Byla 2S-356-567/2013

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Neringa Švedienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilines bylas pagal suinteresuoto asmens T. B., atstovaujančios UAB „Degida“ (buvusi T. B. įmonė „Degida“), atskiruosius skundus dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos teisėjos 2012 m. gegužės 4 d. nutarties Nr. 2883/2012, 2012 m. birželio 18 d. nutarties Nr. 3260 PN/2012 ir 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutarties Nr. 2883V, priimtų civilinėje byloje Nr. 2-15254-558/2012 pagal pareiškėjo Nordea Bank Finland, veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, pareiškimus dėl priverstinio skolos išieškojimo, suinteresuoti asmenys T. B., UAB „Degida“ (buvusi T. B. įmonė „Degida“).

2Teismas, išnagrinėjęs civilines bylas,

Nustatė

3I. Bylos esmė

4Pareiškėjas Nordea Bank Finland Plc, veikiantis per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, kreipėsi su pareiškimu (1 t., b.l. 1-2), prašydamas areštuoti įkeistą turtą: 0,0189 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), hipotekos kodas hipotekos registre: 01120050014145, žurnalo eilės Nr. 13696, 324,29 kv. m bendro ploto gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), esantį adresu ( - ), hipotekos kodas registre 01120050014145, žurnalo eilės Nr. 13696, pradėti priverstinį skolos išieškojimą iš įkeisto turto ir banko naudai iš skolininkės T. B. išieškoti 534739,08 eurų bei 200 Lt sumokėto žyminio mokesčio. Suinteresuotas asmuo Nordea Bank Finland Plc, veikiantis per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, 2005-07-26 sudarė Kreditavimo sutartį Nr. KK 05/07/233B su vėlesniais pakeitimais, pagal kurią bankas suteikė kreditą suinteresuotam asmeniui T. B.. Suinteresuotas asmuo T. B. prievolės pagal sutartį užtikrinimui hipoteka įkeitė nuosavybės teise jai priklausantį turtą: 0,0189 ha žemės sklypą, unikalus Nr. 0101-0040-0044, esantį ( - ), hipotekos kodas hipotekos registre: 01120050014145, žurnalo eilės Nr. 13696, 324,29 kv. m bendro ploto gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), hipotekos kodas registre 01120050014145, žurnalo eilės Nr. 13696. Suinteresuotas asmuo nevykdo savo įsipareigojimų bankui pagal sutartį. 2012-04-17 bankas vienašališkai nutraukė minėtą sutartį. Apie įsipareigojimų nevykdymą suinteresuotas asmuo ne vieną kartą buvo informuotas raštu. 2012-04-02 registruotu laišku suinteresuotas asmuo buvo informuotas apie sutarties nutraukimą (LR CK 6.218 str., LR CPK 543 str., 558 str.).

5Pareiškėjas Nordea Bank Finland Plc, veikiantis per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, kreipėsi su pakartotiniu pareiškimu OUT-19928, prašydamas leisti už skolą įkeistą daiktą parduoti iš varžytynių - įkeistą nekilnojamąjį turtą: 0,0198 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), hipotekos kodas hipotekos registre 01120050014145, žurnalo eilės Nr. 13696, 324,29 kv. m bendro ploto gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), hipotekos kodas hipotekos registre 01120050014145, žurnalo eilės Nr. 13696, iš suinteresuoto asmens pareiškėjo naudai priteisti 562427,99 eurų, iš jų panaudotas ir negrąžintas kreditas 526605,50 eurų, nesumokėtos palūkanos 5874,86 eurų, įsipareigojimų nevykdymo palūkanos 229947,63 eurų, 16 proc. metinės įsipareigojimų nevykdymo palūkanas, pradedant skaičiuoti nuo pareiškimo priėmimo teisme dienos iki realaus sumokėjimo dienos, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad suinteresuotas asmuo nevykdė savo įsipareigojimų bankui pagal sutartį, t.y. laiku nemokėjo įmokų pagal sutartį. 2012-04-17 bankas vienašališkai nutraukė minėtą sutartį. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyrius 2012-05-04 priėmė nutartį Nr. 2883/2012 dėl turto arešto įspėjimo, kad negrąžinus skolos per vieną mėnesį, įkeistas daiktas bus parduotas iš varžytynių. 2012-08-20 bankas gavo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo pranešimą, kad minėta nutartis suinteresuotam asmeniui įteikta 2012-06-22.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarčių esmė

7Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas hipotekos skyrius 2012-05-04 nutartimi Nr. 2883/2012 nutarė areštuoti įkeistą nekilnojamąjį turtą: 0,0198 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr.0101-0040-0044, esantį ( - ), asmeninės nuosavybės teise priklausantį T. B.; gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), nuosavybės teise priklausantį T. B. įmonei „Degida“, uždraudžiant įkeisto turto savininkėms juo disponuoti; išaiškinant turto savininkėms, kad areštavus įkeistą turtą, jos netenka teisės perleisti daiktų kitiems asmenims, taip pat įkeisti, išnuomoti, kitaip suvaržyti teises į daiktus arba mažinti jų vertę; įspėjant skolininkę (įkeisto turto savininkę) T. B., kad negrąžinus skolos, t.y. 526605,50 eurų kredito, 5874,86 eurų nesumokėtų palūkanų, 2 258,72 eurų įsipareigojimų nevykdymo palūkanų, iš viso: 534739,08 eurų bei 100 Lt žyminio mokesčio, įkeisti daiktai bus parduoti iš varžytynių arba perduoti kreditoriui administruoti, išaiškinant kreditoriui, jeigu skola per vieną mėnesį nuo įkeistų daiktų arešto nutarties kopijos įteikimo skolininkei (įkeistų daiktų savininkei) ir įkeistų daiktų savininkei negrąžinta, kreditorius ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo šios nutarties skolininkei (įkeistų daiktų savininkei) ir įkeistų daiktų savininkei turi pakartotinai kreiptis su pareiškimu į hipotekos skyrių dėl skolos išieškojimo, kartu pateikdamas hipotekos lakšto originalą. Teismas nurodė, kad kreditorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str., 6.218 str. bei 2005-07-26 Kreditavimo sutarties Nr. KK 05/07/233B 13.1 p., nelaukdamas sutartyje numatyto kredito grąžinimo termino, registruotu laišku išsiuntė skolininkei (įkeisto turto savininkei) T. B. (a/k ( - ) ir įkeisto turto savininkei T. B. įmonei „Degida“ 2012-04-02 pranešimą Nr. OUT-8829 dėl kreditavimo sutarties nutraukimo, kuriuo įspėjo, jog per nustatytą terminą iki 2012-04-17 neįvykdžius įsipareigojimų, kreditorius vienašališkai nutrauks kreditavimo sutartį, kadangi skolininkė nevykdo sąlygų, numatytų kreditavimo sutartyje, – paskolą grąžinti dalimis ir nustatytais terminais. Minėtas pranešimas skolininkei (įkeisto turto savininkei) T. B. buvo pasirašytinai įteiktas 2012-04-03. Pranešimas Nr. OUT-8829 laikytinas įteiktu 2012-04-03 ir įkeisto turto savininkei T. B. įmonei „Degida“, LR CPK 123 str. nustatyta tvarka per vadovę T. B.. Bylos duomenimis nustatyta, kad kreditorius vienašališkai nutraukė kreditavimo sutartį 2012-04-17. Duomenų apie atliktus mokėjimus per papildomai skirtą laiką prievolei vykdyti byloje nėra. Skolininkės, žinančios prisiimtų įsipareigojimų dydį ir įvykdymo terminus, neveikimas negali būti aiškinamas tokio asmens naudai. Toks skolininkės elgesys negali būti ginamas, kadangi nurodytos aplinkybės patvirtina, kad skolininkė pažeidė imperatyvius įstatymo reikalavimus elgtis sąžiningai, tinkamai ir laiku vykdyti pareigas, bei visapusiškai bendradarbiauti su kreditoriumi. Teismas padarė išvadą, kad kreditavimo sutartis nutraukta dėl esminio sutarties pažeidimo, laikantis kreditavimo sutarties nustatytos tvarkos (2005-07-26 Kreditavimo sutarties Nr. KK 05/07/233B 13.1 p., LR CK 6.217 str. 1,2,3 d., 6.209 str.).

8Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-06-18 nutartimi Nr. 3260PN/2012 nutarė pareiškėjos T. B. atskirąjį skundą dėl 2012-05-04 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutarties Nr. 2883/2012 (žurnalo eilės Nr. B4-01-3260) laikyti nepaduotu ir grąžinti jį padavusiam asmeniui. Teismas pažymėjo, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-05-16 nutartimi Nr. T3260/2012 apeliantė buvo įpareigota pašalinti nutartyje nurodytus trūkumus: patikslinti atskirąjį skundą bei pateikti jį su tiek nuorašų, kiek byloje yra dalyvaujančių asmenų, pateikti rašytinius įrodymus, patvirtinančius, kad sumokėtas 100 Lt žyminis mokestis. Nutartis pašalinti trūkumus išsiųsta tuo pačiu adresu ( - ), tačiau procesiniai dokumentai neįteikti. Lietuvos pašto 2012-06-12 pažymoje Nr. 3-3843 nurodyta, jog gavėja pašto siuntos neatsiėmė. Teismas pažymėjo, jog apeliantė privalo domėtis bylos eiga, pranešti hipotekos skyriui apie pasikeitusią gyvenamąją vietą. Pareiškėja teismo įsipareigojimų neįvykdė (LR CPK 215 str., 334 str., 338 str.).

9Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-08-30 nutartimi Nr. 2883V/2012 nutarė išieškoti iš T. B. Nordea Bank Finland Plc naudai skolą: 526605,50 eurų kredito, 5874,86 eurų nesumokėtų palūkanų, 29947,63 eurų įsipareigojimų nevykdymo palūkanų, iš viso: 562427,99 eurų bei 100 Lt žyminio mokesčio išlaidų, bei 16 proc. metinių įsipareigojimų nevykdymo palūkanų, skaičiuojant palūkanas nuo pakartotinio pareiškimo gavimo dienos, t.y. nuo 2012-08-23, iki visiško skolos išieškojimo dienos, nukreipiant išieškojimą į įkeistą nekilnojamąjį turtą; priverstinai parduoti iš varžytynių įkeistą nekilnojamąjį turtą: 0,0198 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr.0101-0040-0044, esantį ( - ), asmeninės nuosavybės teise priklausantį T. B., gyvenamąjį namą, unikalus Nr. 1094-0171-2016, esantį ( - ), nuosavybės teise priklausantį T. B. įmonei „Degida“; pardavus įkeistą turtą iš varžytynių, išieškotas lėšas skirsto išieškojimą vykdęs antstolis savo patvarkymu. Teismas nurodė, kad 2012-05-04 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartimi Nr. 2883/2012 minėtas įkeistas nekilnojamasis turtas buvo areštuotas. Nutartis skolininkei (įkeisto turto savininkei) T. B. įteikta 2012-05-08, o įmonei „Degida“ įteikta 2012-06-22. 2012-05-15 buvo gautas T. B. atskirasis skundas. 2012-05-16 nutartimi Nr. T4337/2012 bei 2012-06-27 nutartimi Nr. T4337/2012 buvo nustatytas terminas skundo trūkumams pašalinti. Iki nustatyto termino nepašalinus trūkumų, 2012-08-06 nutartimi Nr. 4337PN/2012 nutarta atskirąjį skundą laikyti nepaduotu. Teismas pažymėjo, jog atsižvelgiant į tai, kad minėta turto arešto nutartis buvo apskųsta, visų nepasibaigusių procesinių terminų (kreditoriui pareikšti pakartotinį pareiškimą, hipotekos teisėjai šį pareiškimą išnagrinėti) eiga buvo sustabdyta (CPK 76 str.). Pareiškėjo pakartotiniame pareiškime dėl priverstinio skolos išieškojimo nurodoma, jog hipoteka užtikrinta prievolė – 2005-07-26 kreditavimo sutartis Nr. KK 05/07/233B su visais vėlesniais sąlygų pakeitimais ir papildymais, – iki šiol neįvykdyta. Skolą sudaro: 526605,50 eurų kredito, 5874,86 eurų nesumokėtų palūkanų, 29947,63 eurų įsipareigojimų nevykdymo palūkanų, iš viso: 562427,99 eurų bei 100 Lt žyminio mokesčio išlaidų. Kreditorius prašo išieškoti 16 proc. metinių įsipareigojimų nevykdymo palūkanų, skaičiuojant palūkanas nuo pakartotinio pareiškimo gavimo dienos, t.y. nuo 2012-08-23, iki visiško skolos išieškojimo dienos. Teismas nurodė, jog atsižvelgiant į hipotekos bylų ypatumus, tiek įstatyminių, tiek sutartinių palūkanų skaičiavimo laikotarpis, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. 2 d. nustatytas nuo bylos iškėlimo teisme momento iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, hipotekos procedūros atveju reiškia laikotarpį nuo hipotekos kreditoriaus pakartotinio pareiškimo gavimo iki hipotekos teisėjo nutarties išieškoti skolą iš įkeisto turto įvykdymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-09-18 nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003), todėl kreditoriaus prašymas išieškoti 16 proc. metinių įsipareigojimų nevykdymo palūkanų, skaičiuojant palūkanas nuo pakartotinio pareiškimo gavimo dienos, t.y. nuo 2012-08-23, iki visiško skolos išieškojimo dienos, tenkintinas (CK 6.37 str. 1 d., 2 d., 6.210 str. 1 d.).

10III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai

11Suinteresuotas asmuo T. B. , atstovaujanti T. B. įmonę „Degida“ (dabar - UAB „Degida“), pateikė atskirąjį skundą, kurį patikslino (2 t., b.l. 36-37), prašydama panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos teisėjos 2012-05-04 nutartį Nr. 2883/2012. Nurodė, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas, areštuodamas suinteresuotam asmeniui bei įmonei „Degida“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, įkeistą kreditoriui ir įspėdamas, kad negrąžinus skolos įkeistas turtas bus parduotas iš varžytynių, iš esmės vadovavosi tuo, kad skolininkė tinkamai ir laiku nevykdė prievolės. Teismas, priimdamas nutartį, tik formaliai vykdė teisingumą, jis neanalizavo priežasčių, dėl kurių kredito gavėjas laiku negrąžino kredito ir kitų mokėjimų pagal kredito sutartį, pareiškėjo pareiškime išdėstytas aplinkybės laikė įrodytomis ir neginčijamomis. Pareiškėjas elgiasi nesąžiningai bei nenori bendradarbiauti suinteresuotam asmeniui grąžinant kreditą, nes tai patvirtina vienašalis sutarties nutraukimas.

12Pareiškėjas Nordea Bank Finland Plc, veikiantis per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos teisėjos 2012-05-04 nutartį Nr. 2883/2012, prašydamas jį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad svarbu yra tai, jog T. B., sudarydama 2005-07-26 Kreditavimo sutartį Nr. KK 05/07/233B, buvo individualios T. B. įmonės „Degida“ savininkė, vadovė, o pertvarkius individualią T. B. įmonę į UAB „Degida“, ji tapo jos akcininke, direktore. 2009-12-17 papildomas susitarimas Nr. KKP 09/12/70B buvo sudarytas dėl skolininkės mokėjimo prievolių vėlavimo. Šiuo susitarimu skolininkė ir bankas susitarė daliai kredito įmokų ir palūkanų taikyti atidėjimą iki 2010-07-10. Skolininkei nesilaikant nustatyto grafiko, papildomu susitarimu Nr. KKP 10/09/48B, kuriuo susitarė kredito įmokoms taikyti grąžinimo atidėjimą iki 2011-09-10. 2011-11-17 bankas su skolininke sudarė papildomą susitarimą KKP 11/11/77B. 2012-01-10 praėjus 54 dienoms nuo 2011-11-17 papildomo susitarimo Nr. KKP 11/11/77B sudarymo, pareigos mokėti palūkanas kreditavimo sutartyje aptartais terminais neįvykdė. 2012-04-17 nepadengus visos skolos, bankas nuo 2012-04-17 vienašališkai nutraukė kreditavimo sutartį. Per banko 2012-04-02 pranešime nurodytą terminą skolininkė savo pradelstų mokėjimo įsipareigojimų neįvykdė, todėl kreditavimo sutartis nuo 2012-04-17 su skolininke yra nutraukta. Banko teisė prašyti nukreipti išieškojimą į įkeistą daiktą yra įtvirtinta įstatymu. Bankas geranoriškai po nevienkartinių derybų su skolininke sutiko tęsti sutartinius santykius su sąlyga, jeigu skolininkė toliau vykdys kreditavimo sutartyje ir papildomuose susitarimuose prisiimtus įsipareigojimus. Bylos duomenimis teismo 2012-05-04 nutartis, kuria buvo areštuotas įkeistas tiek skolininkei, tiek UAB „Degida“ priklausantis turtas, skolininkei buvo įtekta asmeniškai 2012-05-08, procesiniuose dokumentuose nurodytu adresu ( - ). Teismo 2012-05-06 nutartis dėl trūkumų šalinimo skolininkei buvo išsiųsta paštu tuo pačiu adresu ( - ). Skolininkei pašto darbuotojų nuolat buvo paliekami pranešimai su nurodymu atvykti paimti korespondenciją, tačiau skolininkė visą mėnesį šios nutarties neatsiėmė, proceso eiga iki 2012-09-10 nesidomėjo. Minėtos nutarties kopija T. B. asmeniškai įteikta 2012-05-08, tuo tarpu UAB „Degida“ skundžiamosios nutarties kopija įteikta 2012-06-22. Bylos duomenys patvirtina, kad UAB „Degida“ adresuotą skundžiamosios nutarties kopiją priėmė T. B., UAB „Degida“ direktorė. UAB „Degida“ pateikė atskirąjį skundą, praleidusi 77 dienų terminą nuo skundžiamosios nutarties apskundimo termino pabaigos (LR CPK 93 str., 98 str., 121 str., 178 str., 315 str. 2 d., 318 str., 335 str.).

13Suinteresuotas asmuo T. B. pateikė atskirąjį skundą (2 t., b.l. 30-31), prašydama Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos teisėjos 2012-06-18 nutartį Nr. 3260PN/2012 panaikinti. Nurodė, kad apie Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-05-16 nutartį Nr. T3206/2012 suinteresuotam asmeniui tapo žinoma 2012-09-10. Sužinojus apie šią nutartį, nedelsdama kreipėsi į Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą ir 2012-09-14 gavo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-06-18 nutartį Nr. 3260PN/2012 (LR CPK 334 str.-339 str.).

14Pareiškėjas Nordea Bank Finland Plc, veikiantis per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas jį atmesti ir Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-06-18 nutartį Nr. 3260PN/2012 palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad teismo procesiniai dokumentai siunčiami paskutiniu teismui žinomu adresu ir yra laikomi įteiktais tinkamai. Skolininkės atveju ši teisinio reguliavimo taisyklė turi būti taikytina tiek 2012-05-16 teismo nutarties Nr. T3260/2012, tiek 2012-06-18 teismo nutarties Nr. 3260PN/2012 atžvilgiu, o skolininkės 2012-09-14 atskirasis skundas nenagrinėtinas ir grąžintinas skolininkei dėl praleisto atskirojo skundo pateikimo termino.

15Suinteresuotas asmuo T. B., atstovaudama T. B. įmonę „Degida“ (dabar UAB „Degida“), pateikė atskirąjį skundą (2 t., b.l. 42-43), prašydami panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-08-30 nutartį Nr. 2883V/2012. Nurodė, kad atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-05-04 nutartis Nr. 2883/2012 nėra įsiteisėjusi, 2012-08-30 nutartis Nr. 2883V/2012 negali būti laikoma teisėta, pagrįsta ir vykdytina (LR CPK 558 str. 1 d., 2 d.). Tiek 2012-05-16 teismo nutartis Nr. T3260/2012, tiek 2012-06-18 teismo nutartis Nr. 3260PN/2012 laikytinos skolininkei neįteiktomis. Skolininkė pateiktame atskirajame skunde nėra pateikusi prašymo dėl praleisto termino atnaujinimo atskirajam skundui pateikti, o taip pat prašymo dėl praleisto termino atnaujinimo atskirojo skundo dėl teismo 2012-05-04 nutarties Nr. 2883/2012 trūkumams pašalinti, nėra nurodžiusi motyvų dėl teismo siunčiamų dokumentų nepriėmimo ir iki 2012-09-10 trukusio skolininkės neveikimo (LR CPK 2 str., 42 str., 78 str., 115 str., 121 str., 178 str., 315 str.).

16Pareiškėjas Nordea Bank Finland, veikiantis per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, 2012-11-15 pateikė teismui prašymą priteisti kreditoriaus naudai iš skolininkės ir įkeisto turto savininkės T. B. ir įkeisto turto savininko UAB „Degida“ 1258,40 Lt bylinėjimosi išlaidų (LR CPK 98 str. 2 d.).

17IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Atskirieji skundai atmestini.

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių skundžiamų nutarčių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str., 338 str.).

20Įstatymų leidėjas nustatė, kad hipotekos kreditorius turi teisę ne ginčo tvarka kreiptis dėl skolos išieškojimo, kai daiktai įkeisti pagal hipotekos taisykles. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad skundžiamų nutarčių teisėtumas ir pagrįstumas vertinamas pagal pradėto ne ginčo tvarka priverstinio išieškojimo metu galiojusias civilinio proceso normas.

21Dėl atskirojo skundo dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2012 m. gegužės 4 d. nutarties Nr. 2883/2012

22Hipoteka – tai įregistruotas įkeitimo sandoris, kuriuo užtikrinamas kreditoriaus reikalavimų patenkinimas supaprastinta (ne ginčo tvarka) procedūra. Pagal CK 4.174 str. 1 d. hipoteka užtikrinamas pagrindinio reikalavimo įvykdymas, iš šio reikalavimo atsirandančių palūkanų, netesybų bei teismo išlaidų, susijusių su hipotekos vykdymu, išieškojimas. Hipotekos kreditoriaus teisė gauti savo reikalavimo patenkinimą iš įkeisto nekilnojamojo turto atsiranda, jeigu per hipotekos lakšte nustatytą terminą skolininkas nevykdo prievolės grąžinti skolą arba nepilnai tokią prievolę įvykdo (CK 4.192 str. 1 d.). Be to, teisę reikalauti patenkinti hipoteka ar įkeitimu apsaugotą reikalavimą prieš terminą, numatytą įkeitimo sutartyje, hipotekos kreditorius turi įstatyme ir sutartyje numatytais atvejais (CK 4.196 str.) Pagal CPK 442 str. 11 p. bylos dėl hipotekos teisinių santykių nagrinėjamos ypatingosios teisenos tvarka. Šių bylų (prašymų dėl hipotekos įregistravimo, hipotekos baigimo, jos perleidimo įregistravimo, išregistravimo, hipotekos registre esančių duomenų pakeitimo, pareiškimus dėl priverstinio skolos išieškojimo bei kitų iš hipotekos atsirandančių teisinių santykių) nagrinėjimo tvarka ir sąlygos yra nustatytos CPK XXXVI skyriuje. Hipoteka, kaip skolinio įsipareigojimo įvykdymo nekilnojamojo daikto įkeitimu užtikrinimo būdas, pasižymi greitomis, supaprastintomis kreditoriaus reikalavimo patenkinimo procedūromis. CPK 558 str. nustatyta hipotekos kreditoriaus pareiškimo dėl priverstinio skolos išieškojimo pateikimo ir tenkinimo tvarka bei sąlygos. Priverstinis skolos išieškojimas vykdomas hipotekos kreditoriaus prašymu, kuris įforminamas dviem pareiškimais. CPK 558 str. 1 d. nustatyta, kad pareiškimas dėl priverstinio skolos išieškojimo arba teisės administruoti įkeistą daiktą suteikimo yra pagrindas įkeistam turtui areštuoti.

23Pareiškėjas Nordea Bank Finland Plc, veikiantis per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, išsiuntė skolininkei T. B. bei įkeisto daikto savininkui UAB „Degida“ 2012-04-02 pranešimą apie sutarties nutraukimą, reikalaujant nedelsiant sumokėti bankui pranešime nurodytą skolą iki 2012-04-17, kuris skolininkui ir įkeisto turto savininko UAB „Degida“ vadovei T. B. buvo įteiktas 2012-04-03 (1 t., b.l. 55-56). Teismas nevertina apeliantės argumentų dėl to, kad bankas nebendradarbiavo , nes vykdant išieškojimą ne ginčo tvarka nėra vertinamos aplinkybės dėl kreditoriaus veiksmų teisėtumo, atsižvelgiant į tai apeliantės nurodytos aplinkybės gali būti įrodinėjamos ginčo teisenos tvarka, pateikiant ieškinį dėl kreditoriaus veiksmų teisėtumo.

24Teismas kritiškai vertina apeliantės argumentą, jog teismas, priimdamas nutartį, formaliai vykdė teisingumą, bei neanalizavo priežasčių, dėl kurio kredito gavėjas laiku negrąžino kredito ir kitų mokėjimų pagal kredito sutartį. Hipotekos teisėjo jurisdikcija yra itin siaura ir hipotekos procedūroms netaikoma bendroji bylų ypatingąja teisena nagrinėjimo taisyklė, nustatyta CPK 443 str. 7 d., kad ypatingosios teisenos bylas teismas išnagrinėja ypatingąja teisena, neatsižvelgdamas į tai, kyla ginčas dėl teisės nagrinėjimo metu ar ne. Šis bylų dėl hipotekos teisinių santykių bruožas jas skiria nuo kitų ypatingosios teisenos bylų ir kilusios ginčo įtakos ypatingosios teisenos bylos nagrinėjimo eigai aspektu hipotekos bylos yra kitų ypatingosios teisenos bylų išimtis. Jeigu byloje dėl priverstinio skolos išieškojimo iš hipoteka įkeisto turto hipotekos teisėjas nepaiso nurodytos taisyklės išimties ir išsprendžia kilusį ginčą dėl teisės, tai laikytina hipotekos teisėjo jurisdikcijos ribų viršijimu. Įstatymų leidėjas nesuteikė teisės hipotekos teisėjui spręsti įkeitimo sutarties šalių ginčų; tokių ginčų buvimo faktas nėra pagrindas sustabdyti ar atsisakyti pradėti nagrinėti hipotekos kreditoriaus prašymą dėl priverstinio vykdymo hipoteka apsaugoto skolinio įsipareigojimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-01-11 nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-50/2010).

25Nagrinėjant hipotekos kreditoriaus Nordea Bank Finland Plc, veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, prašymą pradėti priverstinį skolos išieškojimą iš skolininko (įkeisto daikto savininko) ne ginčo tvarka, nėra vertinamos aplinkybės, ar kreditorius elgiasi sąžiningai ir tinkamai bendradarbiauja, nes sutartinių prievolių pakeitimas ir skolos išieškojimo sustabdymas gali būti vykdomas ieškininės teisenos tvarka. Apeliantė, būdama suinteresuota tinkamu kreditavimo sutarčių vykdymu, bei nesutikdama su kreditoriaus veiksmais, turi teisę kreiptis į teismą ieškininės teisenos tvarka, ginčydamas kreditoriaus veiksmus, nutraukiant kreditavimo sutartį, bei prašydama modifikuoti kreditavimo sutartį bei taikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl vykdymo sustabdymo.

26Teismas nevertina kitų argumentų, nes jie neturi teisinės reikšmės, vykdant išieškojimą ne ginčo tvarka hipotekos kreditoriaus naudai. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas objektyviai ištyrė visas bylos nagrinėjimo dalykui teisiškai reikšmingas aplinkybes, jas teisingai įvertino ir priėmė iš esmės motyvuotą, teisėtą ir pagrįstą nutartį. Darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas ir atskirojo skundo argumentai nesudaro teisinio pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamą Vilniaus m. 1 apylinkės teismo hipotekos teisėjos 2012 m. gegužės 4 d. nutartį Nr. 2883/2012, kuri yra teisėta ir pagrįsta. Procesinės teisės normų pažeidimų teismas nenustatė, todėl skundžiama nutartis paliktina nepakeista, nes klausimas išspręstas teisingai, pradedant priverstinį skolos išieškojimą iš skolininko (įkeistų daiktų savininkų) ne ginčo tvarka (LR CK 4.192 str., 4.219 str., LR CPK 7 str., 8 str., 302 str., 313 str., 314 str., 320 str., 328 str., 334 str., 338 str., 544 str., 545 str., 558 str., 559 str.).

27Dėl atskirojo skundo dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-06-18 nutarties Nr. 3260PN/2012

28Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-06-18 nutartimi Nr. 3260PN/2012 nutarė T. B. atskirąjį skundą dėl 2012-05-04 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutarties Nr. 2883/2012 (žurnalo eilės Nr. B4-01-3260) laikyti nepaduotu ir grąžinti jį padavusiam asmeniui.

29Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-05-16 nutartis Nr. T3260/2012, kuria T. B. buvo nustatytas 14 dienų terminas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos nutartyje nurodytiems trūkumams šalinti, buvo išsiųsta 2012-05-17 skolininkės nurodytu adresu ( - ), tačiau teismo siųsti procesiniai dokumentai buvo grąžinti 2012-06-19 neįteikti su atžyma „neatsiėmė“. AB Lietuvos paštas 2012-06-12 rašte Nr. 3-3843 nurodė, jog Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus siųsta registruotoji pašto korespondencijos siunta Nr. RN368529001LT, adresuota T. B., ( - ), 2012-05-18 pateikta pristatyti gavėjai, kurios rasti nepavyko, jai gaunamos pašto korespondencijos dėžutėje paliktas pranešimas apie gautą siuntą (1 t., b.l. 97). Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog apeliantė privalo domėtis bylos eiga, pranešti hipotekos skyriui apie pasikeitusią gyvenamąją vietą. Apeliantė teigia, jog apie Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-05-16 nutartį Nr. T3260/2012 jai tapo žinoma tik 2012-09-10. Teismas kritiškai vertina apeliantės argumentus dėl nežinojimo apie 2012-05-16 nutartį Nr. T3260/2012, nes byloje dalyvaujantys asmenys, būdami suinteresuoti operatyviu procesu ir savo interesų gynimu, teisių užtikrinimu, privalo patys domėtis bylos eiga. Tai reiškia, kad 2012-05-16 nutartį Nr. T3260/2012, kuria T. B. buvo nustatytas 14 dienų terminas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos nutartyje nurodytiems trūkumams šalinti, 2012-05-17 išsiuntus T. B. nurodytu adresu ( - ), teismas įvykdė procesinę pareigą informuoti apie priimtą byloje procesinį sprendimą, o pati T. B. nebuvo pakankamai rūpestinga ir atidi, realizuodama savo procesines teises ir pareigas – nesidomėjo gaunamos pašto korespondencijos dėžutėje paliktu pašto pranešimu apie gautą siuntą ir bylos eiga, tuo patvirtindama, kad padėtis, kai nėra atliekami operatyvūs proceso veiksmai, yra jos tikslas, formaliais pagrindais skundžiant iš esmės teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį.

30Teismas nevertina kitų argumentų, nes jie neturi teisinės reikšmės skundžiamos nutarties teisėtumui ir pagrįstumui. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė iš esmės motyvuotą, teisėtą ir pagrįstą nutartį. Darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai taikė procesinės teisės normas ir atskirojo skundo argumentai nesudaro teisinio pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamą Vilniaus m. 1 apylinkės teismo hipotekos teisėjos 2012-06-18 nutartį Nr. 3260PN/2012, kuri yra teisėta ir pagrįsta. Procesinės teisės normų pažeidimų teismas nenustatė, todėl skundžiama nutartis paliktina nepakeista, nes klausimas išspręstas teisingai (LR CPK 7 str., 8 str., 115 str., 121 str., 302 str., 313 str., 320 str., 328 str., 334 str., 338 str.)

31Dėl atskirojo skundo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutarties Nr. 2883V

32Įstatymų leidėjas nustatė, kad hipotekos kreditorius turi teisę ne ginčo tvarka kreiptis dėl skolos išieškojimo, kai daiktai įkeisti pagal hipotekos taisykles. CK 4.192 straipsnio 1 dalis taikoma hipotekos kreditoriui, kai pasibaigia pagrindinę prievolę numatanti sutartis, ją nutraukiant vienašališkai. Pagrindinę prievolę nustatanti sutartis turi būti nutraukta iki kreipiantis dėl skolos išieškojimo nukreipimo į įkeistą turtą. Hipotekos kreditorius prie prašymo pradėti išieškojimą privalo pateikti įrodymus, patvirtinančius, kad pagrindinę prievolę nustatanti sutartis pasibaigė ją vienašališkai prieš terminą nutraukiant. Pirmosios instancijos teismas turi patikrinti, ar prašantis pradėti išieškojimą iš įkeisto turto asmuo pateikė įrodymus, patvirtinančius, kad pagrindinė sutartis buvo nutraukta iki kreipiantis dėl skolos išieškojimo nukreipimo į įkeistą turtą. Jei viena sutarties šalis praneša apie vienašališką sutarties nutraukimą, tai kita sutarties šalis gali ginčyti tokį nutraukimą ieškinine tvarka.

33Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad kreditorius pagal LR CK 6.217 str., 6.218 str. bei Kreditavimo sutarties 10.1 p., nelaukdamas sutartyje numatyto paskolos grąžinimo termino, registruotu laišku išsiuntė skolininkui (įkeisto daikto savininkui) 2012-04-02 pranešimą (1 t., b.l. 55), kuriais įspėjo, jog iki 2012-04-17 nesumokėjus pradelstos skolos bei mokėjimo dieną priklausančių mokėti palūkanų, bankas vienašališkai nutraukia Kreditavimo sutartį nuo 2012-04-17, kadangi skolininkas (įkeisto daikto savininkas) nevykdo sąlygų, numatytų kreditavimo sutartyje – paskolą grąžinti nustatytas terminais. Šis pranešimas T. B. buvo įteiktas asmeniškai 2012-04-03 (1 t., b.l. 56).

34Atmestinas apeliantės argumentas, jog Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2012-05-04 nutartis nėra įsiteisėjusi. Teismas pažymi, jog 2012-06-18 nutartimi pareiškėjos T. B. atskirasis skundas dėl 2012-05-04 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutarties Nr. 2883/2012 (žurnalo eilės Nr. B4-01-3260) laikytas nepaduotu ir grąžintas jį padavusiam asmeniui. Apeliantė atskirąjį skundą dėl minėtos nutarties pateikė, praleidus įstatymų nustatytą terminą atskirajam skundui paduoti, todėl pirmosios instancijos teismui priėmus atskirąjį skundą, laikytina, kad terminas jam paduoti buvo atnaujintas, tuo užtikrinant teisę į apeliaciją. Tokiu būdu darytina išvada, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2012-08-30 nutarties Nr. 2883V priėmimo metu Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2012-05-04 nutartis Nr. 2883/2012 buvo įsiteisėjusi.

35Įstatymų leidėjas nustatė, kad hipotekos kreditorius turi teisę ne ginčo tvarka kreiptis dėl skolos išieškojimo, kai daiktai įkeisti pagal hipotekos taisykles. Hipotekos kreditoriui pateikus pakartotinį pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo iš skolininko (įkeistų daiktų savininko) ir prašant tęsti priverstinį skolos išieškojimą ne ginčo tvarka, nėra vertinamos aplinkybės, ar kreditorius elgiasi sąžiningai ir tinkamai bendradarbiauja, nes sutartinių prievolių pakeitimas, skolos, palūkanų dydžio ginčijimas ir skolos išieškojimo sustabdymas gali būti vykdomas ieškininės teisenos tvarka.

36Įstatymų leidėjas numatė, kad jeigu skola per vieną mėnesį nuo įspėjimo skolininkui ir įkeisto daikto savininkui įteikimo dienos negrąžinta, hipotekos kreditorius pakartotinai kreipiasi dėl skolos išieškojimo ir kartu pateikia hipotekos lakštą. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad skundžiamos 2012-08-30 nutarties priėmimo metu buvo CPK 558 str. 2 d. numatyti pagrindai tęsti skolos išieškojimą ne ginčo tvarka:

371) 2012-05-08 skolininkė ir įkeisto daikto savininkė T. B. (tuo metu buvusi T. B. įmonės „Degida“ savininkė, vadovė) gavo (1 t., b.l. 80) įspėjimą grąžinti skolą ir 2012-05-04 nutartį;

382) per vieną mėnesį nuo įspėjimo gavimo skola negrąžinta kreditoriui (2 t., b.l. 1-2);

393) Įsiteisėjus Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-05-04 nutarčiai, hipotekos kreditorius pateikė pakartotinį pareiškimą (2 t., b.l. 1-2), prašydamas priimti nutartį leisti už skolą įkeistą daiktą parduoti iš varžytynių įkeistą nekilnojamąjį turtą: 0,0198 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), hipotekos kodas hipotekos registre 01120050014145, žurnalo eilės Nr. 13696, 324,29 kv. m bendro ploto gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), hipotekos kodas hipotekos registre 01120050014145, žurnalo eilės Nr. 13696, iš suinteresuoto asmens pareiškėjo naudai priteisti 562427,99 eurų, iš jų panaudotas ir negrąžintas kreditas 526605,50 eurų, nesumokėtos palūkanos 5874,86 eurų, įsipareigojimų nevykdymo palūkanos 229947,63 eurų, 16 proc. metinės įsipareigojimų nevykdymo palūkanas, pradedant skaičiuoti nuo pareiškimo priėmimo teisme dienos iki realaus sumokėjimo dienos, bylinėjimosi išlaidas.

404) pateiktas hipotekos lakšto Nr. 01/1/2005/0014145, 2005-07-26 įregistruoto Vilniaus m. 1 apylinkės teismo hipotekos skyriuje, originalas su vėlesniais pakeitimais (2 t., b.l.18-29).

41Skolininkas, įkeisto turto savininkas turi teisę ieškinine tvarka ginčyti kreditoriaus veiksmų teisėtumą ir sutartinį palūkanų dydį bei ginčo teisena prašyti pakeisti kreditavimo sutarties nuostatas. Faktinės aplinkybės dėl to, ar hipotekos kreditorius laikytinas pažeidusiu prievolę ir bendradarbiavimo pareigą, gali būti vertinamos, sprendžiant ginčą ieškinine tvarka, ir nėra vertinamos, vykdant priverstinį išieškojimą iš hipoteka įkeisto turto ne ginčo tvarka. Dėl šios priežasties nėra teisinio pagrindo atmesti kreditoriaus pakartotinį pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo, nes apeliantė, būdama suinteresuota savo interesų gynimu ir teisių užtikrinimu, turi ieškininės teisenos tvarka ginčyti hipotekos kreditoriaus veiksmų teisėtumą, ar prašyti ieškinine tvarka pakeisti sutartines prievoles, bei taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti išieškojimą ne ginčo tvarka hipotekos kreditoriaus naudai iki ginčo teisenos bylos išnagrinėjimo.

42Teismas nevertina kitų argumentų, nes jie neturi teisinės reikšmės, vykdant išieškojimą ne ginčo tvarka hipotekos kreditoriaus naudai. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas objektyviai ištyrė visas bylos nagrinėjimo dalykui teisiškai reikšmingas aplinkybes, jas teisingai įvertino ir priėmė iš esmės motyvuotą, teisėtą ir pagrįstą nutartį. Darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas ir atskirojo skundo argumentai nesudaro teisinio pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamą Vilniaus m. 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus nutartį, kuri yra teisėta ir pagrįsta. Procesinės teisės normų pažeidimų teismas nenustatė, todėl skundžiama nutartis paliktina nepakeista, nes klausimas išspręstas teisingai, tęsiant priverstinį skolos išieškojimą iš skolininko (įkeistų daiktų savininko) ne ginčo tvarka (LR CK 4.192 str., 4.219 str., LR CPK 7 str., 8 str., 302 str., 313 str., 314 str., 320 str., 328 str., 334 str., 338 str., 544 str., 545 str., 558 str., 559 str.).

43Pareiškėjas Nordea Bank Finland Plc, veikiantis per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, pateikė prašymus priteisti iš skolininkės T. B. 943,80 Lt (2 t., b.l. 201-205) bylinėjimosi išlaidas už teisines paslaugas ir iš skolininkės T. B., ir įkeisto turto savininko UAB „Degida“ 1258,40 Lt už teisines paslaugas (2 t., b.l. 206-210). Šių išlaidų dydis mažinamas, nes viršija maksimalias priteistinas sumas už advokato teisines paslaugas. Pareiškėjas Nordea Bank Finland Plc pateikė tris (2 t., b.l. 156-176, 177-180, 181-186) atsiliepimus į atskiruosius skundus (0,5 x 850=425; 425 x 3=1275 Lt). Darytina išvada, jog atmetus atskiruosius skundus, 1275 Lt suma turi būti atlyginta pareiškėjui, t.y. iš T. B. ir iš UAB „Degida“, priteisiant po 637,50 Lt bylinėjimosi išlaidų už teisines paslaugas pareiškėjo Nordea Bank Finland Plc, veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, naudai, nes tai atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus (LR CPK 3 str. 1 d., 79 str., 80 str., 93 str., 98 str., Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 7 p., 8.15 p.).

44Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 d. 1 p., teismas

Nutarė

45Palikti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos teisėjos 2012 m. gegužės 4 d. nutartį Nr. 2883/2012, 2012 m. birželio 18 d. nutartį Nr. 3260 PN/2012 ir 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutartį Nr. 2883V nepakeistas.

46Priteisti iš T. B. (a.k. ( - ) 850 Lt bei UAB „Degida“ (į.k. 2229614) po 637,50 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme už teisines paslaugas Nordea Bank Finland Plc, veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Neringa... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilines bylas,... 3. I. Bylos esmė... 4. Pareiškėjas Nordea Bank Finland Plc, veikiantis per Nordea Bank Finland Plc... 5. Pareiškėjas Nordea Bank Finland Plc, veikiantis per Nordea Bank Finland Plc... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarčių esmė... 7. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas hipotekos skyrius 2012-05-04 nutartimi Nr.... 8. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-06-18 nutartimi Nr. 3260PN/2012... 9. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-08-30 nutartimi Nr. 2883V/2012... 10. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai... 11. Suinteresuotas asmuo T. B. , atstovaujanti T. B. įmonę „Degida“ (dabar -... 12. Pareiškėjas Nordea Bank Finland Plc, veikiantis per Nordea Bank Finland Plc... 13. Suinteresuotas asmuo T. B. pateikė atskirąjį skundą (2 t., b.l. 30-31),... 14. Pareiškėjas Nordea Bank Finland Plc, veikiantis per Nordea Bank Finland Plc... 15. Suinteresuotas asmuo T. B., atstovaudama T. B. įmonę „Degida“ (dabar UAB... 16. Pareiškėjas Nordea Bank Finland, veikiantis per Nordea Bank Finland Plc... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 18. Atskirieji skundai atmestini.... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktinis... 20. Įstatymų leidėjas nustatė, kad hipotekos kreditorius turi teisę ne ginčo... 21. Dėl atskirojo skundo dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos... 22. Hipoteka – tai įregistruotas įkeitimo sandoris, kuriuo užtikrinamas... 23. Pareiškėjas Nordea Bank Finland Plc, veikiantis per Nordea Bank Finland Plc... 24. Teismas kritiškai vertina apeliantės argumentą, jog teismas, priimdamas... 25. Nagrinėjant hipotekos kreditoriaus Nordea Bank Finland Plc, veikiančio per... 26. Teismas nevertina kitų argumentų, nes jie neturi teisinės reikšmės,... 27. Dėl atskirojo skundo dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-06-18... 28. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-06-18 nutartimi Nr. 3260PN/2012... 29. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-05-16 nutartis Nr. T3260/2012, kuria... 30. Teismas nevertina kitų argumentų, nes jie neturi teisinės reikšmės... 31. Dėl atskirojo skundo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus... 32. Įstatymų leidėjas nustatė, kad hipotekos kreditorius turi teisę ne ginčo... 33. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad kreditorius pagal LR CK 6.217... 34. Atmestinas apeliantės argumentas, jog Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo... 35. Įstatymų leidėjas nustatė, kad hipotekos kreditorius turi teisę ne ginčo... 36. Įstatymų leidėjas numatė, kad jeigu skola per vieną mėnesį nuo... 37. 1) 2012-05-08 skolininkė ir įkeisto daikto savininkė T. B. (tuo metu buvusi... 38. 2) per vieną mėnesį nuo įspėjimo gavimo skola negrąžinta kreditoriui (2... 39. 3) Įsiteisėjus Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-05-04 nutarčiai,... 40. 4) pateiktas hipotekos lakšto Nr. 01/1/2005/0014145, 2005-07-26 įregistruoto... 41. Skolininkas, įkeisto turto savininkas turi teisę ieškinine tvarka ginčyti... 42. Teismas nevertina kitų argumentų, nes jie neturi teisinės reikšmės,... 43. Pareiškėjas Nordea Bank Finland Plc, veikiantis per Nordea Bank Finland Plc... 44. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 d. 1 p., teismas... 45. Palikti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos teisėjos 2012 m.... 46. Priteisti iš T. B. (a.k. ( - ) 850 Lt bei UAB „Degida“ (į.k. 2229614) po...