Byla eI-2877-171/2017
Dėl sprendimo dalies panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Tomo Blinstrubio, Broniaus Januškos ir Irenos Paulauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokatui Povilui Juzikiui, atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovei Alinai Karpovič, atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Balsių valda“ atstovui advokatui Algiui Petruliui, atsakovių Ž. M.-Č. ir V. Š. atstovei advokatei Aušrai Kapočienei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „TeleTower“ skundą atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, uždarajai akcinei bendrovei „Balsių valda“, Ž. M.-Č., V. Š., B. D. (B. D.), K. G., K. G., Č. G., J. G. ir trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Bitė Lietuva“ dėl sprendimo dalies panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėja UAB „TeleTower“ kreipėsi į teismą su skundu, kuriame prašo:

51) pripažinti negaliojančia 2003 m. balandžio 30 d. žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos tarp B. D., K. G., V. Š. ir Ž. M.-Č. (notarinio reg. Nr. ( - )), dalį dėl 0,0975 ha statiniais užstatytos žemės, patenkančios į žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), Vilniaus m. sav., Kryžiokų k.;

62) pripažinti negaliojančia 2008 m. sausio 11 d. žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos tarp V. Š., Ž. M.- Č. ir UAB „Balsių valda“ (notarinio reg. Nr. ( - )), dalį dėl 0,0975 ha statiniais užstatytos žemės, patenkančios į žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), Vilniaus m. sav., Kryžiokų k.;

73) panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2002 m. birželio 5 d. sprendimo Nr. 01-1719 „Dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo Vilniaus mieste piliečiui B. D.“ dalį dėl nuosavybės teisių atkūrimo grąžinant natūra 0,0975 ha statiniais užstatytą žemę, patenkančią į žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), Vilniaus m. sav., Kryžiokų k.;

84) panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2002 m. birželio 5 d. sprendimo Nr. 01-1721 „Dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo Vilniaus mieste piliečiui K. G.“ dalį dėl nuosavybės teisių atkūrimo grąžinant natūra 0,0975 ha statiniais užstatytą žemę, patenkančią į žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), Vilniaus m. sav., Kryžiokų k.;

95) taikyti restituciją: įpareigoti atsakovę UAB „Balsių valda“ grąžinti valstybei 0,0975 ha statiniais užstatytą ir pareiškėjams eksploatuoti reikalingą žemę, esančią žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), Vilniaus m. sav., Kryžiokų k., ir priteisti iš valstybės atsakovei UAB „Balsių valda“ 27 371,81 Eur kompensaciją;

106) priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

11Paaiškina, kad Vilniaus apskrities viršininko administracija (toliau – ir Administracija)

122001 m. sausio 22 d. išdavė leidimą Nr. KP01-03 vykdyti statybos darbus, kuriuo UAB „Bitė GSM“ (šiuo metu – UAB „Bitė Lietuva“) buvo leista statyti bazinę mobiliojo ryšio stotį – stiebą (bokštą) ir metalinius konteinerius. Statybos leidimas leido statyti bazinę stotį būtent toje teritorijoje, kuri dabar patenka į žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis

13Nr. ( - ), adresas: Vilniaus m. sav., Kryžiokų k. (toliau – ir Žemės sklypas). Bazinę stotį sudaro kelios dalys, t. y. bokštas bei tam tikros talpos (metaliniai konteineriai), skirtos šiai įrangai prižiūrėti.

142009 m. lapkričio 2 d. buvo užbaigtas UAB „Bitė Lietuva“ reorganizavimo atskyrimo būdu procesas, po kurio dalis UAB „Bitė Lietuva“ turto, teisių ir pareigų, įskaitant ir teises bei pareigas, susijusias su bazinės stoties eksploatavimu, perėjo UAB „TeleTower“, kurio veikla yra susijusi su mobiliojo ryšio bokštų ir vietų bazinėmis stotimis nuoma bei ryšio perdavimo įrangos talpinimo paslaugų teikimu.

15Pagal Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos duomenis, bazinės stoties (stiebo ir metalinių konteinerių) statyba buvo užbaigta 2001 m. rugpjūčio 3 d. Jau esant visiškai pastatytai bazinei stočiai, buvo atkurtos nuosavybės teisės į Žemės sklypą, į kurio dalį pateko ir jau pastatyta, įrengta ir naudojama bazinė stotis.

16Administracija 2002 m. birželio 5 d. priėmė sprendimą Nr. 01-1719 „Dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo Vilniaus mieste piliečiui B. D.“ ir sprendimą Nr. 01-1721 „Dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo Vilniaus mieste piliečiui K. G.“, kuriais B. D. ir K. G. buvo atkurtos nuosavybės teisės į žemę grąžinant ją natūra bendrosios nuosavybės teise lygiomis dalimis.

172003 m. birželio 30 d. buvo sudaryta Žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartis, kuria Žemės sklypas bendrosios dalinės nuosavybės teise lygiomis dalimis buvo perleistas atsakovėms V. Š. ir Ž. M.-Č..

18Įsigijusios Žemės sklypą savininkės ėmė reikalauti sudaryti Žemės sklypo dalies, kurioje yra bazinė stotis, nuomos sutartį. 2004 m. gegužės 24 d. sudarius Žemės sklypo nuomos sutartį,

19UAB „Bitė Lietuva“ buvo išnuomotos 975/58000 dalys Žemės sklypo. Taigi, buvo išnuomota Žemės sklypo dalis, reikalinga bazinei stočiai eksploatuoti, – 0,0975 ha.

202008 m. sausio 11 d. Žemės sklypą pagal pirkimo–pardavimo sutartį, sudarytą tarp V. Š., Ž. M.-Č. ir UAB „Balsių valda“, nuosavybės teise įgijo UAB „Balsių valda“.

21Skunde teigia, kad iš esmės tuometinė bazinės stoties savininkė UAB „Bitė Lietuva“ nuo bazinės stoties naudojimo pradžios įgijo teisę nuosavybės teise įsigyti Žemės sklypo dalį, reikalingą bazinei stočiai eksploatuoti, tačiau nespėjus pasinaudoti šia teise, 2002 m. buvo atkurtos nuosavybės teisės atsakovams K. G. ir B. D. į visą Žemės sklypą, įskaitant ir tą jo dalį, kurioje yra bazinė stotis. Šie sprendimai pažeidžia ne tik bazinės stoties savininko teises į Žemės sklypo dalį, tačiau ir kitas imperatyvias teisės normas, todėl jų dalys dėl nuosavybės teisių atkūrimo į Žemės sklypo dalį, būtiną bazinės stoties eksploatacijai, laikytinos neteisėtomis ir negaliojančiomis.

22Nuosavybės teisių atkūrimas natūra į Žemės sklypą dalyje dėl valstybinės reikšmės miško Kauno apygardos teisme (civilinė byla Nr. 2-110-260/2014) pripažintas neteisėtu, todėl yra pagrindas pripažinti neteisėtu ir nuosavybės teisių atkūrimą natūra į Žemės sklypo dalį, reikalingą pareiškėjai priklausančios bazinės stoties eksploatacijai, nes toks nuosavybės teisių atkūrimas pažeidžia imperatyvias teisės normas ir pareiškėjos teises bei teisėtus interesus.

23Nuosavybės teisės negalėjo būti atkurtos natūra į Žemės sklypo dalį, kurioje buvo pastatyta ir eksploatuojama bazinė stotis, nes šis ypatingas statinys tenkina visuomenės interesą ir poreikį naudotis mobiliuoju ryšiu, todėl jis priskirtinas visuomeninės paskirties statiniui. Žemės sklypo 0,0975 ha ploto dalis, reikalinga bazinės stoties eksploatacijai, priskirtina valstybės išperkamam turtui ir natūra negalėjo būti grąžinama. Taigi negali būti galiojančiomis laikomos ir Žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartys. UAB „Balsių valda“ 2008 m. sutartimi negalėjo įgyti Žemės sklypo dalies, reikalingos bazinės stoties eksploatacijai, nes taip pažeidžiama pareiškėjos teisė ir teisėtas interesas įsigyti šią Žemės sklypo dalį ar išsinuomoti ne konkurso tvarka.

24Ginčijamas Žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarčių dalis pripažinus negaliojančiomis nuo jų sudarymo momento, turi būti taikoma restitucija ir Žemės sklypo 0,0975 ha dalis, reikalinga bazinės stoties eksploatacijai, grąžinta Lietuvos Respublikos nuosavybėn, o iš valstybės biudžeto dabartinei Žemės sklypo dalies savininkei UAB „Balsių valda“ už perduodamą Žemės sklypo dalį atlyginama pagal jos vidutinę vertę Žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu.

25Mano, kad tikslinga taikyti Kauno apygardos teismo byloje nustatytą Žemės sklypo vertę, todėl UAB „Balsių valda“ naudai iš valstybės priteistina kompensacija turėtų būti 27 371,81 Eur (apskaičiavimas 1 582 483,78 Eur x 0,0975 ha / 5,6369 ha).

26Pareiškėjos atstovas teismo posėdyje palaikė skunde išdėstytus reikalavimus ir prašė skundą patenkinti.

27Atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – NŽT) atsiliepime į pareiškėjos skundą su juo nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą.

28Nurodo, kad pareiškėjos reikalavimai turėtų būti atmesti, nes yra suėjęs Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme (toliau – ir ABTĮ) nustatytas naikinamasis terminas, suteikiantis galimybę ginčyti priimtą administracinį aktą.

29Skundžiami Administracijos sprendimai priimti 2002 m. birželio 5 d., nuo jų priėmimo iki pirminio ieškinio Vilniaus miesto apylinkės teismui pateikimo yra praėję 14 metų, tai per se (savaime) sudaro pagrindą atmesti pareiškėjos reikalavimus. Aplinkybė, kad pareiškėja praleido naikinamąjį administracinių aktų apskundimo terminą, leidžia atmesti jos reikalavimus panaikinti sandorius ir taikyti restituciją, kadangi jie, nepanaikinus administracinių aktų, negali būti tenkinami.

30Pažymi, kad jau nuo 2004 m. gegužės 24 d., kai buvo sudaryta žemės sklypo dalies nuomos sutartis tarp pareiškėjos ir atsakovių V. Š. ir Ž. M., pareiškėjai buvo žinoma, kad visas Žemės sklypas, inter alia (be kita ko) ir ta jo dalis, kurioje įrengta bazinė mobiliojo ryšio stotis, yra perleistas privatiems asmenims, tačiau jokių pretenzijų dėl Administracijos sprendimų, susijusių su nuosavybės teisių atkūrimu, ir vėlesnių sandorių nereiškė iki pat 2016 m. Be to, aplinkybė, kad ji sudarė minėtą nuomos sutartį, leidžia daryti prielaidą, kad pareiškėja manė, jog asmenys, įgiję Žemės sklypą, yra teisėti jo savininkai ir gali savo nuožiūra jį valdyti, naudoti ir juo disponuoti, inter alia (be kita ko) ir sudaryti sandorius su pareiškėja dėl Žemės sklypo dalies nuomos. Tik kilus ginčams tarp pareiškėjos ir nuomotojos UAB „Balsių valda“ dėl sudarytos Žemės sklypo dalies nuomos sutarties sąlygų pažeidimo, pareiškėja pradėjo kvestionuoti administracinių aktų ir sandorių, kurių pagrindu atsakovams perleistas Žemės sklypas, teisėtumą. Nepagrįstas asmens delsimas ginti savo subjektines teises nuo galimų pažeidimų negali būti pateisinamas teisinėje valstybėje. Taigi, byla šiuo atveju turėtų būti nutraukta.

31NŽT neturi duomenų, kad ginčo teritorijoje prie pareiškėjos valdomų statinių nuosavybės teisių atkūrimo metu būtų suformuotas savarankiškas žemės sklypas, reikalingas visuomeninės paskirties pastatams ar įrenginiams eksploatuoti, todėl šioje teritorijoje buvusi valstybinė žemė nelaikytina valstybės išperkama žeme.

32Be to, pareiškėja nepagrįstai nurodo, kad mobiliojo ryšio bazinė stotis patenka į ypatingų statinių kategoriją ir pagal tiesioginę naudojimo paskirtį priskirtina inžineriniams tinklams, ryšių tinklų pogrupiui, todėl laikytina visuomeninės paskirties statiniu – Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau – ir LAT) yra išaiškinęs, kad inžineriniai tinklai nepriskirtini visuomeninės paskirties inžineriniams statiniams.

33Atkreipia dėmesį, kad Kauno apygardos teismo byloje sprendimų teisėtumas buvo vertinamas tiek, kiek tai susiję su aplinkybe, kad sprendimais buvo atkurtos nuosavybės teisės į valstybinės reikšmės miško žemę, tačiau nebuvo vertinamos aplinkybės, susijusios su nuosavybės teisių atkūrimu į tą Žemės sklypo dalį, kurioje įrengta pareiškėjos valdoma bazinė mobiliojo ryšio stotis. Todėl minėtoje byloje nustatytos aplinkybės iš esmės nėra susijusios su šioje byloje iškilusiu ginču.

34Nurodo, kad galiojančiuose teisės aktuose nustatyta principinė nuostata, kad valstybinės žemės naudotojai (žemės sklype esančių statinių savininkai) turi išimtinę teisę ne aukciono tvarka nuomoti atitinkamą valstybinės žemės sklypo dalį, skirtą teisėtai žemės sklype esantiems jų nuosavybės teise valdomiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto registre registruotą jų paskirtį. Be to, vadovaujantis minėtomis teisės normomis, žemės sklypas išnuomojamas tik esamiems statiniams eksploatuoti ir tik pagal Nekilnojamojo turto registre įrašytą paskirtį. Pareiškėjos nurodytas objektas, t. y. bazinė mobiliojo ryšio stotis, nėra įregistruota Nekilnojamojo turto registre kaip savarankiškas nekilnojamojo turto objektas, todėl jai eksploatuoti negalėtų būti sudaroma valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutartis. Pažymi, kad šiuo atveju pareiškėjos nurodytas restitucijos modelis netaikytinas.

35Atsakovės NŽT atstovė teismo posėdyje palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus ir prašė bylą nutraukti.

36Atsakovė UAB „Balsių valda“ atsiliepime į pareiškėjos skundą su juo nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą. Taip pat prašo pareiškėjos reikalavimams taikyti senaties terminą.

37Teigia, kad joks sklypas ar teritorija Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (toliau – ir Atkūrimo įstatymas) nustatyta tvarka pareiškėjos nurodytam 78 m aukščio stiebui suformuoti nebuvo. Statybos užbaigimo aktas pareiškėjos eksploatuojamam stiebui nėra išduotas, t. y. jis įstatymo įgaliotų statybos ir teritorijų planavimo priežiūrą vykdančių institucijų nėra pripažintas tinkamu naudoti, taip pat jis nėra įregistruotas Nekilnojamojo turto registre. Taigi, pareiškėjos statinys eksploatuojamas pažeidžiant galiojančias įstatymų normas.

38Atsakovės atstovas teismo posėdyje palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus, prašė taikyti ieškinio senaties terminą ir skundą atmesti.

39Atsakovės V. Š. ir Ž. M.-Č. atsiliepimuose į pareiškėjos skundą taip pat su juo nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą ir pareiškėjos reikalavimams taikyti ieškinio senatį.

40Pažymi, kad pareiškėja apie atsakovų sudarytus sandorius žinojo nuo 2003 m., tai patvirtina ir 2004 m. gegužės 24 d. sudaryta nuomos sutartis. Atkreipia dėmesį, kad nuomininkas, prašydamas sudaryti nuomos sutartį, nurodė, kad nėra susitvarkęs visų statybos dokumentų, todėl prašė leisti laikinai eksploatuoti tuo metu veikusią vienintelę savo bazinę mobiliojo ryšio stotį GSM 900 tinklo, kol pasistatys kitą stiebą. Dėl to sutartyje nustatytas nuomos terminas yra 15 metų, t. y. iki 2019 m. gegužės 24 d.

41Sudarydamas sutartį nuomininkas pažadėjo, kad pasibaigus nuomos terminui išsikels ir atstatys žemės paskirtį savo lėšomis, todėl nuomos sutartyje suteiktas 3 mėnesių terminas stiebui ir telekomunikacinei įrangai išmontuoti bei atstatyti pradinę žemės paskirtį. Taip pat sutartimi nustatytas draudimas statyti ir įrengti kitus įrenginius ir statinius. Kiek atsakovėms žinoma, nuomininkas pažeidė nuomos sutartį ir ši aplinkybė nustatyta LAT 2016 m. balandžio 29 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 3K-3-248-421/2016.

42Teigia, kad, atkuriant nuosavybės teises į ginčo Žemės sklypą bei sandoriais perleidžiant nuosavybės teises, nei valstybės institucijos, nei kiti atsakovai pažeidimų, kuriuos nurodo pareiškėja, nepadarė. Privataus juridinio asmens reikalavimas, kad valstybė išpirktų žemės sklypą neregistruotam statiniui eksploatuoti, nepagrįstas nei protingumo, nei sąžiningumo kriterijais, nei teisės normomis.

43Atsakovių atstovė teismo posėdyje palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus, prašė taikyti ieškinio senaties terminą ir skundą atmesti.

442017-09-04 teisme gautas atsakovų K. G., J. G., Č. G. ir K. G. prašymas nagrinėjamu atveju taikyti ieškinio senaties terminą, kadangi nuo ginčijamų sprendimų priėmimo dienos praėjo daugiau kaip 15 metų, pareiškėja apie šį sprendimą iš esmės žinojo nuo jo priėmimo dienos.

45Atsakovas B. D. atsiliepimo į pareiškėjos skundą nepateikė.

46Teismas

konstatuoja:

47Byloje kilo ginčas dėl Administracijos 2002 m. birželio 5 d. sprendimo Nr. 01-1719 „Dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo Vilniaus mieste piliečiui B. D.“ dalies, t. y. dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę grąžinant ją natūra dalies (0,0975 ha statiniais užstatytą žemę), patenkančios į žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), Vilniaus m. sav., Kryžiokų k., ir

482002 m. birželio 5 d. sprendimo Nr. 01-1721 „Dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo Vilniaus mieste piliečiui K. G.“ dalies, t. y. dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę grąžinant ją natūra dalies (0,0975 ha statiniais užstatytą žemę), patenkančios į žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), Vilniaus m. sav., Kryžiokų k., teisėtumo ir pagrįstumo.

49Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2001 m. sausio 22 d. Administracijos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnyba UAB „Bitė GSM“ išdavė statybos leidimą Nr. KP01-03 statyti bazinę mobiliojo ryšio stotį (78 m stiebas ir metalinis konteineris), adresu: Vilniaus m., Kryžiokų k., Verkių sen.

502002 m. birželio 5 d. Administracija sprendimu Nr. 01-1721 „Dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo Vilniaus mieste piliečiui K. G.“ ir sprendimu Nr. 01-1719 „Dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo Vilniaus mieste piliečiui B. D.“ atkūrė nuosavybės teises atsakovams K. G. ir B. D. į jiems tenkančias buvusio savininko V. D. iki 1940 m. nacionalizacijos nuosavybės teise valdytos žemės dalis, adresu: Vilniaus m. sav., Kryžiokų k., grąžinant jiems natūra 5,80 ha ploto žemės sklypą bendrosios nuosavybės teise (po 2,90 ha kiekvienam).

512003 m. balandžio 30 d. buvo sudaryta žemės pirkimo–pardavimo sutartis (reg. Nr. GŠ-3452) tarp K. G., B. D., V. Š. ir Ž. M., kuria V. Š. ir Ž. M. bendrosios dalinės nuosavybės teise lygiomis dalimis įgijo žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį Vilniaus m. sav., Kryžiokų k.

522004 m. gegužės 24 d. buvo sudaryta Žemės sklypo dalies nuomos sutartis (reg. Nr. 6-3564) tarp V. Š., Ž. M. ir UAB „Bitė GSM“, kuria UAB „Bitė GSM“ 15 metų buvo išnuomotos 975/58000 dalys žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), adresu: Vilniaus m. sav., Kryžiokų k.

532008 m. sausio 11 d. buvo sudaryta Žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartis (reg. Nr. DT -203) tarp V. Š., T. Š., Ž. M.-Č. ir UAB „Balsių valda“, kuria UAB „Balsių valda“ įsigijo žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį Vilniaus m. sav., Kryžiokų k.

54NŽT prašo pareiškėjos reikalavimams taikyti ABTĮ nustatytą naikinamąjį terminą ir bylą nutraukti, o UAB „Balsių valda“, V. Š. ir Ž. M.-Č., K. G., J. G., Č. G. ir K. G. taikyti Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytą ieškinio senaties terminą.

55Pažymėtina, kad šiuo atveju pareiškėja reiškia tiek administracinio (dėl atitinkamų Administracijos sprendimų, priimtų nuosavybės teisių atkūrimo srityje, panaikinimo iš dalies), tiek civilinio pobūdžio (dėl atitinkamų sandorių pripažinimo negaliojančiais iš dalies bei dėl restitucijos taikymo) reikalavimus. Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti 2017 m. kovo 8 d. nutartimi konstatavo, kad civilinio pobūdžio reikalavimai laikytini išvestiniais iš pirmųjų reikalavimų, nes jų teisėtumas pirmiausia grindžiamas ne civilinės teisės normų pažeidimu, o nurodant, kad nuosavybė atsirado esant neteisėtiems pagrindams – įstatymams, prieštaraujantiems administravimo subjekto aktams. Civilinio pobūdžio reikalavimų išsprendimas visų pirma priklausys nuo to, kaip bus išspręsti byloje keliami administracinio teisinio pobūdžio reikalavimai.

56LAT yra nurodęs, kad tais atvejais, kai civilinėje byloje nagrinėjami savarankiški reikalavimai, kurių vieni yra civilinio, kiti – administracinio teisinio pobūdžio, jiems atitinkamai turi būti taikomi ieškinio senaties ir administracinių bylų teisenos terminai (LAT 2002 m. gegužės 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-658/2002; 2006 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje

57Nr. 3K-3-380/2006; 2008 m. vasario 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-134/2008).

58Atsižvelgiant į Specialiosios teisėjų kolegijos bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams nutartyje konstatuotą aplinkybę, kad šiuo atveju pagrindiniu laikytinas administracinio pobūdžio reikalavimas, o civilinio pobūdžio reikalavimai yra išvestiniai, bei į LAT formuojamą praktiką, darytina išvada, kad nagrinėjamoje situacijoje taikytini tik administracinių bylų teisenos terminai.

59Nustatyta, kad pareiškėja su ieškiniu į bendrosios kompetencijos teismą kreipėsi 2016 m. rugsėjo 9 d., todėl ginčo atveju taikytina ABTĮ redakcija, įsigaliojusi nuo 2016 m. liepos 1 d., kadangi byla pradėta nagrinėti po šios įstatymo redakcijos įsigaliojimo.

60ABTĮ 29 straipsnio 1 dalis nustato, kad jeigu specialusis įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas, pareiškimas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo teisės akto paskelbimo arba individualaus teisės akto ar pranešimo apie veiksmą (atsisakymą atlikti veiksmus) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

61Pagal ABTĮ 30 straipsnio 1 dalį pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo (prašymo, pareiškimo) padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties ir nėra aplinkybių, nurodytų šio įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 1–8 punktuose. Skundo (prašymo, pareiškimo) padavimo terminas negali būti atnaujintas, jeigu nuo skundžiamo teisės akto priėmimo ar veiksmo atlikimo arba nuo įstatymo ar kito teisės akto nustatyto klausimo išsprendimo termino pasibaigimo praėjo daugiau kaip dešimt metų, išskyrus atvejus, kai įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatyta nusikalstama veika, susijusi su teisės akto priėmimu, veiksmo atlikimu arba neveikimu ar vilkinimu atlikti veiksmus. Taigi, ABTĮ 30 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas yra naikinamasis, t. y. jam suėjus asmenys nebegali skųsti administracinio pobūdžio aktų, nuo kurių priėmimo praėjo daugiau nei 10 metų.

62Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Administracijos sprendimai Nr. 01-1719 „Dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo Vilniaus mieste piliečiui B. D.“ ir Nr. 01-1721 „Dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo Vilniaus mieste piliečiui K. G.“, kurių dalis, susijusias su nuosavybės teisių atkūrimu grąžinant natūra 0,0975 ha statiniais užstatytą žemę, patenkančią į žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), Vilniaus m. sav., Kryžiokų k., prašo panaikinti pareiškėja, buvo priimti 2002 m. birželio 5 d. Pareiškėjos ieškinys, kurį vėliau Specialioji teisėjų kolegija perdavė nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniam teismui, dėl minėtų sprendimų dalių panaikinimo Vilniaus apylinkės teisme buvo gautas tik 2016 m. rugsėjo 9 d. Iš to, kas išdėstyta, matyti, kad nuo sprendimų priėmimo iki pareiškėjos kreipimosi į teismą praėjo daugiau nei 14 metų, todėl pareiškėja nebegalėjo kreiptis į teismą ir ginčyti minėtų sprendimų dalių teisėtumo.

63Pažymėtina, kad vėliausiai apie savo galimai pažeistą teisę pareiškėja sužinojo 2004 m. gegužės 24 d., kai buvo sudaryta Žemės sklypo dalies nuomos sutartis. Taigi, net jei 10 metų termino pradžia būtų skaičiuojama nuo sužinojimo momento, jis taip pat būtų praleistas, kadangi pareiškėja į teismą kreipėsi tik 2016 m. rugsėjo 9 d., t. y. praėjus daugiau nei 12 metų.

64Taip pat teismas atkreipia dėmesį, kad Kauno apygardos teismo 2014 m. birželio 25 d. sprendime buvo konstatuota, kad Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2002 m. birželio

655 d. sprendimais Nr. 01-1719 ir Nr. 01-1721 Žemės sklypo dalis, kurioje yra valstybinės reikšmės miškas, negalėjo būti atkurta natūra, todėl šios sprendimų dalys buvo panaikintos, tačiau šio sprendimo priėmimas neturi įtakos sprendžiamam ginčui šioje byloje, kadangi pareiškėjos ginčijama žemės sklypo dalis į valstybinio miško teritoriją nepatenka.

66ABTĮ 103 straipsnio 8 punkte nustatyta, kad teismas nutraukia bylą, jeigu paaiškėja, kad skundas (prašymas, pareiškimas) buvo priimtas praleidus nustatytus skundo (prašymo, pareiškimo) padavimo terminus, o pareiškėjas neprašė termino atnaujinti arba teismas atmetė tokį prašymą.

67Šiuo atveju yra suėjęs ABTĮ 30 straipsnio 1 dalyje nustatytas naikinamasis 10 metų terminas ir pareiškėja nebegalėjo skųsti Administracijos sprendimų Nr. 01-1719 „Dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo Vilniaus mieste piliečiui B. D.“ ir Nr. 01-1721 „Dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo Vilniaus mieste piliečiui K. G.“ dalių dėl nuosavybės teisių atkūrimo grąžinant žemę natūra į 0,0975 ha statiniais užstatytą žemę, patenkančią į žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), Vilniaus m. sav., Kryžiokų k.

68Pažymėtina, kad pareiškėja neprašė termino atnaujinti nei procesiniuose dokumentuose, nei per teismo posėdį.

69Reikalavimai panaikinti administracinius aktus (Vilniaus apskrities viršininko sprendimus) yra pagrindiniai (vyraujantys), o reikalavimai panaikinti sandorius ir taikyti restituciją laikytini išvestiniais, kaip nurodė Specialioji teisėjų kolegija savo nutartyje. Taigi, išsprendus Vilniaus apskrities administracijos viršininko priimtų administracinių aktų teisėtumą ir nutraukus šią bylos dalį, negali būti tenkinami ir kiti pareiškėjos reikalavimai, t. y. naikinami civiliniai sandoriai ir taikoma restitucija.

70Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis ABTĮ 103 straipsnio 8 punktu, byla nutrauktina.

71ABTĮ 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos proceso šalies savo išlaidų atlyginimą.

72Kadangi nutartis priimta ne pareiškėjos naudai, ji neįgyja teisės į teismo išlaidų atlyginimą.

73Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 103 straipsnio 8 punktu, 107–108 straipsniais, 152 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

74Bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „TeleTower“ skundą nutraukti.

75Nutartis per septynias kalendorines dienas nuo jos paskelbimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę... 3. Teismas... 4. Pareiškėja UAB „TeleTower“ kreipėsi į teismą su skundu, kuriame... 5. 1) pripažinti negaliojančia 2003 m. balandžio 30 d. žemės sklypo, unikalus... 6. 2) pripažinti negaliojančia 2008 m. sausio 11 d. žemės sklypo, unikalus Nr.... 7. 3) panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2002 m. birželio... 8. 4) panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2002 m. birželio... 9. 5) taikyti restituciją: įpareigoti atsakovę UAB „Balsių valda“... 10. 6) priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.... 11. Paaiškina, kad Vilniaus apskrities viršininko administracija (toliau – ir... 12. 2001 m. sausio 22 d. išdavė leidimą Nr. KP01-03 vykdyti statybos darbus,... 13. Nr. ( - ), adresas: Vilniaus m. sav., Kryžiokų k. (toliau – ir Žemės... 14. 2009 m. lapkričio 2 d. buvo užbaigtas UAB „Bitė Lietuva“ reorganizavimo... 15. Pagal Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos duomenis, bazinės stoties... 16. Administracija 2002 m. birželio 5 d. priėmė sprendimą Nr. 01-1719 „Dėl... 17. 2003 m. birželio 30 d. buvo sudaryta Žemės sklypo pirkimo–pardavimo... 18. Įsigijusios Žemės sklypą savininkės ėmė reikalauti sudaryti Žemės... 19. UAB „Bitė Lietuva“ buvo išnuomotos 975/58000 dalys Žemės sklypo. Taigi,... 20. 2008 m. sausio 11 d. Žemės sklypą pagal pirkimo–pardavimo sutartį,... 21. Skunde teigia, kad iš esmės tuometinė bazinės stoties savininkė UAB... 22. Nuosavybės teisių atkūrimas natūra į Žemės sklypą dalyje dėl... 23. Nuosavybės teisės negalėjo būti atkurtos natūra į Žemės sklypo dalį,... 24. Ginčijamas Žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarčių dalis pripažinus... 25. Mano, kad tikslinga taikyti Kauno apygardos teismo byloje nustatytą Žemės... 26. Pareiškėjos atstovas teismo posėdyje palaikė skunde išdėstytus... 27. Atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio... 28. Nurodo, kad pareiškėjos reikalavimai turėtų būti atmesti, nes yra suėjęs... 29. Skundžiami Administracijos sprendimai priimti 2002 m. birželio 5 d., nuo jų... 30. Pažymi, kad jau nuo 2004 m. gegužės 24 d., kai buvo sudaryta žemės sklypo... 31. NŽT neturi duomenų, kad ginčo teritorijoje prie pareiškėjos valdomų... 32. Be to, pareiškėja nepagrįstai nurodo, kad mobiliojo ryšio bazinė stotis... 33. Atkreipia dėmesį, kad Kauno apygardos teismo byloje sprendimų teisėtumas... 34. Nurodo, kad galiojančiuose teisės aktuose nustatyta principinė nuostata, kad... 35. Atsakovės NŽT atstovė teismo posėdyje palaikė atsiliepime išdėstytus... 36. Atsakovė UAB „Balsių valda“ atsiliepime į pareiškėjos skundą su juo... 37. Teigia, kad joks sklypas ar teritorija Lietuvos Respublikos piliečių... 38. Atsakovės atstovas teismo posėdyje palaikė atsiliepime išdėstytus... 39. Atsakovės V. Š. ir Ž. M.-Č. atsiliepimuose į pareiškėjos skundą taip... 40. Pažymi, kad pareiškėja apie atsakovų sudarytus sandorius žinojo nuo 2003... 41. Sudarydamas sutartį nuomininkas pažadėjo, kad pasibaigus nuomos terminui... 42. Teigia, kad, atkuriant nuosavybės teises į ginčo Žemės sklypą bei... 43. Atsakovių atstovė teismo posėdyje palaikė atsiliepime išdėstytus... 44. 2017-09-04 teisme gautas atsakovų K. G., J. G., Č. G. ir K. G. prašymas... 45. Atsakovas B. D. atsiliepimo į pareiškėjos skundą nepateikė.... 46. Teismas... 47. Byloje kilo ginčas dėl Administracijos 2002 m. birželio 5 d. sprendimo Nr.... 48. 2002 m. birželio 5 d. sprendimo Nr. 01-1721 „Dėl nuosavybės teisių į... 49. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2001 m. sausio 22 d.... 50. 2002 m. birželio 5 d. Administracija sprendimu Nr. 01-1721 „Dėl nuosavybės... 51. 2003 m. balandžio 30 d. buvo sudaryta žemės pirkimo–pardavimo sutartis... 52. 2004 m. gegužės 24 d. buvo sudaryta Žemės sklypo dalies nuomos sutartis... 53. 2008 m. sausio 11 d. buvo sudaryta Žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartis... 54. NŽT prašo pareiškėjos reikalavimams taikyti ABTĮ nustatytą naikinamąjį... 55. Pažymėtina, kad šiuo atveju pareiškėja reiškia tiek administracinio (dėl... 56. LAT yra nurodęs, kad tais atvejais, kai civilinėje byloje nagrinėjami... 57. Nr. 3K-3-380/2006; 2008 m. vasario 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr.... 58. Atsižvelgiant į Specialiosios teisėjų kolegijos bylos rūšinio teismingumo... 59. Nustatyta, kad pareiškėja su ieškiniu į bendrosios kompetencijos teismą... 60. ABTĮ 29 straipsnio 1 dalis nustato, kad jeigu specialusis įstatymas nenustato... 61. Pagal ABTĮ 30 straipsnio 1 dalį pareiškėjo prašymu administracinis teismas... 62. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Administracijos sprendimai Nr. 01-1719... 63. Pažymėtina, kad vėliausiai apie savo galimai pažeistą teisę pareiškėja... 64. Taip pat teismas atkreipia dėmesį, kad Kauno apygardos teismo 2014 m.... 65. 5 d. sprendimais Nr. 01-1719 ir Nr. 01-1721 Žemės sklypo dalis, kurioje yra... 66. ABTĮ 103 straipsnio 8 punkte nustatyta, kad teismas nutraukia bylą, jeigu... 67. Šiuo atveju yra suėjęs ABTĮ 30 straipsnio 1 dalyje nustatytas naikinamasis... 68. Pažymėtina, kad pareiškėja neprašė termino atnaujinti nei procesiniuose... 69. Reikalavimai panaikinti administracinius aktus (Vilniaus apskrities viršininko... 70. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis ABTĮ 103 straipsnio 8... 71. ABTĮ 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog proceso šalis, kurios naudai... 72. Kadangi nutartis priimta ne pareiškėjos naudai, ji neįgyja teisės į teismo... 73. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 74. Bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „TeleTower“... 75. Nutartis per septynias kalendorines dienas nuo jos paskelbimo gali būti...