Byla Ik-1503-244/2010

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio (pranešėjas) ir Skirgailės Žalimienės, sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Vidmantui Stonkui, atsakovo atstovui Igoriui Janavičiui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 27 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „OKZ HOLDING Baltija“ skundą atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos, dalyvaujant trečiajam suinteresuotam asmeniui Telšių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, dėl sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Telšių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 2008 m. balandžio 11 d. sprendimu dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr. A6-6 patvirtino nurodymus pareiškėjui sumokėti 45470 Lt pridėtinės vertės mokesčio (toliau - ir PVM), 14322 Lt PVM delspinigių, 227889 Lt gyventojų pajamų mokesčio (toliau - ir GPM), 55170 Lt GPM delspinigių, 254318 Lt valstybinio socialinio draudimo (toliau - ir VSD) įmokų, 1497 Lt įmokų į Garantinį fondą, 361 Lt įmokų į Garantinį fondą delspinigių, 1077707 Lt pelno mokesčio, 158087 Lt pelno mokesčio delspinigių, 107219 Lt socialinio mokesčio ir 4111 Lt socialinio mokesčio delspinigių; skyrė pareiškėjui 13641 Lt PVM baudą, 113945 Lt GPM baudą, 127159 Lt VSD įmokų baudą, 749 Lt įmokų į Garantinį fondą baudą, 323312 Lt pelno mokesčio baudą ir 32166 Lt socialinio mokesčio baudą.

5Pareiškėjas padavė skundą Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos, kuriuo prašė panaikinti Telšių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2008 m. balandžio 11 d. sprendimo Nr. A6-6 dalį dėl UAB „Agnieška“ bei firmų „Sherwest International PTE.Ltd“, „Raymond Worldwide LLC“ ir „World Building Service Ltd“ suteiktų paslaugų, darbuotojų maitinimo išlaidų, taip pat prašė sumažinti paskirtas baudas iki 10 procentų.

6Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos 2008 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. 69-95 patvirtino Telšių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2008 m. balandžio 11 d. sprendimo Nr. A6-6 nurodymus pareiškėjui sumokėti 41941 Lt PVM, 13787,50 Lt PVM delspinigių, 1077707 Lt pelno mokesčio, 158087 Lt pelno mokesčio delspinigių, 107219 Lt socialinio mokesčio ir 4111 Lt socialinio mokesčio delspinigių; pakeitė Telšių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2008 m. balandžio 11 d. sprendimo Nr. A6-6 nurodymus pareiškėjui sumokėti 13641 Lt PVM baudą, 113945 Lt GPM baudą, 749 Lt įmokų į Garantinį fondą baudą, 323312 Lt pelno mokesčio baudą ir 32166 Lt socialinio mokesčio baudą į nurodymus pareiškėjui sumokėti 8741 Lt PVM baudą, 68367 Lt GPM baudą, 449 Lt įmokų į Garantinį fondą baudą, 215541 Lt pelno mokesčio baudą ir 21444 Lt socialinio mokesčio baudą.

7Pareiškėjas padavė skundą Mokestinių ginčų komisijai prie Vyriausybės, kuriuo prašė panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos 2008 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. 69-95 ir Telšių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2008 m. balandžio 11 d. sprendimo Nr. A6-6 dalis dėl UAB „Agnieška“ bei firmų „Sherwest International PTE.Ltd“, „Raymond Worldwide LLC“ ir „World Building Service Ltd“ suteiktų paslaugų, darbuotojų maitinimo išlaidų, taip pat prašė sumažinti paskirtas baudas iki 10 procentų, jeigu pasitvirtintų mokesčių administratoriaus nustatyti pažeidimai.

8Mokestinių ginčų komisija prie Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. S-187(7-151/2008) panaikino Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos 2008 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. 69-95 dalį, kuria patvirtinti nurodymai pareiškėjui sumokėti 4721 Lt PVM, 2271 Lt PVM delspinigių, 944 Lt PVM baudos, 52359 Lt pelno mokesčio, 11241 Lt pelno mokesčio delspinigių ir 10472 Lt pelno mokesčio baudos; patvirtino Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos 2008 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. 69-95 dalį, kuria patvirtinti nurodymai pareiškėjui sumokėti 37220 Lt PVM, 11516,50 Lt PVM delspinigių, 7444 Lt PVM baudos, 1025348 Lt pelno mokesčio, 146846 Lt pelno mokesčio delspinigių ir 205070 Lt pelno mokesčio baudos.

9Pareiškėjas skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti Mokestinių ginčų komisijos prie Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. S-187(7-151/2008) dalį, kuria nuspręsta patvirtinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sprendimo dalį dėl nurodymų pareiškėjui sumokėti 37220 Lt PVM, 11516,50 Lt PVM delspinigių, 7444 Lt PVM baudos, 1025348 Lt pelno mokesčio, 146846 Lt pelno mokesčio delspinigių ir 205070 Lt pelno mokesčio baudos, o taip pat panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos 2008 m. birželio 16 d. sprendimą Nr. 69-95 ir Telšių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2008 m. balandžio 11 d. sprendimą Nr. A6-6.

10Pareiškėjas nurodė, kad mokesčių administratoriai nepagrįstai UAB „Agnieška” vardu išrašytų PVM sąskaitų - faktūrų nepripažino turinčiomis juridinę galią ir nepagrįstai dėl to papildomai priskaičiavo 37220 Lt PVM ir 31017 Lt pelno mokesčio. Ūkinės operacijos pagal UAB „Agnieška” vardu išrašytas PVM sąskaitas - faktūras realiai įvyko. Pareiškėjas iš UAB „Agnieška” pagal 2005 m. birželio 1 d. ir 2005 m. birželio 20 d. PVM sąskaitas - faktūras pirko transporto paslaugas, už kurias atsiskaitė. Kadangi UAB „Agnieška” realiai suteikė transporto paslaugas, kurios tuo metu buvo reikalingos pareiškėjo ūkinei veiklai vykdyti, todėl pareiškėjas turėjo teisę pagal atitinkamas PVM sąskaitas - faktūras padaryti pirkimo PVM atskaitą (Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 64 straipsnis), o taip pat atitinkamas išlaidas priskirti prie sąnaudų, mažinančių apmokestinamąjį pelną (Pelno mokesčio įstatymo

1111 straipsnis). Tuo metu, kai buvo teikiamos paslaugos, pareiškėjas neturėjo jokių duomenų apie kokius nors neteisėtus UAB „Agnieška” veiksmus. Pareiškėjas nurodė, kad mokesčių administratoriai taip pat nepagrįstai nepripažino firmų „Sherwest International PTE.Ltd“, „Raymond Worldwide LLC”, „World Building Service Ltd“ jam suteiktų konsultacinių paslaugų ir nepagrįstai dėl to papildomai priskaičiavo pelno mokestį. Šių firmų paslaugos pareiškėjui realiai buvo suteiktos, o mokesčių administratorių padarytos priešingos išvados yra nepagrįstos. Pareiškėjas nurodė, kad jeigu pasitvirtintų, jog jis padarė ginčijamuose sprendimuose nurodytus pažeidimus, tuomet jam paskirtos baudos turėtų būti sumažintos iki 10 procentų. Šiuo atveju mokesčių administratoriai savo sprendimuose nenustatė pareiškėjo atsakomybę sunkinančių aplinkybių, o tik nurodė jo atsakomybę lengvinančias aplinkybes.

12Atsakovas su pareiškėjo skundo nesutiko.

13Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas 2005 m. birželio 1 d. ir 2005 m. birželio 20 d. UAB „Agnieška“ vardu išrašytose PVM sąskaitose - faktūrose nurodytoms transporto paslaugoms pagrįsti nepateikė sutarčių su UAB „Agnieška” bei važtaraščių. Šiose PVM sąskaitose - faktūrose bei atliktų darbų akte nurodytas UAB „Agnieška” vardu pasirašantis asmuo

14A. N. nebuvo UAB „Agnieška” vadovas ar kaip nors kitaip su ja susijęs asmuo. UAB „Agnieška” nuo 2005 m. gegužės mėnesio neteikia PVM deklaracijų, o 2005 m. spalio 13 d. išregistruota iš PVM mokėtojų registro. 2005 m. birželio mėnesį UAB „Agnieška” neturėjo nei materialinių resursų, nei darbuotojų transporto paslaugoms teikti ir nėra duomenų, patvirtinančių, kad tokias paslaugas ji būtų užsakiusi iš kitų ūkio subjektų. Todėl minėtose PVM sąskaitose - faktūrose nurodytos ūkinės operacijos realiai neįvyko, dėl ko mokesčių administratoriai pagrįstai konstatavo, jog pareiškėjas pagal UAB „Agnieška” vardu išrašytas PVM sąskaitas - faktūras neįgijo teisės į PVM atskaitą. Taip pat pareiškėjas neturėjo teisės pagal minėtas PVM sąskaitas - faktūras sumažinti 2005 metų apmokestinamąjį pelną, atitinkamas išlaidas priskirdamas leidžiamiems atskaitymams. Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas pagal kompanijos „OKZ Holding a. s.” 2004 m. gegužės 18 d. sąskaitą Nr. ( - ) 2004 metų leidžiamiems atskaitymams, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, priskyrė 121814,78 Lt už skysčio pakėlimo įrangos sutarties vykdymo priežiūrą. Šią sąskaitą kompanija „OKZ Holding a. s.” pareiškėjui išrašė remdamasi firmos „Sherwest International PTE.Ltd“ 2004 m. gegužės 18 d. sąskaita Nr. ( - ) už skysčio pakėlimo įrangos sutarties vykdymo priežiūrą. Tačiau vienintelis įrodymas, kurį pareiškėjas pateikė firmos „Sherwest International PTE.Ltd“ suteiktoms paslaugoms pagrįsti, yra prieštaringas pareiškėjo generalinio direktoriaus paaiškinimas. Kitų dokumentų (sutarčių, atliktų darbų aktų ir pan.), kurie galėtų pagrįsti, jog paslaugas suteikė būtent firma „Sherwest International PTE.Ltd.”, nėra. Todėl nėra pagrindo teigti, kad firma „Sherwest International PTE.Ltd” suteikė pareiškėjui paslaugas, nurodytas sąskaitoje Nr. ( - ), dėl ko pareiškėjas, apskaičiuodamas 2004 metų apmokestinamąjį pelną, nepagrįstai leidžiamiems atskaitymams priskyrė 121814,78 Lt už skysčio pakėlimo įrangos sutarties vykdymo priežiūrą. Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas pagal kompanijos „OKZ Holding a. s.” 2004 m. birželio 10 d. sąskaitą

15Nr. ( - ) 2004 metų leidžiamiems atskaitymams, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, priskyrė 135902,21 Lt už skysčio pakėlimo įrangos sutarties vykdymo konsultacijas ir priežiūrą. Šią sąskaitą kompanija „OKZ Holding a. s.” pareiškėjui išrašė remdamasi firmos „Raymond Worldwide LLC” 2004 m. birželio 10 d. sąskaitomis Nr. ( - ) ir Nr. ( - ). Tačiau pareiškėjo pateiktoje 2004 m. sausio 11 d. konsultavimo sutartyje, 2004 m. birželio 10 d. priėmimo lape, pareiškėjo generalinio direktoriaus paaiškinime, firmos „Raymond Worldwide LLC” 2008 m. vasario 14 d. pranešime apie konsultavimo sutarties įvykdymą nėra aiškių ir konkrečių duomenų, kurie patvirtintų realų firmos „Raymond Worldwide LLC” paslaugų teikimą pareiškėjui. Todėl pareiškėjas, apskaičiuodamas 2004 metų apmokestinamąjį pelną, nepagrįstai leidžiamiems atskaitymams priskyrė 135902,21 Lt už skysčio pakėlimo įrangos sutarties vykdymo konsultacijas ir priežiūrą. Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas laikotarpiu nuo 2004 m. gruodžio 30 d. iki 2007 m. rugsėjo 30 d. pagal kasos išlaidų orderius iš kasos savo generaliniam direktoriui išmokėjo 18876801,95 Lt avansinių sumų. Pareiškėjo generalinis direktorius dėl iš kasos paimtų grynųjų pinigų panaudojimo pateikė avansines apyskaitas, kuriose nurodyta, jog 6529632 Lt buvo sumokėti firmai „World Building Service Ltd” pagal 2003 m. lapkričio 20 d. sutartį. Tačiau surinkti duomenys nepatvirtina, jog pareiškėjas tikrai sumokėjo grynuosius pinigus firmai „World Building Service Ltd” už 2003 m. lapkričio 20 d. sutartyje nurodytas paslaugas ir jog ši firma tikrai suteikė pareiškėjui konkrečias paslaugas. Firmos „World Building Service Ltd” veiklos realumo nepatvirtino ir JAV mokesčių administratorius. Todėl pareiškėjas, apskaičiuodamas 2005 ir 2006 metų apmokestinamąjį pelną, nepagrįstai leidžiamiems atskaitymams priskyrė 3742517 Lt už 2005 metus pagal firmos „World Building Service Ltd” išrašytą 2006 m. sausio 25 d. sąskaitą - faktūrą Nr. ( - ) ir 2862000 Lt už 2006 metus pagal 2007 m. sausio 23 d. sąskaitą - faktūrą Nr. ( - ). Atsakovas nurodė, kad pareiškėjui šiuo atveju taip pat pagrįstai buvo paskirtos 20 procentų nuo papildomai apskaičiuotų mokesčių sumų PVM ir pelno mokesčio baudos.

16Trečiasis suinteresuotas asmuo su pareiškėjo skundu nesutiko.

17II.

18Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gegužės 27 d. sprendimu panaikino Mokestinių ginčų komisijos prie Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. S-187(7-151/2008) dalį, kuria nuspręsta patvirtinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sprendimo dalį dėl nurodymų pareiškėjui sumokėti 37220 Lt PVM, 11516,50 Lt PVM delspinigių, 7444 Lt PVM baudos, 1025348 Lt pelno mokesčio, 146846 Lt pelno mokesčio delspinigių ir 205070 Lt pelno mokesčio baudos, panaikino Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos 2008 m. birželio 16 d. sprendimą Nr. 69-95 ir perdavė pareiškėjo skundą dėl Telšių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2008 m. balandžio 11 d. sprendimo Nr. A6-6 Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos nagrinėti iš naujo.

19Teismas nurodė, kad atsakovas tvirtina, jog realiai transporto paslaugų UAB „Agnieška“ pareiškėjui nesuteikė. Tuo tarpu pareiškėjo ūkinės operacijos su UAB „Agnieška” buvo tiriamos ne tik pareiškėjo mokestinio patikrinimo metu, bet ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Telšių skyriui atliekant ikiteisminį tyrimą Nr. 06-1-07030-07. Šio ikiteisminio tyrimo metu buvo vertinama, ar pareiškėjas savo buhalterinėje apskaitoje užfiksavo galimai fiktyvius transporto paslaugų pirkimus iš

20UAB „Agnieška”. Šis ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas Telšių rajono apylinkės prokuratūros 2008 m. rugpjūčio 8 d. nutarimu, nenustačius nusikalstamų veikų, nustatytų Baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalyje ir 182 straipsnio 2 dalyje, požymių. Šiame nutarime buvo konstatuota, kad transporto paslaugos pagal UAB „Agnieška” PVM sąskaitas - faktūras buvo atliktos, tačiau paslaugoms įforminti panaudoti suklastoti apskaitos dokumentai, apie tai paslaugų gavėjams nežinant. Teismas nurodė, kad byloje ginčijamuose sprendimuose taip pat tvirtinama, jog nėra duomenų, patvirtinančių, kad firmos „Sherwest International PTE.Ltd“, „Raymond Worldwide LLC” ir „World Building Service Ltd” realiai suteikė pareiškėjui tam tikras paslaugas. Tuo tarpu nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą konstatuota, jog dėl sandorių su minėtomis firmomis realumo tyrimo metu nebuvo nustatyta jokių faktinių aplinkybių, patvirtinančių, kad šie sandoriai neįvyko. Teismas nurodė, kad byloje yra prieštaravimų, nes mokesčių administratoriai teigia, jog sandoriai neįvyko, o ikiteisminio tyrimo metu konstatuota, kad paslaugos buvo suteiktos ir nėra duomenų, patvirtinančių, kad sandoriai neįvyko. Be to, atsakovo atstovas teismo posėdyje patvirtino, jog mokestinio ginčo metu nebuvo įvertinti visi įrodymai, kurie yra ikiteisminio tyrimo medžiagoje. Teismas nurodė, kad, atsižvelgiant į tai, jog mokesčio administratorių padarytos išvados dėl ūkinių operacijų turinio ir ikiteisminio tyrimo metu padarytos išvados yra prieštaringos, jog ne visi ikiteisminio tyrimo metu surinkti įrodymai įvertinti nagrinėjant mokestinį ginčą, jog ikiteisminio tyrimo medžiagoje esantys įrodymai turi būti įvertinti kitų mokestinėje byloje surinktų įrodymų kontekste, būtina atlikti papildomą bylos aplinkybių tyrimą. Todėl pareiškėjo teismui paduotas skundas tenkintinas iš dalies ir, atitinkamai panaikinus Mokestinių ginčų komisijos prie Vyriausybės ir centrinio mokesčių administratoriaus sprendimus, pareiškėjo skundas dėl vietos mokesčių administratoriaus sprendimo perduotinas centriniam mokesčių administratoriui nagrinėti iš naujo.

21III.

22Apeliaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 27 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo pareiškėjo skundą atmesti.

23Atsakovas nurodo, kad ši byla Vilniaus apygardos administraciniame teisme buvo nagrinėjama antrą kartą po to, kai Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. kovo 8 d. nutartimi panaikino šioje byloje jau anksčiau priimtą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. kovo 10 d. sprendimą, kuriuo buvo atmestas pareiškėjo skundas, ir perdavė bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. kovo 8 d. nutartyje konstatavo, kad šiame mokestiniame ginče yra keliamas klausimas dėl pareiškėjo vykdytų ūkinių operacijų realumo; kad ginčo ūkinės operacijos buvo tiriamos ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Telšių skyriui atliekant ikiteisminį tyrimą Nr. 06-1-07030-07, kuris buvo nutrauktas Telšių rajono apylinkės prokuratūros 2008 m. rugpjūčio 8 d. nutarimu, nenustačius nusikalstamų veikų požymių ir konstatavus, jog tyrimo metu nenustatyta faktinių aplinkybių, jog sandoriai tarp pareiškėjo ir UAB „Agnieška" bei kompanijų „Sherwest International PTE.Ltd“, „Raymond Worldwide LLC“ ir „World Building Service Ltd“ neįvyko; kad tik įsiteisėjęs teismo nuosprendis baudžiamojoje byloje yra privalomas teismui, nagrinėjančiam administracines bylas, ir kad faktai, išdėstyti Telšių rajono apylinkės prokuratūros 2008 m. rugpjūčio 8 d. nutarime, nagrinėjamoje administracinėje byloje neturi prejudicinės galios, tačiau jie bei juos pagrindžianti ikiteisminio tyrimo Nr. 06-1-07030-07 medžiaga turi būti įvertinti kitų byloje surinktų įrodymų kontekste. Atsakovas nurodo, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gegužės 27 d. sprendime padarė analogiškas išvadas kaip ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. kovo 8 d. nutartyje, tačiau mokesčių administratorių bei ikiteisminio tyrimo metu pateikto tapačių aplinkybių vertinimo prieštaravimų nesprendė ir pareiškėjo skundą perdavė iš naujo nagrinėti atsakovui. Toks Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas yra nepagrįstas, nes teismas nesilaikė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. kovo 8 d. nutartyje išdėstytos nuostatos, kad klausimą dėl ginčo ūkinių operacijų realumo, atsižvelgdamas į mokesčių administratorių pateiktus įrodymus bei Telšių rajono apylinkės prokuratūros surinktus įrodymus, turi išspręsti pirmosios instancijos teismas. Atsakovas nurodo, kad šiuo atveju tiek vietos mokesčių administratoriaus ir mokestinį ginčą nagrinėjusių institucijų sprendimai, tiek Telšių rajono apylinkės prokuratūros 2008 m. rugpjūčio 8 d. nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą yra priimti remiantis iš esmės tais pačiais įrodymais, kurie Vilniaus apygardos administraciniam teismui visi buvo pateikti. Šiuo atveju iš esmės analogiškų byloje pateiktų įrodymų vertinimo prieštaravimus turėtų išspręsti mokestinį ginčą nagrinėjantis teismas.

24Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis suinteresuotas asmuo su apeliaciniu skundu sutinka.

25Teisėjų kolegija

konstatuoja:

26IV.

27Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

28Šioje byloje sprendžiamas mokestinis ginčas kilo dėl mokesčių administratorių sprendimų, kuriais pareiškėjui buvo nurodyta papildomai sumokėti 37220 Lt PVM, 11516,50 Lt PVM delspinigių, 7444 Lt PVM baudos, 1025348 Lt pelno mokesčio, 146846 Lt pelno mokesčio delspinigių ir 205070 Lt pelno mokesčio baudos.

29Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, pirmą kartą nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, 2010 m. kovo 8 d. nutartimi panaikino Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. kovo 10 d. sprendimą ir perdavė pirmosios instancijos teismui pareiškėjo skundą nagrinėti iš naujo. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šioje nutartyje nurodė, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas mokestinį ginčą dėl pareiškėjo apmokestinimo, neįvykdė įstatyme numatytos pareigos visapusiškai ir objektyviai išnagrinėti bylą. Teismas pažymėjo, kad, nagrinėjant bylą iš naujo, būtina išreikalauti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Telšių skyriaus atlikto ikiteisminio tyrimo Nr. 06-1-07030-07 medžiagą ir teisiškai įvertinti joje surinktų duomenų reikšmę pareiškėjo apmokestinimui, sulyginus ikiteisminio tyrimo duomenis su kita mokestinio ginčo medžiaga bei mokesčių administratorių surinktais įrodymais.

30Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą iš naujo, šių apeliacinės instancijos teismo nurodymų nevykdė. Nors pirmosios instancijos teismas išsireikalavo minėtą ikiteisminio tyrimo medžiagą, tačiau detaliai nevertino ikiteisminio tyrimo medžiagoje esančių įrodymų, susijusių su šiuo mokestiniu ginču, nelygino ikiteisminio tyrimo duomenų su kita administracinės bylos medžiaga bei mokesčių administratorių surinktais įrodymais. Pirmosios instancijos teismas tik pasirėmė nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą konstatuota aplinkybe, kad tyrimo metu nebuvo nustatyta jokių faktinių aplinkybių, jog sandoriai, kurių realumą kvestionavo mokesčių administratoriai ir Mokestinių ginčų komisija, neįvyko. Dėl to pirmosios instancijos teismas priėjo išvadą, kad byloje yra prieštaravimų, nes mokesčių administratorius teigia, kad administracinėje byloje vertinami sandoriai neįvyko, o ikiteisminio tyrimo metu konstatuota, kad paslaugos buvo suteiktos ir nėra duomenų, kad sandoriai neįvyko. Tačiau pirmosios instancijos teismas nenurodė, kokie konkretūs įrodymai patvirtina šią išvadą.

31Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. kovo 8 d. nutartyje nurodė, kad, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 58 straipsnio 4 dalimi, tik įsiteisėjęs teismo nuosprendis baudžiamojoje byloje yra privalomas teismui, nagrinėjančiam administracines bylas dėl asmens, kuriam priimtas teismo nuosprendis, veiksmų administracinių teisinių pasekmių. Teismas pažymėjo, kad šiuo atveju faktai, išdėstyti Telšių rajono apylinkės prokuratūros 2008 m. rugpjūčio 8 d. nutarime, nagrinėjamoje administracinėje byloje neturi prejudicinės galios, tačiau jie bei juos pagrindžianti ikiteisminio tyrimo Nr. 06-1-07030-07 medžiaga privalo būti įvertinti kitų byloje surinktų įrodymų kontekste (Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio 1 dalis, 86 straipsnio 2 dalis).

32Todėl, sprendžiant klausimą dėl šioje administracinėje byloje vertinamų sandorių realumo, nepakanka remtis vien nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą konstatuotomis aplinkybėmis, tačiau išvadas būtina pagrįsti įrodymais, kurių vertinimas turi būti pagrįstas visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu (Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio 6 dalis).

33Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, nurodė, kad byloje yra prieštaravimų, nes mokesčių administratoriai teigia, jog sandoriai neįvyko, o ikiteisminio tyrimo metu konstatuota, kad paslaugos buvo suteiktos ir nėra duomenų, patvirtinančių, kad sandoriai neįvyko. Be to, kaip nurodė pirmosios instancijos teismas, atsakovo atstovas teismo posėdyje patvirtino, jog mokestinio ginčo metu nebuvo įvertinti visi įrodymai, kurie yra ikiteisminio tyrimo medžiagoje.

34Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, įvertinęs visus byloje surinktus įrodymus, privalo pats konstatuoti, kurios aplinkybės, turinčios bylai esminės reikšmės, yra nustatytos ir kurios nenustatytos, t. y. nustatyti, ar šioje administracinėje byloje analizuojami sandoriai realiai įvyko, ar neįvyko. Pirmosios instancijos teismas, perduodamas pareiškėjo skundą centriniam mokesčių administratoriui nagrinėti iš naujo, nenurodė, jog centrinis mokesčių administratorius, iš naujo nagrinėdamas šį mokestinį ginčą, privalėtų atlikti specifinį papildomą aplinkybių tyrimą, surinkti papildomus duomenis. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime tik nurodė, kad būtina įvertinti mokestinio patikrinimo metu surinktus duomenis kartu su ikiteisminio tyrimo byloje esančiais duomenimis. Tačiau tokį byloje surinktų įrodymų vertinimą privalėjo atlikti pirmosios instancijos teismas, nes Administracinių bylų teisenos įstatymo 81 straipsnis reikalauja, kad, nagrinėdami administracines bylas, teisėjai aktyviai dalyvautų tiriant įrodymus, nustatant visas bylai svarbias aplinkybes ir visapusiškai, objektyviai jas ištiriant.

35Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

36Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies

374 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

38Apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

39Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 27 d. sprendimą panaikinti ir bylą perduoti Vilniaus apygardos administraciniam teismui nagrinėti iš naujo.

40Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Telšių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 2008 m. balandžio 11 d.... 5. Pareiškėjas padavė skundą Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų... 6. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos 2008 m. birželio... 7. Pareiškėjas padavė skundą Mokestinių ginčų komisijai prie Vyriausybės,... 8. Mokestinių ginčų komisija prie Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 9 d. sprendimu... 9. Pareiškėjas skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir... 10. Pareiškėjas nurodė, kad mokesčių administratoriai nepagrįstai UAB... 11. 11 straipsnis). Tuo metu, kai buvo teikiamos paslaugos, pareiškėjas neturėjo... 12. Atsakovas su pareiškėjo skundo nesutiko.... 13. Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas 2005 m. birželio 1 d. ir 2005 m.... 14. A. N. nebuvo UAB „Agnieška” vadovas ar kaip nors... 15. Nr. ( - ) 2004 metų leidžiamiems atskaitymams,... 16. Trečiasis suinteresuotas asmuo su pareiškėjo skundu nesutiko.... 17. II.... 18. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gegužės 27 d. sprendimu... 19. Teismas nurodė, kad atsakovas tvirtina, jog realiai transporto paslaugų UAB... 20. UAB „Agnieška”. Šis ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas Telšių rajono... 21. III.... 22. Apeliaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 23. Atsakovas nurodo, kad ši byla Vilniaus apygardos administraciniame teisme buvo... 24. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis suinteresuotas asmuo su... 25. Teisėjų kolegija... 26. IV.... 27. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 28. Šioje byloje sprendžiamas mokestinis ginčas kilo dėl mokesčių... 29. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, pirmą kartą nagrinėdamas... 30. Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą iš naujo, šių... 31. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. kovo 8 d. nutartyje... 32. Todėl, sprendžiant klausimą dėl šioje administracinėje byloje vertinamų... 33. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, nurodė, kad... 34. Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos... 35. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, pirmosios instancijos teismo... 36. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 37. 4 punktu, teisėjų kolegija... 38. Apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.... 39. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 27 d. sprendimą... 40. Nutartis neskundžiama....