Byla 2-2355-329/2017
Dėl skolos išieškojimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Virginija Šeškuvienė,

2 rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Marijampolės butų ūkis” ieškinį atsakovui I. S. dėl skolos išieškojimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovo 284,80 Eur skolą, kurią sudaro 263,62 Eur skola už gyvenamosios patalpos nuomos mokestį, 17,57 Eur skolos už nuomos mokesčio administravimą, 3,61 Eur delspinigiai, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas: 20 Eur žyminį mokestį ir 0,86 Eur už Nekilnojamojo turto registro duomenų vieną paiešką duomenų bazėje ir vieno registro išrašo peržiūrėjimą ekrane.

5Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks paruošiamųjų procesinių dokumentų ir/ar nedalyvaus teismo posėdyje.

6Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, 2017 m. balandžio 21 d. įteikti tinkamai, procesinius dokumentus įteikiant viešo paskelbimo būdu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 str. 1 d.). Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, termino atsiliepimui pateikti pratęsti neprašė. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovė prašo priimti sprendimą už akių.

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

9Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad gyvenamosios patalpos, esančios adresu Kosmonautų g. 26-12, Marijampolės m., savininkė yra Marijampolės savivaldybė. 2016 m. kovo 16 d. su atsakovu buvo sudaryta Gyvenamosios patalpos nuomos sutartis Nr. 29-845-(2.8), kurios 1 punkte numatyta, kad atsakovas, kaip nuomininkas, yra įsipareigojęs naudotis gyvenamąja patalpa pagal paskirtį ir mokėti už ją nuomos mokestį, o sutarties 4.5 ir 7 punktuose numatyta, kad atsakovas už naudojimąsi gyvenamąja patalpa privalo mokėti nuomos mokestį, kuris turi būti sumokėtas kas mėnesį, ne vėliau kaip iki kito mėnesio paskutinės dienos. Sutinkamai su minėtos sutarties 13 p., atsakovas kaip nuomininkas, taip pat nustatyta tvarka privalo mokėti mokesčius už elektros energiją, komunalines paslaugas (bendro naudojimo patalpas, teritorijos valymą ir kt.), kas mėnesį pagal pateiktus mokėjimo pranešimus ir sąskaitas.

10Marijampolės savivaldybės tarybos 2009-06-29 sprendimu Nr. 1-849 patvirtinto Marijampolės savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio – kaupiamųjų lėšų skaičiavimo, mokėjimo ir surinkimo tvarkos aprašo 3 p., 4 p., 9 p. pagrindu ieškovė renka Marijampolės savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokestį – kaupiamąsias lėšas. Atsakovas nevykdė Gyvenamosios patalpos nuomos sutartimi nustatytų įsipareigojimų – mokėti buto nuomos mokestį, mokestį už komunalines paslaugas (bendro naudojimo patalpų, teritorijos valymą ir kitas) ir laikotarpiu nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. iki 2017 m. vasario 28 d. liko įsiskolinęs: 263,62 Eur neatsiskaičius už gyvenamosios patalpos nuomą, 17,57 Eur neatsiskaičius už patalpų nuomos administravimą.

11Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str. numato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku.

12Šios aplinkybės grindžiamos: ieškiniu (b.l.2-4), mokėjimo nurodymu apie sumokėtą žyminį mokestį (b.l.5-6), protokolas (b.l.7-8), apyvartos žiniaraštis (b.l. 9), nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašu (b.l.10-11), savivaldybės būsto nuomos sutartimi (b.l.12-13), Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu ir patvirtintu tvarkos aprašu (b.l.14-16), nekilnojamojo turto registro duomenų teikimo sutartimi (b.l.17-18), kita bylos medžiaga.

13Esant nurodytoms aplinkybėms iš atsakovo ieškovei priteistina 263,62 Eur skola už gyvenamosios patalpos nuomos mokestį, 17,57 Eur skola neatsiskaičius už patalpų nuomos administravimą, viso 281,19 Eur.

14Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims” 2 straipsnyje numatyta, jog fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka laiku nesumokėję gyvenamųjų patalpų nuomos bei eksploatavimo išlaidų, ryšių bei komunalinių paslaugų mokesčių, už kiekvieną praleistą atsiskaityti dieną moka 0,02 procentus dydžio delspinigių, todėl iš atsakovo priteistini delspinigiai – 3,61 Eur.

15CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Todėl ieškovės prašymu iš atsakovo priteistina įstatymo nustatytos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2017 m. kovo 13 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Sutinkamai su CPK 93 str. 1 d., iš atsakovo ieškovei priteistina bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 20 Eur valstybei sumokėtas žyminis mokestis ir 0,86 Eur už Nekilnojamojo turto registro duomenų vieną paiešką duomenų bazėje ir vieno registro išrašo peržiūrėjimą ekrane (CPK 88 str. 1 d. 9 p., 93 str.).

17Atsižvelgiant į tai, kad LR Finansų ir Teisingumo ministrų 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymo Nr.1R-261/1K-355 ,,Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 Eur, šioje byloje susidariusios 3,16 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo valstybei priteistinos.

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 262 str., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str. 1 d., teismas,

Nutarė

19ieškinį tenkinti visiškai.

20Priteisti ieškovei UAB „Marijampolės butų ūkis”, juridinio asmens kodas 151005356, buveinės adresas Marijampolė, Šaulių g. 4, a.s. Nr. ( - ), AB DNB bankas, b.k. 40100, iš atsakovo I. S., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 284,80 Eur (dviejų šimtų aštuoniasdešimt keturių eurų 80 ct) skolą su netesybomis, 5 (penkių) proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2017 m. kovo 13 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 20,86 Eur (dvidešimt eurų 86 ct) bylinėjimosi išlaidas.

21Priteisti iš atsakovo I. S., a.k. ( - ) 3,16 Eur (tris eurus 16 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybės naudai, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, pasirinktą sąskaitą, įmokos kodas 5660.

22Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 str. 1-4 d. d., 80 str. 3 d. reikalavimus.

23Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Virginija Šeškuvienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovo... 5. Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks... 6. Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas,... 7. Ieškinys tenkintinas visiškai. ... 8. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 9. Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad gyvenamosios patalpos, esančios adresu... 10. Marijampolės savivaldybės tarybos 2009-06-29 sprendimu Nr. 1-849 patvirtinto... 11. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str. numato, kad... 12. Šios aplinkybės grindžiamos: ieškiniu (b.l.2-4), mokėjimo nurodymu apie... 13. Esant nurodytoms aplinkybėms iš atsakovo ieškovei priteistina 263,62 Eur... 14. Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų... 15. CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už... 16. Sutinkamai su CPK 93 str. 1 d., iš atsakovo ieškovei priteistina... 17. Atsižvelgiant į tai, kad LR Finansų ir Teisingumo ministrų 2014-09-23... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d.,... 19. ieškinį tenkinti visiškai.... 20. Priteisti ieškovei UAB „Marijampolės butų ūkis”, juridinio asmens kodas... 21. Priteisti iš atsakovo I. S., a.k. ( -... 22. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 23. Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...