Byla e2-5429-340/2016
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės UAB „Intersera“ ieškinį atsakovei AB „Lietuvos paštas“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti atsakovės AB „Lietuvos paštas“ 2016-06-17 sprendimo Nr. 3-4183 2.2 punktą, kuriuo buvo atmestas pasiūlymas trečiajai pirkimo objekto daliai ir 2016-07-11 sprendimą Nr. 3-4631, kuriuo buvo netenkinta UAB „Intersera“ pretenzija; priteisti iš atsakovės visas ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovė CVP IS paskelbė viešąjį pirkimą „Transporto priemonių remonto ir priežiūros paslaugų supaprastintų skelbiamų derybų būdu“, pirkimo Nr. 271580. Ieškovė, veikdama jungtinės veiklos sutarties pagrindu su UAB „Mautoras“, šiam Pirkimui pateikė konkursinį pasiūlymą. Atsakovė ieškovės pateiktą pasiūlymą trečiajai pirkimo objekto daliai atmetė 2016-06-17 sprendimu Nr. 3-4183, vadovaujantis Pirkimo sąlygų 11.7.9. punktu, t.y. dėl to, kad tiekėjas apie nustatytų reikalavimų atitikimą pateikė melagingą informaciją. Ieškovė, nesutikdama su atsakovės priimtu sprendimu, 2016-06-29 pateikė atsakovei pretenziją, kurioje nurodė, kad priešingai nei teigiama atsakovės sprendime, UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“, atsakydamas į atsakovės 2016 m. birželio 7 d. raštą Nr. 3-3943 „Dėl informacijos pateikimo“, 2016 m. birželio 9 d. raštu patvirtino, kad turi sudarytą sutartį su UAB „Mautoras“ ir naudojasi jų teikiamomis automobilių remonto bei techninio aptarnavimo paslaugomis. Pažymėjo, jog dėl to yra neteisėtas atsakovės sprendimas, kad UAB „Mautoras“ pateikta papildoma informacija yra melaginga. Pažymėjo, jog sprendžiant klausimą dėl UAB „Mautoras“ pateiktos informacijos apie savo kvalifikaciją pripažinimo melaginga, reikšmingi duomenys, susiję su turima UAB „Mautoras“ kvalifikacija ir ją patvirtinančiais dokumentais. Nurodė, kad UAB „Mautoras“ trečiajai pirkimo objekto daliai pateikė užsakovo UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ teigiamą atsiliepimą, dėl kurio informacijos tikrumo bei teisėtumo atsakovei kilo abejonių. Atsižvelgiant į tai, atsakovė 2016 m. birželio 7 d. raštu Nr. 3-3943 „Dėl informacijos pateikimo“, prašė UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ el. paštu I.laukiene@post.lt patvirtinti, kad UAB „Mautoras“ 2016 m. balandžio 27 d. buvo išduota pažyma dėl automobilių remonto ir techninio aptarnavimo paslaugų teikimo, bei pasisakyti dėl šios pažymos pažymoje nurodomų faktų tikrumo teisėtumo, nes UAB „Mautoras“ pateiktas teigiamas atsiliepimas apie tinkamai įvykdytą sutartį atsakovui sukėlė abejonę dėl jame pateiktos informacijos tikrumo, t. y. kad teigiamą atsiliepimą pasirašė asmuo (Transporto skyriaus vadybininkas E. S.) nedirbantis užsakovo įmonėje. Nurodė, jog UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ el. paštu atsakė į komisijos prašymą ir konkrečiai nurodė, kad „Transporto skyriaus vadybininkas E. S., nerašė ir toks darbuotojas nurodytu metu bendrovėje nedirbo". Šie duomenys buvo nepakankami, siekiant konstatuoti pateiktos informacijos melagingumą. Be to, iš atsakovės pateiktos užklausos formuluotės matytina, kad buvo siekta išsiaiškinti ne tai ar UAB „Mautoras“ yra sudaręs sutartį su UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“, t.y. nebuvo siekiama patikrinti, ar UAB „Mautoras“ atitinka nurodytą kvalifikaciją pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams. Pažymėjo, jog tai, kad 2016-04-27 pažymą pasirašė E. S., kurio nesieja darbo santykiai su UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“, nepaneigia šioje pažymoje nurodytos informacijos teisingumo, kad tarp UAB „Mautoras“ ir UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ yra sudaryta ir vykdoma automobilių remonto bei techninio aptarnavimo sutartis. Tokį patvirtinimą atsakovė gavo iš UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ 2016 m. birželio 9 d. raštu Nr. 16/28, kurį pasirašė UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ vadovas. Ieškovės teigimu, būtent ši informacija turi reikšmės sprendžiant dėl tiekėjo kvalifikacijos ar pasiūlymo atitikimo pirkimo sąlygų reikalavimams. Ieškinyje pažymėjo, kad atsakovė nenustatė ir nenurodė aplinkybių, kurios leistų teigti, kad pateikta informacija apie UAB „Mautoras“ ir UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ sudarytą ir vykdomą automobilių remonto bei techninio aptarnavimo sutartį yra melaginga. Nėra pagrindo teigti, kad UAB „Mautoras“ sąmoningai siekė suklaidinti atsakovą dėl turimos kvalifikacijos. Atsakovė gavusi patvirtinimą iš UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ dėl sudarytos ir vykdomos automobilių remonto bei techninio aptarnavimo sutarties su UAB „Mautoras“, privalėjo spręsti dėl tiekėjo kvalifikacijos atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimas, o ne atmesti pasiūlymą remdamasi melagingos informacijos pateikimu.

3Atsiliepimu į ieškinį atsakovė AB „Lietuvos paštas“ prašė ieškinio netenkinti; priteisti atsakovo naudai iš ieškovės jo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Pažymėjo, kad UAB „Intersera“ ir UAB „Mautoras“ pasiūlymas buvo atmestas tinkamai laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų, o ieškovės ieškinys yra nepagrįstas ir neteisėtas. Atitikimui šiam kvalifikaciniam reikalavimui ieškovė pateikė suklastotą dokumentą – neegzistuojančią ir neegzistuojančio darbuotojo tariamai pasirašytą UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalo“ 2016 m. balandžio 27 d. pažymą „Apie UAB „Mautoras“ atliktus darbus“. Akcentavo, kad melagingos informacijos pateikimas yra savarankiškas pagrindas atmesti pasiūlymą, kadangi tokios medžiagos naudojimas viešajame pirkime rodo tiekėjo socialinį neatsakingumą ir nesąžiningumą.

4Ieškovė pateiktu dubliku prašė tenkinti ieškinį ir priteisti iš atsakovės visas ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas; įtraukti į bylos nagrinėjimą trečiuoju asmeniu UAB „Mautoras“. Dublike nurodė, kad sprendžiant klausimą dėl UAB „Mautoras“ pateiktos informacijos apie savo kvalifikaciją pripažinimo melaginga, reikšmingi duomenys, susiję su turima UAB „Mautoras“ kvalifikacija ir ją patvirtinančiais dokumentais. Nėra pagrindo pripažinti, kad UAB „Mautoras“ pateikta informacija yra melaginga. Tai, kad 2016-04-27 pažymą pasirašė E. S., kurio nesieja darbo santykiai su UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“, nepaneigia šioje byloje nurodytos informacijos teisingumo, kad tarp UAB „Mautoras“ ir UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ buvo sudaryta ir vykdoma automobilių remonto bei techninio aptarnavimo sutartis. Tokį patvirtinimą atsakovas gavo iš UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ 2016-06-09 raštu, kurį pasirašė UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ vadovas. Būtent ši informacija turi reikšmės sprendžiant dėl UAB „Mautoras“ kvalifikacijos.

5Tripliku atsakovė AB „Lietuvos paštas“ prašė ieškinio netenkinti, bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka ir kviesti liudytojus, trečiuoju asmeniu įtraukti UAB „Mautoras“, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Pažymėjo, kad dubliukas iš esmės grindžiamas vienu argumentu – ieškovės ir UAB „Mautoras“ pateikta suklastota 2016-04-27 pažyma, ieškovo nuomone, turi būti laikoma ne melaginga, o netikslia. Pateikto dokumento melagingumas negali būti tapatinamas su netikslumu ir/ar neišsamumu, kadangi šios kategorijos iš esmės yra skirtingos. Kadangi dokumentą pasirašęs asmuo šiuo metu nėra susijęs su UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“, todėl jo pasirašytas dokumentas objektyviai negalėjo ir nepatvirtino jokių jame deklaratyviai nurodomų teiginių. Ieškovas ir UAB „Mautoras“ atsakovui pateikė suklastotą dokumentą.

6Ieškinys atmetamas.

7Byloje nustatyta, kad perkančioji organizacija AB „Lietuvos paštas“ 2016 m. balandžio 7 d. paskelbė CVP IS ir vykdo viešąjį pirkimą „Transporto priemonių remonto ir priežiūros paslaugų supaprastintų skelbiamų derybų būdu“ , pirkimo Nr. 271580; pirkimas suskaidytas į 9 dalis.

8Ūkio subjektų grupė, susidedanti iš partnerių UAB „Intersera“ ir UAB „Mautoras“, pateikė pasiūlymą pirkimui.

92016 m. gegužės 27 d. perkančioji organizacija pranešė apie kvalifikacijos vertinimo rezultatus; ūkio subjektų grupei, kurios sudėtyje veikė ieškovė, buvo pasiūlyta patikslinti kvalifikaciją trečiajai pirkimo objekto daliai iki 2016 m. birželio 2 d. 11 val.. Tikslindama kvalifikaciją, ūkio subjektų grupė pateikė UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ 2016 m. balandžio 27 d. pažymą, pasirašytą Transporto skyriaus vadybininko E. S..

10Atsakovė 2016 m. birželio 7 d. kreipėsi į UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ dėl teigiamo atsiliepimo trečiajai objektodaliai, išduoto UAB „Mautoras“, patvirtinimo. 2016 m. birželio 10 d. el. laišku UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ pranešė, kad toks darbuotojas pažymos nerašė ir nurodytu metu bendrovėje nedirbo.

11Atsakovė pateiktą pasiūlymą trečiajai pirkimo objekto daliai atmetė 2016-06-17 sprendimu Nr. 3-4183 Pirkimo sąlygų 11.7.9 punkto pagrindu (ieškovei pateikus melagingą informaciją apie jos kvalifikaciją).

122016-06-29 ieškovė pateikė pretenziją, kuria nurodė, kad perkančiai organizacijai pateikta papildoma informacija buvo teisinga, dėl ko sprendimas dėl pasiūlymo atmetimo yra nepagrįstas.

13Atsakovė 2016-07-11 sprendimu Nr. 3-4631 pretenziją atmetė.

142016-07-25 ieškovė kreipėsi į teismą.

15Tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą, turi laikytis Viešųjų pirkimo įstatyme nustatytos privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos (VPĮ 93 str. 3 d., CPK 4232 str. 1 d.), t. y. pretenzijos pareiškimas ir atsakymas į pretenziją yra privaloma išankstinio ginčo sprendimo ne teisme stadija, teisme ginčo ribas apibrėžia pirkimo dalyvio pretenzijos turinys. Teismas konstatuoja, kad ieškovas tinkamai pasinaudojo privaloma išankstinio ginčo sprendimo ne teisme tvarka. Kartu teismas pažymi, kad reikalavimas dėl atsakovo sprendimo atmesti ieškovo pretenziją panaikinimo negali būti vertinamas kaip savarankiškas ieškinio reikalavimas. Tiekėjo pretenzija ir perkančiosios organizacijos sprendimas dėl pareikštos pretenzijos yra ginčo sprendimo proceso dalis (privaloma išankstinio ginčo sprendimo ne teisme stadija); sprendimas atmesti tiekėjo pretenziją materialinių teisinių padarinių tiekėjui nesukelia, tačiau užtikrina jo teisę perkelti ginčą dėl perkančiosios organizacijos sprendimų ir kitų veiksmų teisėtumo į teismą; tiekėjo ieškinys dėl pažeistos teisės gynimo gali būti pareikštas net perkančiai organizacijai neatsakius į tiekėjo pretenziją, t.y. ieškovo reikalavimas panaikinti atsakovo sprendimą atmesti ieškovo pretenziją negali būti savarankišku nagrinėjimo dalyku.

16Ginčas tarp šalių kilo dėl perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti ieškovės pasiūlymą ieškovei pateikus melagingą informaciją apie jos kvalifikaciją teisėtumo ir pagrįstumo, t.y. dėl Pirkimo sąlygų 11.7.9 punkto VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 5 punkto aiškinimo ir taikymo.

17Byloje nustatyta, kad atsakovės vykdomo Pirkimo sąlygų 4.1. 8 punktas numatė reikalavimą tiekėjui per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus būti tinkamai įvykdžiusiam ir (ar) vykdyti bent vieną sutartį, kuriuos dalykas – transporto priemonių remontas ir priežiūra ir kuriuos įvykdyta sutartinė vertė trečiajai pirkimo objekto daliai yra ne mažesnė nei 16 000 Eur be PVM. Įrodymui apie sutarties tinkamą vykdymą pateikiamas užsakovo pasirašytas teigiamas atsiliepimas apie tinkamai įvykdytą ir (ar) vykdomą bent vieną sutartį. Ieškovė, veikdama ūkio subjektų grupės sudėtyje, pateikė perkančiai organizacijai UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ 2016 m. balandžio 27 d. pažymą, pasirašytą Transporto skyriaus vadybininko E. S., išduotą UAB „Mautoras“, ir patvirtinančią, kad UAB „Mautoras“ iki 2016-04-27 sėkmingai ir tinkamai vykdo automobilių remonto ir techninio aptarnavimo darbų sutartį, kurios vertė viršija daugiau nei 38 150 Eur (b.l. 181). Kilus abejonėms dėl nurodytos pažymos autentiškumo, atsakovė kreipėsi į UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalą“. Ši bendrovė 2016 m. birželio 9 d. elektroniniu laišku persiuntė UAB „Mautoras“ raštą, kuriame paaiškinama, kad dėl UAB „Mautoras“ aplaidumo, skubos ir informacijos nesuvaldymo AB „Lietuvos paštas“ viešųjų pirkimų komisijai buvo nuskenuotas bei pateiktas netinkamas ir netikslus UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ dokumentas (T. 1, b.l. 192-193); 2016 m. birželio 10 el. laišku buvo pranešta, kad UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ pažymos, kurioje pasirašęs transporto skyriaus vadybininkas E. S., nerašė ir toks darbuotojas nurodytu metu bendrovėje nedirbo. Atsakovės duomenimis, S. S. yra buvęs UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ vadovas, pareigas ėjęs iki 2004-08-27. Kartu UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ pateikė bendrovės direktoriaus I. J. pasirašytą 2016-04-27 pažymą, kurios turinys yra tapatus tiekėjo pateiktai pažymai, pasirašytai E. S. (T. 1., b.l. 196-197).

18Tarp šalių nėra ginčo, kad tarp UAB „Mautoras“ ir UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ yra sutartiniai santykiai, iki 2016-04-27 UAB „Mautoras“ sėkmingai ir tinkamai vykdė automobilių remonto ir techninio aptarnavimo darbus, o sutarties įvykdytos dalies vertė viršijo 38 150 Eur, tačiau taip pat neginčijama, kad ieškovė, tikslindama savo kvalifikaciją, pateikė pažymą, pasirašytą asmens, neturinčio jokio ryšio su UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“ - buvusio vadovo E. S.. Pagal atsakovės Pirkimo sąlygų 4.1.8 punktą, tiekėjas turėjo pateikti užsakovo pasirašytą teigiamą atsiliepimą apie tinkamai įvykdytą ir (ar) vykdomą bent vieną sutartį, t.y. ieškovė pateikusi pažymą, pasirašytą asmens, neturinčio jokio ryšio su UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas”, neįvykdė šio punkto reikalavimo. Ieškovė siūlo vadovautis turiningojo kvalifikacijos vertinimo principu, nes būtent pateiktos informacijos turinys turi reikšmės sprendžiant dėl UAB „Mautoras“ kvalifikacijos, o pažymos, pasirašytos E. S. pateikimą vertinti kaip netikslios informacijos pateikimą. Atsakovė vertina pažymos, pasirašytos neturinčio teisės pasirašyti asmens (šio fakto atsakovės vertinimu ieškovė negalėjo nežinoti) pateikimą kaip melagingos informacijos pateikimą; tokios informacijos pateikimas sudarė savarankišką pagrindą ieškovės pasiūlymui atmesti (Pirkimo sąlygų 11.7.9 punktas, VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 5 punktas).

19Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. rugpjūčio 25 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje e2A-965-186-2015 pažymėjo, kad VPĮ neapibrėžia melagingos informacijos sąvokos ir nereglamentuoja taisyklių, kuriomis vadovaujantis toks pasiūlymas turėtų būti atmetamas, tačiau teismų praktikoje melaginga informacija suprantama kaip tikrovės neatitinkanti, klaidinga informacija, kurioje nurodyti duomenys skiriasi nuo tikrų duomenų ir tai perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šio išaiškinimo kontekste ieškovės pateikta informacija, nurodyta 2016 m. balandžio 27 d. pažymoje, pasirašytoje E. S., atitinka tikrovę, t.y. negali būti vertinama kaip melaginga Pirkimo sąlygų 11.7.9 punkto, VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 5 punkto prasme.

20Tačiau negalima sutikti su ieškovės pozicija, kad tokios pažymos pateikimas negali sukelti tiekėjui jokių neigiamų teisinių pasekmių, nes vertinant tiekėjų kvalifikaciją teisiškai reikšmingas yra tik informacijos turinys, bet ne jos pateikimo forma ir laikas.

21VPĮ 32 straipsnio 5 dalis įpareigoja perkančiąją organizaciją nepažeidžiant viešųjų pirkimų principų prašyti kandidatą ar dalyvį papildyti arba paaiškinti netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją per perkančiosios organizacijos nustatytą protingą terminą. Šio straipsnio 6 dalis numato, kad perkančioji organizacija turi atmesti kandidato ar dalyvio paraišką ar pasiūlymą, jeigu jo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba jei kandidatas ar dalyvis perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją. Atsakovo vykdomo Pirkimo sąlygų 11.7.2 punktas numato analogišką pasiūlymo atmetimo pagrindą.

22Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad perkančioji organizacija 2016 m. gegužės 27 d. raštu Nr. 3-3685 pasiūlė ieškovei patikslinti kvalifikaciją trečiajai pirkimo objekto daliai iki 2016 m. birželio 2 d. 11.00 val. (T. 1, b.l. 147-153). Kvalifikacijos patvirtinimui tiekėjas kaip savo 2016 m. birželio 2 d. rašto priedą pateikė 2016 m. balandžio 27 d. UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalo” pažymą apie sutarties su UAB „Mautoras” vykdymo eigą, pasirašytą E. S..

23Perkančiosios organizacijos atlikto patikrinimo metu 2016 m. birželio 9 d. UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas” patvirtino, kad pažymą pasirašęs asmuo neturi jokio teisinio ryšio su bendrove ir neturėjo įgaliojimo pasirašyti pažymą užsakovo vardu, kartu pateikė tapataus turinio dokumentą, pasirašytą bendrovės direktoriaus I. J.. Teismo vertinimu, E. S. pasirašyta pažyma yra niekinė, t.y. ieškovė per jai nustatytą kvalifikacijos patikslinimo terminą nepateikė tinkamai pasirašyto dokumento, pagrindžiančio jos kvalifikacijos atitikimą Pirkimo sąlygų 4.1.8 punktui. Tai, kad po termino, nustatyto kvalifikacijos patikslinimui, perkančiai organizacijai buvo pateikta analogiško turinio pažyma, tinkamai pasirašyta bendrovės direktoriaus, ieškovės kvalifikacijos vertinimui reikšmės neturi; taip pat pažymėtina, kad tinkamai pasirašytas dokumentas buvo pateiktas perkančiosios organizacijos inicijuoto patikrinimo metu, faktiškai perkančioji organizacija pati jį išreikalavo iš UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“. Nors ieškovas pripažino, kad jo pateiktas dokumentas yra netinkamas, iki ieškinio pareiškimo teisme nesiėmė jokių priemonių šiam trūkumui pašalinti. Siekiant įgyvendinti tiekėjų lygiateisiškumo ir skaidrumo principus viešojo pirkimo procedūroje, visiems tiekėjams turi būti sudaromos vienodos sąlygos dalyvauti pirkime ir teikti dokumentus. Teismas, vertindamas bylos nustatytus faktus ir tiekėjo veiksmus, sprendžia, kad dokumentų, patvirtinančių tiekėjo kvalifikaciją, gautų perkančiosios organizacijos iniciatyva ir pateiktų po nustatyto termino, priėmimas ir vertinimas suteiktų vienam iš pirkimo dalyvių pranašumo, pažeistų tiekėjų lygiateisiškumo ir skaidrumo principus (VPĮ 3 straipsnis). Dėl išdėstyto atmetamas ieškovo argumentas, kad kvalifikacijos vertinimui reikšmingas yra tik informacijos turinys, į kitas bylos aplinkybes, tiekėjo veiksmus neturi būti atsižvelgta. Tokios bylos faktinės aplinkybes sudaro sąlygas atmesti ieškovės pasiūlymą trečiajai Pirkimo objekto daliai Pirkimo sąlygų 11.7.2 punkto, VŠĮ 32 straipsnio 6 dalies pagrindu. Teismo vertinimu, perkančiosios organizacijos nurodytas netikslus, neatitinkantys faktinės situacijos ieškovės pasiūlymo atmetimo įstatyminis pagrindas nesudaro pagrindo panaikinti iš esmės teisingą perkančiosios organizacijos sprendimą, dėl to ieškinys atmetamas.

24Byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės galioja iki teismo sprendimo įsiteisėjimo (CPK 150 straipsnio 2 dalis); dokumentų siuntimo išlaidų nėra.

25Atmetus ieškinį, ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos (CPK 93 str.1 d.), atsakovas prašymo priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas nepateikė (CPK 98 str. 1 d.).

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 265, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

27atmesti ieškovo UAB „Intersera“ ieškinį atsakovui AB „Lietuvos paštas“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo.

28Po teismo sprendimo įsiteisėjimo panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 3 d. nutartimi (procedūrų sustabdymą trečiajai pirkimo objekto daliai).

29Sprendimas per keturiolika dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė, teismo posėdyje... 2. ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti atsakovės AB „Lietuvos... 3. Atsiliepimu į ieškinį atsakovė AB „Lietuvos paštas“ prašė ieškinio... 4. Ieškovė pateiktu dubliku prašė tenkinti ieškinį ir priteisti iš... 5. Tripliku atsakovė AB „Lietuvos paštas“ prašė ieškinio netenkinti,... 6. Ieškinys atmetamas.... 7. Byloje nustatyta, kad perkančioji organizacija AB „Lietuvos paštas“ 2016... 8. Ūkio subjektų grupė, susidedanti iš partnerių UAB „Intersera“ ir UAB... 9. 2016 m. gegužės 27 d. perkančioji organizacija pranešė apie kvalifikacijos... 10. Atsakovė 2016 m. birželio 7 d. kreipėsi į UAB „Klaipėdos šaldytuvų... 11. Atsakovė pateiktą pasiūlymą trečiajai pirkimo objekto daliai atmetė... 12. 2016-06-29 ieškovė pateikė pretenziją, kuria nurodė, kad perkančiai... 13. Atsakovė 2016-07-11 sprendimu Nr. 3-4631 pretenziją atmetė.... 14. 2016-07-25 ieškovė kreipėsi į teismą.... 15. Tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą, turi laikytis Viešųjų pirkimo... 16. Ginčas tarp šalių kilo dėl perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti... 17. Byloje nustatyta, kad atsakovės vykdomo Pirkimo sąlygų 4.1. 8 punktas... 18. Tarp šalių nėra ginčo, kad tarp UAB „Mautoras“ ir UAB „Klaipėdos... 19. Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. rugpjūčio 25 d. nutartyje, priimtoje... 20. Tačiau negalima sutikti su ieškovės pozicija, kad tokios pažymos pateikimas... 21. VPĮ 32 straipsnio 5 dalis įpareigoja perkančiąją organizaciją... 22. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad perkančioji organizacija 2016 m.... 23. Perkančiosios organizacijos atlikto patikrinimo metu 2016 m. birželio 9 d.... 24. Byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės galioja iki teismo sprendimo... 25. Atmetus ieškinį, ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos (CPK... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 265, 268-270... 27. atmesti ieškovo UAB „Intersera“ ieškinį atsakovui AB „Lietuvos... 28. Po teismo sprendimo įsiteisėjimo panaikinti laikinąsias apsaugos priemones,... 29. Sprendimas per keturiolika dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti...