Byla e2-15394-862/2015
Dėl laikino tėvų valdžios apribojimo pakeitimo į neterminuotą tėvų valdžios apribojimą, pareikštą atsakovams O. R. ir R. R., trečiasis asmuo Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rasita Kurakienė, sekretoriaujant Donatai Kidikaitei, dalyvaujant ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Meilutei Kinčienei, atsakovei O. R., trečiojo asmens Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų atstovei R. R., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį dėl laikino tėvų valdžios apribojimo pakeitimo į neterminuotą tėvų valdžios apribojimą, pareikštą atsakovams O. R. ir R. R., trečiasis asmuo Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas pakeisti laikiną tėvų valdžios apribojimą O. R. ir R. R. nepilnamečiams vaikams L. R., gimusiam 2012-09-16, ir L. R., gimusiai ( - ), į neterminuotą tėvų valdžios apribojimą. Nurodė, kad nepilnamečiai yra likę be tėvų globos, nes Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-07-22 sprendimu atsakovams yra laikinai apribota tėvų valdžia. Tuo pačiu teismo sprendimu nepilnamečiams vaikams nustatyta nuolatinė globa ir jų globėju paskirti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai. Laikinai apribojus atsakovų tėvų valdžią, jų dėmesys ir domėjimasis vaikais, sumažėjo. Kūdikių namai 2015-02-25 informavo ieškovą, kad nuo 2014-07-22 atsakovė vaikus aplankė tik du kartus, o atsakovas - vieną kartą ir tas jo apsilankymas pas vaikus tetruko maždaug 15 minučių. Priteisto išlaikymo vaikams tėvai neteikia. Socialiniai darbuotojai, dirbantys su atsakovų šeima, 2015-01-14 pranešė, kad jų šeimoje situacija blogėja, jie nevykdo individualaus darbo plano uždavinių, nekeičia gyvenimo būdo, netęsia priklausomybės narkotinėms medžiagoms gydymo, nereaguoja į raginimus kuo dažniau lankyti vaikus kūdikių namuose, turi daug skolų. Socialiniai darbuotojai taip pat pastebėjo, kad atsakovė kalba nebrandžiai, nesuvokia atsakomybės už savo ir vaikų gyvenimą, sutuoktiniai nuolatos nesutaria, pykstasi, konfliktuoja, kaltina vienas kitą. Atsakovai jiems laikinai apribojus tėvų valdžią, nesiima jokių aktyvių veiksmų tinkamam pasiruošimui susigrąžinti vaikus, emocinės ir ekonominės būklės stabilizavimui. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2012-11-20 įsakymu Nr. A30-3464 atsakovų šeima yra įrašyta į Vilniaus miesto socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą. Šeimai jau treti metai teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos, teigiamų rezultatų neduoda. Abu tėvai yra Vilniaus priklausomybės ligų centro priežiūros grupėje: atsakovė įrašyta nuo 2009-10-28, o atsakovas - nuo 2012-12-06. Atsakovai po laikino tėvų valdžios apribojimo po du kartus bausti administracine tvarka. Sodros 2015-03-05 duomenimis, nuo 2014-07-01 iki 2015-03-05 atsakovas dirbo 16 dienų, o atsakovė niekur įsidarbinusi nebuvo ir šiuo metu nedirba. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2015-03-05 išrašo matyti, atsakovei nuosavybės teise priklausanti 1/4 buto dalis, yra areštuota net septynių antstolių. Duomenų, kad tėvų elgesys vaikų atžvilgiu galėtų pasikeisti, nėra.

3Atsakovė teismo posėdyje paaiškino, kad vaikų nelankė, nes bijojo prie jų prisirišti, kadangi žino, kad vaikus iš jos vis tik atims. Nuo 2015 sausio iki balandžio mėnesio buvo Švedijoj, kus išsigydė nuo priklausomybės. Nedirbo, nes ilsėjosi, o jos draugas dirbo. Šiuo metu nedirba, nes ieškosi darbo, jai socialiniai darbuotojai neskiria pakankamai dėmesio. Susigrąžinus vaikus juos augins padedama socialinių darbuotojų, tėvo, brolio.

4Atsakovas pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad bylos nagrinėjimo metu gydosi reabilitacijos centre „Vilties švyturys“. Baigęs gydymą nori įsidarbinti ir susirasti gyvenamąją vietą, susigrąžinti vaikus, po metų kreiptis į teismą dėl tėvo valdžios apribojimo panaikinimo. Prašė nagrinėti bylą jam nedalyvaujant, nes išvykimas iš reabilitacijos ribų, esamame ligos etape, gali sukelti neigiamas pasekmes gydymuisi. Nurodė, kad taip pat neturi finansinių galimybių atvykti į Vilnių.

5Trečiasis asmuo su ieškiniu sutiko. Paaiškino, kad Lukas Vilniaus sutrikusio vystymosi namuose gyvena nuo 2012-11-19, o ( - ) nuo 2014-07-04. Laikinai tėvams apribojus jų valdžią vaikamas, atsakovai nustojo domėtis vaikais: atsakovė vaikus aplankė du kartus, atsakovas – vieną kartą. Tėvų apsilankymai trukdavo apie 10 minučių. Tėvai išlaikymo vaikams neteikia.

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.3. straipsnio 1 dalyje įtvirtintas vienas šeimos santykių teisinio reglamentavimo principų - prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos gynimo principas, reiškiantis, kad teismas, priimdamas sprendimą, visų pirma turi ginčą įvertinti vaiko teisių ir interesų atžvilgiu. Tėvų valdžios esmė įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalyje, kuriame nurodyta, kad tėvų teisė ir pareiga yra auklėti savo vaikus, iki pilnametystės juos išlaikyti. Jeigu tėvai nesirūpina savo vaikų sveikata, jų tinkamu auklėjimu, priežiūra, ugdymu, tinkamų buitinių sąlygų sudarymu ir kita, tai reiškia, jog jie nevykdo savo konstitucinės pareigos, ir tai yra pakankamas pagrindas taikyti tokiems tėvams tėvų valdžios ribojimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-10-19 nutartis c. b. Nr. 3K-3-492/2005). CK 3.180 straipsnio 1 dalyje nustatytos laikino ir neterminuoto tėvų valdžios apribojimo sąlygos, todėl tėvų valdžia gali būti laikinai ar neterminuotai apribota esant bent vienam iš šių pagrindų: 1) kai tėvas ar motina vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus; 2) piktnaudžiauja tėvų valdžia; 3) žiauriai elgiasi su vaikais; 4) daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu; 5) nesirūpina vaikais. Neterminuotas tėvų valdžios apribojimas taikomas tada, kai teismas padaro išvadą, kad tėvas (ar motina) daro žalą vaiko raidai ar visiškai juo nesirūpina, ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti.

8Nei vienas iš tėvų neturi teisės atsisakyti pareigos įgyvendinti tėvų valdžią, nes vaikų auklėjimas yra prigimtinė tėvų pareiga. Šios pareigos nevykdymas negali būti pateisinamas jokiais argumentais, o pareigos vykdymas nėra įmanomas be nuolatinio bendravimo su vaiku, rūpinimosi jo materialine ir dvasine gerove. Jeigu tėvai nesirūpina vaikais, su jais nebendrauja, jų materialiai neišlaiko, reiškia, kad jie nevykdo savo konstitucinės pareigos, o tai yra pakankamas pagrindas taikyti tokiems tėvams sankciją – tėvų valdžios apribojimą.

9Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-07-22 sprendimu atsakovams yra laikinai apribota tėvų valdžia vaikams ( - ) ir ( - ). Tuo pačiu teismo sprendimu nepilnamečiams nustatyta nuolatinė globa ir jų globėju paskirti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, iš atsakovų priteistas išlaikymas nepilnamečiams vaikams (b.l. 9-14). Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko teisų apsaugos skyriaus 2014-12-14 globojamų vaikų aplankymo aktuose (b.l. 16-19) nurodyta, kad po laikino tėvų valdžios apribojimo iki 2014-12-14 tėvai dukrą aplankė 1 kartą, motina 2 kartus per mėnesį paskambina ir pasiteirauja apie dukrą. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vilniaus miesto socialinės paramos centro 2015-01-14 pateikta informacija, patvirtina tai, kad situacija šeimoje blogėjo, atsakovai nevykdė individualaus darbo plano uždavinių, nekeitė gyvenimo būdo, netęsė priklausomybės narkotinėms medžiagoms gydymo, nereagavo į raginimus kuo dažniau lankyti vaikus kūdikių namuose, turėjo daug skolų (b.l.20-21). Kūdikių namai 2015-02-25 rašte nurodė, kad nuo 2014-07-22 O. R. vaikus aplankė tik du kartus, o R. R. - vieną kartą ir tas jo apsilankymas pas vaikus tetruko maždaug 15 minučių. Priteisto išlaikymo vaikams tėvai neteikia (b.l. 26). Vilniaus priklausomybės ligų centro 2015-02-18 pažymose nurodyta, kad atsakovams yra diagnozuoti psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant opioidus. Priklausomybės sindromai (b.l. 37-38). Po laikino tėvų valdžios apribojimo atsakovai vartojo alkoholinius gėrimus, pažeidinėjo viešąją tvarką. Atsakovas už šiuos pažeidimus buvo baustas administracine tvarka 2014 metų rugpjūčio ir lapkričio mėnesiais (b.l. 39), atsakovė 2015 metų gegužės mėnesį du kartus (b.l 131-132). Atsakovai nesusirado darbų tam, kad gautų pajamas (b.l. 41-42, 88-102). Atsakovei nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas yra areštuotas (b.l. 43-45, 83-87). Atsakovas gydytis nuo priklausomybės pradėjo tik 2015-03-07 (b.l. 69). Atsakovai nebuvo atvykę į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko teisų apsaugos skyriaus organizuotą nepilnamečių vaikų globos peržiūrą, nors apie jos organizavimą buvo informuoti, išsiunčiant pranešimus ieškovui žinomais jų gyvenamosios vietos adresais (b.l. 22-25, 73, 74).

10Ieškovė patvirtino, kad vaikus lankė tik du kartus. Jos argumentai, kad ji bijojo prie vaikų prisirišti, patvirtina tai, kad atsakovė nesiekia sustiprinti emocinių savo ir vaikų ryšių, o tai leidžia daryti išvadą, kad atsakovė realiai nesiekia pati auginti savo vaikus. Aplinkybė, jog atsakovė nuo 2015 metų sausio iki balandžio mėnesio buvo užsienyje, kur, kaip nurodė, ilsėjose, patvirtina tai, kad atsakovė prioritetą suteikė savo poreikių tenkinimui, o ne individualaus plano vykdymui, siekiant susigrąžinti vaikus, sukurti jiems gyvenimo sąlygas, stiprinti emocinius ryšius su vaikais. Atsakovės paaiškinimai dėl darbo paieškos, rūpinimosi vaikais, leidžia daryti išvadą, kad ji nėra pasirengusi vaikų auginimui, nėra savarankiška asmenybė, kuri galėtų tinkamai pasirūpinti tiek savimi, tiek dviem mažamečiais vaikais, turinčiais specialiųjų poreikių.

11Kaip matyti iš atsakovo pateikto atsiliepimo, jis tik planuoja susirasti būstą ir darbą. Ir tai patvirtina, kad atsakovas nuo 2014 metų liepos mėnesio iki 2015 metų kovo mėnesio nedėjo jokių pastangų tam, kad tėvo valdžios apribojimas būtų panaikintas. O tai leidžia daryti išvadą, kad ir atsakovo siekis auginti nepilnamečius savo vaikus yra deklaratyvus.

12Laikinas tėvų valdžios apribojimas yra prevencinė priemonė tėvams, kad jie pakeistų savo elgesį ir gyvenimo būdą. Byloje esantys rašytiniai įrodymai, atsakovės ir atsakovo paaiškinimai, neleidžia daryti išvados, kad atsakovams laikinai apribojus tėvų valdžią, jie ėmėsi aktyvių veiksmų tinkamam pasiruošimui susigrąžinti vaikus, emocinės ir ekonominės būklės stabilizavimui.

13Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, darytina išvada, kad atsakovai neturi socialinių įgūdžių auginti savo nepilnamečius vaikus, nesirūpina savo vaikų auklėjimu, jų neišlaiko, nesiėmė priemonių pakeisti savo gyvenimo būdo laikinai apribojus tėvų valdžią. Duomenų, kad toks tėvo ir motinos požiūris į savo vaikus ir elgesys su jais ateityje galėtų pasikeisti byloje nėra. Todėl yra pagrindas tenkinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus reikalavimą pakeisti laikiną motinos valdžios apribojimą atsakovei ir laikiną tėvo valdžios apribojimą atsakovui vaikams Lukui ir Lėjai į neterminuotus tėvų valdžios apribojimus (CK 3.180-3.181 straipsniai).

14Nuolatinės globos, gyvenamosios vietos, išlaikymo ir kiti su tuo susiję klausimai išspręsti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-07-22 sprendimu, todėl teismas dėl šių klausimų pakartotinai nepasisako.

15Iš atsakovų valstybės naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos po 41 eurą žyminio mokesčio ir po 4,07 euro pašto išlaidų (CPK 80 straipsnio 1 dalis 5 punktas, 83 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio 1 dalis).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263-265, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

17ieškinį tenkinti visiškai.

18Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-07-22 sprendimu nustatytą laikiną atsakovės O. R., a.k. ( - ) motinos valdžios apribojimą vaikams L. R., a.k. ( - ) ir L. R., a.k. ( - ) į neterminuotą motinos valdžios apribojimą.

19Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-07-22 sprendimu nustatytą laikiną atsakovo R. R., a.k. ( - ) tėvo valdžios apribojimą vaikams L. R., a.k. ( - ) ir L. R., a.k. ( - ) į neterminuotą tėvo valdžios apribojimą.

20Priteisti iš atsakovės O. R., a.k. ( - ) valstybės naudai 45,07 eurus (keturiasdešimt penkis eurus ir 7 centus) bylinėjimosi išlaidas. Ši suma turi būti įmokėta Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (kodas 188728721) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB banke „Swedbank”, banko kodas 73000, SWIFT kodas HABALT22 arba Nr. ( - ), esančią banke Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, banko kodas 21400, SWIFT kodas NDEALT2X, įmokos kodas 5660.

21Priteisti iš atsakovo R. R., a.k. ( - ) valstybės naudai 45,07 eurus (keturiasdešimt penkis eurus ir 7 centus) bylinėjimosi išlaidas. Ši suma turi būti įmokėta Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (kodas 188728721) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB banke „Swedbank”, banko kodas 73000, SWIFT kodas HABALT22 arba Nr. ( - ), esančią banke Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, banko kodas 21400, SWIFT kodas NDEALT2X, įmokos kodas 5660.

22Įsiteisėjusio sprendimo kopiją nusiųsti Valstybinei vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

23Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rasita Kurakienė, sekretoriaujant... 2. ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas pakeisti laikiną tėvų valdžios... 3. Atsakovė teismo posėdyje paaiškino, kad vaikų nelankė, nes bijojo prie jų... 4. Atsakovas pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad bylos nagrinėjimo metu... 5. Trečiasis asmuo su ieškiniu sutiko. Paaiškino, kad Lukas Vilniaus sutrikusio... 6. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 7. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.3. straipsnio 1 dalyje... 8. Nei vienas iš tėvų neturi teisės atsisakyti pareigos įgyvendinti tėvų... 9. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo... 10. Ieškovė patvirtino, kad vaikus lankė tik du kartus. Jos argumentai, kad ji... 11. Kaip matyti iš atsakovo pateikto atsiliepimo, jis tik planuoja susirasti... 12. Laikinas tėvų valdžios apribojimas yra prevencinė priemonė tėvams, kad... 13. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, darytina išvada, kad atsakovai... 14. Nuolatinės globos, gyvenamosios vietos, išlaikymo ir kiti su tuo susiję... 15. Iš atsakovų valstybės naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos po 41... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260,... 17. ieškinį tenkinti visiškai.... 18. Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-07-22 sprendimu nustatytą... 19. Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-07-22 sprendimu nustatytą... 20. Priteisti iš atsakovės O. R., a.k. ( - ) valstybės naudai 45,07 eurus... 21. Priteisti iš atsakovo R. R., a.k. ( - ) valstybės naudai 45,07 eurus... 22. Įsiteisėjusio sprendimo kopiją nusiųsti Valstybinei vaiko teisių apsaugos... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti...