Byla 2-865-399/2014
Dėl to, kad būdamas neblaivus, asmeninio knflikto su ieškove metu, sudavė jai rankos kumštimi į veidą ir sukėlė jai fizinį skausmą (b.l. 18,19)

Nustatė

1Ieškovės atstovė paaiškino, kad ieškovė ieškinį palaiko motyvais ir argumentais išvardintais ieškinyje bei teismo posėdžio metu ir į bylą pateiktais įrodymais.

2Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, pranešta LR CPK 130 str. nustatyta tvarka, byla nagrinėjama atsakjovui nedalyvaujant, nes dalyvavimas nebuvo pripažintas privalomu (LR CPK 246 str.).

3Trečiojo asmnens UAB “4finance” atstovas į teismo posėdį neatvyko, pranešta tinkmai, byla nagrinėjama atstovui nedalyvaujant (LR CPK 247 str.). Pateiktame atsiliepime nurodo, kad su ieškiniu sutinka ir prašo bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant ( b.l. 36,37).

4Trečiojo asmens UAB “Marijampolės butų ūkis” atstovas K.Pankauskas nesutiko su reikalvimu įpareigoti UAB “Marijampolės butų ūkis” pakeisti gyvenbamosios patalpos nuomos sutartį nuomininke pripažįstant ieškovę ir paaiškino, kad tokius klausimus sprendžia Marijampolės savivaldybės turto valdymo skyrius, o ne UAB “Marijampolės butų ūkis” ir be to visų šeimos narių teisės kaip nuomininkų yra vienodos, o jeigu kyla ginčas turi jame dalyvauti visi pilnamečiai šeimos nariai ir prašo šio reikalavimo netenkinti.

5Institucijos atstovė teikė išvadą, kad ieškovės reikalvimai patikslinti dalyje išlaikymo vaikams, vienas kurių tapo pilnamečiu atitinka vaikų interesus ir palaiko patikslintą išvadą raštu (b.l. 87).

6Ieškinys tenkintinas dalinai.

7Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė ir atsakovas susituokė 1992-02-29 Sutuoktiniai turėjo ieškinio pateikimo metu du nepilnamečius vaikus, tai yra Korneliją, gimusią 1996-06-30 ir Edviną, gimusį 1998-04-22, teismo sprendimo priėmimo metu nepilnametis yra tik Edvinas.

8Nekilnojamojo turto nuosavybės teise sutuoktiniai neturi , ieškovės vardu nuosavybės teise registruotas automobilis VW Passat 2011-06-07, kurį ieškovė prašo pripažinti asmenine nuosavybe (b.l. 12-14).

9Tuometinės Marijampolės miesto valdybos sprendimu 1998-0930 Nr. 238 (b.l.15) A. P. 6 asmenų šeimai išnuomotas butas Marijampolė, Kosmonautų g. 20-55 ir su atsakovu sudaryta gyvenamosios patalpos nuomos sutartis, kurioje butą ekspluatuojančia organizacija UAB “Marijampolės butų ūkis” įvardintas nuomotoju, o A. P. – nuomininku (b.l. 16,17).

10Atsakovas yra Marijampolės rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu (baudž. Byla Nr. 1-281-532/20130 2013-05-08 pripažintas kaltu pagal LR BK 140 str. 1 d.. dėl to, kad būdamas neblaivus, asmeninio knflikto su ieškove metu, sudavė jai rankos kumštimi į veidą ir sukėlė jai fizinį skausmą (b.l. 18,19).

11Duomenys apie įsipareigojimus UAB 4finance” pateikti į bylą (b.l. 20-24).

12Ieškovė ilgą laiką dirbo užsienyje, nuo 2014-05-06 dirba UAB “Mantinga food”. Sodra duomenimis 2013 metais atsakovas buvo įsigijęs verslo liudijimą (b.l.27). Atsakovas buvo deklaravęs gyvenamąją vietą adresu Marijampolė, Kosmonautų g. 20-55 (b.l.35, 45), tačiau nurodytu adresu negyveno ir jam buvo paskelbta paieška (b.l. 55,58-60), tačiau jo buvimo vieta nebuvo nustatyta ir teismas proceso ekonomiškumo bei vaikų interesų apsaugos principais vadovaujantis 2014-08-11 nutraukė atsakovo paiešką, atnaujino civilinę bylą ir jam procesinius dokumentus įteikė LR CPK 130 str. tvarka (b.l.67,69) .

13Vaikai dėl gyvenamosios vietos buvo išklausyti per atstovą –Marijampolės VTAS ir yra nurodę, kad nori gyventi su motina po tyėvų santuokos nutraukimo (b.l. 39-43).

14Teismas bylą nagrinėja pagal pareikštus reikalavimus, kurie suformuluoti ieškinyje (LR CPK 5 str. 135 str.) ir tik dėl jų pasisako, kadangi ieškovė reikalavimų netikslino, tai yra ieškinio dalyko ar pagrindo nekeitė LR CPK 141 str. 1 d. nustatyta tvarka, o atsakovas priešieškinio byloje nereiškė (LR CPK 143 str.).

15Dėl santuokos iširimo

16Sutuoktiniai privalo būti vienas kitam lojalūs, vienas kitą gerbti, remti moraliai ir materialiai (LR CK 3.27 str. 1 d).

17Preziumuojama, kad santuoka iširo dėl kito sutuoktinio kaltės nustačius, kad jis buvo neištikimas, žiauriai elgėsi su sutuoktiniu ar kitais šeimos nariais, paliko šeimą ir visiškai ja nesirūpina (LR CK 3.60 3 d.).

18Ieškovė ieškiniu prašo santuoką nutraukti dėl kito sutuoktinio kaltės, atsakovas neįrodinėjo, kad šeima neiširusi ir buvo neaktyvus, atsiliepimo neteikė.

19Teismas nustatė, kad dėl santuokos iširimo atsakovo kaltė, tai yra jis buvo žiaurus su ieškove, vartojo fizinį smurtą jos atžvilgiu, yra palikęs šeimą ir ja nesirūpina .

20Byloje esantys duomenys patvirtina, kad sutuoktinių santuoka iširusi, sutuoktiniai taikytis ir gyventi bendrai nesutinka, ir nustačius, kad santuoka iširo, ji nutraukiama dėl atsakovo (LR CK 3.60 str. )

21Po santuokos nutraukimo paliekamos pavardės P. ir P. (LR CK 3.69str.).

22Nutraukiant santuoką išsprendžiami klausimai nurodyti (LR CK 3.59 str., LR CPK 385 str. 1 d.). Sutuoktiniai išlaikymo vienas kitam priteisti nereikalauja (LR CK 3.72 str.), ir šis klausimas nesprendžiamas, nes bylas teismas nagrinėja pagal pareikštus reikalavimus ieškiniu ar priešieškiniu (LR CPK 5 str., 135 str., 143 str.).

23Dėl turto padalinimo

24Teismas bylas nagrinėja pagal pareikštus reikalavimus ir dalina tą turtą dėl kurio suformuluoti reikalavimai.

25Ieškovė neprašo dalinti turto ir nurodo, kad turto bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise neįgijo, kadangi automobilį VW Passat įgijo iš asmeninių lėšų jį prašo pripažinti asmenine nuosavybe.

26Santuokoje įgytas turtas yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė ir preziumuojama, kad sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios (LR CK 3.117 str. 1d.).

27Turtas asmenine nuosavybe yra tada kai jis įgytas už asmenines lėšas (LR CK 3.89 str. 1 d. 7 p.). Atsakovas neginčijo, kad automobilis įgytas už asmenines ieškovės lėšas ir jis pripažįstamas asmenine ieškovės nuosavybe.

28Dėl vaikų gyvenamosios vietos nustatymo

29Bylos iškėlimo metu buvo du nepilnamečiai vaikai. Teismo sprendimo priėmimo mnetu nepilnametis yra E. P., gimęs 1998-04-22, jis išreiškęs norą gyventi su motina ir jo gyvenamoji vieta nustatoma su motina, nes tai geriausia atitinka vaiko interesus, kadangi atsakovo buvimo vieta šiuo metu nežinoma ir jis vaikais nesirūpina jau ilgas laikotarpis.

30Dėl išlaikymo

31Tėvai privalo išlaikyti savo nepilnamečius vaikus (LR CK 3.192 str.), išlaikymą privalo teikti abu tėvai. Išlaikymo dydis turi būti proporcingas vaiko poreikiams bei tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas.

32Teisė į išlaikymą atsiranda nuo vaiko gimimo dienos, tačiau įsiskolinimas negali būti priteistas daugiau kaip už 3 metus iki ieškinio padavimo dienos (LR CK 3.200 str.). Ieškovė prašo priteisti išlaikymą ir išlaikymo įsiskolinimą abu reikalavimai tenkinami (LR CK 3.192 str., 3.194 str., 3.196 str.).

33Teismas šios kategorijos byla nagrinėja prioritetiniais laikydamas vaikų interesus (LR CK 3.3 str. LR CPK 376 str.) ir visas abejones jeigu tokių kyla vertina vaikų naudai.

34Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo išlaikymą nepilnamečiui vaikui po 400Lt kas mėnuo bei priteisti išlaikymo įsiskolinimą šiuo metu jau pilnametei dukrai nuo ieškinio padavimo dienos iki jos pilnametystė taip pat mėnesiui skaičiuojant 400 Lt,

35Teismas išlaikymą priteisia nuo bylos iškėlimo dienos iki E. pilnametystės, bei išlaikymo įsiskolinimą Kornelijai nuo bylos iškėlimo dienos, iki jos pilnametystės (LR CK 3.194 str., 3.196 str.,3.198 str.)..

36Teismas priimdamas sprendimą vadovaujasi ir tuo, kad nors šiuo metu byloje nėra duomenų apie atsakovo pajamas, tačiau tokioje padėtyje jis atsidūrė ir dėl nusikalstamų veikų padarymo, patvirtintų įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu (baudžiamuoju įsakymu, atsakovas neįrodė, kad prašomo priteisti išlaikymo jis negali mokėti dėl objektyvių priežasčių (LR CPK 178 str.), yra suformuota Aukščiausiojo teismo praktika, kad vienam asmeniui poreikiams tenkinti yra reikalinga MMA (minimali mėnesio alga), kuri yra 1000 litų ir esant šioms aplinkybėms nėra pagrindo išlaikymo dydžio mažinti, nes tai prieštarautų vaikų interesams.

37Išlaikymo dydis ir forma gali būti keičiami iš esmės pasikeitus aplinkybėms, tai yra tėvų turtinei padėčiai, vaikų poreikiams (LR CK 3.201 str.).

38Dėl įpareigojimo UAB “Marijampolės butų ūkis” pakeisti gyvenamosios patalpos nuomos sutartį

39Ieškovė prašo įpareigoti trečiąjį asmenį UAB “Marijampolės butų ūkis” pakeisti gyvenamosios patalpos nuomos sutartį sudarytą su A. P., pripažįstant nuomininke R. P..

40Šis reikalavimas netenkinamas, nes jis pareikštas ne atsakovui, o trečiajam asmeniui, ieškovė bylą veda per atstovą – advokato padėjėją ir procesinės padėties UAB “Marijampolės butų ūkis” nekeitė nors tai yra ieškovo pareiga. Be to sprendimą dėl buto išnuomojimo yra priėmusi Marijampolės valdyba ir spręsti tokius klausimus yra Marijampolės savivaldybės kompetencija, kurios nėra byloje dalyvaujančiu asmeniu. LR CK 6.588 str. nustatyta, kad nuomininko šeimos nariai turi tokias pačias teises kaip ir nbuomininkas, tai reiškia, kad nuomininko teises turi ne tik atsakovas, bet ir pilnamečiai vaikai, kurie nedalyvavo procese ir teismas negali spręsti dėl nedalyvaujančių byloje asmenų.

41Vadovaujantis išdėstytu ir LR CPK 259 str., 268 str., 270 str., 376 str., teismas

Nutarė

42Ieškinį tenkinti dalinai.

43Nutraukti ieškovės R. P., asmens kodas ( - ) ir A. P., asmens kodas ( - ) santuoką sudarytą 1992-02-29 Marijampolės miesto civilinės metrikacijos skyriuje, akto įrašo nr. 69, dėl atsakovo kaltės.

44Po santuokos nutraukimo palikti pavardes vyrui – P., moteriai – P..

45Nepilnamečio E. P., gimusio 1998-04-22 gyvenmąją vietą nustatyti su motina R. P..

46Priteisti išlaikymą nepilnamečiui sūnui E. P., gimusiam 1998-04-22, iš atsakovo A. P., asmens kodas ( - ) periodinėmis išmokomis mokamomis po 400 lt (115,95 EUR) kas mėnuo nuo ieškinio padavimo dienos, tai yra 2013-09-25 iki pilnametystės, nustatant, kad išlaikymo lėšas uzufrukto teise naudoja (valdo) ieškovė R. P., asmens mkodas ( - ), išimtinai šio vaiko interesais.

47Priteisti išlaikymą ( įsiskolinimą ) K. P., gimusiai 1996-06-30, nuo ieškinio padavimo dienos, tai yra 2013-09-25 iki jos pilnametystės, tai yra 2014-07-01, o būtent priteisti išlaikymo įsiskolinimą 3.600 litų 1043,48 EUR), nustatant, kad išlaikymo sumą uzufrukto teise valdo (naudoja) R. P., asmens kodas ( - ), išimtinai šio vaiko interesais.

48Sprendimui įsiteisėjus panaikinti laikinąją apsaugos priemonę laikino išlaikymo priteisimą pagal Marijampolės rajono apylinkės teismo nutartį 2013-09-25 (tuometinis bylos Nr. 2-4289-399/2013).

49Nustatyti, kad automobilis VW Passat valst. Nr.( - ) priklauso asmeninės nuosavybės teise R. P., asmens kodas ( - ).

50Nustatyti, kad prievolė kreditoriui UAB 4finance yra asmeninė A. P., asmens kodas ( - ) prievolė (sutartys Nr. 9876781001, 2013-03-12 ir 751041001, 2013-03-08).

51Ieškinio reikalavimo įpareigoti trečiajį asmenį UAB “Marijampolės butų ūkis” pakeisti gyvenamosios patalpos nuomos sutartį, pasirašytą su atsakovu A. P., asmens kodas ( - ) nuomininke pripažįstant R. P., asmens kodas ( - ), netenkinti.

52Priteisti iš atsakovo A. P., asmens kodas ( - ) 144 Lt (41,74 EUR) bylinėjimosi išlaidų ieškovei R. P., asmens kodas ( - ).

53Priteisti iš atsakovo A. P., asmens kodas ( - ) 39,58 Lt (11,47 EUR) bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, Valstybei (mokamos į VMI prie LR FM sąskaitą įmokos kodas 5660).

54Sprendimo patvirtintą kopiją per tris dienas nuo priėmimo dienos išsiųsti atsakovui A. P..

55Įsiteisėjusio sprendimo patvirtintas kopijas siųsti per 3 dienas civilinės metrikacijos skyriui, VĮ Regitra ir VĮ Registrų centras.

56Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Ieškovės atstovė paaiškino, kad ieškovė ieškinį palaiko motyvais ir... 2. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, pranešta LR CPK 130 str. nustatyta... 3. Trečiojo asmnens UAB “4finance” atstovas į teismo posėdį neatvyko,... 4. Trečiojo asmens UAB “Marijampolės butų ūkis” atstovas K.Pankauskas... 5. Institucijos atstovė teikė išvadą, kad ieškovės reikalvimai patikslinti... 6. Ieškinys tenkintinas dalinai.... 7. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė ir atsakovas susituokė 1992-02-29... 8. Nekilnojamojo turto nuosavybės teise sutuoktiniai neturi , ieškovės vardu... 9. Tuometinės Marijampolės miesto valdybos sprendimu 1998-0930 Nr. 238 (b.l.15)... 10. Atsakovas yra Marijampolės rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu... 11. Duomenys apie įsipareigojimus UAB 4finance” pateikti į bylą (b.l. 20-24).... 12. Ieškovė ilgą laiką dirbo užsienyje, nuo 2014-05-06 dirba UAB “Mantinga... 13. Vaikai dėl gyvenamosios vietos buvo išklausyti per atstovą –Marijampolės... 14. Teismas bylą nagrinėja pagal pareikštus reikalavimus, kurie suformuluoti... 15. Dėl santuokos iširimo... 16. Sutuoktiniai privalo būti vienas kitam lojalūs, vienas kitą gerbti, remti... 17. Preziumuojama, kad santuoka iširo dėl kito sutuoktinio kaltės nustačius,... 18. Ieškovė ieškiniu prašo santuoką nutraukti dėl kito sutuoktinio kaltės,... 19. Teismas nustatė, kad dėl santuokos iširimo atsakovo kaltė, tai yra jis buvo... 20. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad sutuoktinių santuoka iširusi,... 21. Po santuokos nutraukimo paliekamos pavardės P. ir P. (LR CK 3.69str.).... 22. Nutraukiant santuoką išsprendžiami klausimai nurodyti (LR CK 3.59 str., LR... 23. Dėl turto padalinimo... 24. Teismas bylas nagrinėja pagal pareikštus reikalavimus ir dalina tą turtą... 25. Ieškovė neprašo dalinti turto ir nurodo, kad turto bendrosios jungtinės... 26. Santuokoje įgytas turtas yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė ir... 27. Turtas asmenine nuosavybe yra tada kai jis įgytas už asmenines lėšas (LR CK... 28. Dėl vaikų gyvenamosios vietos nustatymo... 29. Bylos iškėlimo metu buvo du nepilnamečiai vaikai. Teismo sprendimo priėmimo... 30. Dėl išlaikymo... 31. Tėvai privalo išlaikyti savo nepilnamečius vaikus (LR CK 3.192 str.),... 32. Teisė į išlaikymą atsiranda nuo vaiko gimimo dienos, tačiau įsiskolinimas... 33. Teismas šios kategorijos byla nagrinėja prioritetiniais laikydamas vaikų... 34. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo išlaikymą nepilnamečiui vaikui po... 35. Teismas išlaikymą priteisia nuo bylos iškėlimo dienos iki E.... 36. Teismas priimdamas sprendimą vadovaujasi ir tuo, kad nors šiuo metu byloje... 37. Išlaikymo dydis ir forma gali būti keičiami iš esmės pasikeitus... 38. Dėl įpareigojimo UAB “Marijampolės butų ūkis” pakeisti gyvenamosios... 39. Ieškovė prašo įpareigoti trečiąjį asmenį UAB “Marijampolės butų... 40. Šis reikalavimas netenkinamas, nes jis pareikštas ne atsakovui, o trečiajam... 41. Vadovaujantis išdėstytu ir LR CPK 259 str., 268 str., 270 str., 376 str.,... 42. Ieškinį tenkinti dalinai.... 43. Nutraukti ieškovės R. P., asmens kodas ( - ) ir A. P., asmens kodas ( - )... 44. Po santuokos nutraukimo palikti pavardes vyrui – P., moteriai – P..... 45. Nepilnamečio E. P., gimusio 1998-04-22 gyvenmąją vietą nustatyti su motina... 46. Priteisti išlaikymą nepilnamečiui sūnui E. P., gimusiam 1998-04-22, iš... 47. Priteisti išlaikymą ( įsiskolinimą ) K. P., gimusiai 1996-06-30, nuo... 48. Sprendimui įsiteisėjus panaikinti laikinąją apsaugos priemonę laikino... 49. Nustatyti, kad automobilis VW Passat valst. Nr.( - ) priklauso asmeninės... 50. Nustatyti, kad prievolė kreditoriui UAB 4finance yra asmeninė A. P., asmens... 51. Ieškinio reikalavimo įpareigoti trečiajį asmenį UAB “Marijampolės butų... 52. Priteisti iš atsakovo A. P., asmens kodas ( - ) 144 Lt (41,74 EUR)... 53. Priteisti iš atsakovo A. P., asmens kodas ( - ) 39,58 Lt (11,47 EUR)... 54. Sprendimo patvirtintą kopiją per tris dienas nuo priėmimo dienos išsiųsti... 55. Įsiteisėjusio sprendimo patvirtintas kopijas siųsti per 3 dienas civilinės... 56. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti...