Byla 2A-308-278/2011

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Ramunės Čeknienės,

2kolegijos teisėjų Zinos Mickevičiūtės, Birutės Valiulienės (pranešėja),

3sekretoriaujant Loretai Girdziušienei,

4dalyvaujant ieškovės atstovui A. U. ,

5atsakovams G. K. , R. P. , A. P. , jų atstovams adv. I. Kontrauskaitei, A. Biguzui, J. Čiviliui,

6atsakovo atstovei V. Ž. ,

7viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovų G. K. , R. P. , V. Č. , A. P. , R. Š. , Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Biržų žemėtvarkos skyriaus, L. M. , N. V. , L. M. D. apeliacinius skundus dėl Biržų rajono apylinkės teismo 2011 m. vasario 7 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-11-434/2011 pagal ieškovo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ieškinį atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Biržų rajono savivaldybei, L. M. , L. M. D. , N. V. , G. K. , R. Š. , R. P. , V. Č. , A. P. , L. B. , tretiesiems asmenims Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, notarei Nastazijai Kaziūnienei ir Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialui dėl sprendimų, įsakymų, potvarkių, sandorių pripažinimo niekiniais ir niekinių sandorių pasekmių taikymo.

8Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjos B.Valiulienės pranešimą apie bylą, šalių ir jų atstovų paaiškinimus,

Nustatė

10ieškovas Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos nurodė, kad pradėjus rengti Biržų pilies nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiuosius planus, paaiškėjo, kad Panevėžio apskrities viršininko administracijos, Biržų rajono savivaldybės sprendimais, pažeidžiant teisinį reguliavimą, buvo suformuoti, įregistruoti ir perleisti fiziniams asmenims žemės sklypai valstybės saugomoje neprivatizuotinoje kultūros paminklo teritorijoje. Nurodė, kad atsakovams priklausantys žemės sklypai, esantys ( - ) , patenka į Biržų pilies, kuri yra įrašyta į LR Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro Statinių kompleksų sąrašą, teritoriją. Biržų pilis, kurios teritorija 12,4 ha, įrašyta į neprivatizuotinų buvusių dvarų sodybų – istorijos ir kultūros paminklų sąrašą, be to, pilis paskelbta kultūros paminklu, o Biržų pilies kultūrinis rezervatas sudarė Biržų regioninio parko konservacinę zoną. Nurodė, kad, vadovaujantis skundžiamų administracinių teisės aktų metu galiojusio Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 5 str. 8 d. nuostatomis, valstybės valdomų institucijų, savivaldybių priimami aktai, kurie galėjo turėti įtakos nekilnojamųjų vertybių ir jų teritorijų saugojimui, taip pat teritorinio planavimo dokumentai turėjo būti suderinti su Kultūros vertybių apsaugos departamentu. Nesuderinti aktai ir dokumentai yra negaliojantys nekilnojamųjų kultūros vertybių, jų teritorijų bei apsaugos zonų atžvilgiu, todėl Panevėžio apskrities viršininko administracijos sprendimai, įsakymai, Biržų rajono savivaldybės mero potvarkiai, susiję su žemės sklypų, esančių ( - ) , perleidimu fiziniams asmenims pripažintini negaliojančiais, o po to sekę šių sklypų pardavimo, nuosavybės atkūrimo, dovanojimo ir paveldėjimo sandoriai naikintini. Prašė teismą pripažinti negaliojančiais Panevėžio apskrities viršininko1998-03-16 sprendimą Nr.4-44997-7786, 1998-03-16 įsakymą Nr.220ž, 1999-10-14 įsakymą Nr.l080ž, 2000-12-18 įsakymą Nr. 2469ž (dalimi dėl 0,1335 ha sklypo ( - ) ), Biržų rajono savivaldybės mero 2000-10-10 potvarkio Nr.648, 2 punktą; Panevėžio apskrities viršininko administracijos sandorius dėl valstybinės žemės pardavimo Lietuvos Respublikos piliečiams pagal valstybinės žemės sklypų pirkimo-pardavimo sutartis 1999-11-19 Nr.2025 dėl 0,03444 ha, ( - ) su V. G. ; 1999-11-19 Nr. 2026 su R. Š. dėl 0,01845 ha žemės sklypo ( - ) pardavimo; 1999-11-25 žemės sklypų pirkimo – pardavimo sutartis Nr.2028, 2029, 2030 su L. Š. , R. P. , A. P. dėl 0,01845 ha, 0,1332 ha, 0,03444 ha žemės sklypų, esančų ( - ) , pripažinti niekiniais ir taikyti niekinių sandorių teisines pasekmes, atkurti iki teisės pažeidimo buvusią būklę; panaikinti paveldėjimo teisės liudijimus išduotus: G. K. 2004-12-20 Nr. NK-4871; 2000-11-21 L. M. D. ir N. V. dalyse dėl žemės sklypų paveldėjimo; pripažinti niekiniu 2000-12-23 sandorį, kuriuo N. V. dovanojo žemės sklypą ( - ) L. M. D. ; pripažinti niekiniu 2005-06-07 sandorio Nr. 4880 dalį, pagal kurį L. M. D. pardavė žemės sklypą ( - ) L. V. (M.).

11Biržų rajono apylinkės teismas 2011 m. vasario 7 d. sprendimu ieškinį tenkino ir pripažino negaliojančiais: Panevėžio apskrities viršininko 1998-03-16 sprendimą Nr. 4-44997-7786, kuriuo V. H. D. atkurta nuosavybės teisė į 0,2921 ha žemės sklypą, esantį ( - ) bei Panevėžio apskrities viršininko administracijos 1998-03-16 įsakymą Nr. 220ž dalyje, kuria atkurtos nuosavybės teisės į žemę V. H. D. (sprendimo Nr. 4-44997-7786) 0,2921 ha, ( - ) ; 2000-11-21 paveldėjimo teisės liudijimą Nr. 2-7413, kuriuo L. M. D. ir N. V. paveldėjo lygiomis dalimis 0,2921 ha žemės sklypą, unikalus Nr. 3604-0029-0001, esantį ( - ) , taikė restituciją ir 0,2921 ha žemės sklypą, unikalus Nr. 3604-0029-0001, esantį ( - ) , grąžino valstybei; 2000-12-20 d. dovanojimo sutartį Nr. 2-8314, kuria N. V. dovanojo L. M. D. jai priklausančią ½ dalį 2921 kv.m. ploto žemės sklypo, esančio ( - ) ; 2005-06-07 pirkimo pardavimo sutarties Nr. 4880 dalį, kuria L. M. D. 0,2921 ha žemės sklypą, unikalus Nr. 3604-0029-0001, esantį ( - ) , pardavė L. M. ; 2000-10-10 d. Biržų rajono mero potvarkio Nr. 648 2 punktą, kuriuo buvo pritarta O. K. namų valdai suteikti neatlygintinai 1335,0 kv. m ploto žemės sklypą, esantį ( - ) ; Panevėžio apskrities viršininko 2000-12-18 įsakymo Nr. 2469ž dalį, kuria O. K. suteiktas nuosavybėn neatlygintinai valstybinės žemės sklypas, valdytas činšo teise, - 0,1335 ha naudojamas žemės sklypas, esantis ( - ) ; 2004-12-20 paveldėjimo teisės liudijimo Nr. NK-4871 dalį, kuriuo 0,1335 ha žemės sklypą, unikalus Nr. 3604-0029-0009, esantį ( - ) , paveldėjo G. K. , taikė restituciją ir žemės sklypą grąžino valstybei; Panevėžio apskrities viršininko 1999-10-14 įsakymo Nr. 1080ž dalį „Dėl valstybinės žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai pardavimo ne aukciono tvarka Biržų rajone“, kuria nutarta R. P. parduoti 1033,2 kv.m , A. P. - 344,4 kv. m., V. G. (Č., tekste – G.) - 344,4 kv.m., L. Š. (B.) - 184,5 kv. m. ir R. Š. - 184,5 kv.m faktiškai naudojamas prie paveldėtų pastatų žemės dalis, ( - ) ; 1999-11-19 Valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 2025, kuria V. G. (Č.) įgijo 3444/24600 dalį 0,2460 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 3604-0029-0008, esančio ( - ) , taikė restituciją, žemės sklypo dalį grąžino valstybei, o V. Č. (G.) grąžino 2019 investicinių čekių; 1999-11-19 Valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 2026, kuria R. Š. įgijo 1845/24600 dalį 0,2460 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 3604-0029-0008, esančio ( - ) ; taikė restituciją, žemės sklypo dalį grąžino valstybei, o R. Š. grąžino 1082 investicinius čekius; 1999-11-25 Valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 2028, kuria L. Š. (B.) įgijo 1845/24600 dalį 0,2460 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 3604-0029-0008, esančio ( - ) ; taikė restituciją, žemės sklypo dalį grąžino valstybei, o L. B. (Š.) grąžinti 1082 investicinius čekius; 1999-11-25 Valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 2029, kuria R. P. įgijo 10332/24600 dalį 0,2460 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 3604-0029-0008, esančio ( - ) ; taikė restituciją, žemės sklypo dalį grąžino valstybei, o R. P. grąžino 6058 investicinius čekius; 1999-11-25 Valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 2030, kuria A. P. įgijo 3444/24600 dalį 0,2460 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 3604-0029-0008, esančio ( - ) ; taikė restituciją, žemės sklypo dalį grąžino valstybei, o A. P. grąžino 2019 investicinius čekius. Teismas nustatė, kad ginčo sklypai, esantys ( - ) , patenka į Kultūros vertybių registre registruotų nekilnojamųjų kultūros vertybių – Biržų pilies (kodas - G54K), pilies rūmų (kodas G54K1), tilto (kodas - G54K2), vartų liekanų (kodas G54K3), gynybinių statinių (kodas G54K4), 14,7 ha teritorijos plotą bei Biržų piliavietės, 13,36 ha ploto, teritorijas. Be to, Biržų piliavietė priklausė objektams, turintiems kultūrinę vertę bei visuomeninę reikšmę, registruojamiems kaip nekilnojamosios kultūros vertybės. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog priimti ginčijami administraciniai aktai buvo priimti nederinant jų su tuometiniu Kultūros vertybių apsaugos departamentu, tuo pažeidžiant imperatyvias įstatymo nuostatos. Teismas sutiko su atsakovų argumentais, kad nėra tikslių Biržų pilies ribų, pats Biržų piliavietės sklypas nėra įregistruotas Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke, žemės sklypo ribos nepažymėtos kadastro duomenų žemėlapyje, tačiau darė išvadą, kad 1998-2000 m. laikotarpiu valstybės institucijų sprendimai formuojant ir perleidžiant valstybinės žemės sklypus, turi įtakos nekilnojamosios kultūros vertybės ir jos teritorijos saugojimui, o tai yra pakankamas pagrindas pripažinti, jog priimant ginčijamus teisės aktus buvo privalu laikytis Nekilnojamų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 5 str. 8 d. įtvirtinto reikalavimo juos derinti su Departamentu. Nurodė, jog konstatavus, kad žemės sklypų, esančių ( - ) savininkais atsakovai tapo neteisėtai, pritaikius civilinės teisės principą, jog iš neteisėtų veiksmų negali kilti teisėtos pasekmės, darė išvadą, kad yra naikintini ne tik ginčijami aktai bet ir visi vėliau sekę dėl ginčo žemės sklypų sudaryti pirkimo – pardavimo, dovanojimo ir paveldėjimo sandoriai kaip niekiniai ir negaliojantys bei taikytina restitucija natūra. Teismas nurodė, jog 2005-06-07 pirkimo pardavimo sutartimi L. M. D. pardavė L. M. ne tik 0,2921 ha žemės sklypą, bet ir statinius, esančius ( - ) , kurie įvertinti bendrai, o byloje nepateikta duomenų apie tai, kiek sandorio sudarymo metu buvo įvertintas žemės sklypas ir už kokią kainą jis parduotas, todėl nurodytų sandorių negaliojimo teisinių padarinių klausimas dėl žemės sklypo, esančio ( - ) , pirkimo – pardavimo sutarties šalims paliktinas spręsti atskiroje byloje.

12Apeliaciniu skundu atsakovas G. K. prašo panaikinti Biržų rajono apylinkės teismo 2011 m. vasario 7 d. sprendimo dalį, kuria pripažintas negaliojančiu Biržų rajono mero 2000-10-10 potvarkio Nr. 648 2p., kuriuo buvo pritarta O. K. namų valdai suteikti neatlygintinai 1 335,0 kv.m. ploto žemės sklypą, esantį ( - ) ; pripažininta negaliojančia Panevėžio apskrities viršininko 2000-12-18 įsakymo Nr. 2469 Z dalis suteikti O. K. nuosavybėn neatlygintinai valstybinės žemės sklypą, valdytą činšo teise, 2004-12-20 paveldėjimo teisės liudijimo Nr.NK-4871 dalį, kuriuo 0,1335 ha žemės sklypą, paveldėjo G. K. bei taikyta restitucija. Atsakovas nurodo, jog nesutinka su teismo sprendimo išvadomis dėl ieškinio senaties terminų skaičiavimo ir nepagrįsto atsisakymo juos taikyti. Mano, kad priimant ginčijamus administracinius aktus buvo laikytasi norminiais aktais nustatytos tvarkos ir jo motinai O. K. teisingai atkurtos nuosavybės teisės į ginčo žemės sklypą. Nesutinka su ginčijamo sprendimo išvadomis dalyje dėl administracinių aktų derinimo su Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos. Teigia, jog grąžinant žemės nuosavybę O. K. ir sudarant žemės sklypo 0,1335 ha planą, buvo suderinta su Biržų regioninio parko direktoriumi K. B. , taip pat su Biržų rajono savivaldybės Architektūros urbanistikos skyriaus viršininku A. M. bei vyresniąja paminklotvarkos specialiste D. Černiene, kuri atstovavo Kultūros vertybių apsaugos departamentui ir priimamiems sprendimams neprieštaravo.

13Apeliaciniu skundu atsakovai R. P. , V. Č. , A. P. , R. Š. nurodo, kad teismas netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus, kurie patvirtina, kad ginčo sklypo privatizavimas buvo suderintas su Kultūros vertybių departamentu. Nurodo, kad 1998-09-25 raštu Nr.653 dėl žemės sklypų privatizavimo Biržų piliavietės teritorijoje Biržų rajono savivaldybės administracija kreipėsi į Kultūros vertybių apsaugos departamentą prie Kultūros ministerijos, kuri 1998-10-09 raštu Nr. 01-31-726 „Dėl Biržų piliavietės“ atsakė, kad žemės sklypai Biržų piliavietės teritorijoje gali būti privatizuoti prie privačių gyvenamųjų namų ir kitų namų valdos statinių. Rašte konkrečiai ir aiškiai nurodyta būtent Biržų piliavietė, o ne apskritai nekilnojamojo kultūros paveldo objektas. Nurodo, kad teismas darė nepagrįstą išvadą, kad ginčijamas administracinis aktas ir sandoriai yra neteisėti visa apimtimi, nes, nustačius teisės į žemės sklypo dalį pažeidimą, teisė gali būti apginta pripažįstant negaliojančiomis tik ginčijamų sandorių dalis.

14Nacionalinė žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos apeliaciniu skundu prašo panaikinti Biržų rajono teismo 2011 m. vasario 7 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ieškinį atmesti. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė bylos faktinėms aplinkybėms Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 str. 5 p. nuostatas, nes minėto įstatymo 12 str. 3 p. nuostatos numatė išimtį, kad žemė po pastatais grąžinama ir kultūros vertybių apsaugos zonose, todėl Panevėžio apskrities viršininko 1998-03-16 sprendimas Nr. 4-44997-7786 ir įsakymas Nr. 220ž dalyje, kuriais atkurtos nuosavybės teisės V. H. D. į 0,2921 ha žemės sklypą, ( - ) , prie piliečiui nuosavybės teise priklausančių pastatų, yra pagrįstas ir teisėtas. Teigia, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė bylos faktinėms aplinkybėms Žemės reformos įstatymo 13 str. 5 d. nuostatas, vietoj 13 str. 4 d. nuostatų, nes nuosavybės teisių atkūrimo metu galiojusi redakcija įtvirtino, kad neprivatizuojama žemė yra miestų teritorijų dalyse, kurios įrašytos į LR nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą (kultūros vietovių sąrašą), taip pat yra buvusių dvarų sodybų - istorijos ir kultūros paminklų teritorijose esančius žemės sklypus prie privačių gyvenamųjų namų ir kitų namų valdos statinių. Nurodo, jog Panevėžio apskrities viršininko 2000-12-18 įsakymo Nr. 2469ž dalis, kuria O. K. suteiktas nuosavybėn neatlygintinai valstybinės žemės sklypas, valdytas činčo teise, - 0,1335 ha naudojamas žemės sklypas, esantis ( - ) , prie pilietei nuosavybės teise priklausančių pastatų taip pat yra pagrįstas ir teisėtas. Saugomų teritorijų įstatymo 31 str. 7 p. numatė, kad valstybinių draustinių, valstybinių parkų ir biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijų draustinių, taip pat rekreacinių zonų valstybinė žemė, miškai, vandenys, krūmai, pelkės, akmenynai ir kita nenaudojama žemė neparduodama, išskyrus namų valdų, asmeninio ūkio ir sodininkų bendrijų žemę bei iki 5 hektarų ploto sklypus, įsiterpusius į žemės ūkio naudmenas ir esančius tarp privačios žemės valdų, todėl Panevėžio apskrities viršininko 1999-10-14 įsakymo Nr. 1080Ž dalis „Dėl valstybinės žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai pardavimo ne aukciono tvarka Biržų rajone“, kuria R. P. , A. P. , V. G. (Č.), L. Š. (B.) parduotos atitinkamos žemės sklypo dalys ir R. Š. faktiškai naudojama prie paveldėtų pastatų žemės sklypo dalys, esančios ( - ) , 1999-11-19, 1999-11-25 valstybinės žemės pirkimo - pardavimo sutartys, kuriomis V. G. (Č.), R. Š. , L. Š. (B.), R. P. , A. P. įgijo dalis 0,2460 ha žemės sklypo, esančio ( - ) , yra teisėtos ir pagrįstos.

15Atsakovės L. M. , L. M. D. , N. V. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Biržų rajono apylinkės teismo 2011 m. vasario 7 d. sprendimo dalį, kuria pripažintas negaliojančiu Panevėžio apskrities viršininko1998-03-16 sprendimas Nr. 4-44997-7786 bei įsakymas Nr. 220ž dalyje atkurti V. H. D. nuosavybės teisę į 0,2921 ha žemės sklypą, esantį ( - ) ; pripažintas negaliojančiu 2000-11-21 paveldėjimo teisės liudijimas Nr. 2-7413, kuriuo L. M. D. ir N. V. paveldėjo lygiomis dalimis 0,2921 ha žemės sklypą, esantį ( - ) , ir pritaikyta restitucija; pripažinta negaliojančia 2000-12-20 dovanojimo sutartis Nr. 2-8314, kuria N. V. dovanojo L.M. D. jai priklausančią 1/2 dalį 2921 kv.m. ploto žemės sklypo, esančio ( - ) ; 2005-06-07 pirkimo - pardavimo sutarties Nr. 4880 dalis, kuria L.M. D. 0,2921 ha žemės sklypą, esantį ( - ) , pardavė L. M. ir priimti naują sprendimą - Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ieškinį dėl sandorių pripažinimo niekiniais ir niekinių sandorių pasekmių taikymo atmesti. Atsakovės nurodo, kad priimdamas skundžiamą sprendimą teismas nepagrįstai ir neteisėtai vadovavosi tik ieškovo nurodytais teisės aktais bei visiškai neįvertino ir neatsižvelgė į atsakovų nurodytus teiginius, įstatymus, galiojusius ginčijamų sprendimų priėmimo metu bei LR Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento 1998-10-09 raštą „Dėl Biržų piliavietės“ siųstą Biržų rajono savivaldybei.

16Atsakovas G. K. atsiliepimu atsakovų į R. P. , V. Č. , A. P. , R. Š. , Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, L. M. , L. M. D. , N. V. apeliacinius skundus nurodo, kad su apeliaciniuose skunduose išdėstytais motyvais visiškai sutinka. Prašo atsakovų apeliacinius skundus tenkinti.

17Ieškovas Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos atsiliepimu į atsakovų apeliacinius skundus prašo Biržų rajono apylinkės teismo 2011 m. vasario 7 d. sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, jog apeliaciniuose skunduose atsakovai nenurodo naujų aplinkybių ir nepateikia naujų duomenų, dėl kurių būtų galima abejoti priimtu sprendimu. Teigia, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra suformavęs vienodą administracinių teismų praktiką, kad žemės sklypų dydžio, ribų ir apribojimų nustatymas, galintis turėti įtakos nekilnojamųjų kultūros vertybių ir jų teritorijų saugojimui, yra pakankamas pagrindas pripažinti, jog priimant tokį teisės aktą privalu laikytis Nekilnojamųjų vertybių apsaugos įstatymo 5 straipsnio 8 dalyje įtvirtinto reikalavimo jį derinti su Kultūros vertybių apsaugos departamentu (dabar - Kultūros paveldo departamentas), todėl nesuderinti aktai yra negaliojantys nekilnojamųjų kultūros vertybių, jų teritorijų bei apsaugos zonų atžvilgiu ir tuo pagrindu naikintini. Nurodo, jog net Kultūros paveldo departamento vilkinimas ar atsisakymas derinti tokius aktus ar planus nesuteikia teisės apeiti imperatyvios įstatymo normos (ad. bylaNr.A662 -1358/2010). Nurodo, jog ieškovas nekėlė jokių reikalavimų dėl piliečių nuosavybės teisėmis valdomų privačių pastatų, patenkančių į Biržų pilies teritoriją, kadangi šie statiniai nėra registruoti Kultūros vertybių registre, ieškinio reikalavimai susiję tik su neteisėtai suformuotais ir perleistais fiziniams asmenims žemės sklypais, patenkančiais į valstybės saugomą teritoriją. Nurodo, jog priimdama administracinius aktus Panevėžio apskrities viršininko administracija pažeidė nustatytą teisinį reguliavimą (formuojant, įregitruojant ir perleidžiant fiziniams asmenims žemės sklypus valstybės saugomoje neprivatizuotinoje kultūros paminklo teritorijoje bei priimdamas sprendimus atkurti nuosavybės teises piliečiams Biržų piliavietės teritorijoje), jų nederino su Kultūros vertybių apsaugos departamentu, nesilaikė ir LR Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 str. „Valstybės išperkama žemės“ 5 p. nuostatų, nevertino ir aplinkybės, kad ši teritorija buvo paskelbta kultūriniu rezervatu, todėl negalėjo būti perleista kitiems asmenims.

18Atsakovai R. P. , V. Č. , A. P. , R. Š. atsiliepimu į atsakovų G. K. , Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, L. M. L. M. D. , N. V. apeliacinius skundus nurodo, kad skundai pagrįsti, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad atsakovų ieškinio dalykas ir pagrindas iš esmės skiriasi, prašo dėl atsakovų skundų reikalavimų spręsti teismo nuožiūra.

19Atsakovė Biržų rajono savivaldybė atsiliepimu į atsakovų apeliacinius skundus prašo juos patenkinti, o Biržų rajono apylinkės teismo 2011 m. vasario 7 d. sprendimą panaikinti. Mano, kad apeliacinės instancijos teismas turėtų pasisakyti dėl byloje pateikto dokumento – Kultūros vertybių apsaugos departamento 1998-10-09 rašto Nr. 01-31-726 „Dėl Biržų piliavietės“, kuris išsako valstybės, atstovaujamos tuometinės pagrindinės valstybės įstaigos, atsakingos už nekilnojamųjų vertybių apsaugos valstybinio administravimo funkcijas, nuomonę nagrinėjamu klausimu. Atsakovė mano, kad teismas turėtų įvertinti prokuratūrų priimtus nutarimus, kuriais atsisakyta kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo.

20Atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime į atsakovų apeliacinius skundus nurodo, kad palaiko skunduose išdėstytus motyvus. Prašo panaikinti Biržų rajono apylinkės teismo 2011 m. vasario 2 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atmesti kaip nepagrįstą.

21Tretysis asmuo Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie aplinkos ministerijos atsiliepime į atsakovų apeliacinius skundu nurodo, kad su apeliaciniais skundai ir juose išdėstytais motyvais nesutinka. Siūlo Biržų rajono apylinkės teismo 2011 m. vasario 7 d. sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo klausimą spręsti teismo nuožiūra.

22Apeliaciniai skundai atmestini.

23Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad Panevėžio apskrities viršininko 1998-03-16 sprendimu Nr. 4-44997-7786 Vytautui H. D. buvo atkurta nuosavybės teisė į 0,2921 ha žemės sklypą, esantį ( - ) ; 1999-10-14 priimto įsakymo Nr. 1080ž „Dėl valstybinės žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai pardavimo ne aukciono tvarka Biržų rajone“ pagrindu 1999-11-19 ir 1999-11-25 sudarytos valstybinės žemės pirkimo pardavimo sutartys, kuriomis prie paveldėtų pastatų buvo parduota V. G. (Č.) 3444/24600 d., R. Š. - 1845/24600 d., L. Š. (B.) - 1845/24600 d., R. P. - 10332/24600 d., A. P. - 3444/24600 dalys 0,2460 ha žemės sklypo (unikalus Nr. 3604-0029-0008), esančio ( - ) . Biržų rajono mero 2000-10-10 potvarkio Nr. 648 2 punktu pritarta, kad O. K. namų valdai būtų suteiktas neatlygintinai 1335,0 kv. m ploto žemės sklypas, esantis ( - ) ir Panevėžio apskrities viršininko 2000-12-18 įsakymu Nr. 2469ž O. K. suteiktas nuosavybėn neatlygintinai valstybinės žemės sklypas, valdytas činšo teise (1 t., b.l. 38-42, 63-66, 96-99, 2 t., b.l. 1-7, 3 t., b.l. 53-55). Byloje nustatyta, jog minėtų ginčo sklypų dalys, esančios ( - ) , yra Biržų regioninio parko teritorijoje, kurio ribos buvo nustatytos LR Vyriausybės 1998-12-10 nutarimu Nr. 1416 „Dėl Anykščių, Biržų, Krekenavos, Pavilnių, Sirvėtos, Verkių regioninių parkų ir jų zonų ribų patvirtinimo“. Šiuo nutarimu nustatyta, kad Biržų regioninio parko konservacinę zoną sudaro Biržų pilies kultūrinis rezervatas (2 t., b.l. 40-41, 3 t., b.l. 51). LR Vyriausybės 1992-04-07 nutarimu Nr. 256 „Dėl buvusių dvarų sodybų-istorijos ir kultūros paminklų išsaugojimo principų atstatant nuosavybės teises, vykdant privatizavimą ir žemės reformą“ Biržų pilis įrašyta į neprivatizuotinų buvusių dvarų sodybų istorijos ir kultūros paminklų sąrašą. Šiuo nutarimu nustatyta, kad neprivatizuotino kultūros paminklo teritorijos plotas yra 12,4 ha (1 t., b.l.13-17). Be to, nustatyta, kad Kultūros paveldo objektas Biržų pilis, Kultūros paveldo apsaugos departamento direktoriaus 1997-10-24 įsakymu Nr. 284 „Dėl objektų įrašymo į registrą“ buvo įrašyta į Kultūros vertybių Registrą, nustatant 14,7 ha teritoriją. LR Vyriausybės 1999-12-23 nutarimu Nr. 465 “Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių paskelbimo kultūros paminklais“ Biržų pilis paskelbta kultūros paminklu, o Kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ objektas pripažintas saugomu valstybės. LR Aukščiausiosios Tarybos 1992-09-24 nutarimo „Dėl regioninių parkų ir draustinių įsteigimo“, kuriuo buvo patvirtintas valstybės saugomas Biržų regioninis parkas, 6 straipsnis nustatė, jog visi klausimai, susiję su žemės skyrimu ir žemės reforma regioninių parkų ir draustinių teritorijose, turi būti derinami įstatymų nustatyta tvarka. Ginčijamų administracinių aktų priėmimo metu galioję Žemės reformos įstatymo (13 str.), Saugomų teritorijų įstatymo (5 str.), Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (12 str.) nuostatos, išskyrus juose nustatytas išimtis, įtvirtino, jog žemė yra neprivatizuojama ir ji išperkama kai ji yra valstybinių rezervatų, nacionalinių ir regioninių parkų rezervatų, Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorija. Iš bylos duomenų matyti, kad Biržų pilies statiniai 1996 m. buvo perduoti Biržų rajono savivaldybei, tačiau be suformuoto žemės sklypo, todėl tikslios Biržų piliavietės ribos nebuvo ir nėra aiškios. Todėl, siekiant išsaugoti kultūros vertybių ir jų teritorijų vientisumą, tik suformavus piliavietės sklypą ir jį įregistravus, gali būti sprendžiami klausimai dėl nuosavybės atkūrimo bei valstybei priklausančios žemės pardavimo. Be to, LR Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 5 straipsnio 8 dalis, galiojusi ginčijamų aktų priėmimo metu, nustatė, kad ministerijų, kitų valstybės valdymo institucijų ir savivaldybių priimami aktai, kurie gali turėti įtakos nekilnojamųjų kultūros vertybių ir jų teritorijų saugojimui, taip pat teritorinio planavimo dokumentai turi būti suderinti su Kultūros vertybių apsaugos departamentu. Nesuderinti aktai ir dokumentai yra negaliojantys nekilnojamųjų kultūros vertybių, jų teritorijų bei apsaugos zonų atžvilgiu. Duomenų, kad kultūros vertybių registre registruotoje Biržų pilies teritorijoje galima perleisti ar formuoti žemės sklypus, nepateikta. Kadangi įrodymai, jog Biržų piliavietės ribos yra nustatytos ir valstybės institucijų priimti sprendimai dėl ginčo sklypų ( - ) suformavimo ir suteikimo naudotis, nuosavybės atkūrimo, privatizavimo buvo derinti su kultūros paveldo apsaugos institucijomis, nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikti, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog nesuderinti administraciniai aktai yra negaliojantys nekilnojamųjų kultūros vertybių, jų teritorijų bei apsaugos zonų atžvilgiu. Ta aplinkybė, kad Kultūros vertybių apsaugos departamentas 1998-10-09 raštu Biržų rajono savivaldybės administracijai yra išaiškinęs, jog Biržų piliavietės teritorijoje esantys žemės sklypai prie privačių gyvenamųjų namų ir kitų namų valdos statinių gali būti privatizuoti, neduoda pagrindo daryti išvados, jog priimant konkrečius administracinius aktus dėl ginčo sklypų buvo suderinta su Kultūros vertybių apsaugos departamentu (3 t., b.l. 50).

24Pripažinus neteisėtais Panevėžio apskrities administracijos sprendimus bei įsakymus, Biržų rajono mero potvarkį, negaliojančiais pagrįstai pripažinti ir paveldėjimo liudijimai, sudaryti pirkimo-pardavimo ir dovanojimo sandoriai bei taikyta restitucija.

25Apeliantai nurodo, jog į teismą ieškovas kreipėsi praleidęs senaties terminą. Kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas darė pagrįstą išvadą, jog ieškinio senaties terminas pareikšti ieškinį nėra praleistas, nes teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (CK 1.127 str. 1 dalis). Iš bylos duomenų matyti, kad apie padarytus pažeidimus suformuojant ir suteikiant naudotis žemės sklypus Biržų piliavietės teritorijoje ieškovui tapo žinoma 2006 m. ir ši aplinkybė nepaneigta. Dėl nustatytų imperatyvių įstatymo nuostatų pažeidimo pašalinimo 2006-10-16 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio teritorinis padalinys kreipėsi į Panevėžio apskrities viršininko administraciją, vėliau Panevėžio apygardos prokuratūrą, kuriai atsisakius ginti viešąjį interesą, 2009-10-23 nutarimas buvo skundžiamas LR Generalinei prokuratūrai (1 t., b.l. 26-29, 88-95, 33). Įvertinus, jog valstybinės institucijos atsisakė ginti viešąjį interesą, į teismą ieškovas kreipėsi siekdamas pats ginti valstybės interesus, nepraleidęs įstatymo nustatyto 10 m. senaties termino ieškiniui pareikšti (CK1.125 str.1 d.).

26Atsakovų teiginys, kad ieškovas neturi teisės kreiptis į teismą atmestinas, nes tokią teisę ieškovui suteikia Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 5 straipsnio 10 dalies 25 punkto nuostatos.

27Apeliantai nurodo, kad rengiant privatizavimo dokumentus, žemės sklypo ( - ) 1999-07-14 buvo suderintas su Biržų rajono savivaldybės vyr. paminklotvarkos specialiste D. Černiene, o žemės sklypo ( - ) planas 2000-06-30 suderintas su savivaldybės architektūros ir urbonistikos skyriaus viršininku A. M. , Biržų regioninio parko direktoriumi K. B. . Tačiau byloje nepaneigti ieškovo teiginiai, kad atsakingi asmenys atlikę neteisėtus veiksmus, derinę ir priėmę sprendimus valstybės saugomo kultūros paminklo teritorijos atžvilgiu nėra Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos valstybės tarnautojai ir jiems nesuteikta kompetencija priimti sprendimus ieškovo vardu, todėl tokie derinimai ir sprendimai yra neteisėti.

28Teismui nebuvo pateikti nauji, sumažintų ( - ) namų valdų žemės sklypų dydžiai, jų planai, todėl administracinius aktus bei sandorius pripažinti negaliojančiais iš dalies, teismui nebuvo pagrindo.

29Dėl paminėtų motyvų naikinti ar keisti pagrįstą sprendimą nėra pagrindo.

30Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso teisėjų kolegija

Nutarė

32Biržų rajono apylinkės teismo 2011 m. vasario 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos teisėjų Zinos Mickevičiūtės, Birutės Valiulienės... 3. sekretoriaujant Loretai Girdziušienei,... 4. dalyvaujant ieškovės atstovui A. U. ,... 5. atsakovams G. K. , R. P. , A. P. , jų atstovams adv. I. Kontrauskaitei, A.... 6. atsakovo atstovei V. Ž. ,... 7. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 8. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjos B.Valiulienės pranešimą apie... 10. ieškovas Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos nurodė,... 11. Biržų rajono apylinkės teismas 2011 m. vasario 7 d. sprendimu ieškinį... 12. Apeliaciniu skundu atsakovas G. K. prašo panaikinti Biržų rajono apylinkės... 13. Apeliaciniu skundu atsakovai R. P. , V. Č. , A. P. , R. Š. nurodo, kad... 14. Nacionalinė žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos apeliaciniu... 15. Atsakovės L. M. , L. M. D. , N. V. apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 16. Atsakovas G. K. atsiliepimu atsakovų į R. P. , V. Č. , A. P. , R. Š. ,... 17. Ieškovas Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos... 18. Atsakovai R. P. , V. Č. , A. P. , R. Š. atsiliepimu į atsakovų G. K. ,... 19. Atsakovė Biržų rajono savivaldybė atsiliepimu į atsakovų apeliacinius... 20. Atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 21. Tretysis asmuo Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie aplinkos... 22. Apeliaciniai skundai atmestini.... 23. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad Panevėžio apskrities viršininko... 24. Pripažinus neteisėtais Panevėžio apskrities administracijos sprendimus bei... 25. Apeliantai nurodo, jog į teismą ieškovas kreipėsi praleidęs senaties... 26. Atsakovų teiginys, kad ieškovas neturi teisės kreiptis į teismą... 27. Apeliantai nurodo, kad rengiant privatizavimo dokumentus, žemės sklypo ( -... 28. Teismui nebuvo pateikti nauji, sumažintų ( - ) namų valdų žemės... 29. Dėl paminėtų motyvų naikinti ar keisti pagrįstą sprendimą nėra... 30. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso teisėjų kolegija... 32. Biržų rajono apylinkės teismo 2011 m. vasario 7 d. sprendimą palikti...