Byla e2-1020-418/2016
Dėl pirmenybės atnaujinti negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį pažeidimo ir įpareigojimo pratęsti nuomos sutartį

1Druskininkų miesto apylinkės teismo teisėja Leonora Jakubauskienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „( - )“, įmonės kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), ieškinį atsakovui Druskininkų savivaldybei, įstaigos kodas 111100394, buveinės adresas Vilniaus al. 18, LT-666119 Druskininkai, dėl pirmenybės atnaujinti negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį pažeidimo ir įpareigojimo pratęsti nuomos sutartį.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas UAB „Nemuno vaistinė“ kreipėsi į teismą ieškiniu prašydamas: 1) išreikalauti iš atsakovo Druskininkų savivaldybės visą 2016 m. rugpjūčio 2 d. įvykusio patalpų, esančių ( - ), unikalus pastato Nr. ( - ), pastato šifras - lD3p, patalpų indeksai - 1/10 dalis 1-1 (5,45 kv. m), 1-31 (29,98 kv. m), R-6 (2,50 kv. m), R-7 (16,29 kv. m), R-8 (2,40 kv. m), R-9 (2,30 kv. m), R-10 (1,80 kv. m), viešo nuomos konkurso medžiagą, įskaitant patalpų nuomos sutarties projektą, konkurso komisijos priimtų sprendimų kopijas, konkurso laimėtojo nustatymo protokolą, pasiūlymą konkurso laimėtojui sudaryti nuomos sutartį ir visus kitus su šiuo konkursu susijusius dokumentus; 2) pripažinti, kad atsakovas Druskininkų savivaldybė pažeidė ieškovo UAB „( - )“ pirmenybės teisę atnaujinti 2010 m. lapkričio 29 d. Savivaldybės turto nuomos sutartį Nr. 26-10-477 ir įpareigoti atsakovą Druskininkų savivaldybę su ieškovu UAB „( - )“ pratęsti sutartį dėl patalpų, esančių ( - ), unikalus pastato Nr. ( - ), pastato šifras - lD3p, patalpų indeksai - 1/10 dalis 1-1 (5,45 kv. m), 1-31 (29,98 kv. m), R-6 (2,50 kv. m), R-7 (16,29 kv. m), R-8 (2,40 kv. m), R-9 (2,30 kv. m), R-10 (1,80 kv. m), nuomos 5 (penkių) metų terminui; 3) priteisti iš atsakovo ieškovo naudai visas bylinėjimosi išlaidas.

5Šalys pateikė teismui taikos sutartį ir prašo ją patvirtinti, panaikinti Druskininkų miesto apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones ir civilinę bylą Nr. e2-1020-418/2016 nutraukti.

6Prašymas tenkintinas.

7Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi. Taikos sutartimi laikomas sandoris, kuriuo šalys, darydamos viena kitai nuolaidas, iš naujo nustato civilines teises ir pareigas bei likviduoja tarp jų kilusį teisinį ginčą. Tokia sutartimi realizuojamas šalių dispozityvumo principas, teisė įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialinėmis ir procesinėmis teisėmis (CK 6.983 straipsnis). Tik teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.985 straipsnis). Teismui pateikta tvirtinti šalių 2016 m. rugsėjo 15 d. sudaryta taikos sutartis išreiškia šalių valią taikiai, tarpusavio nuolaidomis išspręsti šioje byloje kilusį ginčą, ji neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, todėl patvirtintina (CPK 42 straipsnio 2 dalis, 140 straipsnio 3 dalis). Šalims yra žinomos taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo pasekmės, kad patvirtinus taikos sutartį ir nutraukus bylą, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 straipsnio 2 dalis). Šalims susitarus taikiai baigti ginčą ir teismui patvirtinus taikos sutartį, civilinė byla nutrauktina (CPK 293 straipsnio 5 punktas). Šalims abipusių nuolaidų pagalba išsprendus kilusį ginčą, panaikintinos byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 150 straipsnis), ieškovui grąžintina 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio, t. y. 32,25 Eur (CPK 87 straipsnio 2 dalis).

8Šalys, sudarydamos taikos sutartį, numatė, kad lieka prie savo bylinėjimosi išlaidų ir neprašo jų priteisti viena iš kitos, visas bylinėjimosi išlaidas valstybei atlygins ieškovas (Taikos sutarties 4 punktas), tačiau atsižvelgiant į tai, kad išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už Teisingumo ministro kartu su Finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, šios išlaidos iš ieškovo UAB „( - )“ nepriteistinos (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 6 dalis, Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290).

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalimi, 290-291 straipsniais, 293 straipsnio 5 punktu, 294, 295 straipsniais,

Nutarė

10Prašymą tenkinti.

11Patvirtinti taikos sutartį, sudarytą 2016 m. rugsėjo 15 d. tarp ieškovo UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), buveinė ( - ), ir atsakovo Druskininkų savivaldybės, įstaigos kodas 111100394, buveinė Vilniaus al. 18, LT-66119 Druskininkai, pagal kurią šalys susitarė civilinę bylą Nr. e2-1020-418/2016 užbaigti taikiai, tokiomis sąlygomis:

12„UAB „( - )“ (toliau – Ieškovas), atstovaujama advokato D. S., veikiančio pagal 2015 m. lapkričio 10 d. atstovavimo sutartį, ir Druskininkų savivaldybė (toliau – Atsakovas), atstovaujama Druskininkų savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo R. V., veikiančio pagal 2016 m. vasario 1 d. įgaliojimą Nr. S12-336-(7.2),

13atsižvelgdamos į tai, kad ieškovas į Druskininkų miesto apylinkės teismą kreipėsi su ieškiniu atsakovui dėl pirmenybės teisės atnaujinti negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį pažeidimo ir įpareigojimo pratęsti nuomos sutartį;

14atsižvelgdamos į tai, kad ieškovas ieškiniu prašo įpareigoti atsakovą su ieškovu pratęsti sutartį dėl patalpų, esančių ( - ), unikalus pastato Nr. ( - ), pastato šifras - 1 D3p, patalpų indeksai - 1/10 dalis 1-1 (5,45 m2), 1-31 (29,98 m2), R-6 (2,50 m2), R-7 (16,29 m2), R-8 (2,40 m2), R-9 (2,30 m2), R-10 (1,80 m2) (toliau - Patalpos), nuomos 5 metų terminui;

15atsižvelgdamos į tai, kad šalys susitarė dėl tolesnės patalpų nuomos ir sudarė patalpų nuomos sutartį 5 metų terminui;

16remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983 straipsniu susitarė ir sudarė šią taikos sutartį (toliau - Sutartis).“

171. Šalys šią Sutartį sudaro siekdamos taikiai išspręsti Druskininkų miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. e-2-1020-418/2016 nagrinėjamą teisminį ginčą.

182. Ši Sutartis Druskininkų miesto apylinkės teismui tvirtinimui pateikiama kartu su prašymu civilinę bylą Nr. e2-1020-418/2016 nutraukti. Prašymą dėl šios Sutarties tvirtinimo ir civilinės bylos Nr. e2-1020-418/2016 nutraukimo pasirašo abi Šalys.

  1. Ieškovas atsisako visų 2016 m. rugpjūčio 24 d. ieškinyje dėl pirmenybės teisės atnaujinti negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį pažeidimo ir įpareigojimo pratęsti nuomos sutartį pateiktų reikalavimų.
  2. Kiekviena iš Šalių patirtas bylinėjimosi išlaidas padengia savo sąskaita. Ieškovas įsipareigoja apmokėti visas valstybės išlaidas, susijusias su civilinės bylos Nr. e2-1020-418/2016 procesinių dokumentų siuntimu ir įteikimu.
  3. Ieškovas, atsižvelgdamas į tai, kad teikdamas ieškinį sumokėjo 43,00 Eur (Keturiasdešimt trys eurai ir 00 euro centų) dydžio žyminį mokestį ir remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 str. 2 d., prašo Druskininkų miesto apylinkės teismo grąžinti 32,25 EUR (Trisdešimt du eurai ir 25 euro centai) dydžio žyminio mokesčio dalį.
  4. Šalys pareiškia, kad šia Sutartimi yra visiškai ir galutinai išsprendžiamas tarp jų kilęs ginčas, nagrinėjamas civilinėje byloje Nr. e2-1020-418/2016. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos taikos sutarties sudarymo, jos patvirtinimo ir civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.985 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 293 ir 294 straipsniuose.
  5. Ši Sutartis įsigalioja dieną, kai įsiteisėja Druskininkų miesto apylinkės teismo nutartis patvirtinti šią Sutartį.

19Civilinę bylą pagal ieškovo UAB „( - )“ ieškinį atsakovui Druskininkų savivaldybei dėl pirmenybės atnaujinti negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį pažeidimo ir įpareigojimo pratęsti nuomos sutartį, nutraukti.

20Grąžinti ieškovui UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), 32,25 Eur (trisdešimt dviejų eurų 25 ct) žyminį mokesčio dalį, sumokėtą 2016 m. rugpjūčio 24 d. į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą, mokėjimo nurodymu Nr. 139021.

21Panaikinti Druskininkų miesto apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-1020-418/2016 taikytas laikinąsias apsaugos priemones: 1) iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo uždrausti atsakovei Druskininkų savivaldybei ir (ar) jos vardu (interesais) veikiantiems asmenims imtis bet kokių veiksmų, kuriais ieškovės UAB „( - )“ darbuotojams, įgaliotiems asmenims, tiekėjams ir (ar) klientams būtų neleidžiama (trukdoma) patekti į patalpas, esančias ( - ), arba kitaip būtų ribojama (suvaržoma) patekimo į patalpas, esančias ( - )m. k, galimybė; 2) iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo uždrausti atsakovei Druskininkų savivaldybei ir (ar) jos vardu (interesais) veikiantiems asmenims imtis bet kokių veiksmų, kuriais būtų siekiama nutraukti ar būtų nutraukiamas elektros energijos tiekimas, vandens tiekimas, komunalinių ir kitų paslaugų, būtinų UAB „( - )“ naudojamoms vaistinės patalpoms, esančioms ( - ), arba kitaip būtų ribojama (suvaržoma) patalpų, esančių ( - ), naudojimo pagal paskirtį galimybė; 3) iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo uždrausti atsakovei Druskininkų savivaldybei ir (ar) jos vardu (interesais) veikiantiems asmenims iškraustyti ieškovei priklausantį turtą iš UAB „( - )“ naudojamų patalpų, esančių ( - ); 4) iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo uždrausti atsakovei Druskininkų savivaldybei ir (ar) jo vardu (interesais) veikiantiems asmenims imtis bet kokių veiksmų, kuriais būtų kitaip apsunkinamas ieškovės UAB „( - )“ naudojimasis patalpomis, esančiomis ( - ), ar iš ieškovės UAB „( - )“ atimta galimybė naudotis šiomis patalpomis apskritai.

22Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą per Druskininkų miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Druskininkų miesto apylinkės teismo teisėja Leonora Jakubauskienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 3. Teismas... 4. Ieškovas UAB „Nemuno vaistinė“ kreipėsi į teismą ieškiniu... 5. Šalys pateikė teismui taikos sutartį ir prašo ją patvirtinti, panaikinti... 6. Prašymas tenkintinas.... 7. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140 straipsnio... 8. Šalys, sudarydamos taikos sutartį, numatė, kad lieka prie savo bylinėjimosi... 9. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140... 10. Prašymą tenkinti.... 11. Patvirtinti taikos sutartį, sudarytą 2016 m. rugsėjo 15 d. tarp ieškovo UAB... 12. „UAB „( - )“ (toliau – Ieškovas), atstovaujama advokato D. S.,... 13. atsižvelgdamos į tai, kad ieškovas į Druskininkų miesto apylinkės teismą... 14. atsižvelgdamos į tai, kad ieškovas ieškiniu prašo įpareigoti atsakovą su... 15. atsižvelgdamos į tai, kad šalys susitarė dėl tolesnės patalpų nuomos ir... 16. remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983 straipsniu susitarė ir... 17. 1. Šalys šią Sutartį sudaro siekdamos taikiai išspręsti Druskininkų... 18. 2. Ši Sutartis Druskininkų miesto apylinkės teismui tvirtinimui pateikiama... 19. Civilinę bylą pagal ieškovo UAB „( - )“ ieškinį atsakovui Druskininkų... 20. Grąžinti ieškovui UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), 32,25 Eur... 21. Panaikinti Druskininkų miesto apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 29 d.... 22. Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti...