Byla 2-6346-650/2011
Dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Alma Jurgelienė, sekretoriaujant Jūratei Jasmontaitei, dalyvaujant pareiškėjų atstovei advokato padėjėjai Doloresai Sitnikienei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjų E. L. ir Ž. L. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo,

Nustatė

3Pareiškėjai E. L. ir Ž. L. kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą su pareiškimu, kuriuo prašė teismo nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus: kad D. L. ir A. L. asmeninės nuosavybės teise priklauso po ½ dalį gyvenamojo namo su priklausiniais, esančių ( - ), ir po 542,20 Lt investicinių čekių, sumokėtų už žemės sklypo, esančio ( - ), išpirkimą; ir kad pareiškėjai E. L. ir Ž. L. po tėvo A. L. mirties palikimą priėmė faktiškai pradėję paveldimą turtą valdyti.

4Pareiškėjų atstovė advokato padėjėja Doloresa Sitnikienė teismo posėdžio metu prašymą palaikė, prašė jį tenkinti ir paaiškino, kad pareiškėjų tėvai A. L. ir D. L. susituokė 1971-06-18. Santuokoje jiems gimė du vaikai: E. L., gim. ( - ), ir Ž. L., gim. ( - ). Šeima gyveno gyvenamajame name, esančiame ( - ). Visą turimą tėvai valdė po ½ dalį kiekvienas. 1992 m. birželio mėnesį dingo pareiškėjų tėvas. 1994 m. buvo pradėti tvarkyti dokumentai valstybinės žemės išpirkimui, už ją sumokėta 1084,41 investicinių čekių (valstybės vienkartinių išmokų). 1996-05-05 mirė pareiškėjų motina D. L., 2005-10-13 tėvas A. L. buvo paskelbtas mirusiu. Visas tėvų įgytas turtas nekilnojamojo turto registre buvo įregistruotas motinos D. L. vardu, todėl po jos mirties pareiškėjai kreipėsi į notarą dėl palikimo- motinai priklausiusio turto,- priėmimo. Po tėvo A. L. paskelbimo mirusiu į notarą nesikreipė, po jo mirties palikimą priėmė faktiškai pradėję paveldimą turtą valdyti. Po motinos mirties palikėjai ir toliau gyveno gyvenamajame name, esančiame ( - ), mokėjo visus mokesčius, prižiūrėjo ir rūpinosi likusiu turtu. Pareiškėjai nesusigaudė teisiniuose reikaluose, todėl laiku nesukreipė į notarą dėl palikimo priėmimo. Kadangi nėra nustatyta tėvo turto dalis bendrame turte ir nėra priimtas palikimas po tėvo mirties, pareiškėjai negali iki galo baigti susitvarkyti paveldėjimo dokumentų. Prašė pareiškimą tenkinti. Juridinių faktų nustatymas reikalingas paveldėjimo teisės liudijimui gauti.

5Pareiškėjai E. L. ir Ž. L. teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdžio laiką ir vietą jiems pranešta tinkamai.

6Suinteresuoto asmens Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdžio laiką ir vietą jam pranešta tinkamai. Pateiktame atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad iš esmės neprieštarauja šių juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymui.

7Pareiškimas tenkintinas.

8Pareiškėjų pareiškimas dėl palikimo priėmimo faktiniu valdymu nagrinėtinas remiantis 2000 m. CK nuostatomis, nes pareiškėjų tėvas A. L. mirė 2005-10-13, o pagal Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 38 str. nuostatą, 2000 m. CK penktosios knygos ,,Paveldėjimo teisė” normos taikomos paveldėjimo santykiams tada, kai palikimas atsiranda įsigaliojus šiam kodeksui, tai yra nuo 2001-07-01.

9Iš byloje esančios santuokos sudarymo akto įrašo kopijos (b.l. 6) matyti, kad A. L. ir D. L. susituokė 1971-06-18. Santuokoje jiems gimė du vaikai: E. L., gim. ( - ), ir Ž. L., gim. ( - ). Sutuoktiniai daugiau vaikų neturėjo, kitų įpėdinių nėra. Iš mirties liudijimų kopijų (b.l. 7,16) matyti, kad D. L. mirė 1996-05-05, o A. L. - 2005-10-13 (paskelbtas mirusiu). Iš centrinės hipotekos įstaigos pažymos (b.l. 8) matyti, kad A. L. ir D. L. po savo mirties testamentų nepaliko. Iš nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (b.l. 10-12) matyti, kad nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ), A. L. ir D. L. įgijo gyvendami santuokoje pagal 1979-05-11 pirkimo- pardavimo sutartį Nr. 4-1622 ir 1994-06-08 pirkimo- pardavimo sutartį Nr. P-352, valstybinės žemės, esančios ( - ), išpirkimui 1994 m. buvo sumokėta 1084,41 investicinių čekių (valstybės vienkartinių išmokų) (b.l. 13,14). Iš liudijimo apie palikimo priėmimą kopijos (b.l. 15) matyti, kad pareiškėjai E. L. ir Ž. L. yra priėmę D. L., mirusios 1996-05-05, palikimą. Pareiškėjų atstovės advokato padėjėjos Doloresos Sitnikienės ir liudytojos G. N. nurodytas aplinkybes, kad po savo tėvų mirties pareiškėjai liko gyventi minėtame name, rūpinosi paliktu turtu, jį prižiūrėjo, mokėjo mokesčius ir naudojo kaip savo, patvirtina pažymos (b.l. 18-21).

10Pagal LR CK 3.81 straipsnį skiriamos dvi sutuoktinių turto teisinio režimo rūšys: pagal įstatymus nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas, kurį reglamentuoja LR CK 3.87-3.100 straipsniai, ir pagal sutartis nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas, kurį reglamentuoja LR CK 3.101-3.108 straipsniai. Byloje nustatyta, kad A. L. ir D. L. susituokė 1971-06-18, tačiau nėra duomenų, kad jie būtų sudarę vedybinę sutartį, todėl jų po santuokos įgytam turtui taikomas pagal įstatymus nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas. Įstatymų nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas reiškia, kad turtas, sutuoktinių įgytas po santuokos sudarymo, yra jų bendroji jungtinė nuosavybė, nesvarbu, kieno vardu jis įregistruotas nekilnojamojo turto registre (LR CK 3.87 str. 1 d.). Iš byloje esančių duomenų matyti, kad A. L. ir D. L. susituokė 1971-06-18, po santuokos sudarymo gyveno gyvenamajame name, esančiame ( - ), ten pareiškėjų tėvas deklaravo savo gyvenamąją vietą nuo 1971 m. Nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ), A. L. ir D. L. taip pat įgijo gyvendami santuokoje pagal 1979-05-11 pirkimo- pardavimo sutartį Nr. 4-1622, nors nekilnojamojo turto registre jį įregistravo D. L. vardu. Lietuvos Respublikos CK 3.88 str. 3 d. numato, kad turto, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, savininkai viešame registre turi būti nurodyti abu sutuoktiniai. Kai turtas įregistruotas tik vieno sutuoktinio vardu, jis pripažįstamas kaip bendroji jungtinė nuosavybė, jeigu registre jis nurodytas kaip bendroji jungtinė nuosavybė. Nekilnojamojo turto, esančio ( - ), viešame registre savininku nurodytas tik vienas sutuoktinis- D. L., nekilnojamojo turto registre minėtas turtas nėra nurodytas, kad tai yra bendroji jungtinė nuosavybė. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir į LR CK 3.117 str. 1 d. įtvirtintą sutuoktinių bendro turto lygių dalių prezumpciją, kuri nėra nuginčyta, nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, kad D. L. ir A. L. asmeninės nuosavybės teise priklauso po ½ dalį gyvenamojo namo su priklausiniais, esančių ( - ), ir po 542,20 Lt investicinių čekių, sumokėtų už žemės sklypo, esančio ( - ), išpirkimą.

11Palikimas yra mirusio asmens turtas, pereinantis paveldėjimo būdu jo įpėdiniams. Įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti (LR CK 5.50 str. 2 d.). Palikimo atsiradimo laiku laikomas palikėjo mirties momentas (LR CK 5.3 str. 1 d.). Nuo palikimo atsiradimo momento (datos) atsiranda įpėdinių teisė priimti palikimą ir prasideda termino priimti palikimą eiga – 3 mėnesiai nuo palikimo atsiradimo dienos (LR CK 5.50 str. 3 d.). Civilinė teisė numato, kad palikimo priėmimas - tai įpėdinio valios išreiškimas veiksmais, liudijančiais įpėdinio sutikimą įgyti visas teises į palikimą ir prisiimti visas pareigas, kilusias ar galinčias kilti iš palikimo. Pareiškėjų E. L. ir Ž. L. motina D. L. mirė 1996-05-05, po jos mirties pareiškėjai kreipėsi į notarą dėl palikimo priėmimo ir jį priėmė laiku (b.l. 15). Pareiškėjų E. L. ir Ž. L. tėvas A. L. mirė (paskelbtas mirusiu) 2005-10-13. Darytina išvada, kad iš karto po tėvo A. L. mirties pareiškėjai priėmė palikimą, nes toliau liko gyventi tėvų santuokoje įgytame gyvenamajame name, juo, namo priklausiniais bei žemės sklypu naudojosi, t.y., palikimą priėmė pradėję faktiškai jį valdyti, ir šie veiksmai buvo atlikti per nustatytą terminą - 3 mėnesių nuo palikėjo mirties, tačiau laiku į notarą nesikreipė ir paveldėjimo teisės liudijimo į mirusiojo turtą negavo. E. L. ir Ž. L. turto priėmimas pradedant faktiškai jį valdyti ir juo rūpinantis kaip savu, atitiko įstatymo keliamus reikalavimus (LR CK 5.50 str. 2 d.).

12Lietuvos Respublikos CPK 445 str. numato, kad teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų. Būtent kitokia tvarka kaip juridinio fakto nustatymas, pareiškėjui nėra galimybės gauti paveldėjimo priėmimą patvirtinančius dokumentus.

13Kadangi faktiniai bylos duomenys patvirtina, kad E. L. ir Ž. L. mirusio tėvo A. L. palikimą priėmė per įstatymo nustatytą terminą palikimui priimti, pradėję faktiškai jo turtą valdyti, todėl nustatytinas šis juridinę reikšmę turintis faktas (LR CPK 444 str. 2 d. 8 p.). Šio fakto nustatymas reikalingas paveldėjimo teisės liudijimui pagal įstatymą gauti.

14Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 260 str., 263 str., 270 str., 307 str.1 d., 444 str., 448 str., teismas

Nutarė

15Pareiškimą patenkinti.

16Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad:

17D. L., a.k. ( - ) asmeninės nuosavybės teise priklauso:

18½ dalis gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ),

19½ dalis garažo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ),

20½ dalis kiemo rūsio, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ),

21½ dalis ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ),

22½ dalis kitų statinių (inžinerinių)- kiemo statinių (šulinio, tualeto, tvoros, kiemo aikštelės), unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ),

23½ dalis sumokėtų už žemės, esančios ( - ), išsipirkimą investicinių čekių (valstybės vienkartinių išmokų)- 542,20 investicinių čekių (valstybės vienkartinių išmokų);

24A. L., gim. ( - ), asmeninės nuosavybės teise priklauso:

25½ dalis gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ),

26½ dalis garažo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ),

27½ dalis kiemo rūsio, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ),

28½ dalis ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ),

29½ dalis kitų statinių (inžinerinių)- kiemo statinių (šulinio, tualeto, tvoros, kiemo aikštelės), unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ),

30½ dalis sumokėtų už žemės, esančios ( - ), išsipirkimą investicinių čekių (valstybės vienkartinių išmokų)- 542,20 investicinių čekių (valstybės vienkartinių išmokų).

31Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad Ž. L., a.k. ( - ) ir E. L., a.k. ( - ) po jų tėvo A. L., gim. ( - ), paskelbto mirusiu 2005-10-13, priėmė jo palikimą, pradėjęs jį faktiškai valdyti.

32Pareiškėjams juridinę reikšmę turintys faktai nustatomi paveldėjimo teisės liudijimui pagal įstatymą gauti.

33Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Alma Jurgelienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. Pareiškėjai E. L. ir Ž. L.... 4. Pareiškėjų atstovė advokato padėjėja Doloresa Sitnikienė teismo... 5. Pareiškėjai E. L. ir Ž. L. teismo... 6. Suinteresuoto asmens Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos... 7. Pareiškimas tenkintinas.... 8. Pareiškėjų pareiškimas dėl palikimo priėmimo faktiniu valdymu... 9. Iš byloje esančios santuokos sudarymo akto įrašo kopijos (b.l. 6) matyti,... 10. Pagal LR CK 3.81 straipsnį skiriamos dvi sutuoktinių turto teisinio režimo... 11. Palikimas yra mirusio asmens turtas, pereinantis paveldėjimo būdu jo... 12. Lietuvos Respublikos CPK 445 str. numato, kad teismas nustato juridinę... 13. Kadangi faktiniai bylos duomenys patvirtina, kad E. L. ir... 14. Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 260 str., 263 str., 270 str., 307 str.1 d., 444... 15. Pareiškimą patenkinti.... 16. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad:... 17. D. L., a.k. ( - ) asmeninės... 18. ½ dalis gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ),... 19. ½ dalis garažo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ),... 20. ½ dalis kiemo rūsio, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ),... 21. ½ dalis ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ),... 22. ½ dalis kitų statinių (inžinerinių)- kiemo statinių (šulinio, tualeto,... 23. ½ dalis sumokėtų už žemės, esančios ( - ), išsipirkimą investicinių... 24. A. L., gim. ( - ), asmeninės nuosavybės teise priklauso:... 25. ½ dalis gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ),... 26. ½ dalis garažo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ),... 27. ½ dalis kiemo rūsio, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ),... 28. ½ dalis ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ),... 29. ½ dalis kitų statinių (inžinerinių)- kiemo statinių (šulinio, tualeto,... 30. ½ dalis sumokėtų už žemės, esančios ( - ), išsipirkimą investicinių... 31. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad Ž. L.,... 32. Pareiškėjams juridinę reikšmę turintys faktai nustatomi paveldėjimo... 33. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių...