Byla Ik-3750-580/2010

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas), Virgilijaus Valančiaus ir Virginijos Volskienės (pranešėja),

2sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei,

3dalyvaujant pareiškėjo atstovei advokatei Ievai Kontrauskaitei,

4atsakovo atstovėms Kristinai Grigaitei ir Mildai Deimantei,

5viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Respublikos leidiniai“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Respublikos leidiniai“ skundą atsakovui Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai dėl nutarimo panaikinimo.

6Teisėjų kolegija

Nustatė

7I.

8pareiškėjas „Respublikos leidiniai“ (toliau – ir pareiškėjas, Bendrovė) kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 1–5), kuriuo prašė panaikinti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau – ir Tarnyba, atsakovas) 2010 m. rugsėjo 22 d. nutarimą Nr. 12R-20 dėl 9 000 Lt baudos paskyrimo.

9Skunde paaiškino, kad UAB „Respublikos leidiniai“ užsakymu internetiniuose tinklalapiuose www.ve.lt ir www.elta.lt paskelbta informacija apie „Olialia“ varškės sūrelius ir valgomuosius ledus nelaikytina reklama, kadangi skelbta informacija nebuvo siekiama komercinių tikslų, pati informacija nebuvo komercinė, o vartotojai nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nebuvo skatinami įsigyti minimos produkcijos. Pažymėjo, kad įvertinus visuomenės konstitucinę teisę gauti informaciją ir asmens teisę laisvai reikšti įsitikinimus, ginčo straipsniai vertintini ne kaip reklama, bet kaip informacinio pobūdžio žinios, naujienos. Mano, kad ginčo straipsniuose esanti informacija atitinka tik vieną iš trijų reklamos požymių – tai yra informacija. Akcentavo, kad šia informacija nėra veikiamas vartotojo elgesys ir juo labiau šios informacijos sklaida nėra susijusi su UAB „Respublikos leidiniai“ profesine ar ūkine komercine veikla. Pažymėjo, kad pareiškėjas yra profesionalus informacijos skleidėjas ir jo veikla yra visiškai atribota nuo maisto produktų gamybos, platinimo ar reklamavimo. Paaiškino, kad varškės sūrelius gamina AB „Pieno žvaigždės“, o ledus – UAB „Vikeda“. Šios bendrovės nėra niekaip susijusios su UAB „Respublikos leidiniai“ ar jos vykdoma veikla. Pareiškėjas, remdamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. vasario 13 d. nutarimu, teigė, kad „Olialia“ produkcijos gamybos ir platinimo atstovai bei produkcijos vartotojai turi teisę teikti ir gauti detalią informaciją, žinias ir naujienas ir nebūtinai reklamos forma. Dėl paskirtos baudos dydžio paaiškino, kad skirta bauda yra per didelė ir neprotinga, teigė, jog atsakovas neatsižvelgė į pažeidimo mastą, pažymėjo, kad nenustatytas žalos padarymo faktas ar žalos mastas. Nurodė, kad atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo (toliau – ir Reklamos įstatymas) 22 straipsnio 7 dalies nuostatas, toks pažeidimas turėtų būti vertinamas kaip mažareikšmis ir taikant proporcingumo, teisingumo, protingumo kriterijus už tai galėtų būti skiriamas įspėjimas.

10Atsakovas su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime (b. l. 26–32) paaiškino, kad Tarnyba pagrįstai nustatė, jog analizuojama UAB „Respublikos leidiniai“ skleista informacija apie „Olialia Cola“ sūrelius ir „Olialia Cola“ ledus atitinka informacijos, priskirtinos reklamai, požymius, kadangi ši informacija yra susijusi su UAB „Respublikos leidiniai“ komercine-ūkine veikla ir skatina įsigyti minėtus produktus. Pažymėjo, kad UAB „Respublikos leidiniai“ pati viešai ne kartą paskelbė ir pripažino, jog jai priklauso prekės ženklas „Olialia“, todėl bendrovė, skleisdama informaciją apie „Olialia“ prekių ženklu pažymėtus produktus, turi komercinių tikslų, t. y. yra suinteresuota šio prekių ženklo populiarinimu ir juo pažymėtų produktų pardavimų skatinimu. Teigė, kad informacija apie „Olialia“ prekių ženklu pažymėtus produktus yra susijusi su UAB „Respublikos leidiniai“, ir atitinkamai bendrovė yra atsakinga, kad jos pačios užsakyta ir įvairiose visuomenės informavimo priemonėse skelbiama informacija apie prekių ženklu „Olialia“ pažymėtus produktus būtų teisinga ir atitiktų teisės aktų reikalavimus. Pažymėjo, kad Tarnyba analizuojamą informaciją apie „Olialia“ sūrelius bei ledus pripažino reklamine informacija atsižvelgusi į konkrečią analizuojamą situaciją ir konkrečias šios informacijos skelbimo faktines aplinkybes. Tarnybos nuomone, „skatinimas“ įsigyti prekes ar paslaugas neturėtų būti suprantamas siaurai – tik kaip tiesioginis raginimas pirkti, pateikiamas aiškiai pažymėtoje produkto reklamoje. Pažymėjo, jog nurodytuose interneto tinklalapiuose reklaminė informacija apie „Olialia Cola“ sūrelius ir „Olialia Cola“ ledus nebuvo pažymėta kaip reklama, todėl internetinių tinklalapių skaitytojai galėjo nesuprasti šios informacijos pateikimo tikrojo tikslo. Pažymėjo, kad paslėptos reklamos skleidimą draudžia Reklamos įstatymo 8 straipsnis. Paaiškino, kad vertinant, ar skleidžiama informacija atitinka antrąjį reklamos požymį, t. y. skatina įsigyti prekes ar paslaugas, atsižvelgta į skleidžiamos informacijos turinio pobūdį, platinamų teiginių tikslą, nagrinėta, ar informacija yra objektyvi ir nešališka, ar būdama paskelbta tiesiogiai produkto populiarinimu suinteresuotų asmenų, turi iškirtinai tik šį produktą pozityviai pristatančių teiginių. Nurodė, jog analizuojamuose straipsniuose produktai „Olialia“ sūreliai ir „Olialia“ ledai pateikiami itin pozityviai ir patraukliai, nurodant jų ypatingą sudėtį ir tariamai išskirtines savybes. Pažymėjo, jog nurodant tariamai išskirtines produktų „Olialia“ sūreliai ir „Olialia“ ledai savybes, t. y. teigiant, jog produktai natūralūs, be augalinių riebalų ir konservantų, jog cheminių medžiagų požiūriu nenusižengiama jokioms normoms, ir kt., buvo pažeisti Reklamos įstatymo 14 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimai. Pažymėjo, kad interneto tinklalapiuose www.ve.lt, www.elta.lt. bei www.respublika.lt skleista informacija buvo siekiama sukurti išskirtinai palankų įspūdį vartotojams apie produktus – „Olialia Cola“ varškės sūrelius ir „Olialia Cola“ ledus, taip skatinant įsigyti šių prekių, todėl atsakovas konstatavo, kad pareiškėjo skleista informacija atitinka ir antrąjį reklamos požymį. Atkreipė dėmesį, jog pareiškėjas neskundė nutarime pateiktų motyvų dėl analizuojamoje reklaminėje informacijoje skleistų teiginių apie „Olialia“ sūrelius ir „Olialia“ ledus prieštaravimo Reklamos įstatymo 14 straipsnio nuostatoms. Atsakovo nuomone, didelis reklamos skleidimo mastas, ilga pažeidimo trukmė, pažeidimo pobūdis (pažeistos net dvi Reklamos įstatymo nuostatos – 14 straipsnio 1 dalies 1 bei 2 punktai), atsakomybę sunkinanti aplinkybė – Reklamos įstatymo pažeidimo pakartotinumas – lemia tai, jog pažeidimas negali būti laikomas mažareikšmiu. Pažymėjo, kad atsižvelgusi į nustatytą lengvinančią aplinkybę – geranorišką UAB „Respublikos leidiniai“ bendradarbiavimą – Tarnyba skyrė mažesnę nei baudos vidurkis – 9 000 Lt baudą.

11II.

12Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimu (b. l. 85–92) pareiškėjo skundą atmetė.

13Teismas sutiko su atsakovo vertinimu, jog informacijos apie prekes pateikimas yra susijęs su pareiškėjo veikla. Teismas nustatė, kad aptariamus straipsnius nurodytuose internetiniuose tinklapiuose užsakė pareiškėjas. Teismas nurodė, kad nors bendrovė tiesiogiai ir neužsiima „Olialia Cola“ sūrelių ar „Olialia Cola“ ledų prekyba, tačiau ji, kaip prekių ženklo savininkė, yra suinteresuota šio prekės ženklo vertės kėlimu, kadangi prekių ženklo vertė sąlygoja ir pareiškėjo turtinių teisių vertės didėjimą. Teismas padarė išvadą, kad straipsniuose pateikta informacija skatina įsigyti prekes, kadangi supažindinama su prekių ženklu, kalbama apie gerąsias prekių ženklu žymimų prekių savybes. Teismas konstatavo, kad pateikiama informacija negali būti laikoma supažindinimu su kokiomis nors naujovėmis, kurios galėtų būti vertinamos kaip visuomenei svarbių mokslo pasiekimų paviešinimas, nes jokios naujienos, išskyrus susijusias su prekių vartojimu nėra atskleidžiamos. Nurodė, kad pateikiamos informacijos tikslas yra vienintelis – atsižvelgiant į visuomenėje stiprėjančias tendencijas valgyti natūralų maistą, paskleisti žinias, kad „Olialia“ prekių ženklu žymimos prekės atitinka natūralaus maisto kriterijų ir visuomenės požiūrį į produkto kokybę. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas nepaneigė Tarnybos padarytos išvados, jog teiginiuose klaidingai pabrėžiamas produktų natūralumas. Teismas konstatavo, kad ši išvada yra pagrįsta. Nurodė, kad „Olialia Cola“ sūrelių etiketėje nurodyta sūrelio sudėtis akivaizdžiai neatitinka sąvokos natūralus, nes gamyboje naudojami ir ne dirbtiniai priedai. Teismas pažymėjo, kad gavęs paskleistą informaciją vartotojas gali likti apgautas, kadangi pasitikėdamas informacija ir jos netikrindamas gali pradėti pirkti gaminius, kokių nevartotų, jei turėtų teisingą informaciją apie gaminio sudėtį. Todėl teismas konstatavo, kad Tarnybos vertintų straipsnių teiginiuose buvo skleidžiama vartotoją klaidinanti informacija apie savybes, kurios būdingos visiems panašiems gaminiams. Teismas sutiko su Tarnybos pateiktu Reklamos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 2 punkto pažeidimo konstatavimu. Dėl paskirtos baudos teismas nurodė, kad teisminio nagrinėjimo metu pasitvirtino Tarnybos nustatyta atsakomybę sunkinanti (pakartotinumas) ir atsakomybę lengvinanti (bendradarbiavimas) aplinkybė. Pažymėjo, kad pareiškėjui paskirta bauda mažesnė nei sankcijoje numatytas baudos vidurkis, todėl konstatavo, kad baudos dydis pasirinktas nepažeidžiant pareiškėjo interesų. Teismas nustatė, kad neteisingos žinios buvo platinamos nuo paskelbimo 2009 m. gegužės 23 d. ilgą laiką, netgi po Tarnybos 2010 m. balandžio 26 d. protokolo Nr. R1-7 surašymo. Įvertinęs tai, kad internetiniai puslapiai prieinami didelei daliai vartotojų, nepalyginti didesnei nei informacija spausdintiniuose leidiniuose, padarė išvadą, kad pažeidimo mastas buvo labai didelis.

14III.

15Pareiškėjas UAB „Respublikos leidiniai“ pateikė apeliacinį skundą (b. l. 95–98), kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – jo skundą tenkinti.

16Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

171. Teigia, kad skundžiamu sprendimu pareiškėjo skelbta informacija netinkamai įvertinta ir pripažinta reklama. Aiškindamas reklamos sąvoką remiasi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. sausio 26 d. nutarimu. Mano, kad internetiniuose portaluose skelbta informacija laikytina pranešimus spaudai (ir visuomenei), bet ne reklama. Teigia, kad tai nebuvo komercinė informacija ir jai netaikomi reklaminio pobūdžio informacijai keliami reikalavimai.

182. Paaiškina, kad „Olialia“ prekės ženklo gaminiai yra plačiai reklamuojami įvairiomis priemonėmis – spaudoje, televizijoje, įvairiuose projektuose ir vykdomose akcijoje bei kitais būdais. Tie patys „Olialia“ varškės sūreliai ir valgomieji ledai buvo reklamuojami atitinkamais būdais, pažymint tai kaip reklamą. Pažymėjo, kad visa reklaminė kampanija buvo aiški ir akivaizdi, ko negalima pasakyti apie publikacijas internete. Nurodė, kad Tarnybos analizuota informacija nebuvo komercinė, nebuvo reklamuojamas ir skatinimas įsigyti produktas. Akcentuoja, kad atsižvelgiant į tikrosios reklaminės kampanijos mastą, nebuvo jokio poreikio papildomai šiuos produktus „reklamuoti“ prekės ženklo atstovės pranešimuose spaudai.

193. Atkreipia dėmesį į tai, kad administracinių teismų praktikoje iki šiol nėra susiklosčiusi aiški ir vieninga praktika nekomercinės informacijos bei pranešimų spaudai atžvilgiu. Nėra išaiškinta, ar tokia informacija gali būti laikoma atskira informacijos rūšimi, neprilyginama reklamai, ar ne. Teigia, kad dėl to šioje byloje ypač svarbu atskirti informacijos rūšis ir tada nustatyti jai taikomus įstatymų reikalavimus.

204. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl pažeidimo mažareikšmiškumo. Mano, kad pažeidimas atitinka mažareikšmio pažeidimo požymius, nes juo nebuvo padaryta jokia žala, nebuvo nustatytas publikacijų pavojingumas, paskelbta informacija savo turiniu ir pateikimo forma nėra komercinė.

215. Teigia, kad jam buvo paskirta pernelyg didelė bauda. Pažymi, kad Tarnyba nepateikė informacijos, pagrindžiančios teiginį, jog vien tai, kad informacija buvo paskelbta internete, tai laikytina dideliu mastu.

22Atsakovas Tarnyba su pareiškėjo apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo jį atmesti. Atsiliepimą į apeliacinį skundą (b. l. 102–108) grindžia iš esmės analogiškais argumentais kaip ir atsiliepimą į skundą.

23Teisėjų kolegija konstatuoja:

24IV.

25Apeliacinis skundas atmestinas.

26Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija 2010 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 12R-20 byloje dėl UAB „Respublikos leidiniai“ Reklamos įstatymo pažeidimo už Reklamos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 bei 2 punktų pažeidimus paskyrė UAB „Respublikos leidiniai“ 9 000 Lt baudą (b. l. 40–43). Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Veterinarijos ir maisto skyriaus vyriausiojo specialisto 2010 m. balandžio 26 d. surašytu Reklamos įstatymo pažeidimo protokolu Nr. R1-7 nustatyta, kad UAB „Respublikos leidiniai“ interneto svetainėje http://www.ve.lt patalpintame straipsnyje „Vasariškai karštą rinką gaivins „Olialia Cola“ ledai“ vartojami teiginiai: „Nauji ledai – natūralūs“, „Cheminių medžiagų atžvilgiu nenusižengiame jokioms normoms“, ir straipsnyje „Jau gaminami „Olialia Cola“ sūreliai“ vartojami teiginiai: „Olialia Cola skonio, kaip ir kiti mūsų gaminami varškės sūreliai yra be augalinių riebalų, be konservantų, be stabilizatorių <...>“, „Anot prekės ženklo vadovės, „Olialia Cola“ sūrelių pirkėjai taip pat galės būti tikri, jog vartoja natūralų varškės produktą be jokių konservantų.“, „Pasak „Olialia Cola“ prekės ženklo vadovės G. P., prekyboje jau pasirodę kolos skonio natūralūs varškės sūreliai yra dar vienas įrodymas, kad šio prekės ženklo produkcija puikiai atitinka vartotojų poreikius“. Interneto svetainėje http://www.elta.lt patalpintame straipsnyje „Prekyboje jau pasirodę kolos natūralūs varškės sūreliai <...>.“, „Anot prekės ženklo vadovės, „Olialia Cola“ sūrelių pirkėjai taip pat galės būti tikri, jog vartoja natūralų varškės produktą be jokių konservantų“, „bendradarbiavimas su AB „Pieno Žvaigždės“ užtikrina, jog vartotojams pateikiami „Olialia Cola“ sūreliai yra natūralus aukščiausios kokybės produktas <...>“, „Olialia Cola“ skonio kaip ir kiti mūsų gaminami varškės sūreliai yra be augalinių riebalų, be konservantų, be stabilizatorių <...>“, pažeidė Reklamos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktus, 2002 m. sausio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002, nustatančio maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančio Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančio su maisto saugos klausimais susijusias procedūras, 16 straipsnio nuostatas.

27Reklamos įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad reklama – tai bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su asmens ūkine komercine, finansine ar profesine veikla, skatinanti įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis. Reklama laikoma savita informacijos rūšis, paprastai vadinama komercine informacija.

28Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad informacijos pateikimas yra susijęs su pareiškėjo UAB „Respublikos leidiniai“ ūkine komercine veikla. Su UAB „Respublikos leidiniai“ susijusiuose interneto tinklalapiuose www.ve.lt., www.elta.lt, bei UAB „Respublikos leidiniai“ priklausančiame interneto tinklalapyje www.respublika.lt skelbiamuose straipsniuose pavadinimais „Jau gaminami „Olialia Cola“ sūreliai“ bei „Prekyboje jau pasirodė ir „Olialia Cola“ sūreliai“ tiesiogiai nurodoma, jog „Olialia“ prekinis ženklas priklauso UAB „Respublikos leidiniai“, kad „Olialia“ prekės ženklas naudojamas 75 verslo šakose. UAB „Vakarų ekspresas“ 2010 m. vasario 12 d. rašte Nr. 18 nurodė, kad publikuotų straipsnių užsakovu buvo UAB „Respublikos leidiniai“ (b. l. 56, antra pusė). Savo atsakyme Tarnybai pareiškėjas nurodė, kad straipsniai buvo parengti jo paties užsakymu. Valstybinio patentų biuro duomenų bazėje tinklalapyje www.vpb.lt nurodyta, kad pareiškėjui priklauso prekių ženklas „Olialia!Gold“. Taigi, nors bendrovė tiesiogiai ir neužsiima „Olialia Cola“ sūrelių ar „Olialia Cola“ ledų prekyba, tačiau ji yra suinteresuota prekių ženklo vertės kėlimu, kadangi prekių ženklo vertė sąlygoja ir pareiškėjo turtinių teisių vertės didėjimą.

29Pareiškėjo apeliacinio skundo argumentai, kad paskelbta informacija nelaikytina reklama, laikytini nepagrįstais, nes pirmosios instancijos teismo įvertintos faktinės aplinkybės akivaizdžiai patvirtina tokios informacijos paskelbimo ūkinį komercinį interesą. Pareiškėjo nurodoma aplinkybė, kad „Olialia Cola“ sūreliai“ ir „Olialia Cola“ gaminiai buvo intensyviai reklamuojami ir kitomis priemonėmis, neturi teisinės reikšmės sprendžiant dėl ginčo informacijos reklaminio pobūdžio.

30Reklama yra bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija; todėl atmestinas apelianto argumentas, kad ginčo publikacijos buvo pranešimai spaudai, kai nustatyta, jog tokia forma skelbiama informacija susijusi su asmens ūkine komercine, finansine ar profesine veikla, bei skatina įsigyti prekes. Pastaroji ypatybė nustatoma įvertinus skelbiamos informacijos turinį, platinamų teiginių tikslą, yra objektyvi ir nešališka, ar turi išskirtinai tik šį produktą pristatančių teiginių. Nagrinėjamu atveju nurodomi gaminių privalumai, gerosios savybės, akcentuojami pranašumai – natūralumas, „be augalinių riebalų, be konservantų, be stabilizatorių“, „puikiai atitinka vartotojų poreikius“, „pirkėjai taip pat galės būti tikri, jog vartoja natūralų varškės produktą“, „nauji ledai – natūralūs“, „cheminių medžiagų atžvilgiu nenusižengiame jokioms normoms“. Pateikiamos informacijos tikslas, atsižvelgiant į visuomenėje stiprėjančias tendencijas valgyti natūralų maistą, paskleisti žinias, kad „Olialia“ prekės ženklu žymimos prekės atitinka natūralaus maisto kriterijų ir visuomenės požiūrį į produkto kokybę. Nustačius esminius reklamos požymius, ginčo publikacijos negali būti vertinamos kaip neutralaus turinio informaciniai pranešimai, kuriuose pateikiami tik produktų savybių, vartojimo ir gamybos duomenys.

31Pareiškėjas UAB „Respublikos leidiniai“ neginčijo Valstybinės vartotojų teisių gynimo tarnybos nustatytų Reklamos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punkto pažeidimų (draudimo nurodyti ar užsiminti apie maisto savybes, kurių jis neturi bei draudimo nurodyti, kad koks nors maistas turi ypatingų savybių, jeigu iš tikrųjų tokiomis savybėmis pasižymi visi panašūs gaminiai), todėl šios aplinkybės plačiau neaptarinėtinos, teisėjų kolegija iš esmės sutinka su Valstybinės vartotojų teisių gynimo tarnybos nutarime ir skundžiamame teismo sprendime pateikiamu jų aiškinimu.

32Skiriant baudą dėl padaryto pažeidimo, atsižvelgiama į įstatymu nustatytos baudos minimumo ir maksimumo vidurkį, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes, pažeidimo pobūdį, trukmę ir mastą. Vertinant pažeidimo pobūdį, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija atsižvelgė į tai, kad UAB „Respublikos leidiniai“ Reklamos įstatymo reikalavimus pažeidžiančią informaciją skelbė ilgą laiką – nuo 2009 m. gegužės 23 d. iki nutarimo priėmimo, pažeidimas padarytas pakartotinai, antrą kartą per metus. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, konstatuodama įstatymo pažeidimus, neprivalo nustatyti konkretaus įvykusio įstatymo saugomų asmens interesų pažeidimo fakto. Informacija internete yra prieinama žymiai didesnei daliai vartotojų negu spausdintuose leidiniuose, todėl pažeidimo mastas buvo didelis. Ilga pažeidimo trukmė, didelis reklamos skleidimo mastas, pažeidimo pobūdis (pažeistos dvi Reklamos įstatymo nuostatos – 14 straipsnio 1 dalies 1 (reklamoje draudžiama nurodyti ar užsiminti apie maisto savybes, kurių jis neturi) bei 2 (nurodyti, kad koks nors maistas turi ypatingų savybių, jeigu iš tikrųjų tokiomis savybėmis pasižymi visi panašūs gaminiai) punktai ir pakartotinumas lemia tai, jog pažeidimas negali būti pripažintas mažareikšmiu. Baudos dydis – 9 000 Lt – nustatytas mažesnis, negu baudos minimumo ir maksimumo vidurkis (15 500 Lt), atsižvelgiant į lengvinančią aplinkybę – geranorišką bendradarbiavimą. Pirmosios instancijos teismas nustatė visas reikšmingas aplinkybes byloje ir objektyviai jas įvertino, teisingai aiškino ir taikė Reklamos įstatymo nuostatas, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą; apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo jį naikinti ar keisti.

33Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

34pareiškėjo UAB „Respublikos leidiniai“ apeliacinį skundą atmesti.

35Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimą palikti nepakeistą.

36Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei,... 3. dalyvaujant pareiškėjo atstovei advokatei Ievai Kontrauskaitei,... 4. atsakovo atstovėms Kristinai Grigaitei ir Mildai Deimantei,... 5. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 6. Teisėjų kolegija... 7. I.... 8. pareiškėjas „Respublikos leidiniai“ (toliau – ir pareiškėjas,... 9. Skunde paaiškino, kad UAB „Respublikos leidiniai“ užsakymu... 10. Atsakovas su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip... 11. II.... 12. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimu... 13. Teismas sutiko su atsakovo vertinimu, jog informacijos apie prekes pateikimas... 14. III.... 15. Pareiškėjas UAB „Respublikos leidiniai“ pateikė apeliacinį skundą (b.... 16. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:... 17. 1. Teigia, kad skundžiamu sprendimu pareiškėjo skelbta informacija... 18. 2. Paaiškina, kad „Olialia“ prekės ženklo gaminiai yra plačiai... 19. 3. Atkreipia dėmesį į tai, kad administracinių teismų praktikoje iki šiol... 20. 4. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl pažeidimo... 21. 5. Teigia, kad jam buvo paskirta pernelyg didelė bauda. Pažymi, kad Tarnyba... 22. Atsakovas Tarnyba su pareiškėjo apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo jį... 23. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 24. IV.... 25. Apeliacinis skundas atmestinas.... 26. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija 2010 m. rugsėjo 22... 27. Reklamos įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad reklama – tai bet... 28. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad informacijos pateikimas yra... 29. Pareiškėjo apeliacinio skundo argumentai, kad paskelbta informacija... 30. Reklama yra bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama... 31. Pareiškėjas UAB „Respublikos leidiniai“ neginčijo Valstybinės... 32. Skiriant baudą dėl padaryto pažeidimo, atsižvelgiama į įstatymu... 33. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 34. pareiškėjo UAB „Respublikos leidiniai“ apeliacinį skundą atmesti.... 35. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimą... 36. Nutartis neskundžiama....