužės 9 d. potvarkį Nr. PI-148 „Dėl žemės sklypo Vytauto g. 33 Trakų mieste, suteikimo naudotis Trakų rajono savivaldybės tarybai“. Su apeliaciniu skundu pateiktas vokas, kuriuo pareiškėjui buvo išsiųstas atsakovo atsiliepimas, patvirtina, kad atsiliepimą į skundą pareiškėjas gavo 2008 m. birželio 3 d. (b.l. 156). Patikslintą skundą, kuriuo kėlė reikalavimą panaikinti Trakų rajono savivaldybės mero 2003 m. gegužės 9 d. potvarkį Nr. PI-148 „Dėl žemės sklypo Vytauto g. 33 Trakų mieste, suteikimo naudotis Trakų rajono savivaldybės tarybai“, pareiškėjas pateikė 2008 m. liepos 1 d. teismo posėdžio metu, taigi nepraleidęs vieno mėnesio termino nuo atsiliepimo į skundą, kuriame buvo pranešta apie minėtą potvarkį, gavimo dienos. Kitų duomenų, kad pareiškėjui anksčiau tapo žinoma ir jis susipažino su skundžiamu potvarkiu, byloje nėra.

44ABTĮ 66 straipsnio 1 dalis numato, kad terminai procesiniams veiksmams atlikti apibrėžiami tikslia kalendorine data arba nurodant įvykį, kuris būtinai turi įvykti, arba laiko tarpu. Ši norma įpareigoja proceso dalyvius nurodyti tikslią datą, nuo kada pradedamas skaičiuoti procesinis terminas. Abstraktus ar tikėtinas termino skaičiavimas šiuo atveju negalimas. Vilniaus apygardos administracinis teismas nepagrįstai terminą skundui dėl Trakų rajono savivaldybės 2003 m. gegužės 9 d. potvarkio Nr. PI-148 „Dėl žemės sklypo Vytauto g. 33 Trakų mieste, suteikimo naudotis Trakų rajono savivaldybės tarybai“ paduoti skaičiavo nuo 2008 m. gegužės 22 d., kai Vilniaus apygardos administraciniame teisme buvo gautas Vilniaus apskrities viršininko administracijos atsiliepimas į pareiškėjo M. Z. skundą.

45Esant šioms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. liepos 4 d. nutarties dalis, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo patikslintą skundą dalyje dėl reikalavimo panaikinti Trakų rajono savivaldybės mero 2003 m. gegužės 9 d. potvarkį Nr. PI-148 „Dėl žemės sklypo Vytauto g. 33 Trakų mieste, suteikimo naudotis Trakų rajono savivaldybės tarybai“, naikintina.

46Panaikinus nutartį šioje dalyje, M. Z. patikslinto skundo reikalavimo panaikinti Trakų rajono savivaldybės mero 2003 m. gegužės 9 d. potvarkį Nr. PI-148 „Dėl žemės sklypo Vytauto g. 33 Trakų mieste, suteikimo naudotis Trakų rajono savivaldybės tarybai“ priėmimo klausimas perduotinas nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

47Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

48M. Z. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

49Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. liepos 4 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta priimti nagrinėti patikslinto skundo reikalavimą dėl Trakų rajono savivaldybės mero 2003 m. gegužės 9 d. potvarkio Nr. PI-148 „Dėl žemės sklypo Vytauto g. 33 Trakų mieste, suteikimo naudotis Trakų rajono savivaldybės tarybai“ panaikinimo, panaikinti ir šioje dalyje patikslinto skundo priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

50Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas M. Z. (toliau – ir pareiškėjas) 2007 m.... 6. 1) panaikinti žemės sklypo, adresu: Vytauto g. 33, Trakai, įregistravimą... 7. 2) įpareigoti atsakovą Trakų rajono savivaldybės administraciją (toliau... 8. 3) išreikalauti iš Vilniaus apskrities viršininko administracijos Trakų... 9. 2008 m. balandžio 14 d. pareiškėjas pateikė teismui skundo patikslinimą... 10. 1) panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2003 m.... 11. Nr. 6114-79;... 12. 2) panaikinti sklypo adresu Vytauto g. 33, Trakai įregistravimą Nekilnojamojo... 13. 3) įpareigoti Trakų rajono savivaldybės administraciją išformuoti sklypą... 14. 4) įpareigoti Vilniaus apskrities viršininko administraciją ir Trakų rajono... 15. 2008 m. liepos 1 d. teismo posėdyje pareiškėjas pateikė teismui... 16. 1) panaikinti Trakų rajono savivaldybės Trakų rajono savivaldybės mero 2003... 17. 2) panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2003 11 24... 18. Nr. 6114-79;... 19. 3) panaikinti sklypo adresu Vytauto g. 33, Trakai įregistravimą Nekilnojamojo... 20. 4) įpareigoti Trakų rajono savivaldybės administraciją išformuoti sklypą... 21. 5) įpareigoti Trakų rajono savivaldybės administraciją mėnesio bėgyje... 22. 6) įpareigoti Vilniaus apskrities viršininko administraciją grąžinti... 23. II.... 24. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. liepos 4 d. nutartimi... 25. Teismas nustatė, kad skundžiamas Trakų rajono savivaldybės mero potvarkis... 26. Nr. (50)-1.2-1802-(3.21), bei su Trakų rajono savivaldybės administracijos... 27. 22 d. atsiliepimu Nr. AP3-1871 (b. 1.69-71 ir 92, 102-104 ir 106).... 28. Pareiškėjas patikslintame skunde nenurodė, kada jis susipažino su... 29. Kadangi kiti patikslinto ir teismui 2008 m. liepos 1 d. posėdyje pateikto... 30. Teismas nurodė, kad ginčas nuo pat pradžių yra dėl nuosavybės teisių... 31. III.... 32. M. Z. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 33. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 34. 1. Vilniaus apygardos administracinio teismo siųstus Vilniaus apskrities... 35. Kadangi minėtus atsiliepimus gavo (pašto antspaudas ant voko – 2008 m.... 36. 2. Nagrinėdamas bylą iš esmės teismas nagrinės teisinių aktų, remiantis... 37. 3.Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. liepos 4 d. nutartis... 38. Teisėjų kolegija... 39. IV.... 40. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 41. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilęs dėl to, ar pareiškėjas praleido... 42. Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnio 1... 43. Pareiškėjas apeliaciniame skunde nurodo, kad iki tol, kol buvo gautas... 44. ABTĮ 66 straipsnio 1 dalis numato, kad terminai procesiniams veiksmams atlikti... 45. Esant šioms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad Vilniaus... 46. Panaikinus nutartį šioje dalyje, M. Z. patikslinto... 47. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 48. M. Z. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.... 49. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. liepos 4 d. nutarties dalį,... 50. Nutartis neskundžiama....