Byla eAS-476-520/2018
Dėl deklaracijos apie statybos užbaigimą panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Audriaus Bakavecko ir Dalios Višinskienės (pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. gegužės 14 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos skundą atsakovams T. P., valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialui (tretieji suinteresuoti asmenys – A. M., A. M., Z. P. (Z. P.), akcinė bendrovė SEB bankas) dėl deklaracijos apie statybos užbaigimą panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – ir Inspekcija) kreipėsi į Vilniaus rajono apylinkės teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti T. P. surašytos 2013 m. vasario 21 d. deklaracijos apie statybos užbaigimą Nr. 1, kuria remiantis Nekilnojamojo turto registre užregistruotas vienbutis gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ), galiojimą ir panaikinti nekilnojamojo daikto – statinio, unikalus Nr. ( - ), teisinę registraciją Nekilnojamojo turto registre.

6Vilniaus rajono apylinkės teismas 2017 m. balandžio 18 d. nutartimi bylą perdavė nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

7Tretieji suinteresuoti asmenys A. M. ir A. M. pareiškė prašymą sustabdyti administracinės bylos nagrinėjimą, kol bus priimtas bei įsiteisės teismo procesinis sprendimas ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 02-2-00124-16.

8Prašymas buvo grindžiamas tuo, kad ginčijama deklaracija buvo patvirtinta Inspekcijos Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiojo specialisto A. J. parašu, Inspekcija dėl galbūt suklastotos deklaracijos 2016 m. birželio 7 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos prokuratūrą, kuri pradėjo ikiteisminį tyrimą pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 228 straipsnio 1 dalį, 300 straipsnio 1 dalį, t. y. dėl galimo piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi bei dokumentų klastojimo. Tarp ginčo ir ikiteisminio tyrimo metu nustatinėjamų aplinkybių yra tiesioginė prejudicija. Ikiteisminio tyrimo metu ar baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu nepasitvirtinus deklaracijos klastojimo faktui, iš esmės būtų paneigtos Inspekcijos nurodomos prielaidos, susijusios su jos pateikimu, patikrinimu ir patvirtinimu, būtų patvirtinta, kad deklaracija buvo pateikta Inspekcijai nustatyta tvarka ir patvirtinta.

9II.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. gegužės 14 d. nutartimi nutarė sustabdyti administracinę bylą iki bus baigtas ikiteisminis tyrimas Nr. 02-2-00124-16 dėl galimo piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi pagal BK 228 straipsnio 1 dalį ir dėl galimo dokumentų suklastojimo pagal BK 300 straipsnio 1 dalį.

11Teismas nurodė, kad pagal Inspekcijos pareikštą reikalavimą (panaikinti T. P. surašytos 2013 m. vasario 21 d. deklaracijos apie statybos užbaigimą Nr. 1 galiojimą) turi būti nustatinėjamos aplinkybės, susijusios su T. P. surašytos 2013 m. vasario 21 d. deklaracijos apie statybos užbaigimą Nr. 1 galimu patvirtinimu ir įregistravimu Inspekcijoje. Teismas nustatė, kad Vilniaus apygardos prokuratūroje buvo pradėtas ir šiuo metu vyksta ikiteisminis tyrimas Nr. 02-2-00124-16 pagal BK 228 straipsnio 1 dalį ir 300 straipsnio 1 dalį dėl to, kad Inspekcijos darbuotojai galbūt išdavė suklastotus statybą leidžiančius ir statybos užbaigimą patvirtinančius dokumentus statyti ir registruoti statinius ( - ) III žvyro telkinio išžvalgytų išteklių teritorijoje, įskaitant ir gyvenamąjį namą (unikalus Nr. ( - )). Todėl teismas sprendė, kad ikiteisminio tyrimo metu tiriamos tos pačios aplinkybės, kurios turi būti nustatinėjamos administracinėje byloje tuo aspektu, ar nebuvo padarytos nusikalstamos veikos galbūt patvirtinant ir įregistruojant Inspekcijoje ginčo dalyku esančią deklaraciją apie gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )) statybos užbaigimą.

12Teismas vertinimu, išvada dėl to, ar Inspekcijos darbuotojai, ar kiti asmenys atliko nusikalstamus veiksmus, susijusius su šios deklaracijos patvirtinimu ir įregistravimu, bus reikšminga nagrinėjamai administracinei bylai, kadangi bus nustatyti konkretūs Inspekcijos darbuotojų ir kitų asmenų atlikti veiksmai, bus įvertinta, ar jie atitiko teisės normų reikalavimus, ar jie buvo nusikalstamo pobūdžio, t. y. bus patvirtintos ar paneigtos pareiškėjo prielaidos dėl to, kad ginčijama deklaracija galbūt suklastota. Tokių faktų konstatavimas ir jų teisinis įvertinimas lems atitinkamų administracinio teismo išvadų darymą sprendžiant dėl ginčo dalyku esančios deklaracijos tolesnio galiojimo. Todėl teismas sprendė, kad administracinė byla toliau negali būti nagrinėjama ir turi būti sulaukiama ikiteisminio tyrimo galutinio teisinio rezultato, t. y. ar baudžiamoji byla bus perduota į teismą ir bus nustatyta, kad Inspekcijos darbuotojai ar kiti asmenys atliko nusikalstamus veiksmus dėl aptariamo gyvenamojo namo statybos ir jos įteisinimo, jei taip –tai kuo tai pasireiškė, ar ikiteisminis tyrimas dėl nusikalstamų veikų bus nutrauktas, todėl prioritetas teiktinas ikiteisminiam tyrimui ir, tik jį baigus, nagrinėtina administracinė byla.

13III.

14Pareiškėjas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. gegužės 14 d. nutartį.

15Pareiškėjas nurodo, kad jis iš pradžių kreipėsi į bendrosios kompetencijos teismą ir šios bylos nagrinėjimo Vilniaus rajono apylinkės teisme metu trečiųjų asmenų A. M. ir A. M. atstovė taip pat reiškė prašymą sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą, kol bus baigtas ikiteisminis tyrimas Nr. 02-2-00124-16, tačiau prašymas dėl bylos sustabdymo buvo atmestas. Pareiškėjas, remdamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 15 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2008, teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrindė, dėl kokių konkrečių ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimo ir įrodymų gavimo bylos nagrinėjimas yra sustabdytinas, nepagrindė, kodėl šių įrodymų negalima gauti administracinio proceso tvarka. Pareiškėjas pažymi, kad esant atvejui, jei teismui reikalingi tam tikri įrodymai, esantys ikiteisminio tyrimo medžiagoje, jis gali kreiptis į ikiteisminį tyrimą atliekančią instituciją, kad būtų pateiktos įrodymų kopijos. Nagrinėjamoje administracinėje byloje teismas ėmėsi aktyvaus vaidmens ir perdavus bylą iš bendrosios kompetencijos teismo ėmėsi priemonių pašalinti procesinių dokumentų trūkumams – 2017 m. lapkričio 16 d. nutartimi įpareigojo bylos dalyvius pateikti nutartyje nurodytus dokumentus, 2018 m. vasario 20 d. vykusiame teismo posėdyje apklausė liudytoją A. J., taigi teismui buvo perduoti ir dokumentai, patvirtinantys pradėto ikiteisminio tyrimo faktą, teismas žinojo šią aplinkybę.

16Pareiškėjo nuomone, atsižvelgus į administracinės bylos pobūdį, nėra pagrindo teigti, kad bylai reikšmingi įrodymai negali būti ištirti ar tai netikslinga daryti administracinėje byloje, todėl bylos sustabdymas dėl atliekamo ikiteisminio tyrimo neapibrėžtam laikui neužtikrina administracinės bylos išnagrinėjimo operatyvumo, pailgės ir padarinių, kuriuos sukėlė neteisėtai užregistruota ginčo deklaracija apie statinio statybos užbaigimą, šalinimo terminas.

17Pareiškėjo teigimu, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ar yra pagrindas stabdyti šią bylą pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 100 straipsnio 1 dalies 12 punktą (toks punktas nurodomas atskirajame skunde), turėjo išsiaiškinti, ar tai yra pateisinama proceso trukmės ir intensyvumo aspektais, tokį sprendimą aiškiai ir pagrįstai motyvuoti, kad atitiktų teisinio apibrėžtumo reikalavimus. Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ABTĮ 100 straipsnio 1 dalies 12 punkte įtvirtintas teisės normas, reglamentuojančias fakultatyvųjį administracinės bylos sustabdymo pagrindą, dėl to nepagrįstai sustabdė bylos nagrinėjimą.

18Atsakovė T. P. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. gegužės 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

19Atsakovė nurodo, kad sustabdytoje administracinėje byloje nagrinėjamas ginčas dėl deklaracijos apie statybos užbaigimą, dėl kurios pasirašymo ir sudarymo aplinkybių ir yra atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 02-2-00124-16, teisėtumo. Jeigu šiame ikiteisminiame tyrime bus nustatyta, kad deklaracija nėra suklastota, pareiškėjo teiginiai (skundo teismui pagrindas) nepasitvirtins. Būtent šias aplinkybes aiškiai ir išsamiai analizavo pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį.

20Atsakovė nesutinka su atskirojo skundo teiginiu, kad administracinis teismas gali pats gauti visą aktualią informaciją, susijusią su ikiteisminiu tyrimu. Administracinio teismo ir ikiteisminio tyrimo įstaigų kompetencijos yra griežtai apribotos įstatymų, administracinis teismas negali ir neturi daryti išvados apie deklaracijos neteisėtumą iš pavienių ikiteisminio tyrimo duomenų apie ikiteisminio tyrimo metu nustatinėjamas ar galbūt nustatytinas aplinkybes. Tik ikiteisminio tyrimo įstaiga gali nuspręsti, pakanka ar nepakanka duomenų dėl dokumentų klastojimo ir / ar piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi nusikaltimų sudėčių inkriminavimo.

21Atsakovė nesutinka ir su atskirojo skundo teiginiu, kad skundžiama nutartis neužtikrins administracinio proceso operatyvumo, nes pareiškėjas su analogišku reikalavimu, koks nagrinėjamas šioje byloje, pirmiausiai kreipėsi į bendrosios kompetencijos teismą, nors dar 2012 m. birželio 2 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2012 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas buvo pasisakęs, kad tokie santykiai reglamentuojami administracinio proceso teisės normų. Taigi, ne dėl atsakovės, trečiųjų suinteresuotų asmenų ar administracinio teismo veiksmų susiklostė situacija, kad pareiškėjo reikalavimai nagrinėjami jau gana ilgą laiką. Atsakovė atkreipia dėmesį, kad šioje byloje pareiškėjas dar kartą, jau administraciniame teisme, prašė teismo kreiptis į specialiąją teisėjų kolegiją, kuri dar kartą nurodė, kad ginčas teismingas administraciniam teismui. Be to, teiktinas prioritetas teisingumui, o ne tik operatyviam ir greitam administraciniam procesui.

22Atsakovės nuomone, nėra pagrindo teigti, kad palikus galioti skundžiamą nutartį, nepagrįstai ilgai užsitęs padarinių, kuriuos sukėlė neteisėta deklaracija, šalinimo terminas, nes nėra jokių įsiteisėjusių teismų sprendimų, kuriais šioje byloje ginčijama deklaracija būtų pripažinta neteisėta. Jeigu ikiteisminio tyrimo metu bus nustatyta, kad nebuvo piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi ar dokumentų klastojimo, deklaracija negalės būti laikoma neteisėta, tuo pačiu neliks pagrindo ir jos padariniams šalinti. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi iš esmės ir siekė išvengti tokių prieštaravimų, todėl skundžiama nutartis yra teisėta ir pagrįsta.

23Teisėjų kolegija

konstatuoja:

24IV.

25Atskiruoju skundu skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. gegužės 14 d. nutartis, kuria administracinė byla sustabdyta iki bus baigtas ikiteisminis tyrimas Nr. 02-2-00124-16 dėl galimo piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi pagal BK 228 straipsnio 1 dalį ir dėl galimo dokumentų suklastojimo pagal BK 300 straipsnio 1 dalį.

26Pirmosios instancijos teismas, priimdamas nutartį, vadovavosi ABTĮ (2016 m. birželio 2 d. įstatymo Nr. XII-2399 redakcija) 100 straipsnio 1 dalies 12 punktu, tačiau nuo 2017 m. birželio 28 d. įsigaliojusioje ABTĮ 100 straipsnio redakcijoje pirmosios instancijos teismo taikytas bylos sustabdymo pagrindas yra įtvirtintas šio straipsnio 1 dalies 13 punkte.

27ABTĮ 100 straipsnio 1 dalies 13 punkte (buvęs 12 punktas) nurodyta galimybė sustabdyti bylos nagrinėjimą kitais atvejais, kai teismas pripažįsta, kad bylos nagrinėjimą sustabdyti yra būtina. Pažymėtina, kad ABTĮ 100 straipsnis pagal bylos sustabdymo pagrindus išskiria dvi bylos sustabdymo rūšis: privalomąjį bylos sustabdymą ir fakultatyvųjį bylos sustabdymą. Šioje byloje taikytas bylos sustabdymo pagrindas yra fakultatyvusis. Esminis privalomojo ir fakultatyviojo bylos sustabdymo skirtumas yra tas, kad, esant bent vienam privalomojo sustabdymo pagrindui, teismas privalo sustabdyti bylos nagrinėjimą, o fakultatyvusis bylos sustabdymas priklauso teismo diskrecijai. Šiuo aspektu taip pat pažymėtina, kad ikiteisminis tyrimas nėra pagrindas privalomai sustabdyti administracinės bylos nagrinėjimą.

28Privalomai administracinė byla turi būti stabdoma, kai negalima jos nagrinėti, iki bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka (ABTĮ 100 str. 1 d. 3 p.). Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad administracinės bylos nagrinėjimo sustabdymas ABTĮ 100 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtintu pagrindu galimas tik tuomet, kai tarp teisme nagrinėjamos administracinės bylos ir kitos bylos, nagrinėjamos civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka, egzistuoja prejudicinis ryšys. Toks ryšys yra tada, kai sprendimas vienoje byloje bus sprendimo kitoje byloje pagrindas. Tokiais atvejais vienoje byloje nustatyti faktai tampa prejudiciniais faktais kitoje byloje (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. gegužės 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-440/2013; 2013 m. birželio 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS444-591/2013; 2014 m. liepos 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS438-765/2014 ir kt.). Prejudicinis bylų ryšys iš esmės reiškia, jog administracinės bylos negalima nagrinėti tol, kol įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje, baudžiamojoje ar administracinėje byloje nebus nustatyti tam tikri faktai ar aplinkybės, kurių nenustačius konkrečios administracinės bylos nagrinėjimas būtų neįmanomas. Bylos nagrinėjimo negalimumas reiškia, kad kitoje byloje priimtame teismo sprendime gali būti nustatyti faktai, kurie iš naujo nebus įrodinėjami, tačiau vien tai, kad bylos yra tarpusavyje susijusios, nesudaro pagrindo taikyti ABTĮ 100 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas, jei administracinis teismas turi galimybių pats išspręsti bylai reikšmingus klausimus ir visapusiškai įvertinti ginčijamo akto teisėtumą (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gegužės 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444-2159/2011). Šiuo aspektu pažymėtina, kad prejudicinę galią turi tik teismo sprendimas ar nuosprendis, o ne ikiteisminio tyrimo institucijų procesiniai dokumentai.

29ABTĮ 100 straipsnio 1 dalies 13 punkte (buvęs 12 punktas) nustatytais atvejais teismui suteikiama teisė, bet ne pareiga sustabdyti bylą; tokiais atvejais byla gali būti sustabdoma tiek paties teismo, tiek ir dalyvaujančių bylos asmenų iniciatyva. Be pagrindo sustabdžius bylos nagrinėjimą yra vilkinamas procesinių veiksmų atlikimas, gali būti pažeidžiami kitų byloje dalyvaujančių asmenų interesai, paneigiami administracinio proceso tikslai (ABTĮ 11 str.). Dėl to teismas, spręsdamas bylos fakultatyviojo sustabdymo klausimą, net formaliai esant įstatyme įtvirtintam bylos sustabdymo pagrindui, privalo šį klausimą spręsti atsižvelgdamas į konkrečias kiekvienos bylos aplinkybes.

30Sprendimas dėl veiksmų byloje sustabdymo, t. y. neatlikimo joje jokių procesinių veiksmų, turi būti priimamas esant pagrindui, o teismo motyvai turi būti aiškūs ir pagrįsti. Teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas sustabdyti bylą pagal ABTĮ 100 straipsnio 1 dalies 13 punktą, turi vadovautis nuostatomis, ar tai pateisinama proceso trukmės ir intensyvumo aspektais, ir sprendimą dėl bylos sustabdymo turi aiškiai ir pagrįstai motyvuoti, kad šis atitiktų teisinio apibrėžtumo reikalavimus. Teismas turi įvertinti ir, tik įsitikinęs, kad jis, bylos šalys ar kiti byloje dalyvaujantys asmenys šių veiksmų negali atlikti ar neekonomiška tai daryti, ar dėl kitų priežasčių neįmanoma ar netikslinga tai daryti administracinėje byloje, gali konstatuoti būtinumą sustabdyti bylą, kol vyksta tyrimas ikiteisminio tyrimo institucijoje. Jeigu tokios aplinkybės gali būti nustatomos operatyviau administracinio proceso tvarka, tai procesą sustabdyti dėl vykdomo ikiteisminio tyrimo yra pernelyg abstraktu, ypač nemotyvuojant, dėl kokių konkrečių duomenų rinkimo ir teisiškai reikšmingų aplinkybių nustatymo bei kuriam laikui administracinės bylos nagrinėjimas sustabdomas.

31Pažymėtina, kad administracinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras objektyviai esančias įstatymo nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių teismas negali tinkamai išnagrinėti bylos. Byla gali būti sustabdyta dėl objektyvių aplinkybių, trukdančių ją išspręsti. Pažymėtina, kad administracinio proceso tikslai reikalauja, jog teismas rūpintųsi greitu bylos išnagrinėjimu ir asmenų pažeistų teisių apgynimu, teismas neturi taikyti bylos sustabdymo pagrindų vien formaliai ir kiekvienu konkrečiu atveju privalo įsitikinti, kad yra pagrindas sustabdyti bylą.

32Šioje administracinėje byloje Inspekcija prašo panaikinti T. P. surašytos 2013 m. vasario 21 d. deklaracijos apie statybos užbaigimą Nr. 1, kuria remiantis Nekilnojamojo turto registre užregistruotas vienbutis gyvenamasis namas (unikalus Nr. ( - )) galiojimą ir panaikinti nekilnojamojo daikto – statinio, unikalus Nr. ( - ), teisinę registraciją Nekilnojamojo turto registre.

33Pirmosios instancijos teismas sustabdė bylos nagrinėjimą dėl to, kad Inspekcijos darbuotojai galbūt išdavė suklastotus statybą leidžiančius ir statybos užbaigimą patvirtinančius dokumentus statyti ir registruoti statinius ( - ) III žvyro telkinio išžvalgytų išteklių teritorijoje, įskaitant ir gyvenamąjį namą (unikalus Nr. ( - )). Pirmosios instancijos teismas, pagrįsdamas savo išvadą dėl pagrindo sustabdyti administracinę bylą, nurodė, jog išvada dėl to, ar Inspekcijos darbuotojai ar kiti asmenys atliko nusikalstamus veiksmus, susijusius su šios ginčijamos deklaracijos patvirtinimu ir įregistravimu, bus reikšminga nagrinėjamai administracinei bylai, kadangi bus nustatyti konkretūs Inspekcijos darbuotojų ir kitų asmenų atlikti veiksmai, bus įvertinta, ar jie atitiko teisės normų reikalavimus, ar jie buvo nusikalstamo pobūdžio, taigi, bus patvirtintos ar paneigtos pareiškėjo prielaidos dėl to, kad ginčijama deklaracija galbūt suklastota, o tokių faktų konstatavimas ir jų teisinis įvertinimas lems atitinkamų administracinio teismo išvadų darymą sprendžiant dėl ginčo dalyku esančios deklaracijos tolesnio galiojimo.

34Teisėjų kolegija, tikrindama pirmosios instancijos teismo išvados dėl bylos sustabdymo pagrįstumą ir teisėtumą, pirmiausia pažymi, kad pareiškėjas kreipėsi į teismą, atlikęs 2013 m. vasario 21 d. deklaracijos Nr. 1, kuria paskelbta apie statinio (unikalus Nr. ( - )) statybos užbaigimą, patikrinimą ir 2016 m. birželio 14 d. deklaracijos apie statybos patikrinimo užbaigimą (kai statybą leidžiantis dokumentas privalomas) patikrinimo aktu Nr. DTA-63 nustatęs, kad deklaracija yra neteisėta. Minėtame patikrinimo akte nurodyta, kad prašymas patvirtinti deklaraciją Inspekcijai nebuvo pateiktas, deklaracija IS ,,Infostatyba“ nebuvo tvirtinta, o jai suteiktu numeriu ( - ) IS ,,Infostatyba“ yra patvirtinta ir užregistruota kita deklaracija kitam statiniui. Tačiau deklaracija, dėl kurios vyksta ginčas šioje byloje, buvo pateikta valstybės įmonei Registrų centrui ir ja remiantis Nekilnojamojo turto registre buvo įregistruotas vienbutis gyvenamasis namas (unikalus Nr. ( - )), kurio nuosavybės teises T. P. perleido tretiesiems suinteresuotiems asmenims A. M. ir A. M.. Be to, pareiškėjas yra pareiškęs ir reikalavimą atsakovui valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialui.

35Iš bylos duomenų matyti, kad Vilniaus apygardos prokuratūroje pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 02-2-0124-16 pagal BK 228 straipsnio 1 dalį ir 300 straipsnio 1 dalį pagal pareiškėjo kreipimąsi, kad Inspekcijos darbuotojai, galbūt piktnaudžiaudami tarnybine padėtimi, išdavė galbūt suklastotus statybą leidžiančius ir statybos užbaigimą patvirtinančius dokumentus, įskaitant ir dėl statinio (unikalus Nr. ( - )), tačiau 2018 m. gegužės 10 d. duomenimis pranešimas apie įtarimą niekam nėra įteiktas.

36Nagrinėjamu atveju būtina pabrėžti, kad Inspekcija į teismą kreipėsi vadovaudamasi Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsniu (dabar galiojančios Statybos įstatymo redakcijos 28 str.), kurio 7 dalis nustatė, kad kreiptis į teismą dėl statybos užbaigimo akto galiojimo ar deklaracijos apie statybos užbaigimą patvirtinimo ir įregistravimo panaikinimo turi teisę suinteresuotieji asmenys, šių asmenų skundų ar pranešimų pagrindu arba savo iniciatyva – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos ar statinio saugos ir paskirties valstybinės priežiūros institucijos pagal kompetenciją. Statybos įstatymo 24 straipsnio 5 dalyje buvo nustatyta, kad statybos užbaigimo akto galiojimą ar deklaracijos apie statybos užbaigimą patvirtinimą ir įregistravimą panaikina: 1) Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos statytojo prašymu, išskyrus atvejus, kai Nekilnojamojo turto registre nuosavybė yra įregistruota ne tik statytojo vardu; 2) Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, jeigu nustatoma, kad statybos užbaigimo aktas pasirašytas ar deklaracija įregistruota ir patvirtinta nesilaikant teisės aktų nustatytų šios procedūros reikalavimų ar nustačius techninio pobūdžio klaidų – iki statinio įregistravimo Nekilnojamojo turto registre; 3) teismas. Deklaracijų apie statybos užbaigimą / paskirties keitimą tvirtinimo ir įregistravimo tvarką reglamentavo atitinkamos Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-828, nuostatos, o deklaracija apie statybos užbaigimą buvo pagrindas įregistruoti statinį Nekilnojamojo turto registre.

37Pareiškėjas į teismą kreipėsi nustatęs pažeidimus registruojant ginčo deklaraciją Inspekcijos teritoriniame padalinyje. Inspekcija, ginčydama minėtą deklaraciją, neigia ją patvirtinusi ir įregistravusi IS ,,Infostatyba“, o tokių aplinkybių nustatymas, kaip ir prievolės patvirtinti deklaraciją bei tam reikalingų atlikti procedūrų nustatymas ir vertinimas yra susiję su viešojo administravimo subjekto (Inspekcijos) veiksmų vertinimu, t. y. tiesiogiai su administracinių teismų kompetencija, įtvirtinta ABTĮ. Tokios pozicijos laikosi ir Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, 2018 m. kovo 29 d. nutartimi išsprendusi nagrinėjamos bylos teismingumo klausimą ir nutarusi, kad byla teisminga administraciniam teismui.

38Teisėjų kolegija pažymi, kad ikiteisminiame tyrime tyrėjas, prokuroras privalės tik nustatyti, ar deklaracijos registravimo procese buvo klastojami dokumentai (atskiri duomenys ir pan.), ar pareigūnai piktnaudžiavo tarnyba, ar ne, t. y. ar padaryta nusikalstama veika (veikos), ar ne. Tačiau pirmosios instancijos teismas nenurodė, kokios konkrečiai aplinkybės, susijusios su dokumentų galimu suklastojimu ar pareigūnų piktnaudžiavimu, turės įtakos administracinei bylai išnagrinėti, t. y. administracinės bylos nagrinėjimas bus neįmanomas, o iš esmės nurodė gana abstrakčius teiginius dėl ikiteisminio tyrimo reikšmės administracinei bylai. Taigi nėra pagrindo spręsti, kad administracinis teismas, nagrinėdamas bylą, ABTĮ nustatyta tvarka negalės surinkti įrodymų, būtinų visapusiškai ir teisingai nustatyti esmines šiai bylai išspręsti teisiškai reikšmingas aplinkybes. Iš šiuo metu byloje esančių duomenų darytina išvada, kad atliekamas ikiteisminis tyrimas netrukdo šią bylą nagrinėti iš esmės ir ją tinkamai išspręsti, juo labiau, kad iš turimos informacijos matyti, jog net ir esant Inspekcijos pateiktai informacijai apie nustatytus pažeidimus, pranešimas apie įtarimą 2018 m. gegužės 1 d. duomenimis dar nebuvo niekam įteiktas, nors Inspekcija dėl ikiteisminio tyrimo kreipėsi dar 2016 m. vasario 19 d. Kaip jau minėta, bylos sustabdymas neturi užvilkinti bylos nagrinėjimo, o teismas turi įsitikinti, kad nesustabdžius nėra galimybės tinkamai išnagrinėti bylą.

39Pažymėtina, kad nei atsakovė T. P. atsiliepime į atskirąjį skundą, nei tretieji suinteresuoti asmenys A. M. ir A. M. rašytiniuose paaiškinimuose apeliacinės instancijos teismui taip pat nenurodė teisiškai pagrįstų argumentų, dėl kurių administracinis teismas, nagrinėdamas bylą, ABTĮ nustatyta tvarka negalės surinkti įrodymų, būtinų visapusiškai ir teisingai nustatyti esmines šiai bylai išspręsti teisiškai reikšmingas aplinkybes.

40Apibendrindama tai, kas išdėstyta, ir iš esmės sutikdama su atskirojo skundo argumentais dėl galimybės išnagrinėti šią administracinę bylą, jos nestabdant, ir jų nekartodama, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai tenkino trečiųjų suinteresuotų asmenų A. M. ir A. M. prašymą ir sustabdė šią administracinę bylą, todėl atskirasis skundas tenkinamas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis panaikinama ir byla perduodama nagrinėti tam pačiam pirmosios instancijos teismui.

41Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

42Pareiškėjo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atskirąjį skundą tenkinti.

43Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. gegužės 14 d. nutartį panaikinti ir bylą perduoti nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

44Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 6. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2017 m. balandžio 18 d. nutartimi bylą... 7. Tretieji suinteresuoti asmenys A. M. ir A. M. pareiškė prašymą sustabdyti... 8. Prašymas buvo grindžiamas tuo, kad ginčijama deklaracija buvo patvirtinta... 9. II.... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. gegužės 14 d. nutartimi... 11. Teismas nurodė, kad pagal Inspekcijos pareikštą reikalavimą (panaikinti T.... 12. Teismas vertinimu, išvada dėl to, ar Inspekcijos darbuotojai, ar kiti asmenys... 13. III.... 14. Pareiškėjas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 15. Pareiškėjas nurodo, kad jis iš pradžių kreipėsi į bendrosios... 16. Pareiškėjo nuomone, atsižvelgus į administracinės bylos pobūdį, nėra... 17. Pareiškėjo teigimu, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ar yra... 18. Atsakovė T. P. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti ir... 19. Atsakovė nurodo, kad sustabdytoje administracinėje byloje nagrinėjamas... 20. Atsakovė nesutinka su atskirojo skundo teiginiu, kad administracinis teismas... 21. Atsakovė nesutinka ir su atskirojo skundo teiginiu, kad skundžiama nutartis... 22. Atsakovės nuomone, nėra pagrindo teigti, kad palikus galioti skundžiamą... 23. Teisėjų kolegija... 24. IV.... 25. Atskiruoju skundu skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m.... 26. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas nutartį, vadovavosi ABTĮ (2016 m.... 27. ABTĮ 100 straipsnio 1 dalies 13 punkte (buvęs 12 punktas) nurodyta galimybė... 28. Privalomai administracinė byla turi būti stabdoma, kai negalima jos... 29. ABTĮ 100 straipsnio 1 dalies 13 punkte (buvęs 12 punktas) nustatytais... 30. Sprendimas dėl veiksmų byloje sustabdymo, t. y. neatlikimo joje jokių... 31. Pažymėtina, kad administracinės bylos sustabdymo instituto paskirtis –... 32. Šioje administracinėje byloje Inspekcija prašo panaikinti T. P. surašytos... 33. Pirmosios instancijos teismas sustabdė bylos nagrinėjimą dėl to, kad... 34. Teisėjų kolegija, tikrindama pirmosios instancijos teismo išvados dėl bylos... 35. Iš bylos duomenų matyti, kad Vilniaus apygardos prokuratūroje pradėtas... 36. Nagrinėjamu atveju būtina pabrėžti, kad Inspekcija į teismą kreipėsi... 37. Pareiškėjas į teismą kreipėsi nustatęs pažeidimus registruojant ginčo... 38. Teisėjų kolegija pažymi, kad ikiteisminiame tyrime tyrėjas, prokuroras... 39. Pažymėtina, kad nei atsakovė T. P. atsiliepime į atskirąjį skundą, nei... 40. Apibendrindama tai, kas išdėstyta, ir iš esmės sutikdama su atskirojo... 41. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 42. Pareiškėjo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 43. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. gegužės 14 d. nutartį... 44. Nutartis neskundžiama....