Byla 2-4150-362/2010

1

2Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėjas Arvydas Martinavičius,

3dalyvaujant ieškovei R. R. ir jos atstovui advokatui I. Petkienei,

4atsakovui E. V. ir jo atstovui advokatui D. Bajorinienei,

5trečiajam asmeniui E. V.,

6išvadą duodančios institucijos Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovui S. Turskienei,

7viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui dydžio pakeitimo.

8Teismas, išnagrinėjęs bylą

Nustatė

9

10Ieškovė R. R. ieškininiame pareiškime prašė teismo pakeisti priteisto iš atsakovo E. V. išlaikymo jo nepilnamečiams vaikams, sūnui G. V., gim. ( - ), ir dukrai G. V., gim. ( - ), dydį, mokant periodinėmis išmokomis po 450 Lt per mėnesį kiekvienam vaikui. Gautu atsiliepimu atsakovas E. V. ieškinį pripažįsta dalinai.

11Teismo posėdžio metu ieškovė R. R. ir jos atstovas parodė, kad pagal 2006 birželio 14 teismo sprendimą iš atsakovo yra priteistas išlaikymas jų nepilnamečiams vaikams, sūnui G. V., gim. ( - ), ir dukrai G. V., gim. ( - ). Išlaikymas vaikui priteistas periodinėmis išmokomis, po 150 Lt kiekvieną mėnesį, jis yra mokamas, šiuo metu atsakovas moka ir daugiau, po 200 Lt per mėnesį, tačiau šiuo metu tai visiškai neatitinka vaikų poreikių. Ji vaikus išlaiko iš savo ir dabartinio vyro atlyginimo, šeima gauna apie 2200 Lt per mėnesį, dar 500 Lt prie išlaikymo prideda tėvai, tačiau į mėnesį reikia mokėti dar ir apie 550 Lt kredito įmokų. Reikia mokėti už komunalinius patarnavimus, pirkti higienos priemones, maistą, rūbus, avalynę, G. lanko muzikos mokyklą, reikalinga buvo pirkti smuiką, jį ir turimą pianiną reikia derinti ir remontuoti. Viso vaikams ji per mėnesį išleidžia beveik po vieną tūkstantį litų kiekvienam. Tam dalinai patvirtinti pridedami mokėjimo kvitai ir kiti išlaidas patvirtinantys dokumentai. Viso išlaidos sūnui sudaro apie 960 Lt per mėnesį, dukrai 1000 Lt per mėnesį. Prašo padidinti išlaikymą vaikams iki 450 Lt per mėnesį kiekvienam, mano, jog atsakovas yra pajėgus tiek mokėti, yra sveikas, turi gerą specialybę, gali susirasti ir geresnį darbą. Ji pati yra dirbanti, turi manikiūrininkės specialybę, atlyginimas apie 500 Lt, turto neturi.

12Atsakovas E. V. ir jo atstovas teismo posėdžio metru parodė, kad jis neprieštarauja, jog vaikams yra reikalingesnis didesnis išlaikymas, nei priteista teismo sprendimu, jis pats geranoriškai padidino priteisto išlaikymo sumą ir moka po 200 Lt per mėnesį kiekvienam vaikui. Jis yra šiuo metu vedęs, augina dar vieną mažametį vaiką, 11 mėnesių amžiaus. Pragyvena jo dabartinė šeima iš jo atlyginimo, kuris dabar yra minimalus, į rankas gauna 657 Lt, turi autošaltkalvio specialybę, dar žmona gauna pašalpą už vaiką, apie 2000 Lt, dar padeda tėvai. Turi tik ( - ) m. automobilį ( - ), kito turto neturi. Mano, jog nėra įrodytos išlaidos vienam vaikui, sutinka mokėti po 250 Lt per mėnesį vaikui.

13Tretysis asmuo E. V. parodo, kad ji savo vaikui išleidžia apie 700-800 Lt per mėnesį, jos gaunamos pajamos mažės, pagal Vyriausybės nutarimą antrais metais mokama mažesnė išmoka už vaiką, mano, jog paaugliui vaikui užtenka ir apie 500 Lt per mėnesį, daugiau mokėti galimybių jie neturi.

14Teismo posėdžio metu apklaustas nepilnametis G. V. parodė, kokio dydžio jis turi išlaidas mėnesiui, kiek gauna kišenpinigių, nurodė, jog dėl pinigių stygiaus negali lankyti sporto būrelio.

15Išvadą teikiančios institucijos atstovas parodė, jog vaikui yra skirtinas didesnis išlaikymas, šis išlaikymas neturi tenkinti tik minimalius vaiko poreikius, tad ieškinį prašo tenkinti.

16Iš bylos medžiagos matyti, jog 2006 06 14 teismo sprendimu iš atsakovo E. V. buvo priteistas išlaikymas periodinėmis išmokomis jo nepilnamečiams vaikams, sūnui G. V., gim. ( - ), ir dukrai G. V., gim. ( - ), po 150 Lt periodinėmis išmokomis kas mėnesį. Ieškovė R. R. dirba, atlyginimas vidutiniškai 500 Lt, pagal jos pačios pateiktą turto deklaraciją, neturi nekilnojamo turto. Atsakovas E. V. dirba, atlyginimas apie 660 Lt, neturi nekilnojamo turto. Yra vedęs, turi mažametį vaiką.

17Nurodoma, kad per mėnesį kiekvienam vaikui išlaikyti skiriama apie 1000 Lt, išlaidos dalinai pagrįstos pateiktais įrodymais. Atkreipus dėmesį į Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo Teismo praktiką, kuri numato, jog išlaikymo vaikui dydis nors ir nesietinas su minimaliu darbo užmokesčiu, tačiau tokio dydžio išlaikymas tenkina pagrindinius vaiko poreikius, bei atkreipus dėmesį į vaiko amžių, kas susiję su padidintais vaiko poreikiais, bei į tai, jog specialūs vaiko poreikiai nepateikti ir neįrodyti, pateikti įrodymai apie papildomas išlaidas, lankant G. V. muzikos mokyklą, tačiau šios išlaidos nėra žymios, laikytina, jog nurodomo dydžio suma, kuri turi būti skirtina vaikui išlaikyti per mėnesį, nėra pagrįsta. Atkreipus dėmesį į trečiojo asmens parodymus, jog jie savo mažamečiui vaikui išleidžia apie 700 Lt per mėnesį, laikytina, jog protinga ir pagrįsta suma vaikui išlaikyti per mėnesį yra 800 Lt.

18Kadangi tėvai privalo išlaikyti savo vaikus (LR CK 3.192 str.), iš tėvo E. V. priteistas išlaikymas yra šiuo metu aiškiai per mažas, Tai jis pats pripažįsta, tiek teismo posėdžio metu, tiek mokėdamas didesnį nei priteista išlaikymą, šio išlaikymo dydis yra didintinas, išlaikymo dydį priteisiant proporcingai nepilnamečių vaikų poreikiams bei tėvų turtinei padėčiai (LR CK 3.192 str., 3.194 str. 1 d., 3.196 str. 1 d. 1 p.). Tėvų turtinė padėtis yra beveik vienoda, šiuo metu ieškovė dirba, jos darbo užmokestis panašus į atsakovo, nors pagrįstas tik jos pačios pateiktais duomenimis, ieškovė ir atsakovas neturi nekilnojamo turto, atsakovas turi dar vieną mažametį vaiką, kurį irgi privalo išlaikyti, skiriant tokį patį išlaikymą, kaip ir kitiems vaikams, duomenų apie atsakovo sveikatos problemas nepateikta, dirbo pagal verslo pažymėjimą ir tik šiuo metu pradėjo dirbti už minimalų atlyginimą uždaroje akcinėje bendrovėje, ieškinys yra tenkintinas dalinai, priteisiant iš atsakovo išlaikymą nepilnamečiams vaikams periodinėmis išmokomis po 300 Lt per mėnesį. Motina R. R. įpareigotina šias įmokas tvarkyti uzufrukto teise (LR CK 3.185, 3.186 str.).

19Tenkinant ieškinio pareiškimą dalinai, iš atsakovo priteistinos teismo išlaidos ieškovui ir valstybei proporcingai patenkinto ieškinio daliai, o iš ieškovo – atsakovui ir valstybei proporcingai teismo atmesto ieškinio reikalavimų daliai (Lietuvos Respublikos Civilinio Proceso Kodekso 93 str., 96 str.). Įvertinus tai, jog priteista buvo po 150 Lt išlaikymą vienam vaikui per mėnesį, prašoma priteisti po 450 Lt išlaikymą vienam vaikui per mėnesį, o priteisiama 300 Lt per mėnesį dydžio kiekvienam vaikui išlaikymas, laikytina, jog ieškinio reikalavimas tenkintinas 50 procentų.

20Vadovaudamasis LR CPK 15, 214-222 str., teismas

Nutarė

21Ieškinį tenkinti dalinai.

22Pakeisti 2006 06 14 teismo sprendimą, ir priteisti iš atsakovo E. V., a/k ( - ), gyv. ( - ), išlaikymą periodinėmis išmokomis po 300 (trys šimtai) Lt, mokamomis kas mėnesį, sūnui G. V., gim. ( - ), iki jo pilnametystės, ir išlaikymą periodinėmis išmokomis po 300 (trys šimtai) Lt, mokamomis kas mėnesį, dukrai G. V., gim. ( - ), iki jos pilnametystės, nuo bylos iškėlimo 2010 m. balandžio 16 d. dienos, įpareigojant šias įmokas tvarkyti uzufrukto teise motiną R. R., a/k ( - )

23Priteisti iš atsakovo E. V., a/k ( - ), gyv. ( - ), ieškovei R. R., a/k ( - ) gyv. ( - ), teismo išlaidas, 350 (trys šimtai penkiasdešimt) Lt už advokato pagalbą, 15,10 (penkiolika Lt 10 ct) Lt už pažymos gavimą, bei teismo išlaidų valstybei 108,00 (vienas šimtas aštuonis) Lt žyminį mokestį, ir 3,98 (trys Lt 98 ct) Lt už procesinių dokumentų įteikimą.

24Priteisti iš ieškovo R. R., a/k ( - ) gyv( - ), atsakovui E. V., a/k ( - ), gyv. ( - ), teismo išlaidas, 200 (du šimtai) Lt už advokato pagalbą, 31,3 (trisdešimt Lt 30 ct) Lt už pažymų gavimą, bei teismo išlaidų valstybei 3,98 (trys Lt 98 ct) Lt už procesinių dokumentų įteikimą.

25Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą

Proceso dalyviai
1. ... 2. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėjas Arvydas Martinavičius,... 3. dalyvaujant ieškovei R. R. ir jos atstovui advokatui I. Petkienei,... 4. atsakovui E. V. ir jo atstovui advokatui D. Bajorinienei,... 5. trečiajam asmeniui E. V.,... 6. išvadą duodančios institucijos Šiaulių miesto savivaldybės... 7. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl išlaikymo... 8. Teismas, išnagrinėjęs bylą... 9. ... 10. Ieškovė R. R. ieškininiame pareiškime prašė teismo pakeisti priteisto iš... 11. Teismo posėdžio metu ieškovė R. R. ir jos atstovas parodė, kad pagal 2006... 12. Atsakovas E. V. ir jo atstovas teismo posėdžio metru parodė, kad jis... 13. Tretysis asmuo E. V. parodo, kad ji savo vaikui išleidžia apie 700-800 Lt per... 14. Teismo posėdžio metu apklaustas nepilnametis G. V. parodė, kokio dydžio jis... 15. Išvadą teikiančios institucijos atstovas parodė, jog vaikui yra skirtinas... 16. Iš bylos medžiagos matyti, jog 2006 06 14 teismo sprendimu iš atsakovo E. V.... 17. Nurodoma, kad per mėnesį kiekvienam vaikui išlaikyti skiriama apie 1000 Lt,... 18. Kadangi tėvai privalo išlaikyti savo vaikus (LR CK 3.192 str.), iš tėvo E.... 19. Tenkinant ieškinio pareiškimą dalinai, iš atsakovo priteistinos teismo... 20. Vadovaudamasis LR CPK 15, 214-222 str., teismas... 21. Ieškinį tenkinti dalinai.... 22. Pakeisti 2006 06 14 teismo sprendimą, ir priteisti iš atsakovo E. V., a/k ( -... 23. Priteisti iš atsakovo E. V., a/k ( - ), gyv. ( - ), ieškovei R. R., a/k ( - )... 24. Priteisti iš ieškovo R. R., a/k ( - ) gyv( - ), atsakovui E. V., a/k ( - ),... 25. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui...