Byla B2-122-278/2013
Dėl baudos panaikinimo

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Valiulienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo R. K. prašymą dėl baudos panaikinimo,

Nustatė

2pareiškėjas R. K. prašo panaikinti 2012-06-28 nutartimi paskirtą piniginę baudą. Teigia, jog buvo įdarbintas UAB „Autvesta“ direktoriumi, tačiau jokie įmonės dokumentai jam nebuvo perduoti, visus dokumentus tvarkė direktoriai V. N. ir R. K.. Nurodo, jog baudžiamojoje byloje pareikšti kaltinimai jam yra nepagrįsti.

3Prašymas tenkintinas.

4Panevėžio apygardos teismo 2010-10-04 nutartimi UAB „Autvesta“ buvo iškelta bankroto byla ir įmonės vadovui R. K. nustatytas 10 dienų terminas nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti įmonės administratoriui UAB „Bankroto valdymas“ įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, visus įmonės dokumentus bei viso turimo turto sąrašą (1 t., b.l. 89-90). Byloje nustatyta, kad minėtas įpareigojimas nebuvo įvykdytas. Administratoriui pateikus teismui prašymą skirti baudą įmonės vadovui R. K., teismas, įvertinęs, jog įmonei iškeliant bankroto bylą, R. K. buvo įmonės vadovas, todėl jis yra atsakingas už viso bendrovės turto bei dokumentų perdavimą administratoriui, be to, jam priklauso sudaryti įmonės balansą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, 2012-06-28 nutartimi R. K. paskirta 2 000 Lt piniginė bauda ir įpareigotas nedelsiant įvykdyti 2010-10-04 nutartimi nustatytus įpareigojimus (2 t., b.l. 105-106). 2012-07-05 gautas R. K. prašymas panaikinti paskirtą baudą bei nurodoma, jog Panevėžio apygardos teismo 2012-06-06 nuosprendis, kuriuo jis pripažintas kaltu pagal BK 223 str. 1 d., o pagal BK 183 str. 2 d. išteisintas, yra apskųstas. R. K. prašymo nagrinėjimas buvo atidėtas iki įsiteisės minėtas nuosprendis. Iš Teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų matyti, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2012-10-17 nuosprendžiu Panevėžio apygardos teismo 2012-06-06 nuosprendis dėl R. K. nuteisimo yra panaikintas ir jis yra išteisintas, jam nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo, numatyto BK 223 str. 1 d. požymių (2 t., b.l. 118-121). Nuosprendžiu konstatuota, kad įmonėje nebuvo paskirtas asmuo, atsakingas už bendrovės apskaitos tvarkymą, tačiau dar 2009-09-01 R. K. įgaliojo R. K. ir V. N. tvarkyti su bendrovės veikla susijusius dokumentus, atstovauti įvairiose valstybinėse įstaigose ir bendrovėse. UAB „Autvesta“ bylos duomenims nustatyta, kad R. K., jo gyvenamosios vietos adresu (duomenys neskelbtini). 2010-09-28 buvo išsiųstas pranešimas apie bylos dėl bankroto iškėlimo UAB „Autvesta“ nagrinėjimą, o 2010-10-04 išsiųstas nutarties nuorašas, kuriuo jis buvo įpareigotas administratoriui perduoti įmonės turtą, dokumentus, atlikti kt. veiksmus (1 t., b.l. 86, 89-91). Iš minėtos bylos duomenų matyti, kad 2010-12-06 teismui R. K. pateikė informaciją apie FNTT įmonės dokumentų poėmį bei nurodė, kad dalį dokumentų gali saugoti buvęs įmonės vadovas ir akcininkas V. N.. Minėta informacija buvo persiųsta bankrutuojančios įmonės administratoriui (1 t., b.l. 118, 120). Iš aukščiau minėtos baudžiamosios bylos nuosprendžių bei Teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų matyti, kad už įvykdytą nusikaltimą 2011-01-19 - 2011-09-22 laikotarpiu R. K. buvo sulaikytas ir Vilniaus apygardos teismo 2011-09-22 nuosprendžiu nuteistas 5 metams laisvės atėmimu (2 t., b.l.122-123). Kadangi R. K. nuo 2011-01-19 yra suimtas bei atlieka jam paskirtą bausmę, dėl aukščiau paminėtų duomenų darytina išvada, kad jis neturi įmonės dokumentų ir negali jų perduoti administratoriui UAB „Bankroto valdymas“. Be to, apie dokumentų buvimo vietą yra informavęs teismą, todėl konstatuotina esant pagrindui tenkinti prašymą ir R. K. paskirtą baudą bei įpareigojimą įvykdyti 2010-10-04 nutartį, panaikinti.

5Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi, Civilinio proceso kodekso 107 straipsniu,

Nutarė

6R. K. (a.k. ( - ) prašymą tenkinti.

7Panevėžio apygardos teismo 2012 m. birželio 28 d. nutarties dalį, kuria R. K. paskirta bauda bei įpareigojimas nedelsiant įvykdyti 2010 m. spalio 4 d. nutartimi nustatytus įpareigojimus, panaikinti.

8Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai