Byla 2FB-3-753/2014
Dėl fizinio asmens mokumo atkūrimo plano projekto įgyvendinimo galimybių, kuris atitinka įstatymo reikalavimus ir gali būti įgyvendintas , todėl turėtų būti tvirtintinas. Iš pateikto 2014-03-04 K. S. bankroto kreditorių susirinkimo ( protokolas Nr.1) matyti, kad buvo priimtas sprendimas patvirtinti K. S. parengtam ir pateiktam šio fizinio asmens mokumo kreditorinių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano projektui

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Rasa Balsevičienė , rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo fizinio asmens kreditorinių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano tvirtinimo klausimą K. S. bankroto byloje ir

Nustatė

2Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 25 d. nutartimi K. S., gyv. ( - ), iškelta bankroto byla, nustatytas keturių mėnesių terminas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano projekto pateikimui tvirtinti , nutartimi bankroto administratoriumi paskirtas Aleksandras Pipiras ( T4 , b.l.12-27).

3Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2014-01-07 nutartimi patvirtinti K. S. kreditoriai ir jų finansiniai reikalavimai (T4 b.l.134-315).

42014-03-06 Kaišiadorių rajono apylinkės teisme gautas K. S. bankroto administratorius Aleksandro Pipiro pranešimas, kad kreditoriai, įvykusiame 2014-03-04 susirinkime, pritarė fizinio asmens K. S. mokumo atkūrimo plano projektui, pateikė šį planą tvirtinimui bei bankroto administratorius A.Pipiras pateikė išvadą dėl fizinio asmens mokumo atkūrimo plano projekto įgyvendinimo galimybių, kuris atitinka įstatymo reikalavimus ir gali būti įgyvendintas , todėl turėtų būti tvirtintinas. Iš pateikto 2014-03-04 K. S. bankroto kreditorių susirinkimo ( protokolas Nr.1) matyti, kad buvo priimtas sprendimas patvirtinti K. S. parengtam ir pateiktam šio fizinio asmens mokumo kreditorinių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano projektui.

5Fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planas tvirtintinas.

6Fizinių asmenų bankroto įstatymas ( toliau –Įstatymas) svarbią reikšmę suteikia fizinio asmens kreditorinių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo plano tvirtinimui. Fizinių asmenų bankroto įstatymo ( toliau –Įstatymas) 8 straipsnio 6 dalyje nurodyta, kad teismas , gavęs minėto straipsnio 4 dalyje nurodytus dokumentus, per 15 dienų rašytinio proceso tvarka priima nutartį dėl plano. 2014-03-04 įvykusiame K. S. bankroto kreditorių susirinkimui pritarus šiam fizinio asmens plano patvirtinimui( pateiktas 2014-03-04 K. S. bankroto kreditorių susirinkimo protokolas Nr.1, K. S. mokumo atkūrimo plano projektas ir šio plano atkūrimo administratoriaus išvada), pateiktas K. S. fizinio asmens mokumo atkūrimo planas tvirtintinas.

7Teismui patvirtinus planą-bankroto administratorius disponuoja fizinio asmens turtu ir depozitinės sąskaitos lėšomis pagal plane nustatytą tvarką, išskyrus Fizinių asmenų bankroto įstatyme numatytas išimtis, taip pat fizinis asmuo praneša suinteresuotiems asmenims apie tai, kad bus nutrauktos fizinio asmens iki bankroto bylos iškėlimo sudarytos sutartys, kurių vykdymo terminas dar nesibaigė ir kurias nutraukti numatyta plane. Dėl šios priežasties atsiradę kreditiniai reikalavimai yra tenkinami Fizinių asmenų bankroto įstatymo 29 straipsnyje nustatyta tvarka. Nė vienas fizinio asmens kreditorius ar kitas asmuo neturi teisės perimti fiziniam asmeniui priklausančio turto ar lėšų, kitaip negu nustatyta įstatyme ( Įstatymo 18 straipsnio 3 dalis), kreditorių reikalavimai tenkinami nustatyta tvarka( Įstatymo 7 straipsnio 7,29 straipsniai ). Fizinių asmenų įstatymo 8 straipsnis įgaliojimus tvirtinti fizinio asmens mokumo atkūrimo planą suteikia tik teismui. Plano nepatvirtinimas sukelia neigiamas pasekmes bankrutuojančiam asmeniui, nes teismui nepatvirtinus plano, bankroto byla nutraukiama ( Įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Įstatymo 7 straipsnyje numatyti reikalavimai plano turiniui. Plano tvirtinimo klausimą teismas turi spręsti atsižvelgdamas į bankroto administratoriaus išvadą, įvertinęs nemokaus fizinio asmens bei jo kreditorių teises ir teisėtus interesus, kaip tai numatyta Įstatymo 8 straipsnio 8 dalyje. Susipažinus su bankroto administratoriaus Aleksandro Pipiro pateikta išvada , kad planas atitinka įstatymo reikalavimus , jame numatytų priemonių įgyvendinimas atkurs fizinio asmens mokumą, gautos lėšos ir kreditorių suteiktos nuolaidos sudarys galimybę kaip galima maksimaliai atsiskaityti su kreditoriais , nepažeidžiant fizinio asmens ir kreditorių interesų pusiausvyros, pateiktu nemokaus fizinio asmens tvirtinimui mokumo atkūrimo planu, kuris atitinka įstatymo reikalavimus, kreditorių susirinkimo , įvykusio 2014-03-04 protokolu , kuriuo pritarė pateiktam tvirtinimui fizinio asmens mokumo atkūrimo planui, jo trukmės įgyvendinimui, turto pardavimo, administravimo išlaidų, būtinųjų poreikių tenkinimui numatomų lėšų, t.y. esminių bankroto proceso sąlygų, nustatyta, kad pateikto plano turinys atitinka Įstatymo 7 straipsnio reikalavimus, todėl yra tvirtintinas.

8Kreditoriams bankroto procedūros metu Įstatymas numato svertus kontroliuoti administratoriaus veiklą ir įtakoti bankroto procesą ( gauti iš bankroto administratoriaus informaciją, veiklos ataskaitas, motyvuotai reikalauti atsistatydinti ir kt...), t.y. kreditoriaus teisės ir teisėti interesai bus užtikrinti šiais teisiniais instrumentais.

9Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, konstatuotina, kad fizinio asmens mokumo atkūrimo planas atitinka įstatymo reikalavimus, kuris gali būti įgyvendintas, todėl jis tvirtintinas.

10Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsniu, teismas

Nutarė

11patvirtinti bankrutuojančio K. S. 2014-02-04 Fizinio asmens kreditorinių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą.

12Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai