Byla 2S-444-544/2009

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Romualdo Januškos, kolegijos teisėjų Ramunės Čeknienės (pranešėja), Laimanto Misiūno,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditoriaus UAB „MV Trading“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009 m. birželio 25 d. nutarties dėl atsisakymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, priimtos civilinėje byloje Nr. L2-6202-739/2009 pagal kreditoriaus UAB „MV Trading“ pareiškimą skolininkui UAB „Jokana“ dėl skolos priteisimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Kreditorius UAB „MV Trading“ kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl 2621,29 Lt skolos, palūkanų išieškojimo pagal pirkimo-pardavimo sutartį iš skolininko UAB „Jokana“. Reikalavimo įvykdymui užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti skolininkei UAB „Jokana“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, lėšas, esančias kredito įstaigose bei pas trečiuosius asmenis. Nurodė, kad skolininkas ne kartą žodžiu buvo raginamas įvykdyti prievolę, tačiau reikalavimo nevykdė. Dėl to kreditorius patyrė nuostolių. Toks elgesys, nemažas skolos dydis patvirtina, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo įsakymo įvykdymas gali apsunkėti ar tapti neįmanomas. Mano, kad prašymas atitinka proporcingumo principą ir abiejų šalių teisėtų interesų pusiausvyrą (b. l. 2-3).

5Panevėžio miesto apylinkės teismas 2009 m. birželio 25 d. priėmė teismo įsakymą, kuriuo nutarė išieškoti kreditoriaus prašomą skolą iš skolininko. Tas pats teismas 2009 m. birželio 25 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Teismas nurodė, kad pagal CPK 144 str. laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais teismas sprendė, kad kreditoriaus prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių nepakankamai motyvuotas ir pagrįstas. Skolininkas yra juridinis asmuo, vykdo veiklą, o prašoma priteisti suma nedidelė. Nėra objektyvių duomenų apie sunkią skolininko turtinę padėtį. Todėl teismas padarė išvadą, kad areštavus skolininko turtą gali būti pažeisti skolininko teisėti interesai, nes priimdamas teismo įsakymą teismas netikrina kreditoriaus pareikšto reikalavimo pagrįstumo (b. l. 15).

6Atskiruoju skundu kreditorius prašo nutartį panaikinti ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atskirajam skundui pagrįsti nurodo šiuos motyvus. Teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, netinkamai paskirstė įrodinėjimo naštą tarp šalių, nepagrįstai nesiaiškino visų reikšmingų aplinkybių šiam klausimui teisingai išspręsti (CPK 12, 178 str.). Kreditoriaus galimybės pateikti įrodymus apie skolininko turtinę padėtį yra ribotos, todėl toks motyvas nėra pakankamas pagrindas atmesti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismui turėjo pakakti įsitikinti tuo, kad būsimo, galimai palankaus kreditoriui, teismo įsakymo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti negalimas. Esant sunkiai šalies ūkio ekonominei situacijai, kelių tūkstančių litų reikalavimo suma negalėjo būti pripažinta nedidele. Teismas galėjo skolininkui išsiųsti pranešimą apie prašymo nagrinėjimą ir skolininkas pats būtų pateikęs įrodymus apie savo turtinę padėtį, o ne pareigą įrodyti šią aplinkybę perkelti tik kreditoriui. Mano, jog teismas turėjo vadovautis CPK 145 str. 2 d. ir parinkti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek būtina būsimo teismo įsakymo įvykdymui užtikrinti neviršijant prašomos išieškoti sumos. Teigia, jog teismas turėjo užtikrinti tiek kreditoriaus, tiek skolininko teisių ir teisėtų interesų pusiausvyrą bei nepažeisti atsakovo interesų labiau nei reikia užtinti būsimo teismo sprendimo realų įvykdymą. Be to, teismas galėjo taikyti CPK 147 str. bei CPK 146 str. nuostatas (b. l. 17-19).

7Atsiliepimų į atskirąjį skundą CPK 318 straipsnio nustatyta tvarka negauta.

8Apeliacinis procesas nutrauktinas.

9Atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus CPK XVI skyriaus antrajame skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 str.). CPK 315 straipsnio antrosios dalies 3 punktas numato, kad apeliacinis (atskirasis) skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas (nutartis), kuris negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Jeigu minėtos aplinkybės paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 str. 5 d.).

10Bylos duomenys patvirtina, kad Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009-06-25 teismo įsakymas, kuriuo kreditoriaus pareiškimas patenkintas ir iš skolininko skolos sumą nutarta išieškoti, įsiteisėjo. Kreditoriui 2009-07-22 išduotas vykdomasis dokumentas šioje byloje (b. l. 28, CPK 646 str., civilinė byla Nr. L2-6202-739-2009). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, sprendžia, kad atskiruoju skundu skundžiama Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009 m. birželio 25 d. nutartis dėl atsisakymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones šioje byloje negali būti apskundimo objektas, kadangi civilinė byla Nr. L2-6202-739-2009 pagal kreditoriaus UAB „MV Trading“ ieškinį skolininkui UAB „Jokana“ dėl skolos išieškojimo yra užbaigta. Ši aplinkybė paaiškėjo nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, todėl apeliacinis procesas, pradėtas pagal kreditoriaus UAB |MV Trading“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009 m. birželio 25 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nutrauktinas (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 5 d.).

11Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 315 str. 2 d. 3 p., 5 d., 338 str.

Nutarė

12Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal kreditoriaus UAB „MV Trading“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009 m. birželio 25 d. nutarties.

Proceso dalyviai