Byla 2S-882-436/2008

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Arūno Rudzinsko, kolegijos teisėjų Antano Burdulio, Algimanto Kukalio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo A. B. atskirąjį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2008 m. gegužės 20 d. nutarties taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr.2-265-769/2008 pagal ieškovės V. K. ieškinį atsakovui A. B., institucija teikianti išvadą byloje – Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaikų teisių apsaugos skyrius, dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3Ieškovė V. K. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo A. B. išlaikymą nepilnamečiams vaikams, dukrai J. B., gim. ( - ) , ir sūnui A. B., gim. ( - ), periodinėmis išmokomis, mokamomis kiekvieną mėnesį po 200 Lt kiekvienam vaikui, nuo ieškinio pateikimo dienos iki vaikų pilnametystės. Parengiamojo teismo posėdžio metu ieškovės atstovė pareiškė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir priteisti laikiną išlaikymą vaikams iš atsakovo, nes bylos nagrinėjimas užsitęsė, ieškovė tegauna minimalias pajamas, gražiuoju atsakovas jai pinigų vaikų išlaikymui neteikia.

4Marijampolės rajono apylinkės teismas 2008 m. gegužės 20 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino - priteisė iš atsakovo A. B. laikiną materialinį išlaikymą nepilnamečiams vaikams J. B., a. k. ( - ), ir A. B., a. k. ( - ), po 200 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2008-05-20 iki įsiteisės sprendimas dėl materialinio išlaikymo vaikams priteisimo. Teismas nurodė, kad priteistą laikiną išlaikymą išimtinai vaikų poreikiams tenkinti, uzufrukto teise tvarko ieškovė V. K.. Iš pateiktų prie ieškinio gimimo liudijimų matyti, jog atsakovas yra J. B. ir A. B. tėvas. Vaikai yra nepilnamečiai. Nagrinėdamas šeimos bylas teismas vadovaujasi prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos principu (CK 3.3 str.).

5Atskiruoju skundu atsakovas prašo pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti. Nurodo, kad skirti 400 Lt sumą savo vaikų išlaikymui dabartiniu metu jis negali, nes gauna 578 Lt dydžio invalidumo pensiją per mėnesį. 1997 m. vasario 10 d. dėl atsakovui priklausančio buto, esančio ( - ) , apiplėšimo, jis prarado visą savo turtą. 2007 m. rugsėjo 8 d. po to, kai policijos pareigūnai atėmė vairuotojo pažymėjimą, jis neteko papildomo pragyvenimo šaltinio, kurį turėjo iš savo smulkaus verslo ir kurį skirdavo vaikų išlaikymui. Be to, teismas neįvertino to fakto, kad nuo 1991 m. iki 2007 m. jis vienas išlaikė ieškovę ir nepilnamečius vaikus. Visą tą laiką ieškovė gyveno ir dabar gyvena jam priklausančiame name, naudojasi jo žemės sklypu, tuo tarpu atsakovas turi uždarbiauti kitame mieste, kad kaip nors pagerintų savo vaikų materialinę padėtį. Be to, teismas neapklausė vaikų, nes jų parodymai galėjo būti nepalankūs ieškovei.

6Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad teismo nutartis, įpareigojanti atsakovą mokėti laikiną išlaikymą kol bus išnagrinėta civilinė byla, yra pagrįsta ir teisėta, atitinka protingumo ir teisingumo kriterijus bei CK 3.196 str. 2 d. normą. Atsakovas skundą grindžia argumentais, kurie nėra susiję su laikino išlaikymo priteisimu ir kurie nėra patikrinti, nes Marijampolės rajono apylinkės teismas bylos dar nenagrinėjo iš esmės.

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Vadovaujantis CPK 144 straipsnio pirmąja dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. CPK 145 straipsnio 1 dalies 13 punkte sakoma, kad laikinosios apsaugos priemonės, kurių nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas, gali būti taikomos ne tik tos, kurios numatytos CPK, tačiau ir tos, kurios numatytos kituose įstatymuose. Vienas iš tokių įstatymų yra CK 3.65 straipsnis, kuriame numatytas laikinųjų apsaugos priemonių institutas. Ši norma laikytina bendrąja ir taikytina visais atvejais, kai būtina apginti nepilnamečių vaikų interesus. CK 3.65 straipsnis numato, kad teismas, atsižvelgdamas į sutuoktinių vaikų interesus, gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kol bus priimtas teismo sprendimas. Šių priemonių taikymo pagrindas – būtinybė apsaugoti turtinius ar asmeninius neturtinius vaiko interesus, t.y. tam tikros aplinkybės, įrodančios, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, gali nukentėti turtinės ar asmeninės neturtinės vaiko teisės. Viena iš tokių apsaugos priemonių, numatytų CK 3.65 straipsnio 2 dalyje, kurią ir prašė taikyti ieškovė, yra priteisti iš vieno sutuoktinio laikiną išlaikymą nepilnamečiams vaikams (CK 3.65 straipsnio 2 dalies 4 punktas). Lietuvos Respublikos Seimas 1995 m. liepos 3 d. įstatymu Nr.I-983 ratifikavo 1989 m. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją, kuri yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalis ir taikoma kartu su nacionaliniais įstatymais. Minėtos Konvencijos 3 straipsnio pirmoji dalis numato, kad imantis bet kokių vaiką liečiančių veiksmų, nesvarbu, ar tai darytų valstybinės ar privačios įstaigos, užsiimančios socialiniu aprūpinimu, teismai, administracijos ar įstatymų leidimo organai, svarbiausia - vaiko interesai.

9CK 3.192 straipsnio trečioje dalyje nustatyta, kad materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad nepilnamečius vaikus ji augina viena, jos pajamos minimalios, atsakovo materialinė pagalba vaikams paskutiniu metu retėja ir mažėja, o bylos nagrinėjimas dėl atsakovo veiksmų užsitęsė. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo stadijoje teismas neturi galimybės pilnai ir visapusiškai išsiaiškinti, ar atsakovas teikia vaikams išlaikymą gera valia. Nors atsakovas ir nurodė, kad jis teikia vaikams išlaikymą asmeniškai nuolat, nuo 1991 m. iki 2007 m. vienas išlaikė ieškovę ir vaikus, tačiau dėl šių teiginių teismas galės pasisakyti teismo sprendime tik po to, kai byla bus išnagrinėta iš esmės. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai, siekdamas užtikrinti nepilnamečių vaikų interesus ir atsižvelgdamas į ieškovės argumentus, taikė laikinąsias apsaugos priemones ir iš atsakovo priteisė nepilnamečių vaikų laikiną išlaikymą, iki įsiteisės teismo sprendimas byloje. Šie teismo veiksmai atitinka CK 3.65 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies 4 punkto, taip pat CPK 145 straipsnio 1 dalies 11 punkto reikalavimus. Kilus abejonėms dėl fakto, ar atsakovas teikia vaikams išlaikymą, buvo pagrindas įpareigoti atsakovą mokėti laikiną išlaikymą, nes visos abejonės dėl vaiko išlaikymo nustatymo, kaip minėta turi būti vertinamos vaiko interesų naudai, siekiant apsaugoti nepilnamečių vaikų turtinius interesus.

10CK 3.192 straipsnio pirmoje dalyje nustatyta, jog tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. To paties straipsnio antroje dalyje nustatyta, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Pagal byloje pateiktą pažymą iš Marijampolės Jono Totoraičio vidurinės mokyklos (b.l. 6), ieškovės darbo užmokestis sudaro apie 600 Lt per mėnesį. Ieškovė nurodė, kad ji vaikų išlaikymui prisideda skirdama 400 Lt per mėnesį, todėl tokią pačią sumą turi skirti ir atsakovas, nes vieno vaiko išlaikymui per mėnesį reikia apie 460 Lt, vaikų poreikiai įprastiniai, būdingi tokio amžiaus vaikams. Byloje pateiktos VSDFV Kauno skyriaus pažymos (b.l. 12, 24-25) patvirtina, kad atsakovas gauna 578 Lt dydžio invalidumo pensiją, yra įsigijęs verslo liudijimą. Nors atskirajame skunde atsakovas nurodė, kad jis negali skirti teismo priteisto 400 Lt dydžio laikino išlaikymo vaikams, tačiau tai nepaneigia atsakovo pareigos teikti išlaikymą nepilnamečiams vaikams, juolab, kad apeliantas nenurodė jokių aplinkybių, kurių pagrindu būtų galima spręsti, jog atsakovo sveikatos būklė riboja jo galimybes dirbti ir gauti papildomas pajamas. Todėl, atsižvelgiant ir į tai, kad ieškovė gauna tik minimalų atlyginimą bei neturi kitų pajamų, vaikai yra sulaukę paauglystės amžiaus, dukrai J. iki pilnametystės liko tik dveji metai, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismo nustatytas laikino išlaikymo dydis po 200 Lt per mėnesį kiekvienam vaikui, atitinka CK 3.192 straipsnio nuostatas. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, abiejų tėvų mėnesio išlaikymo dydis vienam vaikui negali būti mažesnis už vieną minimalią mėnesinę algą. Taigi, iš atsakovo priteisto laikino išlaikymo dydis kiekvienam vaikui yra netgi mažesnis už pusę šiuo metu nustatytos minimalios mėnesinės algos. Be to pažymėtina, kad byloje pateikta atsakovo turto deklaracija (b.l.26-30) patvirtina, jog atsakovas turi nekilnojamojo turto (gyvenamąjį namą, kitus statinius, namų valdą), automobilį, todėl jeigu atsakovas neišgali išlaikymą nepilnamečiams vaikams teikti kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, jis turi teisę prašyti pirmosios instancijos teismo pakeisti priteistą iš jo išlaikymo formą, priteisiant vaikams tam tikrą turtą (CK 3.196 straipsnis).

11Taip pat teisėjų kolegija pažymi, jog laikino išlaikymo priteisimo negalima pripažinti ginčo dėl išlaikymo priteisimo pagal šalių pareikštus reikalavimus išankstiniu išsprendimu, nes juo tik siekiama laikinai, bylos nagrinėjimo metu apsaugoti nepilnamečių vaikų interesus (CK 3.65 straipsnio 2 dalies 4 punktas). Reikalingas išlaikymo dydis bus nustatytas tik išsprendus bylą iš esmės, o pasikeitus aplinkybėms, galės būti ir keičiamas.

12Esant išdėstytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, jog atskirojo skundo motyvais panaikinti ar pakeisti skundžiamą nutartį nėra pagrindo, todėl atskirasis skundas atmestinas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 punktas).

13Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmuoju punktu,

Nutarė

14atskirąjį skundą atmesti.

15Marijampolės rajono apylinkės teismo 2008 m. gegužės 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai