Byla B2-2197-480/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Levija“ priėmimo klausimą

1Kauno apygardos teismo teisėja Albina Rimdeikaitė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Noble Group“ pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Levija“ priėmimo klausimą,

Nustatė

2ieškovė UAB “Noble Group” kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama iškelti bankroto bylą atsakovei UAB “Levija”. Pareiškime nurodoma, kad 2012 m. birželio 8 d. tarp UAB „Tele2“ ir ieškovės buvo pasirašyta Reikalavimo teisės perleidimo sutartis Nr. NOBLE/T/12/12/06/08(LE), kurios pagrindu UAB „Tele2“ perleido, o ieškovė įgijo reikalavimo teisę į 2085,00 Lt skolos sumą bei kitus su ja susijusius ir jos pagrindu kylančius mokėjimus (756,86 Lt skolos išieškojimo išlaidos, 625,50 Lt palūkanos) pagal atsakovės neapmokėtą 2003 m. rugpjūčio 31 d. PVM sąskaitą faktūrą M Nr. 723772.

3Pareiškimas atsisakytinas priimti.

4Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1 dalis nustato, kad bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos Civilinio proceso kodekso nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus ĮBĮ numatytas išimtis (CPK 1 str. 1 d.). Kiekviena subjektinė teisė, taigi, ir teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos, asmeniui sukelia teigiamus teisinius padarinius tik tuomet, kai jis šia teise naudojasi tinkamai. ĮBĮ yra nustatyta išankstinė neteisminė ginčo sprendimo tvarka, kurios kreditorius privalo laikytis, prieš paduodamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos skolininkui iškėlimo. ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kreditorius (kreditoriai) apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu registruotu laišku arba per kurjerį ar antstolį. Tuo atveju, kai vienu iš nurodytų būdų pranešimo įteikti nepavyksta, kreditorius (kreditoriai) turi išsiųsti pranešimą įmonės buveinės adresu. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus penkioms dienoms nuo jo išsiuntimo. Pranešime nurodomi įmonės neįvykdyti įsipareigojimai ir įspėjama, kad jeigu jie nebus įvykdyti per šiame pranešime nurodytą laikotarpį, kreditorius (kreditoriai) kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įsipareigojimams įvykdyti kreditorius (kreditoriai) nustato ne trumpesnį kaip 30 dienų laikotarpį nuo pranešimo įteikimo dienos. Ši tvarka yra skirta tam, kad tarp šalių kilęs ginčas būtų išspręstas nesikreipiant į teismą ir nekeliant bankroto bylos, t. y. ji atitinka ikiteisminės ginčo sprendimo tvarkos sampratą. Kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atveju ĮBĮ 6 straipsnio 4 dalyje kreditoriui nustatyta pareiga pareiškimo teismui ir pateikiamų prie pareiškimo priedų nuorašus pateikti įmonei. Pateikiant teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, prie pareiškimo turi būti pridėti įrodymai, kad CPK nustatyta tvarka yra įvykdyti ĮBĮ 6 straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatyti reikalavimai, bei minėto pranešimo kopija.

5Susipažinęs su ieškovės teismui pateiktu pareiškimu ir jo priedais teismas nustatė, kad ieškovė pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo ir pateikiamų prie pareiškimo priedų kopijas atsakovei išsiuntė 2012 m. rugsėjo 5 d., registruota pašto siunta, kuri atsakovei nebuvo įteikta ir 2012 m. rugsėjo 24 d. grąžinta siuntėjui. Ieškovė taip pat pateikė teismui įrodymus, kad jai pakartotinai išsiuntus minėtą pareiškimą, ši siunta taip pat nebuvo įteikta atsakovei ir grąžinta siuntėjui 2012 m. spalio 22 d. Tačiau, kaip nustatyta iš teismų informacinės sistemos Liteko duomenų, ieškovė 2012 m. gruodžio 19 d. kreipėsi Kauno apygardos teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Levija“, kurį 2013 m. sausio 8 d. nutartimi teismas nutarė laikyti nepaduotu ir jį grąžinti pateikusiam asmeniui, t. y. ieškovei per nustatytą terminą nepašalinus pareiškimo trūkumų. Taigi, akivaizdu, jog pakartotinai 2013 m. birželio 25 d. surašytas (teisme gautas 2003 m. liepos 5 d.) pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo, ištaisius jo turinio trūkumus, ir pateikiamų prie pareiškimo priedų kopijos atsakovei nebuvo siunčiami, nes tokių įrodymų ieškovė ir nepateikė. Todėl pripažintina, jog nagrinėjamu atveju ieškovė nesilaikė ĮBĮ 6 straipsnio 4 dalyje nustatytos privalomos išankstinės neteisminės ginčo sprendimo tvarkos, dėl ko yra pagrindas pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsisakyti priimti (CPK 137 str. 2 d. 3 p.).

6Be to, vadovaujantis CK 6.109 straipsnio 1 dalimi, reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, arba nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą. Vadovaujantis CK 6.109 straipsnio 2 dalimi, jeigu skolininko buvimo vieta nežinoma, apie reikalavimo perleidimą gali būti pranešta viešu skelbimu (CK 1.65 str.). CK 1.65 straipsnio 3 dalyje numatyta, jog preziumuojama, kad valios išreiškimas tapo žinomas kitai sandorio šaliai praėjus 14 dienų nuo paskutinio viešo paskelbimo dienos. Nagrinėjamu atveju ieškovės pateikti įrodymai patvirtina, kad 2012 m. birželio 8 d. pranešimas apie reikalavimo teisės perleidimą į 2085,00 Lt skolą bei kitus su ja susijusius ir jos pagrindu kylančius mokėjimus atsakovei nebuvo įteiktas, registruota pašto siunta 2012 m. rugpjūčio 7 d. grąžinta siuntėjui. Duomenų, jog apie reikalavimo teisės perleidimą ieškovė pranešė viešu skelbimu, ieškovė nepateikė. Taigi, atsakovei (skolininkei) negavus reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento ar kitokio reikalavimo perleidimo fakto įrodymo, negali būti panaudotas ir pats reikalavimo perleidimo faktas prieš skolininką (CK 6.109 str.1 d.). Todėl pripažintina, kad UAB “Noble Group” susidariusioje teisinėje situacijoje yra netinkamas subjektas paduoti ir pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo, nes vadovaujantis ĮBĮ 3 straipsniu, 5 straipsnio 1 dalies 1 punktu, pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo pateikti teismui turi teisę kreditorius, tai yra asmuo, turintis teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles ir įsipareigojimus.

7Teismas, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, ieškinį atsisako priimti, nes ieškovė nėra laikiusis šiai bylų kategorijai nustatytos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos, kuria dar galima pasinaudoti (CPK 137 str. 2 d. 3 p., ĮBĮ 5 str. 1 d. 1 p.).

8Teismas, vadovaudamasis Lietuvos respublikos įmonių bankroto įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 6 straipsnio 1 ir 2 dalimis, civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 5 dalimi,

Nutarė

9ieškovės UAB „Noble Group“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Levija“ atsisakyti priimti ir pareiškimą bei jo priedus grąžinti jį pateikusiam asmeniui.

10Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti ieškovei.

11Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai