Byla 2A-263/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danutės Milašienės, Viginto Višinskio, sekretoriaujant Dianai Lavrinovičiūtei, dalyvaujant ieškovui J. J., jo atstovei advokatei Aušrai Vaišnorienei, atsakovei I. Š., jos atstovui advokatui Kaziui Rakauskui, teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo J. J. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. birželio 30 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-213-159/2009, pagal ieškovo J. J. patikslintą ieškinį atsakovams I. Š., B. Ž. ir A. Ž., tretiesiems asmenims – Klaipėdos miesto pirmojo notarų biuro notarui M. S., VĮ Registrų centro Klaipėdos filialui ir V. O. (buvusi J.) dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Patikslintu ieškiniu ieškovas J. J. prašė: 1) pripažinti negaliojančia Klaipėdos m. pirmojo notarų biuro notaro M. S. patvirtintą 2002 m. rugpjūčio 5 d. privačios žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartį, kuria B. Ž. asmeniškai ir kaip sutuoktinio A. Ž. įgaliotinė pardavė I. Š. 0,19 ha ploto žemės sklypą ( - ); 2)pripažinti negaliojančiu minėto žemės sklypo priėmimo – perdavimo aktą; 3) pripažinti žemės sklypo pirkėjo teises ieškovui ir atitinkamai šio žemės sklypo priėmimo faktą; 4) Įpareigoti VĮ Registrų centrą panaikinti minėto žemės sklypo teisinę registraciją, atliktą I. Š. vardu, ir įregistruoti ieškovo nuosavybės teisę į šį turtą.

4Ieškovas nurodė, kad ginčo žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartis ir žemės sklypo perdavimas I. Š. buvo apsimestinis, sudarytas siekiant pridengti kitą sandorį – žemės sklypo įkeitimą, kuriuo buvo užtikrintas Z. ir J. G., kuriems ieškovas atstovavo įgaliojimo pagrindu, priklausančio buto, esančio ( - ) pirkimo – pardavimo atsakovei I. Š. sandoris. Ieškovas nurodė, kad 2002 m. birželio 11 d. su atsakove I. Š. buvo sudaryta avansinė minėto buto pirkimo – pardavimo sutartis, kuria I. Š. įsipareigojo nupirkti dviejų kambarių butą su mansarda už 175 500 Lt bei sumokėti 39 000 Lt avansą. Šalių susitarimu pirkimo – pardavimo sutartis turėjo būti pasirašoma tik įteisinus palėpę. Buto pirkimo –pardavimo sandoris buvo sudarytas tik 2004 m. kovo 5 d., tačiau juo buvo parduotas butas su rūsiu už 116 000 Lt, be mansardos. Ieškovas teigia, kad tikrasis ginčo žemės sklypo pirkėjas buvo jis (ieškovas), nes už jį (žemės sklypą) atsakovams A. ir B. Ž. sumokėjo. Taip pat nurodė, kad rašytinės žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutarties su A. ir B. Ž. nesudarė dėl to, kad, nepardavęs ginčo buto, neturėjo galimybės atsiskaityti už žemės sklypą, todėl liko atsakovams A. ir B. Ž. skolingas 15 000 Lt. I. Š. pareikalavus garantijos dėl buto pardavimo, tokiu garantu ieškovas pasiūlė ginčo žemės sklypą. Ieškovas teigė, kad tikroji atsakovės I. Š. valia buvo įsigyti ne žemės sklypą, o butą. Šios aplinkybės, taip pat ir ginčijamoje žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartyje nurodyta nereali sklypo pardavimo kaina, kurios atsakovė I. Š. nesumokėjo, ieškovo įsitikinimu, įrodo, kad ginčijamas sandoris – apsimestinis, todėl turi būti pripažintas negaliojančiu (T. 2, b. l. 103 – 104).

5Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. birželio 30 d. sprendimu J. J. ieškinį atmetė. CK 4.198 str. 1 d. nustato, kad įkeitimas – tai esamo ar būsimo skolinio įsipareigojimo įvykdymą užtikrinantis kilnojamojo daikto ar turtinių teisių įkeitimas, kai įkeitimo objektas perduodamas kreditoriui, trečiajam asmeniui ar paliekamas įkaito davėjui. Šios bylos atveju ieškovas J. J. nurodė, kad įkeitimu užtikrino savo įsipareigojimą I. Š. parduoti butą, esantį ( - ), pagal minimo buto savininkų Z. ir J. G. išduotą įgaliojimą. Esant tokioms ieškovo nurodytoms faktinėms aplinkybėms, teismas darė išvadą, kad J. J. neįrodė, jog 2002 m. rugpjūčio 5 d. žemės sklypo pirkimo – pardavimo sandoriu buvo pridengtas įkeitimas, nes įkeitimu negalėjo būti užtikrintas jo įsipareigojimo I. Š. parduoti butą, esantį ( - ), įvykdymas pagal minimo buto savininkų Z. ir J. G. išduotą įgaliojimą. CK 4.200 str. l d. nustato, kad įkeitimu gali būti užtikrintas bet kurios piniginės prievolės įvykdymas, tačiau nenumato tam tikrų veiksmų ar konkrečių sutarčių pasirašymo ar sudarymo užtikrinimo.

6Pirmosios instancijos teismas taip pat nurodė, kad ieškovas nepateikė patikimų ir neginčijamų įrodymų, kad buvo susitarta dėl konkrečios 0,19 ha ploto žemės sklypo pirkimo –pardavimo kainos, taip pat ieškovas nepateikė patikimų ir neginčijamų įrodymų apie konkrečios pinigų sumos sumokėjimą už ginčo žemės sklypą pardavėjams B. ir A. Ž., nes ieškovas sunaikino visus pinigų sumokėjimą patvirtinančius pakvitavimus, o atsakovė B. Ž. nepatvirtino, kad ji apskaitė sąsiuvinyje iš ieškovo J. J. gautų už žemės sklypą pinigų sumokėjimą. Pirmosios instancijos teismo nuomone, į bylą pateikti įrodymai patikimai nepatvirtina, kad J. J. buvo ginčo žemės sklypo pirkėju, nes įrodymai apie pinigų sumokėjimą už žemės sklypą sunaikinti, V. ir J. J. 2002 m. gruodžio 30 d. sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių nenurodyta, kad įsigytas 0,19 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas, esantis ( - ), nors, kaip jau buvo minėta sprendime, iki 2002 m. rugpjūčio 5 d. už įsigytą žemės sklypą B. ir A. Ž., ieškovo J. J. teigimu, buvo sumokėta 30 000 Lt (T. 3, b. l. 170–171) ir darė išvadą, kad J. J. taip pat neįrodė, jog 2002 m. rugpjūčio 5 d. žemės sklypo pirkimo - pardavimo sandoriu buvo pridengtas jo, t. y. J. J., 0,19 ha ploto žemės sklypo, esančio ( - ), iš atsakovų B. ir A. Ž. pirkimas – pardavimas.

7Be to, pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad atsakovė I. Š. 2004 m. kovo 5 d. nusipirko butą, adresu ( - ), be pastogės (buvo sutarta pirkti butą su pastoge (mansarda), o atsakovės I. Š. duotas žodinis pažadas perrašyti ieškovui ginčo žemės sklypą, ieškovui neįrodžius privalomosios žemės sklypo pirkimo bei už šį sklypą sumokėjimo kainos (CK 6.397 str.), nesudaro pagrindo patenkinti ieškinio reikalavimų ir pripažinti negaliojančia 2002 m. rugpjūčio 8 d. sudarytą 0,19 ha žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartį.

8Apeliaciniu skundu ieškovas J. J. prašo Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. birželio 30 d. sprendimą panaikinti ir ieškovo ieškinį patenkinti ir priteisti iš atsakovės I. Š. 1500 Lt bylinėjimosi išlaidų. Nurodo šiuos argumentus:

91. Teismas netinkamai aiškino susidariusią faktinę situaciją dėl byloje minimo 0,19 ha dydžio žemės sklypo pirkimo – pardavimo / įkeitimo atsakovei I. Š. aplinkybių. Teismas neišsiaiškino tikrųjų ieškovo ir atsakovės I. Š. ketinimų. Apeliantas nurodo, kad atsakovai B. ir A. Ž. patvirtino, kad pinigus už ieškovui J. J. parduodamą žemės sklypą yra gavę ir su jais visiškai atsiskaityta, ieškovui J. J. iš viso sumokėjus 50 000 litų. Iš kitos pusės, jokie duomenys nepatvirtina fakto, kad I. Š. būtų mokėjusi už ginčijamą 0,19 ha žemės sklypą.

102. 2002 m. gruodžio 30 sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių ginčijamas žemės sklypas nenurodytas, nes tuo metu jis negalėjo būti registruotas nei V. J., nei J. J. vardu (formaliai buvo perduotas I. Š., kuri bylos nagrinėjimo teisme metu pati tai pripažino).

113. B. Ž. patvirtino, kad 0,19 ha žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartį su atsakove I. Š. sudarė paprašius J. J., o realiai 5000 Lt pagal sutartį taip pat sumokėjo J. J.. Tokiu būdu tikroji šalių valia buvo pirkimo – pardavimo forma įforminti garantiją dėl kito sandorių (buto pirkimo – pardavimo) tinkamo įvykdymo. Tuo tarpu tai, kad tikroji minėto žemės sklypo kaina buvo 50 000 Lt, patvirtino tiek pats ieškovas, tiek ir atsakovė B. Ž..

124. Teismas peržengė ieškinio ribas, nes ieškovas reikalavimų, susijusių su žemės sklypo (kaip garanto) grąžinimu J. J., ieškinyje nekėlė, o I. Š. priešieškinio byloje nereiškė.

135. Atsakovė I. Š. klaidina teismą nurodydama, kad nesinaudoja virš nupirkto buto mansardoje įrengtomis gyvenamosiomis patalpomis, nes tiesiog vengia tai įregistruoti savo vardu ir būtent jos iniciatyva šios patalpos nebuvo įtrauktos į bendrą buto gyvenamąjį plotą. Tuo tarpu patekti į minėtas patalpas galima tik iš atsakovės I. Š. buto, todėl pastogės patalpų savininkai Z. ir J. G. negali į jas patekti.

14Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovė I. Š. prašo nustačius, kad praleistas apeliacinio skundo padavimo terminas, nutraukti apeliacinį procesą, o kitu atveju – ieškovo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Be to, apeliantė prašo išreikalauti baudžiamąją bylą Nr. 32-1-00102-04 (Klaipėdos raj. PK), kurioje J. J. atžvilgiu buvo atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo, o taip pat prašo išspręsti bylinėjimosi išlaidų klausimą, priteisiant 6320 Lt sumokėto žyminio mokesčio, sumokėto 2007 m. liepos 12 d. už apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. birželio 1 d. sprendimo. Nurodo šiuos argumentus:

151. Galimybės pirkti žemės sklypą ieškovui, veikusiam Z. ir J. G. išduoto įgaliojimo pagrindu, neleidžia CK 1.92 straipsnio nuostatos, nes tokiu atveju įgaliojimas būtų panaudotas ne atstovaujamųjų interesais, o J. J. sudarytų sandorį su pačiu savimi (CK 2.134 str.).

162. Vadovaujantis CK 4.200 straipsnio 1 dalimi, įkeitimu gali būti užtikrintas tik piniginės prievolės įvykdymas, o buto ir pastogės – mansardos patalpų pardavimas negali būti užtikrinamas įkeitimu (CK 1.87 str. 1 d.).

173. Dėl žemės sklypo pirkimo nebuvo susitarimo, kurio dalyviu būtų J. J. kartu su I. Š. ir A. bei B. Ž.. Atitinkamai 5000 Lt kaina sklypo pardavėjams buvo sumokėta (T. 1, b. l. 40 – 41), o kaina normali, nes už 0,29 ha žemės sklypo dalį A. ir B. Ž. J. J. ir jo buvusios sutuoktinės gavo 6000 Lt.

184. Butas ( - ) buvo įgytas be pastogės, o pastogės patalpas atsakovė įgijo iš kitų asmenų (T. 4, b. l. 86, 113, 116, 119).

195. Ieškovas savo nesąžiningais veiksmais nevykdė nuo 2002 m. balandžio 25 d. iki 2003 m. sausio 3 d. prisiimtų įsipareigojimų ir tik 2004 m. kovo 5 d. pavyko pasirašyti buto be pastogės pirkimo – pardavimo sutartį, o iki tol ieškovas butą pardavinėjo ir kitiems asmenims bei ėmė iš jų avansus (tai patvirtino G. N., A. K. parodymai).

206. Nei ginčijamas žemės sklypas, nei už jį avansu sumokėti pinigai nenurodyti ir sutartyje dėl santuokos su V. J. (O.) nutraukimo pasekmių, o taip pat nei V. J. (O.), nei A. ir B. Ž. jokių pretenzijų nereiškia.

217. Ieškovo nesąžiningumą patvirtina ir tai, kad jis visuomet vengė sumokėti visą žyminį mokestį, nors jo 2007 m. LR Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikta valdomo turto deklaracija aiškiai rodo, jog jis visiškai galėjo tai padaryti.

228. Liko nežinoma ir ieškovo apeliacinio skundo pateikimo data, nes spaudo ant skundo nėra, o tai, kad vokas buvo išlaikytas pašte net 9 dienas, o vėliau grąžintas, neįtikėtina. Tuo tarpu nustačius, jog buvo praleistas apeliacinio skundo padavimo terminas, apeliacinis procesas turėtų būti nutrauktas.

23Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovai A. Ž. ir B. Ž. prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti, o Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. birželio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo šiuos argumentus:

241. Žemės sklypas buvo parduotas I. Š. ir A. bei B. Ž. gavo 5000 Lt, o kieno tai pinigai nesidomėjo, o pagal CPK 197 str. 2 d. aplinkybės, nurodytos oficialiuose rašytiniuose įrodymuose, laikomos visiškai įrodytomis iki jos bus paneigtos kitais byloje esančiais įrodymais, išskyrus liudytojų parodymus. Atsakovai teigia matę, kad tarp J. J. ir I. Š. egzistuoja kažkoks papildomas susitarimas, tačiau jo sąlygų nežinojo ir nesidomėjo.

252. Tarp atsakovų ir ieškovo buvo susitarimas dėl kelių žemės sklypų kartu su statiniu pardavimo bei buvo suderėta bendra kaina, o ar buvo sutarta, kiek turėjo sumokėti už kiekvieną turto vienetą, atsakovai nepamena, nes praėjo daug laiko. Atitinkamai ieškovo teiginys, kad ginčijamo žemės sklypo kaina 50 000 Lt ir ieškovas šią kainą sumokėjo, atmestinas.

26Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą tretysis asmuo V. O. prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti, o Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. birželio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo šiuos argumentus:

271. Byloje yra notariškai patvirtinta 0,19 ha žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartis (T. 1, b. l. 40), kurios 2 punkte nurodyta, kad pirkėja už šio sklypo įsigijimą sumokėjo pardavėjams 5000 Lt. Atitinkamai notaras, patvirtinęs ieškovo ginčijamą pirkimo – pardavimo sandorį, atsiliepime nurodė, kad sandoris sudarytas laikantis įstatymo reikalavimų ir jame išreikšta tikroji sandorio šalių valia.

282. Tiek šalių tiek liudytojų parodymai dėl žemės pirkimo – pardavimo sandorio fiktyvumo ir jo reikšmės kaip garanto ieškovo įsipareigojimams, susijusiems su buto, esančio ( - ), perleidimu atsakovei I. Š., yra prieštaringi, o ieškovas, išskirdamas iš įrodymų visumos vieną iš atsakovės duotų paaiškinimų, formuluoja sau naudingas išvadas.

293. Asmenų parodymai apie ginčijamo žemės sklypo kainą labai skirtingi, todėl teismas negalėjo padaryti išvados, jog buvo susitarta dėl konkrečios ginčo sklypo kainos, o taip pat nebuvo galima padaryti išvadų apie konkrečių pinigų sumų sumokėjimą.

304. Ieškovo teiginys apie ieškinio ribų peržengimą yra nesuprantamas ir nepagrįstas.

315. Nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas dėl 2002 m. rugpjūčio 5 d. sudaryto nekilnojamojo turto perleidimo sandorio pripažinimo negaliojančiu, tačiau ne dėl naudojimosi virš atsakovei priklausančio buto esančiomis patalpomis.

32Apeliacinis skundas atmestinas.

33Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1, 2 d.), t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 263 str. 1 d.). Skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo absoliučių negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str. 2 d.).

34Bylą išnagrinėjęs pirmosios instancijos teismas nustatė bei visapusiškai ištyrė visas bylai reikšmę turinčias aplinkybes, teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus bei tinkamai taikė materialiosios bei procesinės teisės normas (CPK 185 str., 263 str.). Tuo tarpu ieškovas savo reikalavimo pagrįstumo neįrodė (CPK 178 str.).

35Nesutikdamas su skundžiamu sprendimu ieškovas nurodo, kad byloje liko nepaneigta aplinkybė, kad pinigus už ginčo sklypą jo pardavėjams B. ir A. Ž. sumokėjo ne atsakovė, bet pats ieškovas. Tačiau sutikti su tokiu apelianto teiginiu negalima, nes pačioje ginčijamoje sutartyje sklypo pardavėja D. Ž. savo ranka įrašė, kad pinigus už sklypą gavo. Be to, priešingai negu teigia apeliantas, pinigų sumokėjimo faktą patvirtino ir ginčo sutartį patvirtinęs notaras (sutarties 2 p., T. 1, b. l. 33). Tuo tarpu bylos duomenys rodo, kad sudarant ginčo sutartį, ieškovas visų pinigų sumokėti už sklypą neturėjo.

36Tai, kad I. Š. sumokėjo pardavėjams pinigus už ginčo sklypą, remiantis byloje surinktais įrodymais, tame tarpe ir liudytojos I. Z. parodymais, konstatuota Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. balandžio 28 d. nutartyje (T. 3, b. l. 56). Tuo tarpu apeliacinio skundo teiginys, kad apeliacinis teismas neteisingai vertino įrodymus, prieštarauja CPK 18 straipsnio nuostatoms.

37Kaip įrodymą, paneigiantį ieškovo reikalavimo pagrįstumą, pirmosios instancijos teismas taip pat nurodė, kad 2008 m. gruodžio 30 d. tarp ieškovo bei V. J. (šiuo metu V. O.) sudarytoje sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių, sutarties šalys ginčo sklypo į dalintino turto masę neįtraukė (T. 3, b. l. 171). Kritikuodamas šią teismo išvadą apeliantas nurodo, kad paminėtos sutarties sudarymo metu ginčo turtas buvo įregistruotas atsakovės vardu, todėl negalėjo būti pasidalijimo objektu. Tačiau sprendžiant dėl šio apelianto argumento pagrįstumo svarbu yra tai, kad, pasak ieškovo, ginčo sklypas buvo įsigytas jo santuokos su V. O. metu. Taigi preziumuojama, kad jo įsigijimui buvo panaudotos jų bendros lėšos (kad sklypą pirko už asmenines lėšas ieškovas neteigia). Tačiau ir dėl pinigų, panaudotų sklypo įsigijimui, pasidalijimo sutartyje taip pat nekalbama. Be to, kaip jau buvo minėta, santuokoje įgytas turtas pripažįstamas sutuoktinių bendrąja jungtine nuosavybe (CK 3.98 str. 1 d., 2 d.), tačiau V. O. neteigia, kad ji kartu su ieškovu buvo įsigijusi ginčo sklypą.

38Sprendžiant dėl ieškinio pagrįstumo svarbu yra tai, kad ginčo sklypo pardavėjai B. ir A. Ž., atsisakydami nuo atsakovei pareikšto ieškinio, nurodė, kad jie pretenzijų atsakovei neturi, nors ieškinyje teigė, kad pastaroji su jais už žemės sklypą neatsiskaitė (T. 1, b. l. 37). Pastebėtina, kad atsiliepime į apeliacinį skundą turto pardavėjai prašo jį atmesti bei vadovautis notariškai patvirtinta ginčo sutartimi, kurioje užfiksuota, kad ginčo žemės sklypo pirkėju yra atsakovė I. Š.. Atsiliepime taip pat paneigiamas skundo argumentas, kad B. Ž. patvirtino, jog ginčo sklypo kaina 50 000 Lt, kuriuos ieškovas yra sumokėjęs.

39Tuo tarpu sprendžiant dėl ginčo sutartyje nustatytos sklypo kainos – 5000 Lt, ji nėra nereali, nes tais pačiais metais pats ieškovas kitą, net didesnį negu ginčo sklypas, žemės sklypą įvertino 3770 Lt (T. 3, b. l. 171).

40Taigi minėtos aplinkybės paneigia apelianto teiginį, kad atsakovė I. Š. pinigų už sklypą nesumokėjo, o ieškovas J. J. visiškai atsiskaitęs už parduotą ginčo sklypą. Šios išvados pagrįstumą ieškovo pateiktas skolos raštelis patikimai nepaneigia (T. 1, b. l. 6). Pastebėtina, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2008 m. balandžio 28 d. nutartyje konstatavo, kad byloje surinkti įrodymai, liečiantys ginčo sklypo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo aplinkybes (tame tarpe sutarties kainą), yra prieštaringi ir negali būti vertinami kaip patikimi įrodymai, patvirtinantys ieškovo reikalavimo pagrįstumą (CPK 178 str.). Teisėjų kolegija su minėta išvada sutinka, o taip pat pažymi, kad kokie nors pakankamai patikimi įrodymai, patvirtinantys ieškinio pagrįstumą, po minėtos nutarties priėmimo nebuvo pateikti (CPK 178 str.).

41Pastebėtina, kad ir paties ieškovo paaiškinimai dėl ginčo sutarties sudarymo aplinkybių nėra nuoseklūs ir logiški. Ieškovas ne kartą teigė, kad negalėjo galutinai įforminti ginčo sklypo pirkimo savo vardu, nes neturėjo pinigų visiškai už jį atsiskaityti su A. ir B. Ž.. Ieškovo teigimu, atsakovė I. Š. už sklypą pinigų nemokėjo, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad A. ir B. Ž. su atsakove ginčo sutartį vis dėlto sudarė. Tokiu būdu, kolegijos nuomone, minėti ieškovo paaiškinimai ieškinio pagrįstumo nepatvirtina.

42Taip pat pastebėtina, kad savo ieškinį pagrįsti ieškovas buvo pateikęs atsakovės I. Š. vardu 2003 m. gruodžio 18 d. rašytą raštą (šviesokopiją) (T. 1, b. l. 11), kurio autorystę atsakovė ginčija. Apeliacinės instancijos teismui pasiūlius pateikti rašto originalą, ieškovas to nepadarė.

43Be jau paminėtų argumentų, neva pagrindžiančių skundžiamo sprendimo neteisėtumą, apeliantas nurodo tai, kad atsakovė pati pripažino, jog ginčo žemės sklypas buvo tik garantas to, kad ieškovas įvykdys kitos sutarties įsipareigojimus, susijusius su buto pardavimu. Tačiau sutikti su tokiu apeliacinio skundo argumentu negalima. Visų pirma, ieškovui patikslinus savo ieškinį, nagrinėjamos bylos dalyku yra ginčo sklypo tikrojo pirkėjo nustatymas ( T. 3 b. l. 5). Be to, išanalizavus byloje esančius atsakovės paaiškinimus bei jos pateiktus procesinius dokumentus teigti, kad atsakovė pripažino, kad sklypo pirkėju buvo ne ji, o ieškovas, negalima. Priešingai, atsakovė ne kartą nurodė, kad sklypo pirkimas atitiko jos valią bei ji yra ginčo sklypo pirkėja (T. 1, b. l. 51, 160). Atsakovė neginčija, kad pirkti sklypą jai pasiūlė J. J., tačiau visuose paaiškinimuose nurodo, kad sklypą pirko ji. Taip pat atsakovė neginčijo ir buvus susitarimui sklypą perparduoti ieškovui, tačiau analizuojant tiek jos paaiškinimus nagrinėjamoje byloje, tiek ir parodymus baudžiamojoje byloje, darytina išvada, kad toks sklypo grąžinimas turėjo būti atlygintinas, taigi ši aplinkybė savaime nereiškia, kad sklypą iš tikrųjų pirko ne ji, o J. J.. Taip 2004 m. vasario 13 d. atsakovė, duodama parodymus baudžiamojoje byloje, nurodė, kad ieškovas pasiūlė, o jo žmona sutiko parduoti ginčo žemės sklypą atsakovei, nes tuo metu ji pati (V. J.) dar nebuvo įsigijusi šios žemės savo vardu (T. 1, b. l. 72). Be to, atsakovė parodė, kad žemės sklypą ji grąžins V. J. (ten pat). Tačiau iš bylos duomenų matyti, kad pastaroji atsakovei I. Š. dėl jos nuosavybės teise priklausančio ginčo žemės sklypo jokių pretenzijų neturi (T. 5, b. l. 45, 46).

44Be to, sprendžiant apie ieškinio pagrįstumą reikia atsižvelgti ir į paties ieškovo paaiškinimą apeliacinės instancijos teismui. Antai 2008 m. sausio 15 d. ieškovas paaiškino, kad žemę (ginčo sklypą) ketino pirkti jis, tačiau nupirko I. Š.. Jis pas notarę nebuvo, kaip vyko pirkimas-pardavimas nežino (T. 3, b. l. 26). Akivaizdu, kad tokie ieškovo paaiškinimai ieškinio pagrįstumo nepatvirtina.

45Apeliaciniame skunde ieškovas nurodo, kad sprendžiant šalių ginčą, be kita ko, turėjo būti aiškinamas ir šalių elgesys po ginčo sandorio sudarymo. Šiuo atveju pažymėtina, kad atsakovė po sutarties sudarymo mokėjo atitinkamą žemės mokestį, buvo patalpinusi skelbimą apie sklypo pardavimą, t. y. elgesį kaip visateisė šio turto savininkė (T. 1, b. l. 32).

46Apeliantas taip pat nurodo, kad bylą išnagrinėjęs pirmosios instancijos teismas išėjo už ieškinio ribų. Kolegija iš dalies sutinka su šiuo argumentu ir konstatuoja, kad skundžiamo sprendimo išvada, jog ieškovas neįvykdė jo, kaip Z. ir J. G. įgaliotinio, ir atsakovės 2004 m. kovo 5 d. sudarytos buto ( - ) pirkimo-pardavimo sutarties sąlygos dėl pastogės pardavimo, liečia kitą tarp šalių kilusį ginčą dėl paminėtos sutarties vykdymo ir nėra šios bylos nagrinėjimo dalyku (CPK 265 str. 2 d.). Todėl šis teiginys pašalinamas iš sprendimo motyvuojamosios dalies. Iš kitos pusės, ši aplinkybė nepaneigia skundžiamo sprendimo išvados, kad ieškovas neįrodė savo reikalavimo pagrįstumo.

47Dėl išdėstyto naikinti skundžiamą sprendimą apeliacinio skundo nurodytais argumentais pagrindo nėra (CK 1.87, CPK 178 str.).

48Atmetus ieškovo apeliacinį skundą, iš jo atsakovei priteistinos 1000 Lt išlaidos advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti (T. 5, b. l. 57). Skundžiamu Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. birželio 30 d. sprendimu nebuvo išspręstas 6320 Lt atsakovės bylinėjimosi išlaidų, susijusių su žyminiu mokesčiu už apeliacinį skundą (apeliacinės instancijos teismo nutartimi byla perduota nagrinėti iš naujo) klausimas, o atsakovei atsiliepimu į apeliacinį skundą prašant tai išspręsti, iš J. J. atsakovei priteistinos ir išlaidos, susijusios su žyminiu mokesčiu už apeliacinį skundą (T. 2, b. l. 177, 182). Be to, iš ieškovo valstybei priteistina už apeliacinį skundą mokėtino, tačiau atidėto žyminio mokesčio 6120 Lt dalis (T. 5, b. l. 18), o taip pat 14,76 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

49Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

50Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. birželio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.

51Priteisti iš ieškovo J. J. (a. k. ( - ) atsakovei I. Š. (a. k. ( - ) 1000 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir 6320 Lt žyminio mokesčio išlaidų.

52Priteisti iš ieškovo J. J. 6120 Lt žyminio mokesčio ir 14,76 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Patikslintu ieškiniu ieškovas J. J. prašė: 1)... 4. Ieškovas nurodė, kad ginčo žemės sklypo pirkimo – pardavimo... 5. Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. birželio 30 d. sprendimu 6. Pirmosios instancijos teismas taip pat nurodė, kad ieškovas nepateikė... 7. Be to, pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad atsakovė 8. Apeliaciniu skundu ieškovas J. J. prašo Klaipėdos... 9. 1. Teismas netinkamai aiškino susidariusią faktinę situaciją dėl byloje... 10. 2. 2002 m. gruodžio 30 sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių... 11. 3. B. Ž. patvirtino, kad 0,19 ha žemės sklypo pirkimo... 12. 4. Teismas peržengė ieškinio ribas, nes ieškovas reikalavimų, susijusių... 13. 5. Atsakovė I. Š. klaidina teismą nurodydama, kad... 14. Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovė I. Š.... 15. 1. Galimybės pirkti žemės sklypą ieškovui, veikusiam Z. ir 16. 2. Vadovaujantis CK 4.200 straipsnio 1 dalimi, įkeitimu gali būti... 17. 3. Dėl žemės sklypo pirkimo nebuvo susitarimo, kurio dalyviu būtų 18. 4. Butas ( - ) buvo įgytas be pastogės, o pastogės patalpas atsakovė įgijo... 19. 5. Ieškovas savo nesąžiningais veiksmais nevykdė nuo 2002 m. balandžio 25... 20. 6. Nei ginčijamas žemės sklypas, nei už jį avansu sumokėti pinigai... 21. 7. Ieškovo nesąžiningumą patvirtina ir tai, kad jis visuomet vengė... 22. 8. Liko nežinoma ir ieškovo apeliacinio skundo pateikimo data, nes spaudo ant... 23. Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovai A. Ž.... 24. 1. Žemės sklypas buvo parduotas I. Š. ir A. bei 25. 2. Tarp atsakovų ir ieškovo buvo susitarimas dėl kelių žemės sklypų... 26. Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą tretysis asmuo V.... 27. 1. Byloje yra notariškai patvirtinta 0,19 ha žemės sklypo pirkimo –... 28. 2. Tiek šalių tiek liudytojų parodymai dėl žemės pirkimo – pardavimo... 29. 3. Asmenų parodymai apie ginčijamo žemės sklypo kainą labai skirtingi,... 30. 4. Ieškovo teiginys apie ieškinio ribų peržengimą yra nesuprantamas ir... 31. 5. Nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas dėl 2002 m. rugpjūčio 5 d.... 32. Apeliacinis skundas atmestinas.... 33. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 34. Bylą išnagrinėjęs pirmosios instancijos teismas nustatė bei visapusiškai... 35. Nesutikdamas su skundžiamu sprendimu ieškovas nurodo, kad byloje liko... 36. Tai, kad I. Š. sumokėjo pardavėjams pinigus už ginčo... 37. Kaip įrodymą, paneigiantį ieškovo reikalavimo pagrįstumą, pirmosios... 38. Sprendžiant dėl ieškinio pagrįstumo svarbu yra tai, kad ginčo sklypo... 39. Tuo tarpu sprendžiant dėl ginčo sutartyje nustatytos sklypo kainos – 5000... 40. Taigi minėtos aplinkybės paneigia apelianto teiginį, kad atsakovė 41. Pastebėtina, kad ir paties ieškovo paaiškinimai dėl ginčo sutarties... 42. Taip pat pastebėtina, kad savo ieškinį pagrįsti ieškovas buvo pateikęs... 43. Be jau paminėtų argumentų, neva pagrindžiančių skundžiamo sprendimo... 44. Be to, sprendžiant apie ieškinio pagrįstumą reikia atsižvelgti ir į... 45. Apeliaciniame skunde ieškovas nurodo, kad sprendžiant šalių ginčą, be... 46. Apeliantas taip pat nurodo, kad bylą išnagrinėjęs pirmosios instancijos... 47. Dėl išdėstyto naikinti skundžiamą sprendimą apeliacinio skundo nurodytais... 48. Atmetus ieškovo apeliacinį skundą, iš jo atsakovei priteistinos 1000 Lt... 49. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 50. Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. birželio 30 d. sprendimą palikti... 51. Priteisti iš ieškovo J. J. (a. k. ( - )... 52. Priteisti iš ieškovo J. J. 6120 Lt žyminio mokesčio...