Byla eL2-28892-155/2015
Dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje Nr. eL2-28892-155/2015

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Krušnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi kreditoriaus UAB ( - ) prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje Nr. eL2-28892-155/2015,

Nustatė

22015-06-30 Vilniaus m. apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. eL2-28892-155/2015 priėmė teismo įsakymą, kuriuo priteisė kreditoriaus UAB ( - ) naudai iš skolininkės G. G. 122,18 EUR pagrindinės skolos ir kitų mokėjimų.

32015-07-20 kreditorius pateikė teismui prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje, kuriame nurodė, kad sudarė taikos sutartį su skolininke bei prašo taikos sutartį patvirtinti ir priimtą teismo įsakymą panaikinti, grąžinti 75 procentus sumokėto žyminio mokesčio.

4Prašymas tenkintinas.

5Taikos sutartis sudaryta šalių valia. Taikos sutartį pasirašė tinkamos šalys. Pateiktos tvirtinti taikos sutarties sąlygos nepažeidžia šalių teisių ar jų teisėtų interesų. Taip pat šios pateiktos tvirtinti taikos sutarties sąlygos nepažeidžia neįtrauktų į bylą asmenų jų teisių, nes jokioms kitoms šalims sutarties sąlygomis nėra uždedamos nei teisės nei pareigos. Pateikta tvirtinti sutartis atitinka įstatymus, nepažeidžia viešojo intereso. Todėl ji yra tvirtinama. Patvirtinus taikos sutartį, teismo įsakymas naikinamas ir byla nutraukiama.

6Kreditorius už pareiškimą sumokėjo 3 EUR žyminio mokesčio. Nutraukus bylą kreditoriui sugrąžinami 75 procentai žyminio mokesčio, kas sudaro 2,25 EUR.

7Procesinių dokumentų įteikimo pašto išlaidos valstybės naudai nėra priteisiamos, atsižvelgiant į ekonomiškumo principą, nes jos yra mažos, o jų išieškojimas yra neproporcingai didelis

8Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 str. 3, 4 d., 293 str. 1 d. 5 p., 294 str. 1 d., 2 d., 295 str.,

Nutarė

9Prašymą tenkinti.

10Civilinėje byloje Nr. eL2-28892-155/2015 pagal kreditoriaus UAB „Žirmūnų būstas“ pareiškimą skolininkei G. G., patvirtinti sekančio turinio šalių sudarytą taikos sutartį:

TAIKOS SUTARTIS

Civilinėje byloje Nr. eL2-28892-155/2015

2015 m. liepos 14 d., Vilnius

14Mes, kreditorius, UAB ( - ), juridinio asmens kodas ( - ), registruotas buveinės adresas ( - ), adresas korespondencijai ( - ) (toliau -kreditorius), atstovaujama laikinai direktoriaus pareigas einančios vyr. pastatų administravimo vadybininkės G. V.,

15Skolininkė G. G., gini. 1961-12-14, gyvenanti adresu ( - ) -(toliau -skolininkė),

16remdamiesi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42 straipsnio 1 dalimi, 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 5 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.985 straipsniu, susitarėme taikos sutartimi užbaigti Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. eL2-28892-155/2015 pagal kreditoriaus UAB ( - ) pareikštą pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo skolininkės G. G. atžvilgiu ir išspręsti visą ginčą šiomis šalių sulygtomis taikos sutarties sąlygomis:

  1. Skolininkė įsipareigoja sumokėti kreditoriaus pareiškime dėl teismo įsakymo išdavimo nurodytus, t. y. kreditoriaus priskaičiuotus ir skolininkės nesumokėtus, mokesčius už ( - ) namo bendrojo naudojimo objektų priežiūrą bei administravimą, atliktus remonto darbus bei kitas komunalines paslaugas, tenkančius skolininkei nuosavybės teise priklausančio buto ( - ), daliai - 122,18 EUR (vieną šimtą dvidešimt du eurus 18 centų) skolos ir 26,66 Eur (dvidešimt šešis eurus 66 centus) bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro - 0,75 EUR sumokėto žyminio mokesčio (25 procentai), 0,87 EUR už Nekilnojamojo turto registro duomenų vieną paiešką duomenų bazėje ir vieno registro išrašo peržiūrėjimą ekrane; 0,84 EUR už Gyventojų registro tarnybos duomenų vieną paiešką duomenų bazėje ir vieno registro išrašo peržiūrėjimą ekrane; 24,20 EUR už UAB ( - ) suteiktas teisines paslaugas rengiant pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo bei kitas bylinėjimosi išlaidas, jei tokių ieškovas patirs bylinėjimosi procese; iš viso - 148,84 EUR (vieną šimtą keturiasdešimt aštuonis eurus 84 centus) iki 2015 m. lapkričio 30 d.
  2. Mokėtiną pinigų sumą, nurodytą Sutarties 1 punkte, skolininkė įsipareigoja kreditoriui sumokėti į a.s. ( - ), N. B. AB Lietuvos skyrius, banko kodas 21400.
  3. Kreditorius šia taikos sutartimi atsisako savo reikalavimo priteisti iš skolininkės 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.
  4. Skolininkė atlygina valstybei bylinėjimosi išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu teismuose.
  5. Šalys taip pat susitaria, kad skolininkei aukščiau numatytu terminu nesumokėjus ar atsisakius sumokėti aukščiau numatytas sumas kreditorius įgyja teisę bendra tvarka kreiptis į antstolį dėl likusios nesumokėtos sumos išieškojimo priverstine tvarka. Tai yra esminė šios Taikos sutarties sąlyga.
  6. Šalys aiškiai ir nedviprasmiškai susitaria, kad skolininkė, nepaisant Sutarties 1 ir 2 punkte numatytų mokėjimų, taip pat privalo laiku mokėti einamuosius mokesčius, priskaičiuotus už ( - ), namo bendrojo naudojimo objektų priežiūrą, administravimą bei kitas komunalines paslaugas, tenkančias skolininkei nuosavybės teise priklausančio buto ( - ), daliai.
  7. Taikos sutarties sudaryti trys egzemplioriai, kurių kiekvienas yra vienodos juridinės galios - po vieną šalims ir Teismui.
UAB ( - ) l.e. direktoriaus pareigas Vyr. pastatų administravimo vadybininkė G. V. Skolininkė G. G.

17Panaikinti 2015-06-30 priimtą teismo įsakymą civilinėje byloje Nr. eL2-28892-155/2015 dėl skolos priteisimo pagal kreditoriaus UAB ( - ) pareiškimą skolininkei G. G..

18Civilinę bylą Nr. eL2-28892-155/2015 dėl skolos priteisimo pagal kreditoriaus UAB ( - ) pareiškimą skolininkei G. G., nutraukti.

19Sugrąžinti kreditoriui UAB ( - ), j.a.k. 121483222, 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio, t.y. 2,25 EUR.

20Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją sugrąžinti kreditoriui UAB ( - ), j.a.k. ( - ), 2,25 EUR sumokėto žyminio mokesčio.

21Šalims išaiškinti, jog bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

22Nutarties kopiją išsiųsti šalims.

23Ši nutartis per 7 dienas atskiruoju skundu gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai