Byla 2-2239-860/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Jakaitis,

2sekretoriaujant M.Šapokaitei - Sosyan, dalyvaujant ieškovo atstovui M. P., atsakovo T. S. atstovui adv. J.Sakavičiui, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos atstovei A. Č.,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo ( - ) ieškinį atsakovams T. S., A. S. ir D. V., institucijoms, teikiančioms išvadą byloje – Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnybai, dėl skolos priteisimo,

Nustatė

4( - ) kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį vėliau patikslino, prašydama priteisti iš atsakovų: 8 221,10 Lt skolos priklausomai nuo laikotarpio ir jų nuosavybės teise valdomos turto dalies tokia tvarka: iš D. V. - 2 715,40 Lt; iš T. S. - 2 752,85 Lt; iš A. S. – 2752,85 Lt; 5 proc. procesinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; bylinėjimosi išlaidas (b.l. 31, 81 - 82).

5Ieškinyje ieškovas nurodė, kad jis tiekė elektros energiją atsakovams nuosavybės teise priklausančiam butui, adresu ( - ) Laikotarpiu nuo 2008-04-07 iki 2010-07-07 buvo tiekiama elektros energija už kurią nebuvo pilnai atsiskaityta, todėl susidarė 8 221,10 Lt įsiskolinimas. Objektui elektros energija įvesta 2008-04-07 pagal atsakovo D. V. prašymą. Laikotarpiu nuo 2008-04-07 iki 2008-08-27 už suvartotą elektros energiją privalėjo atsiskaityti atsakovas D. V.. Laikotarpiu nuo 2008-08-27 iki 2010-07-07 už suvartotą elektros energiją privalėjo atsiskaityti buto savininkai, t.y. T. S. ir A. S., nors jie ir nebuvo sudarę sutarties su ieškovo dėl elektros energijos tiekimo. Kaip minėta, objektui 2008-04-07 buvo įrengta apskaita, 2009-06-25 objektui buvo atliktas pirmas rodmenų nurašymas, kurio metu nustatyta, kad objektas suvartojo dieniniu tarifu 11648 kWh (apmokėti rodmenys 6 kWh – skirtumas 11642) ir naktiniu tarifu 14403 kWh (apmokėti rodmenys 4 kWh – skirtumas 14399). Įvertinus apmokėtus rodmenis ir tuo metu galiojusius tarifus laikotarpiu nuo skaitiklio įrengimo iki pirmo patikrinimo buvo suvartota elektros energijos už 8 490,39 Lt. Atsižvelgiant į tai, kad minėtu laikotarpiu keitėsi faktiniai elektros energijos vartotojai, ieškovas apskaičiavo skolos dydį proporcingai laikotarpiui kai atsakovai buvo faktiniai elektros energijos vartotojai. Laikotarpiu nuo 2008-04-07 iki 2008-08-27 atsakovas D. V. faktiniu vartotoju buvo 142 d., t.y. skolos dydis yra 2 715,40 Lt; atsakovai T. S. ir A. S. faktiniais vartotojais buvo 302 d., t.y. 5 774,99 Lt. Laikotarpiu nuo 2009-06-25 iki 2010-09-29, kai buvo atjungtas elektros energijos tiekimas, buvo suvartota elektros energijos už 2 130,71 Lt. Per pastarąjį laikotarpį buvo atliktas vienas mokėjimas – 2010-10-14, sumokėta 2 400 Lt. Kadangi ieškovas įsipareigojimą tiekti elektros energiją vykdė tinkamai, o atsakovai už jiems patiekta elektros energiją pilnai neatsiskaitė, prašo ieškinį tenkinti.

6Atsakovai T. S. ir A. S. pateikė teismui atsiliepimą į pirminį ieškinį, su kuriuo nesutinka (b.l. 53 - 57), nurodė, kad tarp ieškovo ir jų nėra sudarytos elektros energijos pirkimo – pardavimo sutarties. Atsakovai atsiliepimo į ieškovo patikslintą ieškinį nepateikė.

7Atsakovas D. V. nustatyta tvarka ir terminu atsiliepimo į ieškovo ieškinį (patikslintą) nepateikė.

8Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba pateikė išvadą (b.l. 80A – 80C), kad vartotojai turi pareigą sumokėti už faktiškai sunaudotą elektros energijos kiekį.

9Valstybinė kainų ir energetikos komisija pateikė teismui išvadą (119 - 121), kurioje mano, kad ieškovo ieškinys atsakovams yra pagrįstas.

10Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį pilnai palaikė.

11Atsakovo T. S. atstovas su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad ieškovas su atsakovu D. V. yra sudaręs sutartį, todėl šis atsakovas ir turi atsakyti ieškovui už suvartotą elektros energiją. Geriausiu atveju atsakovas T. S. ir jo sutuoktinė galėtų atsakyti tik subsidiariai.

12Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos atstovė palaikė savo išvadą, kuri buvo pateikta raštu.

13Ieškinys tenkintinas.

14Byloje nustatyta, kad atsakovas D. V. 2008-04-03 sudarė elektros energijos pirkimo – pardavimo sutartį su ieškovu (tuo metu ( - )) (b.l. 86). Šios sutarties pagrindu atsakovui D. V. 2008-04-07 buvo įvesta elektra gyvenamajam namui, esančiam ( - ) (b.l. 68, 88). 2009-06-25 objektui buvo atliktas pirmas rodmenų nurašymas, kurio metu nustatyta, kad objektas suvartojo dieniniu tarifu 11648 kWh, naktiniu tarifu 14407 kWh (b.l. 89). 2010-09-29 atjungtas elektros tiekimas objektui dėl skolos; 2010-07-07 nustatyta, kad objektas suvartojo dieniniu tarifu 14673 kWh, naktiniu tarifu - 18396 kWh (b.l. 92).

15Byloje taip pat nustatyta, kad butą, kuriame įrengta elektros apskaita, 2008-08-27 įsigijo atsakovai A. S. ir T. S. (b.l. 83 - 84).

16Nagrinėjamoje byloje ginčas kilęs dėl netinkamo elektros energijos vartotojų (atsakovų) įsipareigojimų vykdymo ( - ). Ieškinyje nurodoma, kad laikotarpiu nuo 2008-04-07 iki 2008-08-27 už suvartotą elektros energiją sutarties pagrindu su ieškovu atsiskaityti turėjo atsakovas D. V., o nuo 2008-08-27 iki 2010-07-07 nauji buto savininkai, t.y. atsakovai T. S. ir A. S..

17Teismas su šiais ieškovo argumentais sutinka.

18Ieškovas teikė minėtam objektui elektros energiją laikotarpiu nuo 2008-04-07 iki 2010-07-07 (elektra atjungta 2010-09-29). Už šį laikotarpį buvo patiekta elektros energijos iš viso už 10 621,10 Lt; apmokėjimas buvo padarytas vienintelį kartą, t.y. 2009-10-14 buvo apmokėta 2 400 Lt (b.l. 35). Ieškovas savo įsipareigojimus vykdė tinkamai, jam nebuvo pareikšta jokių pretenzijų dėl energijos kokybės, byloje ginčo dėl to nėra. Atsakovui D. V. prievolė sumokėti už tinkamai patiektą elektros energiją kyla iš 2008-04-03 sudarytos su ieškovu elektros energijos pirkimo – pardavimo sutarties.

19Atsakovai T. S. ir A. S. su ieškovo reikalavimu dėl įsiskolinimo priteisimo nesutinka motyvuodami tuo, kad tarp jų ir ieškovo nėra sudarytos elektros energijos pirkimo – pardavimo sutarties. Tačiau teismas su šiais atsakovų argumentais nesutinka. Pagal CK 6.384 straipsnio 1 dalį, jeigu pagal sutartį abonentas yra fizinis asmuo – vartotojas, naudojantis energiją savo buitinėms reikmėms, tai sutartis laikoma sudaryta nuo vartotojo įrenginių prijungimo prie energijos tiekimo tinklų; ši sutartis laikoma sudaryta neterminuotam laikui, jeigu joje nenumatyta ko kito. Šiuo atveju laikytina, kad vartotojas patvirtina elektros energijos pirkimo – pardavimo sutartį konkliudentiniais veiksmais (CK 1.71 str. 2 d.). Nagrinėjamu atveju elektros energijos pirkimo – pardavimo sutartis tarp ieškovo ir atsakovų T. S. bei A. S. būtent ir buvo sudaryta tokia forma (konkliudentiniais veiksmais), t.y. ne pasirašant elektros energijos pirkimo – pardavimo sutartį, tačiau prijungiant atsakovų įrenginius prie ieškovui priklausančių energijos tiekimo tinklų. Kitaip tariant, abiejų šalių valia tiekti ir gauti elektros energiją realizuota konkliudentiniais veiksmais nuo atsakovų įsigijimo objekto, prie kurio prijungti elektros tinklai, t.y. nuo 2008-08-27, kai atsakovų buvo pradėta naudoti elektros energija. Ieškovas užtikrino atsakovų aprūpinimą elektros energija, atsakovai priėmė ir naudojosi elektros energija – tarp šalių susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai dėl apmokėjimo už paslaugas. Kaip minėta, ieškovas tinkamai vykdė savo įsipareigojimus, todėl atsakovai turi pareigą sumokėti už gautą elektros energiją.

20Nepagrįstas atsakovo T. S. atstovo teiginys, kad jo atstovaujamasis ir jo sutuoktinė galėtų atsakyti tik subsidiariai. Tai, kad tarp ieškovo ir atsakovo D. V. 2008-04-03 buvo sudaryta elektros energijos pirkimo – pardavimo sutartis, kuri ieškovo atstovo teigimu buvo nutraukta tik 2009-09-29, nepaneigia ieškovo teisės reikalauti įsiskolinimo padengimo iš faktinio energijos naudotojo, su kuriuo taip pat yra sudaryta elektros energijos pirkimo – pardavimo sutartis (konkliudentiniais veiksmais). Byloje nenustatyta, kad ieškovas būtų kreipęsis į teismą dėl įsiskolinimo priteisimo iš atsakovo D. V. už laikotarpį nuo 2008-08-27 (kai nuosavybės teises į objektą įsigijo atsakovai S.) iki 2010-07-07, o dabar dar kartą reikalautų už tą patį laikotarpį padengti susidariusį įsiskolinimą ir iš S..

21Ieškovas ieškinyje reikalavimą apmokėti už sunaudotą elektros energiją išskaido, atsižvelgdamas į tai, kam atitinkamu laikotarpiu priklausė objektas. Teismas su tokiu ieškovo ieškinyje įsiskolinimo išskaidymu sutinka. Kaip minėta, pirmas rodmenų nurašymas buvo 2009-06-25, iki šios datos buvo suvartota elektros energijos už 8 490,39 Lt. Ieškovas pagrįstai apskaičiavo šios skolos dydį (8 490,39 Lt) proporcingai laikotarpiui kai atsakovai buvo faktiniai elektros energijos vartotojai, t.y. laikotarpiu nuo 2008-04-07 iki 2008-08-27 (kai buvo perleista objekto nuosavybė) atsakovas D. V. faktiniu vartotoju buvo 142 d., šiam atsakovui tenkančios skolos dydis yra 2 715,40 Lt; laikotarpiu nuo 2008-08-27 iki 2009-06-25 (kai pirmą kartą buvo nuimti rodmenys) atsakovai S. faktiniu vartotoju buvo 302 d., kas sudaro 5 774,99 Lt. Atsakovai S., įsigiję nuosavybės teises į aptariamą objektą 2008-08-27, nevykdė pareigos sudaryti rašytinę sutartį su ieškovu dėl elektros energijos tiekimo, nors energiją naudojo, be to, šie atsakovai būdami apdairūs ir rūpestingi galėjo išsikviesti ieškovo atstovus ir įsigijimo momentu ar iš karto po jo fiksuoti skaitliukų rodmenis ar juos užfiksuoti kituose dokumentuose įsigyjant nuosavybės teises į aptariamą butą, prie kurio įrenginių prijungti elektros energijos tinklai, tačiau to nepadarė. Atsižvelgiant į tai, ieškovo įsiskolinimo paskaičiavimas už minėtą laikotarpį pripažintinas pagrįstu. Už laikotarpį nuo 2009-06-25 iki 2010-09-29 (kai buvo atjungtas elektros energijos tiekimas) buvo suvartota elektros energijos už 2 130,71 Lt, ieškovas pagrįstai šį įsiskolinimą priskyrė atsakovams S.. Ieškovas taip pat pagrįstai 2010-10-14 atliktą vienintelį mokėjimą už elektros energiją, t.y. 2 400 Lt, priskyrė atsakovams S., nes šis mokėjimas buvo atliktas jiems nuosavybės teise valdant aptariamą objektą. Byloje nėra duomenų, kad šį mokėjimą būtų atlikęs atsakovas D. V..

22Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškovo ieškinys tenkintinas.

23Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos teismas priteisia iš antrosios šalies.

24Kadangi ieškinys patenkintas, todėl laikytina, kad sprendimas yra priimtas ieškovo naudai. Ieškovas prieš kreipdamasi į teismą iš viso sumokėjo 309 Lt žyminio mokesčio (b.l. 1A, 45); už Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą – 3 Lt. Taigi, ieškovas iš viso patyrė 312 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurios priteistinos ieškovui iš atsakovų lygiomis dalimis, t.y. po 104 Lt.

25Iš atsakovų taip pat priteistina 58,36 Lt (t.y. po 19,45 Lt iš kiekvieno atsakovų) pašto išlaidų, kurias patyrė teismas siųsdamas procesinius dokumentus, valstybei (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

26Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR CPK 270 straipsniu,

Nutarė

27Ieškinį tenkinti.

28Priteisti iš atsakovo D. V., a.k. ( - ) ieškovui ( - ), į.k. ( - ), 2 715,40 Lt (du tūkstančius septynis šimtus penkiolika litų ir 40 ct) skolos, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2012-01-16 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 104 Lt (vieną šimtą keturis litus) bylinėjimosi išlaidų.

29Priteisti iš atsakovo T. S., a.k. ( - ) ieškovui ( - ), į.k. ( - ), 2 752,85 Lt (du tūkstančius septynis šimtus penkiasdešimt du litus ir 85 ct) skolos, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2012-01-16 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 104 Lt (vieną šimtą keturis litus) bylinėjimosi išlaidų.

30Priteisti iš atsakovės A. S., a.k. ( - ) ieškovui ( - ), į.k. ( - ), 2 752,85 Lt (du tūkstančius septynis šimtus penkiasdešimt du litus ir 85 ct) skolos, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2012-01-16 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 104 Lt (vieną šimtą keturis litus) bylinėjimosi išlaidų.

31Priteisti lygiomis dalimis iš kiekvieno atsakovų, t.y. D. V., T. S. ir A. S., po 19,45 Lt (devyniolika litų ir 45 ct) pašto išlaidų valstybei (gavėjas Vilniaus apskrities VMI, gavėjo bankas AB Swedbank, a.s. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

32Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Jakaitis,... 2. sekretoriaujant M.Šapokaitei - Sosyan, dalyvaujant ieškovo atstovui M. P.,... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 4. ( - ) kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį vėliau patikslino, prašydama... 5. Ieškinyje ieškovas nurodė, kad jis tiekė elektros energiją atsakovams... 6. Atsakovai T. S. ir A. S. pateikė teismui atsiliepimą į pirminį ieškinį,... 7. Atsakovas D. V. nustatyta tvarka ir terminu atsiliepimo į ieškovo ieškinį... 8. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba pateikė išvadą (b.l. 80A –... 9. Valstybinė kainų ir energetikos komisija pateikė teismui išvadą (119 -... 10. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį pilnai palaikė.... 11. Atsakovo T. S. atstovas su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad ieškovas su... 12. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos atstovė palaikė savo... 13. Ieškinys tenkintinas.... 14. Byloje nustatyta, kad atsakovas D. V. 2008-04-03 sudarė elektros energijos... 15. Byloje taip pat nustatyta, kad butą, kuriame įrengta elektros apskaita,... 16. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilęs dėl netinkamo elektros energijos... 17. Teismas su šiais ieškovo argumentais sutinka.... 18. Ieškovas teikė minėtam objektui elektros energiją laikotarpiu nuo... 19. Atsakovai T. S. ir A. S. su ieškovo reikalavimu dėl įsiskolinimo priteisimo... 20. Nepagrįstas atsakovo T. S. atstovo teiginys, kad jo atstovaujamasis ir jo... 21. Ieškovas ieškinyje reikalavimą apmokėti už sunaudotą elektros energiją... 22. Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškovo ieškinys tenkintinas.... 23. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 24. Kadangi ieškinys patenkintas, todėl laikytina, kad sprendimas yra priimtas... 25. Iš atsakovų taip pat priteistina 58,36 Lt (t.y. po 19,45 Lt iš kiekvieno... 26. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR CPK 270... 27. Ieškinį tenkinti.... 28. Priteisti iš atsakovo D. V., a.k. ( - ) ieškovui ( - ), į.k. ( - ), 2 715,40... 29. Priteisti iš atsakovo T. S., a.k. ( - ) ieškovui ( - ), į.k. ( - ), 2 752,85... 30. Priteisti iš atsakovės A. S., a.k. ( - ) ieškovui ( - ), į.k. ( - ), 2... 31. Priteisti lygiomis dalimis iš kiekvieno atsakovų, t.y. D. V., T. S. ir A. S.,... 32. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...