Byla e2-702-212/2015
Dėl skolos priteisimo pagal UAB „Dagret“ ieškinį atsakovui UAB „Autairas“

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Zina Mickevičiūtė, Sekretoriaujant Angelei Andrikonienei, Dalyvaujant ieškovo UAB „Dagret“ atstovui adv. A. A., Atsakovo UAB „Autairas“ atstovui R. Ž., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl skolos priteisimo pagal UAB „Dagret“ ieškinį atsakovui UAB „Autairas“ ir

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 45‘541,89 Eur skolos, 652,16 Eur delspinigių, 8,05 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo Panevėžio apygardos teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2015-05-15 su atsakovu sudarė rangos sutartį, kuria įsipareigojo atlikti pastatų sienų ir cokolio apšiltinimo darbus Visagino vaikų lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“, esančiame ( - ). 2015-06-04 šalys pasirašė sutarties papildymą, įrašydami papildomą darbą – fasadinių sienų smeigiavimas, armuojant tinkleliais ir tinkuojant mineraliniu dekoratyviniu tinku. Ieškovas nuo 2015-06-05 iki 2015-08-26 išrašė už darbus PVM sąskaitas – faktūras, kurias atsakovas privalėjo apmokėti. Taip pat su atsakovu žodžiu buvo susitarę dėl papildomų darbų kitame objekte, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centre. Už darbus šiame objekte atsakovas turi sumokėti 3‘240 Eur. Atsakovas pretenzijų dėl darbų atlikimo nepateikė, tačiau iki šiol neatsiskaito, bendra skola sudaro 45 541,89 Eur. Pagal rangos sutarties 5.3 punktą laiku neatsiskaičius už darbus, atsakovas turi mokėti 0,03 % delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Atsakovui priskaičiuoti delspinigiai sudaro 652,16 Eur. Be to, prašo iš atsakovo priteisti 8,05 % dydžio metines palūkanas, nuo priteistos sumos. Atliko atliktų darbų aktuose nurodytus darbų kiekius, atsakovas jokių pretenzijų dėl darbų trūkumų aktuose nenurodė.

3Atsakovas UAB „Autairas“ nesutinka su ieškovo reikalavimais ir prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad 2015-05-15 su ieškovu sudarė rangos sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo iki 2015-07-15 atlikti pastato fasado atnaujinimo darbus už 50‘000 Eur sumą. Darbai iki nustatyto termino neatlikti, todėl atsakovas ieškovui išrašė sąskaitą – faktūrą 195 Eur delspinigių sumai ir šią sumą išskaičiavo iš mokėtinų sumų. Be to, atsakovas pateikė ieškovui statybinių medžiagų už 8‘103,02 Eur. Ieškovas darbų užaktavo daugiau, nei padarė, darbai atlikti su defektais, kuriuos ieškovas neištaisė ir savavališkai pasišalino iš objekto. Tuo pagrindu atsakovas pranešė ieškovui, kad sutarties 5.1 p. pagrindu skaičiuos 0,03 proc. delspinigius nuo darbų vertės. Nuo 2015-07-28 iki 2015-10-20 tai sudaro 1‘275 Eur. Kadangi defektai neištaisyti Visagino savivaldybės administracija neatlieka mokėjimų. Neigia, kad ieškovas atliko darbus objekte, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras.

4Šalys pateikė teismui taikos sutartį, kurią prašo patvirtinti rašytinio proceso tvarka, civilinę bylą nutraukti, grąžinti ieškovui 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio.

5Prašymas tenkintinas.

6Šalys nagrinėjamojoje byloje sudarė taikos sutartį ir kilusį ginčą užbaigė taikiai. Atsisakyti ieškinio reikalavimų, ar jo dalies, baigti bylą taikos sutartimi yra šalių teisė, numatyta įstatyme ir jų atstovams suteikta pavedimo dokumentuose (CPK 42 str. 1 d.). Tai neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms ar viešajam interesui (CPK 42 str. 2 d.). Iš taikos sutarties sąlygų matyti, kad jos nepažeidžia kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Šalys nurodo, kad joms žinomos teisines pasekmes numatytos Lietuvos Respublikos CPK 42 str., 140 str. 3 d., 293 str. 3 p., 137 str. 2 d. 4 p., 294 str. 2 d.

7Esant tokioms aplinkybėms, tvirtinti taikos sutartį nėra kliūčių.

8Ieškovui grąžinama 75 proc. žyminio mokesčio. Ieškinys turėjo būti apmokėtas 909,48 Eur žyminiu mokesčiu nuo ginčo sumos, t. y. 46‘194,05 Eur. Patvirtinus taikos sutartį, 75 proc. nuo šios sumos, t. y. 834,48 Eur grąžintini ieškovui (CPK 87 str. 2 d.).

9Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos priteistinos iš atsakovo (CPK 79, 88, 93 straipsniai).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 293 straipsnio 5 punktu, 294 – 295 straipsniais teismas

Nutarė

11Patvirtinti ieškovo UAB „Dagret“ ir atsakovo UAB „Autairas“ sudarytą šią taikos sutartį:

12„1. Ieškovas sutinka nereikalauti iš atsakovo 9‘918,02 Eur skolos, 652,16 eurų delspinigių, 8,05 procentų dydžio metinių palūkanų, nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo šios bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, žyminio mokesčio ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. 2. Atsakovas sutinka ateityje nereikalauti iš ieškovo pagal atsakovo išrašytas PVM sąskaitas faktūras Serija AUT Nr. 000810 – 4‘255,88 Eur; Serija AUT Nr. 000834 – 3‘494,35 Eur; Serija AUT Nr. 000807 - 352,79 Eur ir Sąskaitą – faktūrą Nr. 20150727 – 195 Eur iš viso 8‘298,02 Eur sumos, kuri yra įskaitoma į taikos sutarties 1 punkte nurodytą sumą. 3. Atsakovas įsipareigoja sumokėti ieškovui 35‘623,87 Eur skolą, į ieškovo banko sąskaitą, kurios rekvizitai AB „SEB“ ( - ), tokiomis dalimis ir terminais: 3. 1. 5‘000 Eur sumą atsakovas įsipareigoja sumokėti ieškovui ne vėliau kaip iki 2015-12-15; 3. 2. 5‘000 Eur sumą atsakovas įsipareigoja sumokėti ieškovui ne vėliau kaip iki 2016-01-15; 3. 3. 5‘000 Eur sumą atsakovas įsipareigoja sumokėti ieškovui ne vėliau kaip iki 2016-02-15; 3. 4. 5‘000 Eur sumą atsakovas įsipareigoja sumokėti ieškovui ne vėliau kaip iki 2016-03-15; 3. 5. 5‘000 Eur sumą atsakovas įsipareigoja sumokėti ieškovui ne vėliau kaip iki 2016-04-15; 3. 6. 5‘000 Eur sumą atsakovas įsipareigoja sumokėti ieškovui ne vėliau kaip iki 2016-05-15; 3. 7. 5‘623,87 Eur sumą atsakovas įsipareigoja sumokėti ieškovui ne vėliau kaip iki 2016-06-15. 4. Atsakovas, praleidęs terminą įvykdyti piniginę prievolę ieškovui, įsipareigoja sumokėti ieškovui 6 procentus dydžio metinių palūkanų nuo laiku nesumokėtos sumos už laikotarpį nuo prievolės atsiradimo iki visiško tos prievolės įvykdymo dienos. 5. Šalys susitaria, kad Panevėžio apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 30 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės UAB „Autairas“ atžvilgiu lieka galioti iki visiško atsiskaitymo su ieškovu pagal šią taikos sutartį. 6. Ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos – išlaidos advokato pagalbai apmokėti ir žyminis mokestis - neatlyginamos. Atsakovo turėtos bylinėjimosi išlaidos – išlaidos advokato pagalbai apmokėti ir kitos atsakovo turėtos išlaidos neatlyginamos. 7. Valstybės išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, įsipareigoja sumokėti atsakovas. 8. Šalys prašo teismo grąžinti ieškovui UAB „Dagret“ 75 procentus sumokėto žyminio mokesčio LR CPK 87 straipsnio numatyta tvarka. 9. Šalims yra žinomos ir suprantamos taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisinės pasekmės (LR CPK 42 straipsnis, 140 str. 3 d., 293 str. 3 p., 137 str. 2 d. 4 p. (teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu yra įsiteisėjusi teismo nutartis patvirtinti šalių taikos sutartį) ir 294 str. 2 d. (bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama), taip pat LR CK 6.985 str. (teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata galią). 10. Taikos sutartis yra sudaryta trimis vienodos teisinės galios egzemplioriais, po vieną – taikos sutarties šalims ir vieną – Panevėžio apygardos teismui į civilinę bylą Nr. e2-702-212/2015. Parašai: UAB „Dagret “ atstovas adv. A. A. (parašas), UAB „Autairas“ atstovas direktorius R. Ž. (parašas).“

13Civilinę bylą dėl skolos priteisimo pagal UAB „Dagret“ ieškinį atsakovui UAB „Autairas“, nutraukti.

14Priteisti iš UAB „Autairas“, JAK 147063917, 2, 06 Eur (du eurus 6 euro centus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

15UAB „Dagret“, JAK 302768900, buv. Lelijų g. 21-1, Vilnius, grąžinti 834,48 Eur (aštuonis šimtus trisdešimt keturis eurus 48 euro centus) žyminio mokesčio sumokėto 2015-09-28 AB SEB banke, mokėjimo nurodymu Nr. 562. Mokesčio grąžinimą pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai.

16Nutartį per 7 dienas galima skųsti atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai