Byla 2-2514/2013
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Aviaekspresas“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Žironas

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Teisingumo ministerijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 25 d. nutarties, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Estravel Vilnius“ ieškinį atsakovui Teisingumo ministerijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Aviaekspresas“.

3Teisėjas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas, ar teismas pagrįstai pritaikė laikinąsias apsaugos priemones.

6Ieškovas UAB „Estravel Vilnius“ kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti atsakovo Teisingumo ministerijos 2013 m. rugsėjo 5 d. rašte Nr. (1.10)7R-6333 užfiksuotus sprendimus dėl pasiūlymų eilės ir pirkimo laimėtojų nustatymo. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones- įpareigoti atsakovą sustabdyti Pirkimo Nr. 138370 procedūras ir uždrausti sudaryti Pirkimo sutartį, o jei ji sudaryta, sustabdyti jos vykdymą. Nurodė, kad atsakovas pažeidė imperatyvias Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas bei viešųjų pirkimų skaidrumo principą. Todėl nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių toliau tęstųsi neteisėtos pirkimo procedūros ir būtų galimai sudaryta neteisėta pirkimo sutartis.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 25 d. nutartimi tenkino ieškovo UAB „Estravel Vilnius“ prašymą ir taikė laikinąją apsaugos priemonę – sustabdė atsakovo Teisingumo ministerijos Pirkimo Nr. 138370 procedūras ir uždraudė atsakovui sudaryti bei vykdyti viešojo pirkimo sutartis. Teismas nusprendė, kad tiekėjo teisėtų interesų požiūriu teisė prašyti sustabdyti pirkimo procedūras yra svarbi, nes pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punktą viešasis pirkimas laikomas pasibaigusiu, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas konkurso laimėtojas, kuris kviečiamas tolesnėms pirkimo procedūroms. Nesustabdžius viešojo pirkimo, būtų susilpnintas tiekėjo pažeistų teisių gynybos mechanizmas. Be to, viešųjų pirkimų ginčai nėra vien tik privataus pobūdžio, o susiję su viešojo intereso apsauga. Visuomenė yra suinteresuota ne tik pirkimo objektu ir jo teikiama socialine ir ekonomine nauda, bet ir tuo, kad tiekėjų varžymasis dėl jo pirkimo objekto vyktų skaidriai, o viešasis sandoris būtų sudarytas pagal racionalumo reikalavimus. Teismas iš į bylą pateiktų duomenų negalėjo padaryti išvados, jog pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, būtų pažeisti ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principai, viešasis interesas ar laikinųjų apsaugos priemonių neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą. Teismas nusprendė, kad nesustabdžius pirkimo procedūrų, egzistuotų reali grėsmė, jog konkurso procedūros būtų baigtos, dėl ko galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas faktiškai nebebūtų įmanomas, ieškovas nebeturėtų galimybės toliau dalyvauti viešame pirkime, kiltų nauji ginčai.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10Atsakovas Teisingumo ministerija pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 25 d. nutartį. Atsakovas nurodo tokius atskirojo skundo argumentus:

  1. vykdant pirkimo procedūras, tarnybinių komandiruočių organizavimo paslaugos yra perkamos, vykdant mažos vertės pirkimus apklausos būdu. Tokiu būdu paslaugas galima pirkti iki 100 000 Lt (Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d.). Kadangi atsakovas šių paslaugų nupirko jau daugiau kaip už 272 785 Lt, atsakovas nebeturi teisės vykdyti mažos vertės pirkimų apklausos būdu;
  2. Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai laikotarpiu yra padidėjęs komandiruočių poreikis, dėl ko atsakovas nuo šių metų pradžios nupirko 307 aviabilietus. Be to, 2013 m. spalio-lapkričio mėnesiais atsakovas organizuos 4 konferencijas su užsienio pranešėjais, kurių kelionės išlaidas turi apmokėti. Neturint galimybės šiems asmenims nupirkti aviabilietų, nukentės Lietuvos valstybės prestižas. Minėtos aplinkybės patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyros principą bei neįvertino Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai fakto;
  3. kadangi pirkimo objektas yra tarnybinių komandiruočių organizavimo paslaugų pirkimas, panaikinus viešojo konkurso rezultatus nekils problemų vieną tiekėją pakeisti kitu bei paskaičiuoti ieškovui padarytą žalą. Be to, atsakovas kaip valstybinė biudžetinė įstaiga visada turėtų galimybę atlyginti žalą.

11Ieškovas UAB „Estravel Vilnius“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas jį atmesti. Nurodo, kad ieškinys yra prima facie pagrįstas, nes ieškovas pateikė įrodymus apie šiurkščius Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimus. Atsakovas šios bylos nagrinėjimo metu gali įsigyti aviabilietus neskelbiamų derybų būdu sudarydama laikinas paslaugų teikimo sutartis (Viešųjų pirkimų įstatymo 56 str. 1 d. 4 p., 92 str. 3 d. 3 p.), ką atsakovas iki šiol ir darė. Nors jau praėjo daugiau nei pusę metų, kuomet Europos Sąjungos Tarybai pirmininkauja Lietuva, ir atsakovas jau organizavo 3 su pirmininkavimu susijusius renginius, atsakovas nepateikė teismui įrodymų apie šių renginių organizavimui laikinosiomis apsaugos priemonėmis sukeltas kliūtis. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra būtinas dėl viešojo intereso apsaugos, kadangi šios priemonės užtikrintų skaidrų ir teisėtą viešąjį pirkimą. Atsakovas nepateikė įrodymų apie užtikrinimo priemonių sukeliamą žalą atsakovui. Nesustabdžius pirkimo procedūrų, ieškovui liktų tik galimybė prašyti žalos atlyginimo, o atsakovas nebūtų sudrausmintas bei atgrasytas nuo pažeidimų darymo.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas netenkinamas.

14CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Iš CPK 144 straipsnio 1 dalies teisinių nuostatų darytina išvada, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paskirtis yra užtikrinti ieškinio reikalavimų, kurie yra prima facie pagrįsti, įvykdymą tuo atveju, jei bus priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Vadinasi, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas, kurį privalo įrodyti dalyvaujantis byloje ar kitas suinteresuotas asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 12 ir 178 str.).

15Tuo tarpu CPK 4237 straipsnyje įtvirtintos specialiosios teisės normos, kurios taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose. Pagal minėto straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose gali taikyti tik tuo atveju, jei jos nepažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso. Taigi, iš CPK 144 straipsnio 1 dalyje ir CPK 4237 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų teisinių nuostatų darytina išvada, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose, iš pradžių yra nustatinėjama, ar egzistuoja grėsmė galutiniu teismo sprendimu galimai patenkintų ieškinio reikalavimų įvykdymui, o nustačius šios grėsmės egzistavimą – vertinama, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels didesnės žalos nei laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas.

16Viešųjų pirkimų bylose viešasis interesas apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu (preke, paslauga, darbų rezultatu) ir jo teikiama nauda, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi. Nagrinėjamu atveju įvertinus viešojo pirkimo dalyko turinį (apgyvendinimo bei kelionės lėktuvu paslaugos) ir viešojo pirkimo tikslą (valstybės tarnautojų komandiruotėms skirtų apgyvendinimo ir transportavimo paslaugų pirkimas), darytina išvada, kad šiuo atveju pirkimo procedūrų sustabdymas nesukels negrįžtamų neigiamų pasekmių visuomenei ar jos daliai, Europos Sąjungos fondų lėšų praradimo ar grėsmės socialiai jautriems visuomenės interesams. Pažymėtina, kad atsakovo atskirojo skundo argumentai, kuriais jis įrodinėja ieškovo galimybę išsiieškoti žalą iš atsakovo tuo atveju, jei ieškinys šioje byloje būtų patenkintas, taip pat savaime neįrodo būtinybės tęsti viešojo pirkimo procedūras. Be to, atsakovo atskirojo skundo argumentai dėl Lietuvos prestižo smukimo, negalint padengti užsienio valstybės tarnautojams apgyvendinimo ir transportavimo išlaidų į Lietuvą, paneigiami kitais paties atsakovo atskirojo skundo argumentais, kuriais jis įrodinėja ir toliau vykdantis valstybės tarnautojų komandiruotėms skirtų apgyvendinimo bei transportavimo paslaugų pirkimą, nepaisant tebesitęsiančio ginčo šioje byloje. Taigi, atsakovui atskirojo skundo argumentais neįrodžius neproporcingai didelės žalos kilimo visuomenei dėl viešųjų pirkimų sustabdymo fakto, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai skundžiama nutartimi prioritetą suteikė ne kuo greitesniam viešojo pirkimo procedūrų užbaigimui (kas sudarytų pagrindą panaikinti laikinąsias apsaugos priemones remiantis atskirojo skundo argumentais), o vienodų viešojo pirkimo dalyvių konkurencinių sąlygų bei skaidraus ir racionalaus valstybės biudžeto lėšų panaudojimo užtikrinimui, vykdant viešųjų pirkimų procedūras (kas sudaro pagrindą palikti galioti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones) (CPK 144 str. 1 d., 4237 str. 1 d.).

17Pažymėtina, kad kaip teisingai nurodo atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas, atsakovas tol, kol šioje byloje vyksta ginčas, skubias apgyvendinimo bei transportavimo paslaugas gali pirkti supaprastinto konkurso būdu (Viešųjų pirkimų įstatymo 92 str. 3 d. 3 p.). Tuo tarpu atsakovo argumentai, kad jis nebegali toliau atlikti viešbučio ir transportavimo paslaugų pirkimo supaprastinto konkurso būdu dėl viršytos mažos vertės viešojo pirkimo kainos atmetami kaip neatitinkantys Viešųjų pirkimų įstatymo teisės normų. Atvejai, kuomet perkančioji organizacija dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių yra priversta įsigyti prekes, paslaugas ar darbus supaprastinto pirkimo būdu, patenka į Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 3 dalies 3 punkte numatytus atvejus, kuomet perkančiajai organizacijai yra būtina skubiai įsigyti prekių, paslaugų ar darbų dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija negalėjo iš anksto numatyti. Kaip matyti iš šių teisinių nuostatų, įstatymo leidėjas nėra numatęs ribojimų, leidžiančių perkančiajai organizacijai šiais atvejais atlikti tik mažos vertės pirkimus, priešingai nei teigia atsakovas atsiliepime į atskirąjį skundą.

18Apeliacine tvarka išnagrinėjus ieškovo Teisingumo ministerijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 25 d. nutarties, nebuvo nustatyta pagrindų, įtvirtintų CPK329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde išdėstytais motyvais. Taip pat nebuvo nustatyta CPK329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 338 str.). Todėl ieškovo atskirasis skundas netenkinamas, o Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 25d.nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

19Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

20Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai